Mạng quang học thế hệ mới WDM optical network

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)
... cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ Đây lý em lựa chọn đề tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ... .68 4.3 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG BICC 70 Chương 72 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 72 5.1 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN MGCP ... VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chương Các...
 • 99
 • 900
 • 13

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM : Luận văn thạc sĩ

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM : Luận văn thạc sĩ
... công nghệ mạng IP công nghệ truyền dẫn quang nghiên cứu công nghệ mạng IP/WDM phạm vi luận văn em đa nghiên cứu lý thuyết, khả ứng dụng Công nghệ mạng truyền dẫn hệ IP/WDM bao gồm: Cấu trúc mạng, ... mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1 Các công nghệ đợc sử dụng cho mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1.1 Mạng IP/ATM/SDH/WDM: 92 5.1.2 Mạng IP/POS (Packet over Sonet)/WDM : ... dẫn: 1.3.2 Phần truy nhập: 1.4 Các công nghệ sử dụng cho mạng hệ 1.4.1 Công nghệ IP 1.4.2 Công nghệ ATM 1.4.3 Công nghệ IP / ATM 1.4.4 MPLS...
 • 115
 • 1,113
 • 19

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP WDM

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP WDM
... công nghệ mạng IP công nghệ truyền dẫn quang nghiên cứu công nghệ mạng IP/ WDM phạm vi luận văn em đa nghiên cứu lý thuyết, khả ứng dụng Công nghệ mạng truyền dẫn hệ IP/ WDM bao gồm: Cấu trúc mạng, ... dụng mạng IP/ WDM Hình 3-1 nguyên tắc chung điều khiển lu lợng điều khiển mạng mạng IP/ WDM Kỹ thuật lu lợng IP/ WDM IP- TE: MPLS-TE WDM- TE: MPS-TE Điều khiển mạng IP/ WDM ĐK mạng IP: OSPF, ĐK mạng WDM: ... triển mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1 Các công nghệ đợc sử dụng cho mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1.1 Mạng IP/ ATM/SDH /WDM: 92 5.1.2 Mạng IP/ POS (Packet over Sonet)/WDM...
 • 115
 • 792
 • 5

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM
... công nghệ mạng IP công nghệ truyền dẫn quang nghiên cứu công nghệ mạng IP/WDM phạm vi luận văn em đa nghiên cứu lý thuyết, khả ứng dụng Công nghệ mạng truyền dẫn hệ IP/WDM bao gồm: Cấu trúc mạng, ... 1.3.2 Phần truy nhập: 1.4 Các công nghệ sử dụng cho mạng hệ 1.4.1 Công nghệ IP 1.4.2 Công nghệ ATM 1.4.3 Công nghệ IP / ATM 1.4.4 MPLS ... mạng IP/WDM 101 Hình 5-5: Tiến trình phát triển mạng IP/WDM Siemens 101 - 1- mở đầu Hiện mạng viễn thông bớc thực chuyển dịch từ mạng viễn thông có sang mạng hệ Các công nghệ truyền dẫn...
 • 115
 • 195
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống truyền dẫn quang, thiết bị truy nhập băng thông rộng và ứng dụng vào mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) ở việt nam

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống truyền dẫn quang, thiết bị truy nhập băng thông rộng và ứng dụng vào mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) ở việt nam
... KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRUY N DẪN QUANG, THIẾT BỊ TRUY NHẬP BĂNG THÔNG RỘNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI (NGN) VIỆT NAM Mã số: KC.01-06/06-10 ... nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị truy nhập toàn quang NxE1 .156 4.1 Thiết kế chế tạo thiết bị truy nhập mạng quang 4xE1 .156 4.2 Thiết kế chế tạo thiết bị truy nhập mạng quang 16xE1 ... BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.01/06-10 "NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG" BÁO CÁO TỔNG...
 • 232
 • 410
 • 0

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP WDM

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP  WDM
... công nghệ mạng IP công nghệ truyền dẫn quang nghiên cứu công nghệ mạng IP/ WDM phạm vi luận văn em đa nghiên cứu lý thuyết, khả ứng dụng Công nghệ mạng truyền dẫn hệ IP/ WDM bao gồm: Cấu trúc mạng, ... triển mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1 Các công nghệ đợc sử dụng cho mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1.1 Mạng IP/ ATM/SDH /WDM: 92 5.1.2 Mạng IP/ POS (Packet over Sonet) /WDM ... 1.3.2 Phần truy nhập: 1.4 Các công nghệ sử dụng cho mạng hệ 1.4.1 Công nghệ IP 1.4.2 Công nghệ ATM 1.4.3 Công nghệ IP / ATM 1.4.4 MPLS ...
 • 20
 • 296
 • 0

