Sử dụng kỹ thuật PCRRFLP trong nghiên cứu mối tương quan của đoạn Gene GH đến sinh trưởng của lợn rừng lai

Sử dụng kỹ thuật PCRRFLP trong nghiên cứu mối tương quan của đoạn Gene GH đến sinh trưởng của lợn rừng lai

Sử dụng kỹ thuật PCRRFLP trong nghiên cứu mối tương quan của đoạn Gene GH đến sinh trưởng của lợn rừng lai
... tài: Sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP nghiên cứu mối tƣơng quan đoạn gene GH đến sinh trƣởng lợn rừng lai 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Nghiên cứu đa hình đoạn gene GH lợn rừng lai - Nghiên cứu mối ... đề tài: SỬ DỤNG KỸ THUẬT PCR-RFLP TRONG NGHIÊN CỨU MỐI TƢƠNG QUAN CỦA ĐOẠN GENE GH ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA LỢN RỪNG LAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Công nghệ sinh học ... 2009) [27] 12 Trong nghiên cứu sử dụng kỹ thuật PCR để nhân đoạn gene GH với kích thƣớc 605 bp sử dụng enzyme cắt giới hạn DdeI để nghiên cứu đa hình gene GH quần thể lợn nghiên cứu Vị trí cắt...
 • 65
 • 152
 • 0

Có nên sử dụng kỹ thuật Cloaking trong SEO? ppsx

Có nên sử dụng kỹ thuật Cloaking trong SEO? ppsx
... người duyệt web nhìn thấy nội dung khác Ngoài họ sử dụng phần mềm Cloaking mạng để định xuất khu vực cloaking page không? Trong số kỹ thuật cổ điển cloaking dành cho script để chuyển hướng trang ... sang trang web nội dung khác bán máy tính Hiện kỹ thuật đơn giản Google thừa đủ thông minh để xác định định phạt bạn hay không nên dùng Cloaking? Đối với nhiều webmaster Cloaking vi phạm ... không nên sử dụng làm Google phát website bạn bị phạt Penalty nặng Nhưng số webmaster khác sử dụng cho mục đích khác site mà không cho dùng cloaking nhằm để lừa bot SERP Vậy trường hợp Cloaking...
 • 6
 • 145
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 1 ppt

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 1 ppt
... I KỸ THUẬT SẤY VÀ LÀM KHÔ NÔNG SẢN 1. 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SẤY KHÔ NÔNG SẢN Hầu hết sản phẩm nông nghiệp để bảo quản lâu dài cần phải thông qua trình phơi sấy, để làm khô tới thuỷ phần ... Ch.nước 10 00 C = Ck + d Ch.nước 10 00 (1. 6) (1. 7) (1. 8) Trong đó: C nhiệt dung không khí ẩm Ck nhiệt dung riêng không khí khô Cn nhiệt dung riêng nước Đơn vị C J/kg.oC 1. 1.2 Bản chất trình sấy Sấy trình ... sấy không đổi Quá trình sấy phân thành hai giai đoạn: giai đoạn sấy với tốc độ không đổi(nhiệt độ vật sấy không đổi) giai đoạn sấy với tốc độ sấy giảm dần(nhiệt độ vật sấy tăng dần) Để phân tích...
 • 10
 • 201
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 2 pdf

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 2 pdf
... tốc độ gió hỗn hợp dòng khí đo cảm biến tương ứng S2, S1, So 2. 2 CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM SẤY 2. 2.1 Cấu tạo, chức năng, yêu cầu kỹ thuật + Buồng trộn Kích thước 700x800x700 ép xốp ... trình thí nghiệm sấy để khảo sát diễn biến Mô hình vật lý trình thí nghiệm sấy nông sản mô tả Hình 2. 1 Hình 2. 1 Sơ đồ mô hình thí nghiệm trình sấy Ở mô hình xây dựng này, để điều khiển toàn trình ... sau sấy chưa đủ Mà với lượng sản phẩm sấy lớn thời gian dài lâu đòi hỏi đặt cho ngành công nghệ sấy chi phí lượng thực trình sấy Thật giả sử có hai loại nông sản sấy chế độ cho sản phẩm đảm bảo...
 • 10
 • 226
 • 1

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 3 pot

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 3 pot
... khí kỹ thuật sấy người ta gọi sấy ε Như vậy, sấy bằng: ε = t k - tư (2.11) + Tính toán phân áp suất bão hoà theo nhiệt độ Để xác định độ ẩm tương đối không khí ẩm, trước hết cần xác định phân ... (2 .30 ) Trong dsc tiết diện bị cắt khoảng thời gian dt, Bj thành phần ur B vuông góc với dsc Tiết diện bị cắt tính tích số: dsc = l.v.dt (2 .31 ) với l chiều dài dây dẫn v vận tốc dài v = ω.r (2 .31 ) ... pa) 1,0 13 p (2.21) Thay công thức (2.18), (2.19), (2.20) (2.21) vào công thức (2.17) ta được: p m – pa = α p.(tk – tư) = A.p.(tk - tư) αm.1,0 13. r - 26 - (2.22) Trong đó: A= α αm.1.0 13. r Hệ số...
 • 10
 • 217
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 4 pps

