LI THUYET REPORTED SPEECH

ly thuyet Reported speech

ly thuyet Reported speech
... to you tomrrow”  He promised to give the book back to me the next day REPORTED SPEECH ( CÂU T ƯỜNG THUẬT) 1) Reported speech : lời nói gián tiếp, dùng để tường thuật lại lời nói người khác 2) ... you had better not meet her ” Tom told me I had better not meet her e )diễn tả chân l ý B/ REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE 1) Form : To + Vinf NOT TO + Vinf 2) loại câu gián tiếp với động tư ... Ex: “ What a lovely garden they have ! ” He said  He exclaimed What a lovely garden they had Ex: “ How hot it is !” He said  He exclaimed How...
 • 3
 • 474
 • 15

thuyết REPORTED SPEECH

lý thuyết REPORTED SPEECH
... me Thank you very much.” Tom thanked me for helping him C CONDITIONAL IN REPORTED SPEECH: TYPE DIRECT SPEECH REPORTED SPEECH “If it rains, I will stay at home to read - The boy said that if it ... breakfast, have been hungry,” said the man I wouldn’t have been hungry How to change direct speech into reported speech: • Đổi động từ mệnh đề thành: said, told … • Verb tense: - Type 1: lùi lại động ... Yes-No Questions: Ex: “Have you seen that film?” He asked me if I had seen that film @ NOTES: A REPORTED SPEECH with INFINITIVE: Form V + to inf V + O + to inf promise : hứa tell : bảo warn agree...
 • 5
 • 1,168
 • 19

REPORTED SPEECHTHUYẾT VÀ BÀI TẬP

REPORTED SPEECH LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
... month the month after / the following month there then 10 before 11 that 12 those A Kinds of reported speech: Statements: ( câu phát biểu) Ex1: They said to us, “These are snakes.” => They told ... swimming.” => He suggested going swimming  EXERCISE: I Statements Put the following sentences into Reported Speech She said, "I went to the cinema yesterday." _ He said, "I am writing ... today.” II Questions: Wh-…/ H-… questions Put the following sentences into Reported Speech “What’s the weather like?” She asked me “How can I solve the problem?”...
 • 13
 • 1,394
 • 9

Câu tường thuật - Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập)

Câu tường thuật - Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập)
... DIRECT AND REPORTED SPEECH Definition: - Câu trực tiếp câu ngun văn người phát ngơn, ta thường đặt dấu ngoặc kép tường thuật lại trích dẫn lời nói người - Câu gián tiếp câu tường thuật lại, ta ... finished the test a b Ta dùng if/ whether để tường thuật cho câu hỏi “yes-no” Các trường hợp thay đổi khác giống câu tường thuật câu hỏi với “Wh” REPORTED SPEECH WITH REQUESTS or COMMANDS: EX: • Dick ... birthday” -> He promised to send me a card on my birthday * Cơng thức chung đổi sang câu tường thuật với to V: S + V (+ O) + to V Reported speech with gerund: (câu gián tiếp với danh động từ) - Khi...
 • 37
 • 1,870
 • 3

Co so li thuyet tap hop.pdf

Co so li thuyet tap hop.pdf
... projector, máy chiếu đa năng, bảng phoóc mi ca Tài li u tham khảo: Các tài li u thư mục giáo trình IV Nội dung (Xem tiểu chủ đề 1.1 – 1.8) Tài li u tham khảo [1] Phan Hữu Chân – Nguyễn Tiến Tài: ... ta thường biểu thị tập hợp A đường cong kín gọi lược đồ ven (Venn) Hình Nếu chẳng hạn tập hợp Acó phần tử a, b, c, d lược đồ phần tử biểu diễn điểm nằm đường cong kín Các điểm e f biểu diễn đối ... Manchétxtơ − Iunaitiđơ (Manchester−United), Trenxi (Chelsea), , Niu − Cátxơn (New − Castle), Livơpunlơ (Liverpool) E = {A, M, T, , N, L} Formatted: Heading04 Hình Tập hợp E vừa nêu tập hợp tập hợp...
 • 123
 • 825
 • 5