P4P – Quảng cáo thế hệ mới

P4P – Quảng cáo thế hệ mới
... thông qua Internet, P4P thị trường quảng cáo hứa hẹn Không khách hàng có thương hiệu lớn cần quan tâm, mà công ty quảng cáo đầu tư nhiều vào lĩnh vực Độc giả tới trang đăng ký P4P Google Việt Nam ... quảng cáo đầu tư nhiều vào lĩnh vực Độc giả tới trang đăng ký P4P Google Việt Nam để tìm hiểu kỹ P4P Google Adwords cung cấp http://adwords.Google.com/select/?Hl=vi ...
 • 2
 • 329
 • 2

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới
... vi MIPv4 v cu hỡnh, an ton qun lý v tớnh di ng MIPv6 c coi l mt chin lc di hn cho cỏc nh qun lý mng v cỏc nh cung cp dch v di ng 41 CHNG IPv6 3.1 Gii thiu v cu trỳc ca IPv6 3.1.1.Li ớch ca IPv6 ... T-Mobile Mạng tại: GSM/GPRS Mạng 3G dự kiến: UMTS/HSPDA Kế hoạch 3G: T-Mobile đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh triển khai mạng 3G Theo đại di n hãng này, dải tần cho mạng di động 19 3G ... thụng qua a ch IP tnh ti, a ch trm gc (HA) Núi mt cỏch khỏc, MIPv6 chỳ trng ti bn cht nhn dng ca cỏc a ch IP Ta cú th nhc li ý tng ca MIP (c MIPv4 v MIPv6) l cho phộp HA lm vic vi nỳt di ng MN tc...
 • 113
 • 306
 • 4

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IPWDM.pdf

Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IPWDM.pdf
... công nghệ mạng IP công nghệ truyền dẫn quang nghiên cứu công nghệ mạng IP/WDM phạm vi luận văn em đa nghiên cứu lý thuyết, khả ứng dụng Công nghệ mạng truyền dẫn hệ IP/WDM bao gồm: Cấu trúc mạng, ... 1.3.2 Phần truy nhập: 1.4 Các công nghệ sử dụng cho mạng hệ 1.4.1 Công nghệ IP 1.4.2 Công nghệ ATM 1.4.3 Công nghệ IP / ATM 1.4.4 MPLS ... Chơng 5: phát triển mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1 Các công nghệ đợc sử dụng cho mạng truyền dẫn hệ Việt Nam 92 5.1.1 Mạng IP/ATM/SDH/WDM: 92 5.1.2 Mạng IP/POS (Packet...
 • 115
 • 343
 • 4

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới.pdf

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới.pdf
... vi MIPv4 v cu hỡnh, an ton qun lý v tớnh di ng MIPv6 c coi l mt chin lc di hn cho cỏc nh qun lý mng v cỏc nh cung cp dch v di ng 41 CHNG IPv6 3.1 Gii thiu v cu trỳc ca IPv6 3.1.1.Li ớch ca IPv6 ... T-Mobile Mạng tại: GSM/GPRS Mạng 3G dự kiến: UMTS/HSPDA Kế hoạch 3G: T-Mobile đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh triển khai mạng 3G Theo đại di n hãng này, dải tần cho mạng di động 19 3G ... thụng qua a ch IP tnh ti, a ch trm gc (HA) Núi mt cỏch khỏc, MIPv6 chỳ trng ti bn cht nhn dng ca cỏc a ch IP Ta cú th nhc li ý tng ca MIP (c MIPv4 v MIPv6) l cho phộp HA lm vic vi nỳt di ng MN tc...
 • 113
 • 273
 • 1

su dung IP cho mang di dong the he moi

su dung IP cho mang di dong the he moi
... dng nh DNS 3.1.1.7.Header hp lý 46 Header ca IPv6 n gin v hp lý hn IPv4 IPv6 ch cú trng v a ch, IPv4 cha 10 trng v a ch IPv6 header cú dng nh hỡnh 3.4 Hỡnh 3.4 IPv6 header IPv6 cung cp cỏc n ... sau: ã nh dng c n gin hoỏ: IPv6 header cú kớch thc c nh 40 octet vi ớt trng hn IPv4, nờn gim c overhead, tng linh hot ã Khụng cú header checksum: trng checksum ca IPv4 c b i vỡ cỏc liờn kt ngy ... da vo cỏc giao thc theo lp OSI IP di ng to cho cỏc u cui cú kh nng di ng ti cỏc v trớ, m bo cho u cui tin hnh thụng tin khụng phi ng li hoc sp t li cỏc tham s IP Mng trin khai IP ó c thnh lp trờn...
 • 113
 • 235
 • 0

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới
... vi MIPv4 v cu hỡnh, an ton qun lý v tớnh di ng MIPv6 c coi l mt chin lc di hn cho cỏc nh qun lý mng v cỏc nh cung cp dch v di ng 41 CHNG IPv6 3.1 Gii thiu v cu trỳc ca IPv6 3.1.1.Li ớch ca IPv6 ... T-Mobile Mạng tại: GSM/GPRS Mạng 3G dự kiến: UMTS/HSPDA Kế hoạch 3G: T-Mobile đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh triển khai mạng 3G Theo đại di n hãng này, dải tần cho mạng di động 19 3G ... thụng qua a ch IP tnh ti, a ch trm gc (HA) Núi mt cỏch khỏc, MIPv6 chỳ trng ti bn cht nhn dng ca cỏc a ch IP Ta cú th nhc li ý tng ca MIP (c MIPv4 v MIPv6) l cho phộp HA lm vic vi nỳt di ng MN tc...
 • 113
 • 196
 • 0

