Quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

Báo cáo " Quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua quản lý tài chính " pdf

Báo cáo
... 19 (3+4/2008) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com hoạt động tài phát rằng: - Các doanh nghiệp có chế độ báo cáo toàn diện số lượng báo cáo tần suất báo cáo có xu hướng ... PHầN VốN NHà NƯớC TạI DOANH NGHIệP VIệT NAM Về hệ thống dự toán chi phí, Corner (1967) nghiên cứu vấn đề thông qua việc điều tra 119 doanh nghiệp nhỏ, 62 doanh nghiệp vừa 29 doanh nghiệp lớn năm ... diễn giải báo cáo tài Trong số đó, 40% cho biết người sáng lập doanh nghiệp tích cực làm việc Trong đó, điều tra DeThomas Fredenberger cho thấy 61% doanh nghiệp cho báo cáo tài cung cấp thông tin...
 • 8
 • 228
 • 0

Quan hệ lao động và liên hệ thực tiễn tại Doanh nghiệp ở Việt Nam

Quan hệ lao động và liên hệ thực tiễn tại Doanh nghiệp ở Việt Nam
... nhân lực DN Chương II Liên hệ thực tiễn Văn hóa doanh nghiệp Samsung xây dựng “môi trường làm việc tuyệt vời” Việt Nam Sau 18 năm Việt Nam (1996 - 2014), Samsung số doanh nghiệp có vốn đầu ... điều giúp cho quan hệ lao động tốt đẹp, tranh chấp lao động xảy công ty Văn hóa doanh nghiệp - Văn hoá doanh nghiệp toàn giá trị văn hoá gây dựng nên suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp, ... giảm sút Các sai phạm nói Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn phát hiện, khuyến cáo kịp thời ban giám đốc công ty chây ỳ II Môi trường vi mô quan hệ lao động Trong doanh nghiệp có nhiều yếu tố...
 • 17
 • 561
 • 4

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
... trạng đầu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp Việt Nam và mối quan hệ giữa đầu phát triển nguồn nhân lực với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ... doanh nghiệp Chương 2: Cơ sở lý luận về đầu phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 3: Đầu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp Việt Nam Chương 4: Một số đề ... thực trạng phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp ở Việt Nam được tiến hành nhằm thu thập thông tin về thực trạng phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp hiện...
 • 84
 • 224
 • 23

Luận văn tốt nghiệp - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Luận văn tốt nghiệp - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
... trạng đầu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp Việt Nam và mối quan hệ giữa đầu phát triển nguồn nhân lực với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ... nghiệp Chương 2: Cơ sở lý luận về đầu phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 3: Đầu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp Việt Nam Chương 4: Một số đề xuất ... đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp 3 Chính vì vậy, đã lựa chọn đề tài Đầu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp ở Việt Nam để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu...
 • 78
 • 178
 • 0

Đạo đức và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Đạo đức và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
... có lợi cho doanh nghiệp, phát triển chung xã hội, đạo đức doanh nghiệp Ý thức vấn đề này, việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đòi hỏi khách quan cấp thiết doanh nghiệp nước ta nay, chọn ... xã hội doanh nghiệp TIỂU KẾT CHƯƠNG KẾT LUẬN Trong giai đoạn toàn cầu hóa nay, vai trò trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngày quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội doanh ... vực kinh doanh Cho đến nay, có nhiều định nghĩa đạo đức kinh doanh Về có hai xu hướng sau: Một là, quan điểm cho đạo đức trách nhiệm xã hội, không cần phải gắn với vấn đề kinh doanh doanh nghiệp...
 • 26
 • 236
 • 1

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương đắk lắk

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương đắk lắk
... qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak 4 Đ xu t m t s nhóm gi i pháp ki n ngh v công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak ... r i ro tín d ng ngân hàng Chương 2: Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak Chương 3: M t s gi i pháp v qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân ... quan ñ n qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng thương m i Ph m vi nghiên c u: nh ng v n ñ liên quan r i ro tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương ĐakLak th i...
 • 26
 • 277
 • 0

Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (full)

Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (full)
... quản trị rủi ro kinh doanh thẻ ngân hàng Ngân hàng TMCP Công ThươngViệt Nam - Đưa đề xuất cấp thiết để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Bố cục ... THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng ... TMCP Công Thương Việt Nam cho luận văn thạc kinh tế Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ số khái niệm rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ, phân tích rủi ro hoạt...
 • 104
 • 446
 • 5

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
... quản trị rủi ro kinh doanh thẻ ngân hàng Ngân hàng TMCP Công ThươngViệt Nam - Đưa đề xuất cấp thiết để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Bố cục ... thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có số điểm bật cần ý: Hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có tăng ... động kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NHTM 1.1 RỦI RO...
 • 26
 • 407
 • 8

Quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng

Quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng
... rủi ro & rủi ro hoạt động tài trợ ngoại thương ngân hàng thương mại; - Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tài trợ ngoại thương (nhập khẩu) ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi ... trị rủi ro hoạt động ngân hàng hiệu mang ý nghĩa thực tiễn lớn cho chi nhánh Vì vậy, định chọn đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động tài trợ ngoại thương Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh ... ro tài liệu chuyên ngành ngân hàng quản trị loại rủi ro bản: Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, tài liệu tra, kiểm soát sở rủi ro 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ RỦI RO TRONG...
 • 26
 • 133
 • 1

Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng

Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng
... ro cho vay doanh nghi p xu t nh p kh u c a ngân hàng thương m i nghi p xu t nh p kh u t i Ngân hàng Thương m i c ph n Ngo i Chương 2: Th c tr ng qu n tr r i ro cho vay doanh thương Vi t Nam Chi ... i th c như: cho vay thông thư ng, cho vay s h i phi u, cho 1.3 Qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p XNK NHTM vay s phương th c toán nh thu, ho c toán tín 1.3.1 Nh n di n r i ro cho vay DN XNK d ... kh u c a ngân hàng thương m i LU N V QU N TR R I RO CHO VAY 1.1 Tín d ng cho vay doanh nghi p xu t nh p kh u 1.1.1 Khái ni m ñ c ñi m c a doanh nghi p xu t nh p kh u Khái ni m: Kinh doanh xu...
 • 13
 • 230
 • 0

Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank chi nhánh khánh hòa

Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank chi nhánh khánh hòa
... chứng từ thường ngân hàng thông báo Trong trường hợp L/C thương lượng tự ngân hàng ngân hàng thương lượng Tuy nhiên, có trường hợp L/C quy định thương lượng ngân hàng định i Ngân hàng chuyển ... d Đối với ngân hàng chi t khấu (Negotiating Bank) Cũng ngân hàng phát hành, ngân hàng chi t khấu gặp rủi ro không thực xác nghiệp vụ tuân thủ quy tắc UCP áp dụng Rủi ro ngân hàng chi t khấu ... e Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank) Trong trường hợp nhà XK muốn có đảm bảo chắn thư tín dụng, ngân hàng đứng xác nhận L/C theo yêu cầu ngân hàng phát hành Thông thường ngân hàng xác nhận ngân...
 • 169
 • 185
 • 0

Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đông anh

Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đông anh
... rủi ro hoạt động cho vay Vietinbank Đông Anh NHTM cần thiết Vì vậy, em đã chọn đề tài nghiên cứu là: Hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt ... sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 2.1 Tổng quan ... LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Trong hoạt động kinh doanh NHTM cho vay hoạt động tạo...
 • 85
 • 250
 • 0

Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên

Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên
... cộng Chương II: Những hạn chế của quản lý nhà nước hoạt động đầu Quy trình quản lý dự án phức tạp, rườm rà: Theo quy chế hiện hành, công tác quản lý đầu xây dựng thực ... Chương I Lý luận chung về quản lý nhà nước về hoạt động đầu 1.Khái niệm 1.1 Đầu tư: hoạt động có tính liên ngành, đó quản lý hoạt động đầu yêu cầu khách q uan ... 6- Lãng phí và thất thoát đầu và xây dựng, tỷ lệ vốn đầu đưa vào công trình thấp Vốn đầu thất thoát diễn từ khâu chuẩn bị dự án, thẩm định ph ê duyệt dự án đầu đến khâu...
 • 23
 • 161
 • 0

Quản trị Rủi ro pháp lý với doanh nghiệp, liên hệ thực tiễn tại Việt Nam

Quản trị Rủi ro pháp lý với doanh nghiệp, liên hệ thực tiễn tại Việt Nam
... cho doanh nghiệp; 1.2 Nhóm rủi ro khách quan khác: - Một công nghệ đời làm triệt tiêu công nghệ doanh nghiệp Ngoài ra, ta phân loại sau: - Rủi ro liên quan đến kỹ thuật xây dựng hợp đồng Rủi ro ... hoạt động doanh nghiệp; Thiếu kinh nghiệm dự đoán rủi ro pháp lý xảy ra; Thiếu kinh nghiệm xử lý nhanh tình rủi ro pháp lý trước xảy hậu B I I.1 Liên hệ thực tế rủi ro pháp lý gặp phải doanh nghiệp ... văn Vietnam Airlines không liên quan đại lý Falcomar thuê luật sư Liberati Vietnam Airlines giấy tờ liên quan đến Sau đó, Vietnam Airlines không tham dự phiên tòa Ở theo lập luận Vietnam Airlines,...
 • 16
 • 199
 • 0

Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán
... khả toán công ty môi trường hoạt động kinh doanh tình trạng tài công ty Những rủi ro gọi rủi ro kinh doanh rủi ro tài 2.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh tính khả biến hay không chắn EBIT ... ty) rủi ro từ bên công ty (môi trường kinh doanh) Rủi ro kinh doanh bên gắn liền với hiệu hoạt động kinh doanh mà công ty tiến hành Mỗi công ty có hệ thống rủi ro kinh doanh với mức độ rủi ro khác ... ……………………………………………………… 2.2.1 Rủi ro kinh doanh …………………………………………………….… 2.2.2 Rủi ro tài ………………………………………………………… II CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN …………… Giải...
 • 17
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những lý luận chung về hoạt động thanh toán quốc tế và rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mạirủi ro trong hoạt động tín dụngsự cần thiết phải tìm hiểu vai trò của văn hoá trong kinh doanh đối với doanh nghiệp việt namquản lý vốn tại doanh nghiệp nhà nướcđánh giá ưu nhược điểm trong công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp tư nhân tm tấn sangvấn đề đặt ra trong cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nướchệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến quản trị kênh phân phối tại doanh nghiệp sản xuấtphần iii đánh giá công tác kế hoạch hóa nhân lực tại doanh nghiệpchuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàivấn nạn hối lộ đối với cơ quan thuế của các doanh nghiệp việt namnâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mạichuyên đề kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệptổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệpcác chiến lược hỗ trợ xuất khẩu từ phái doanh nghiệpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học