Một số bài toán về đường đi trong thuyết đồ thị

Một số bài toán về đường đi trong lí thuyết đồ thị
... G đồ thị vô hớng Một chu trình w đồ thị G đợc gọi chu trình Euler qua tất cạnh G qua cạnh lần Nêu toán : Cho đồ thị G= Hãy tìm chu trình Euler đồ thị G có Nêu thuật toán : Cho đơn đồ thị ... Ci t Thut Toỏn I Kiểm tra tính liên thông: Một đồ thị đợc gọi liên thông cặp đỉnh đợc nối với đờng Một đồ thị liên thông đồ thị mà không đợc chứa đồ thị liên thông khác, gọi thành phần liên thông ... hin: Lp 46B2_CNTT Bài toán: Bài toán đặt cho đồ thị vô hớng G=(V,E), cho biết G có thành phần liên thông, thành phần liên thông gồm đỉnh Thuật toán kiểm tra tính liên thông: Xét đồ thị G(V,E): Bớc...
 • 37
 • 859
 • 4

giao trinh li thuyet khi cu dien.pdf

giao trinh li thuyet khi cu dien.pdf
... Pháp Nhật Bản Australia Malaysia Thương hiệu Ký hiệu MEM HAGER MERLIN GERIN FUJI KASUGA TEMPEARL CLIPSAL LKE RCD Tên đầy đủ ký hiệu Residual Circuit Devides RCBO Residual Circuit Breakers Over ... điện từ dạng hình xuyến mà quấn cu n dây phần công suất (dây có tiết diện lớn), chòu dòng cung cấp cho thiết bò tiêu thụ điện - Rơle mở mạch cung cấp điều khi n cu n dây đo lường (dây có tiết ... Devides RCBO Residual Circuit Breakers Over ELCB Earth Leakage Circuit Breakers RCD RCCB Residual Circuit Devides Residual Current Circuit Breakers II CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Cấu tạo: Thiết...
 • 107
 • 1,488
 • 14

Bài tập cơ thuyết

Bài tập cơ lí thuyết
... g  7,35 g s N  71 Ngân hàng đề thi: CƠ LÝ THUYẾT ĐẶNG THANH TÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA: Xây dựng học ứng dụng BỘ MƠN: Mơn Học : CƠ LÝ THUYẾT Số ĐVHT: Trình độ đào tạo : Đại ...  m M  2m  P 95 x Ngân hàng đề thi: CƠ LÝ THUYẾT ĐẶNG THANH TÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA: Xây dựng học ứng dụng BỘ MƠN: Mơn Học : CƠ LÝ THUYẾT Số ĐVHT: Trình độ đào tạo : Đại ... P K  A 101  F dh D Ngân hàng đề thi: CƠ LÝ THUYẾT ĐẶNG THANH TÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA: Xây dựng học ứng dụng BỘ MƠN: Mơn Học : CƠ LÝ THUYẾT Số ĐVHT: Trình độ đào tạo : Đại...
 • 57
 • 4,069
 • 6

Bài giảng thuyết đô thị

Bài giảng lí thuyết đô thị
... A XĂ C P A P (0 A gp6 P G Ơ! FC D4 G & $" %#ƠƠ & ` jY Đ ăƠ $ % h G P H52 h b ktm rC b m " Ơ ĐÔ ! Ơ ÔƠ Ơ V Ơ i " ' Ơ 1Ơ & )' Ơ # Ơ Đ ( ( &   Đ Ơ i  A G F H!(y G P ... Ê Đ Đ ẳ ' Đ Ă ' â Ă Đ Đ Đ Đ Đ !#"| SAPA'xT&#7SÂƯÔAPS$#" Đ $#Đ SĐ ĐÔ S" Â ăÔ Đ â " Ă " Đ â C Đ Đ ' ' â ĐĂ ' Ê â â Đ Đ Đ ' ' Ă Đ Ă Ă r u ầy ầ t u ... Đ ' ' â $ Đ ' â Ă Đ C Đ Ă Ê ẳ Ă " Ê Ă Đ ' â " ' â Ê Ă Đ C Ê  Đ #"Â9#'9ĐÔYđ' Đ S SSđ!##ẫYDĐ Ư #!H!x2h&e â $ â " " Đ " Ơ ' â Đ $ Đ ' "...
 • 42
 • 403
 • 1

