Đề thi anh văn cho các bé lớp 3

ĐỀ THI ANH VĂN VÀO CÁC NGÂN HÀNG

ĐỀ THI ANH VĂN VÀO CÁC NGÂN HÀNG
... you think we should make? b What other changes to the working conditions you think we should make? c If you think we should make other changes to the working conditions? d If other changes you think ... supplement their pension) 20 He spent all his …………… without thinking about how hard it was for him to make this money 2.3 Writing (20 marks) Read this invitation card and write a circular letter to book ... Oxford University Press 21 – 28 February, 2002 ĐỀ SỐ SECTION 1: Language usage (30 marks) Circle the correct answer We believe communication channels within the company will be simplified, …… our...
 • 17
 • 1,379
 • 6

20 đề thi anh văn vào lớp 10

20 đề thi anh văn vào lớp 10
... B C 11 D 16 C I B A II A A A with for B B 12 D 17 C in on Test 10 B B 13 C 18 B 10 D at of A B 14 C 19 D D 10 D 15 B 20 A A B D 10 C Test 11 A C D D C A B Test 12 I A C D C C A II c d d b b III ... only 20 percent of American jobs were classified as professional, 20 percent as skilled, and 60 percent as unskilled Today, our world has changed The proportion of unskilled jobs has fallen to 20 ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that...
 • 26
 • 1,734
 • 9

Tổng hợp các đề thi anh văn enterprise

Tổng hợp các đề thi anh văn enterprise
... you think we should make? b What other changes to the working conditions you think we should make? c If you think we should make other changes to the working conditions? d If other changes you think ... supplement their pension) 20 He spent all his …………… without thinking about how hard it was for him to make this money 2.3 Writing (20 marks) Read this invitation card and write a circular letter to book ... Oxford University Press 21 – 28 February, 2002 ĐỀ SỐ SECTION 1: Language usage (30 marks) Circle the correct answer We believe communication channels within the company will be simplified, …… our...
 • 16
 • 385
 • 0

Đề thi anh văn Lớp 8 (2010-2011)

Đề thi anh văn Lớp 8 (2010-2011)
... string Other customers had to wait Then they hired boys to make bags by hand, but this also took a long time In 188 4, a woman named Mattie Knight invented a machine that could make a bag with a ... in paper b Making paper bags by hand took along time c A man invented paper bags in 188 4 d It is easy to put things in paper bag Answer the questions(1,5ms) a.Is paper bags common in our life? ... wrist to open the bag Because the bag stands up, it is easy to put things in it Paper is very common in our lives, and we don’t even think about it, but it is a wonderful invention T F Check (v) the...
 • 4
 • 483
 • 8

de thi anh van lop 3 HKI

de thi anh van lop 3 HKI
... IV/ Đếm, khoanh tròn viết: ( marks) How many crayons ? How many tables ? five seven two crayons one ...
 • 2
 • 671
 • 6

Đề thi anh văn - Lớp trung cấp mầm non - Trường cao đẳng sư phạm trung ương ppt

Đề thi anh văn - Lớp trung cấp mầm non - Trường cao đẳng sư phạm trung ương ppt
... ………………………………………………………………………………………………… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC MÔN HỌC Môn thi: Anh văn Lớp: 12 TCMN- CNTN A1 Thời gian làm bài: 90 phút I.Choose a,b,c ... ………………………………………………………………………………………… Nam thường học lúc sáu rưỡi ………………………………………………………………………………………… Có bốn cửa sổ lớp ………………………………………………………………………………………… Bố không thích uống cà phê ………………………………………………………………………………………… ... father doesn’t like drinking coffee I can drive a car V Introdude yourself in about 50 words (2ms) Đề ...
 • 3
 • 677
 • 6

đề thi anh văn lớp 7 - test 4 pot

đề thi anh văn lớp 7 - test 4 pot
... has thousand of good books A B C D What does the new student like ? - Oh, she is tall and beautiful A B C D Ba is in class 7A and he enjoys the school very much A B C D 10 My father always has ... movies/ me/ tonight? ……………………………………………………………………………… He/ hungry/ so/ he/ has/ find something/ eat 7 What/ you/ going/ do/ summer vacation? Why/Hoa/go/dentist/ last ... famous…………………… (act) He for his wrongdoings (apology) He plays soccer ………… ……….……… (beauty) This is the biggest…………… in the city (build) Bill Gates is a famous (busy) 10 Hoa has a fine...
 • 4
 • 1,161
 • 24

Đề thi anh văn lớp 9

Đề thi anh văn lớp 9
... todays industries are .2 it most people think there nothing they can This is not true.Everyone can something to help our environment Here is a list of things you can -*Help to cut pollution ... the piano When did you buy this car? A- How long you buy this car? B- How long have you buy this car? C- How long did you buy this car? D- How long have you bought this car? HNG DN CHM BI KIM ... suggest you would fine them heavily This car is too old for me to buy a This car is very old ,so I cant buy it b Although this car is old, I can buy it c This car is old ,so I can buy it d a...
 • 294
 • 642
 • 1

TUYEN TAP DE THI ANH VAN 11 CO DAP AN- HOC KY II-45 PHUT LOP

TUYEN TAP DE THI ANH VAN 11 CO DAP AN- HOC KY II-45 PHUT LOP
... to her A anything B everything C something D nothing 22 The population of the earth is increasing at a tremendous rate and out of control A it will be B soon will be C have become D are soon ... than coal and one method of recovery strongly favored by the plastic manufacturers is the _(16) of waste plastic into a fuel A sign B mark C symbol D detail 10 A evidence B doubt C concern ... should be a of the people 39 (communicate) Being deaf and dumb makes _ very difficult 40 (encourage) This year’s sales figures are very 41 (consumption) The car a lot...
 • 5
 • 1,146
 • 41

de thi anh van lop 6

de thi anh van lop 6
... table B benches C board ……………….are four books on the desk A This B These C There Is Mrs Mai a nurse? – Yes ……………is A she B he C.it They are good students …………… books are new A They B Their C These ... No, they don’t C Yes, they don’t D your D does D floor D Those D Those D No, they not have Mr Manh gets up at seven o’clock and eats ……………………… A big breakfast B the big breakfast C a big breakfast ... How 15 He …………………… goes swimming in the winter It’s too cold A always B often C never D usually 16 What is the weather …………………… in the summer? A like B C season D likes 17 How …………………………… meat...
 • 3
 • 855
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: de thi anh van cho lop 5các đề thi anh văn tuyển sinh vào lớp 10 có đáp ánđề thi anh văn học kì 1 lớp 6đề thi anh văn học kì 1 lớp 9đề thi anh văn học kì i lớp 10đề thi anh văn học kì 2 lớp 7đề thi anh văn học kì 2 lớp 6đề thi anh văn không chuyên vào lớp 10đề thi anh văn học kỳ 2 lớp 7de thi anh van giua ki 1 lop 8de thi anh van hoc ki 1 lop 9 tinh dong naiđề thi anh văn học kỳ 2 lớp 10đề thi anh văn học kì 2 lớp 10đề thi anh văn học kì 1 lớp 10đề thi anh văn học kỳ 2 lớp 6Chuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)