Mạng viễn thông thế hệ mới

Mạng viễn thông thế hệ mới
... với mạng PSTN thông qua SS7 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN www.pcworld.com.vn/pcworld/printArticle.asp?atcl_id=5f5e5c595a595d 3/6 11/09/2013 Mạng viễn thông hệ Các giao thức báo hiệu mạng ... cầu nối mạng SS7 mạng IP, điều khiển SW SG làm cho SW giống điểm nút bình thường mạng SS7 Lưu ý SG điều khiển SS7; MG điều khiển mạch thoại thiết lập chế SS7 Mạng trục IP Mạng trục thể mạng IP ... truyền thông: giao tiếp SW Gateway, giao thức sử dụng MGCP hay Megaco/H.248 Cổng truyền thông www.pcworld.com.vn/pcworld/printArticle.asp?atcl_id=5f5e5c595a595d 2/6 11/09/2013 Mạng viễn thông hệ...
 • 6
 • 211
 • 0

Tài liệu Hai mặt của thuốc sinh học thế hệ mới doc

Tài liệu Hai mặt của thuốc sinh học thế hệ mới doc
... an toàn (tỷ lệ, mức độ tác dụng phụ) thuốc SHTHM thuốc hóa học hay thuốc sinh học hệ cũ Con số không bao hàm ý nghĩa so sánh dĩ nhiên cho biết chưa hoàn hảo thuốc SHTHM Chúng có lợi ích tuyệt vời, ... đổi gen sinh vật, có tính “gần gũi” với người, gây độc Thật ra, không Vụ ngộ độc kinh hoàng thử lâm sàng thuốc SHTHM ký hiệu TGN1412 (năm 2006) ví dụ Theo Công ty chế tạo thuốc sinh học Đức Tegenero, ... mức cao, dùng thuốc khác Nhiều nhà khoa học lo lắng thuốc SHTHM làm tăng thêm bệnh não siêu vi Trên thực tế, ghi nhận thuốc SHTHM chữa bệnh vẩy nến raptica gây bệnh Không người cho thuốc SHTHM...
 • 5
 • 129
 • 2

Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm quy hoạch mạng truyền dẫn thế hệ mới

Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm quy hoạch mạng truyền dẫn thế hệ mới
... sóng vào sợi quang để truyền Phương pháp quy hoạch mạng truyền dẫn DWDM Cũng giống toán quy hoạch mạng khác, toán quy hoạch mạng truyền dẫn quang chia thành bước: quy hoạch chiến lược quy hoạch ... trúc hệ thống phần mềm Lõi phần mềm Bản đồ (MapInfo/MapBasic) Công cụ quy hoạch mạng truyền dẫn hệ sau Báo cáo Các kết quy hoạch Dữ liệu đầu vào Cơ sở liệu [Type text] Quy hoạch mạng truyền dẫn hệ ... Quy hoạch mạng truyền dẫn hệ sau Mạng truyền dẫn hệ 1.1 Xu phát triển từ mạng có lên NGN Khái niệm mạng hệ (hay gọi mạng hệ - NGN) đời với việc tái kiến trúc mạng, tận dụng tất ưu công nghệ...
 • 13
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới ip wdmmạng truyền dẫn thế hệ mớithuốc sinh học thế hệ mớimạng viễn thông thế hệ mới ngnmạng viễn thông thế hệ mớiphân bón sinh học thế hệ mớicông nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới ipwdmthuốc trừ sâu sinh học thế hệ mớinghiên cứu triển khai các dịch vụ ứng dụng của mạng di động thế hệ mới tại việt namnghiên cứu phương pháp xác định trễ gói ip trong mạng truyền tải thế hệ mớimạng viễn thông thế hệ mới ngn và giải pháp cho việc phát triển mạng ngn1 1 các mạng quang a thế hệ thứ nhấtgiới thiệu về mạng truyền dẫn thế hệ mới hiện nay và xu hướng phát triểnphát triển mạng truyền dẫn thế hệ mới tại việt namtổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngnTuần 14. Chuỗi ngọc lamPhương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học giáo trình sau đại họcTuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanhNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình giặt, là (ủi)Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lựcTính toán lượng tử 123456Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnBENCHMARKING BEST PRACTICES INBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhBài 6. Học gõ mười ngónGiáo án tổng hợpXin cho con niềm tinĐề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - CopyBiểu mẫu công trình, dự ánĐề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018violimpic toán 4- vòng 4- năm học 2017-2018