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 4 pps
... - Một ICLM3 24 IC khuyếch đại thuật toán bao gồm mạch so sánh Hình 2.5 Sử dụng để so sánh tín hiệu đặt đầu vào không đảo tín hiệu đo từ cảm biến đặt vào đầu đảo 14 13 12 11 10 GND 4+ +3 1+ +2 ... 2.7 Cấu tạo ICLM3 24 - Một IC74HC 04 IC gồm cổng NOT mục đích việc đưa thêm cổng NOT vào để tăng tính ổn định đồng thời thuận lợi cho việc đưa tín hiệu vào vi xử lí Ngoài sử dụng số linh kiện khác ... đối diện phần phát tia hồng ngoại phản xạ đến phần thu Lúc tính chất cấu tạo phần thu có ánh sáng hồng ngoại chiếu vào điện trở giảm xuống nhanh giảm phụ thuộc vào cường độ phản xạ phần phát...
 • 10
 • 222
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 5 ppsx

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 5 ppsx
... thiết yếu phần cứng lẫn phần mềm, nên sử dụng để thành lập luật điều khiển cho hệ có yêu cầu điều khiển cao Trong điều khiển trình công nghiệp điều khiển đa vòng ứng dụng rộng rãi Trong trường ... trước không thực Trong hệ tự động điều chỉnh tốc độ gió cho hệ thống thí nghiệm trình sấy Để thực điều khiển sử dụng phương pháp điều chỉnh đa vòng Mỗi vòng hệ đa vòng tác dụng vào biến điều khiển ... hỗn hợp dòng khí áp dụng phương pháp điều chỉnh đa vòng nhằm đạt yêu cầu mong muốn sử dụng nguyên tắc điều khiển sai lệch ổn định hoá Đối tượng hệ thống thí nghiệm trình sấy, biến điều khiển...
 • 10
 • 163
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 6 pot

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 6 pot
... hiệu vào ta thu đáp ứng có tần số thay đổi - Phân tích hàm tương quan, tín hiệu vào nhiễu trắng, tín hiệu hàm tương quan - Phân tích phổ, với tín hiệu vào tuỳ ý người ta phân tích phổ tín hiệu vào ... điện, mạch khuyếch đại, mạch tích phân, vi phân đã nghiên cứu kỹ phương pháp giải tích Nên mô hình toán học chúng dạng hàm truyền thường tra cứu cẩm nang kỹ thuật Trong thực tế có nhiều đối tượng ... dùng phương pháp sau đây: - Phân tích hàm độ h(t), hàm nhận đầu hệ thống đầu vào hàm bậc thang đơn vị 1(t) - Phân tích tần số, hệ thống tuyến tính ổn định tín hiệu vào hàm sin tín hiệu hình sin...
 • 10
 • 203
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 7 doc

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 7 doc
... thiệp vào đối tượng nhằm đạt chất lượng mong muốn đảm bảo trình công nghệ Trong phần giới thiệu phương pháp tổng hợp điều chỉnh PID Bộ điều chỉnh PID bao gồm ba thành phần: khuyếch đại tỷ lệ P, tích ... phân I vi phân D - 63 - Phương trình thời gian mô tả điều chỉnh PID: u(t) = Kp[e(t) + ∫e(t)dt + TD de(t) ] Ti dt Với: Kp hệ số khuyếch đại tỉ lệ Ti số thời gian tích phân TD số thời gian vi phân ... PID Ở hệ gián đoạn, đầu vào e(t) thay dãy {ek} có chu kỳ trích mẫu TS, thuật toán PID số xây dựng sau: Thành phần khuếch đại up(t) = Kpe(t) thay ukP= Kpek Thành phần tích phân ui(t) = uki = Kp...
 • 10
 • 126
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 8 pdf

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 8 pdf
... thuộc vào dung lượng chương trình mà nhớ thêm vào theo kích thước phù hợp - 80 - Trong trình điều khiển việc lựa chọn nhớ ROM nằm hay bên sử dụng hai, thực cách nối đến chân EA Ở vi điều khiển 80 51 ... nguồn Vcc Trình tự thực chương trình ROM Sau nạp chương trình vào ROM thông qua đốt ROM hay cổng COM, Chương trình có địa 0000h Để xác định vị trí lệnh thực vi điều khiển sử dụng ghi chương trình( bộ ... liệu RAM Trong vi điều khiển 80 51 nhớ liệu RAM có kích thước 1 28 byte định địa từ 00h ÷ 7Fh, số 80 52 có 256 byte RAM 1 28 byte RAM 80 51 chia thành nhóm sau: Hình 5.4 Tổ chức RAM 80 51 - 81 - ...
 • 10
 • 131
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 9 ppt