Bài Giảng Thuyết Tàu

Bài Giảng Lí Thuyết Tàu
... kiểu tàu Số liệu thống kê GM thường gặp tàu: Tàu khách lớn: 0,5 – 1,5 m Tàu hàng cỡ lớn: 0,3 – 1,5 m Tàu hàng cỡ trung bình: 0,3 – 1,0 m Tàu hàng cỡ nhỏ: 0,4 – 0,8 m Tàu đánh cá: 0,5 – 0,9 m Tàu ... chìm Sức cản vỏ tàu Chân vịt tàu thủy Lắc tàu Tính ăn lái 23/10/2007 11 CHƯƠNG I TÍNH NỔI TÀU THỦY Bài Các khái niệm bản, điều kiện cân nước tĩnh: Các khái niệm Tàu thủy mặt nước, tàu ngầm nước ... dọc tàu, mô men ngẫu lực W.L làm cho tàu bị chúi phía trước mô men ngẫu lực mang dấu âm ML : Được gọi tâm chúi tàu 23/10/2007 14 Bài Trọng lượng trọng tâm tàu Trọng lượng tàu: - Trọng lượng vỏ tàu...
 • 68
 • 276
 • 3

báo cáo thảo luận thuyết tiền tệ

báo cáo thảo luận lí thuyết tiền tệ
... cung cầu ngoại tệ thị trường 1.1.2 Xác định tỷ giá hối đoái Do tiền nước trao đổi với tiền nước khác thị trường ngoại hối nên cầu ngoại tệ cung đồng nội tệ cung ngoại tệ cầu nội tệ Do xác định ... hụt tiền tệ lưu thông Nghiệp vụ thị trường mở ngoại tệ thực thông qua việc NHTW tham gia mua bán ngoại tệ thị trường ngoại tệ Một nghiệp vụ mua ngoại tệ thị trường NHTW làm giảm cung ngoại tệ ... đổi từ đơn vị tiền tệ nước sang thành đơn vị tiền tệ nước khác 1.1.1.2 Phân loại * Theo phương tiện chuyển hối: - Tỷ giá điện hối: tỷ giá mua bán ngoại tệ giấy tờ có giá ngoại tệ chuyển điện...
 • 26
 • 323
 • 0

Bài tập thuyết phân tích đầu tư

Bài tập lí thuyết phân tích đầu tư
... thụ động Chương 14: Phân tích kỹ thuật - Những giả thiết - Lợi ích phân tích kỹ thuật - Những hạn chế phân tích kỹ thuật - Những hình mẫu phân tích kỹ thuật Bài tập: Hai dạng tập Xác định rủi ro ... gồm cổ phiếu A B với tỷ lệ đầu 1:1 b Danh mục gồm cổ phiếu A C với tỷ lệ đầu 1:1 c Danh mục gồm cổ phiếu B C với tỷ lệ đầu 1:1 d Danh mục đầu có cổ phiếu C Bài 2: Cho biết thông tin ... vĩ mô ảnh hưởng tới ngành - Phân tích nội ngành: Mô hình nhân tố Michel Porter - Phân tích dựa vào mô hình - Một số tỉ số áp dụng vào phân tích ngành Chương 10: Phân tích công ty định giá Cổ phiếu...
 • 10
 • 935
 • 14

Bài tập lớn môn thuyết Ô tô

Bài tập lớn môn Lí thuyết Ô tô
... của ô Sinh viên thực : Lê Đăng Toàn 15 Bài tập lớn thuyết ô Xác định gia c, thời gian tăng c, quãng đường, vận c lớn nhất của ô và ô dốc lớn nhất mà ô có ... Bài tập lớn thuyết ô Giới thiệu nội dung Bài Tập Lớn I - Các thông số cho trước - Loại ô : Ô tải cầu - Trọng lượng bản thân: Go = 2905 kg - Trọng tải ô Ge : ... bánh xe chủ ô ng ô chuyển ô ng ở cấp số i của hộp số Vi : Vận c tương ứng với số vòng quay trục khuỷu ô ng ô chuyển ô ng ở cấp số i của hộp số Vi = 2.π ne...
 • 20
 • 8,796
 • 129

Xem thêm