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 9 ppt
... RI không tích cực bit thứ nhận SCON.4 REN 9CH SCON.3 TB8 9BH SCON.2 RB8 9AH SCON.1 TI 99 H SCON.0 RI 98 H Cho phép thu Bit phải set để nhận ký tự Bit phát Bit thứ phát chế độ 3; set xoá phần mềm ... dấu lớn làm cho bit cao bị tràn vào bit dấu - Cờ không F0: cờ cho người sử dụng tự định nghĩa trạng thái lập trình điều khiển - RS1, RS2 cờ địa băng ghi ta sử dụng Trong nhớ liệu vi điều khiển 8051 ... 0, 2, không dùng để xuất nhập ta sử dụng nhớ có số đặc tính đặc biệt 89C51 sử dụng Tất Port định địa bit nhằm cung cấp khả giao tiếp mạnh + Các ghi định thời: AT89C51 có hai đếm/định thời (timer/counter)...
 • 10
 • 190
 • 0

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 10 ppt

Giáo trình phân tích và sử dụng kỹ thuật sấy trong quá trình bảo quản phần 10 ppt
... tự cụ thể số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là: 101 0 0100 (A4h); 101 10000 (B0h); 100 1100 1 (99h); 100 10 010 (92h); 100 00 010 (82h); 111 1100 0 (F8h); 100 00000 (80h); 100 10000 (90h) - 93 - 5.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ... tác động vào hệ biến tần cho triệt tiêu sai lệch giá trị đặt đo hệ thống giữ ổn định trở lại trang thái ban đầu 5.3 THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN * Lưu đồ thuật toán Chương trình Khởi ... điều khiển sử dụng vi điều khiển AT89C51 Xây dựng thuật toán lập trình điều khiển từ khảo sát hoạt động mạch Xong kỹ lập trình điều kiện ban đầu không tìm tham số điều chỉnh Vì với chương trình điều...
 • 9
 • 185
 • 0

phát triển phương pháp phân tích tồn lưu thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos trong bùn và nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ thuốc trong cá và bùn đáy của mô hình lúa – cá có sử dụng quinalphos

phát triển phương pháp phân tích tồn lưu thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos trong bùn và nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ thuốc trong cá và bùn đáy của mô hình lúa – cá có sử dụng quinalphos
... TUYỀN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỒN LƯU THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS TRONG BÙN VÀ NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ THUỐC TRONG CÁ VÀ BÙN ĐÁY CỦA MÔ HÌNH LÚA CÁ CÓ SỬ DỤNG QUINALPHOS ... dịch hại lúa Tồn lưu hoạt chất thuốc trừ sâu đất bùn ảnh hưởng đến nồng độ thuốc trừ sâu nuôi hình lúa Do đề tài Phát triển phương pháp phân tích tồn lưu thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos ... CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths NGUYỄN QUỐC THỊNH 2014 PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỒN LƯU THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS TRONG BÙN VÀ NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ THUỐC TRONG CÁ VÀ BÙN...
 • 12
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng kỹ thuật microarray trong chẩn đoán bệnhsử dụng kỹ thuật gen trong chẩn đoán bệnh nhiễm trùng ở vật nuôisử dụng kỹ thuật gen trong chẩn đoán bệnh cây trồng và thực phẩm chuyển genlý do để sử dụng kỹ thuật override trong lập trình trên môi trường windowssử dụng phương pháp gis trong nghiên cứu cấu trúc địa chất và thành lập bản đồ đẳng dày tầng oligoxen mỏ bạch hổứng dụng mô hình var trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở việt namnghiên cứu mối tương quan giữa thuộc tính chất lượng dịch vụ sự thỏa mãn khách hàng và lòng trung thành khách hàng trong khu vực ngân hàng bán lẻ ở bangladesh của kazi omar siddiqi 2011nghiên cứu mối tương quan giữa độ dày mỡ lưng với các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và sức sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại một số trại chăn nuôi tập trung ở tỉnh thái nguyênnghiên cứu mối tương quan giữa các chỉ số năng lực trí tuệ cơ bản ở học sinh trường thpt lê xoay vĩnh tường vĩnh phúcnghiên cứu mỗi tương quan giữa tổn thương mô bệnh học với lâm sàng sinh hóa hbv dna ở bệnh viêm gan virus b mạn hoạt độngnghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển và năng suất lạc l14 vụ xuân 2009 tại hợp tác xã kim long thành phố huếnghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoánghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khởi đệm và lấy dấu vành khítnghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng song mật thu thập từ các tỉnh phía bắc sử dụng kỹ thuật rapdPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây