Nghiên cứu sử dụng enzyme cho sản xuất bột giấy hóa nhiệt cơ tẩy trắng từ gỗ keo tai tượng

Nghiên cứu sử dụng Enzyme cho công đoạn đường hóa tinh bột trong công nghệ sản xuất cồn

Nghiên cứu sử dụng Enzyme cho công đoạn đường hóa tinh bột trong công nghệ sản xuất cồn
... Việc sử dụng enzyme để thay axit công đoạn thủy phân tinh bột thành đường lên men hướng giải tốt cho vấn đề Từ thực trạng em lựa chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng enzyme cho công đoạn đường hóa tinh ... tinh bột Ngoài fungamyl bổ sung vào đầu giai đoạn lên men để tăng độ lên men dịch đường + Trong công nghệ sản xuất cồn fungamyl sử dụng để đường hóa tinh bột - Phương pháp sử dụng: lượng sử dụng ... quan enzyme amylase dùng sản xuất cồn ………… 23 1.4 Dự kiến quy trình sản xuất cồn từ nguyên liệu bột sắn khô…………… 31 1.5 Những công trình nghiên cứu cồn có nước…… 34 1.5.1 Sản xuất cồn sử dụng...
 • 67
 • 408
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng polymer để sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm cho cây đậu tương và cây lạc

Nghiên cứu ứng dụng polymer để sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm cho cây đậu tương và cây lạc
... THƯƠNG VI N NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG POLYMER ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM CHO CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY LẠC Thực theo Hợp đồng đặt hàng sản xuất ... mẻ sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm cho đậu tương lạc- năm 2011 .29 Bảng 3.4 Chi phí sản xuất 30 Bảng 3.5 Hiệu cố định đạm đậu tương áp dụng chế phẩm vi khuẩn cố định đạm ... chủng vi khuẩn cố định đạm cho đậu tương lạc 23 3.2.3 Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ, sản xuất đánh giá chất lượng chế phẩm vi khuẩn cố định đạm có sử dụng polymer cho đậu tương lạc...
 • 61
 • 407
 • 0

nghiên cứu sử dụng gấc trong sản xuất sữa chua kefir

nghiên cứu sử dụng gấc trong sản xuất sữa chua kefir
... xut sa chua Kefir 1.2 t GVHD :Thy Nguyn Hu Quyn SVTH :Mai Hu Phc Lun tt nghip Trang Sa chua Kefir l mt dng sn phm lờn men t sa, nhng khỏc vi cỏc sn phm sa chua thụng thng ch sa chua Kefir va ... sinh vt s dng sn phm Kefir bao gm vi khun lactic v nm men Do ú sn phm Kefir cú v chua c trng v thong nh mui nm men Ht kefir sa trụng ging nh sa ụng c mm ging ngi hoa sỳp l, ht kefir nc nh hn, chỳng ... cho mõu 100g Chng men Kefir ng lactose Dch siro 60oBx Gelatine 25% Dch gc Sa bt Sa ti % theo Chng men Kefir 3% lng theo kho sỏt 4 Chng men Kefir 5% Chng men Kefir 7% Chng men Kefir 9% 4 3 3 1.6...
 • 74
 • 343
 • 5

Nghiên cứu sử dụng Viscozyme trong sản xuất nước uống từ rong nho (Caulerpa Lentillifera)

Nghiên cứu sử dụng Viscozyme trong sản xuất nước uống từ rong nho (Caulerpa Lentillifera)
... Nghiên cứu sử dụng Viscozyme sản xuất nƣớc uống từ rong nho (Caulerpa lentillifera) Mục tiêu đề tài: sử dụng enzyme Viscozyme làm giảm độ nhớt dịch rong nho từ ứng dụng vào sản xuất nước uống ... phẩm từ thiên nhiên, có rong nho Trên thị trường Việt Nam xuất số loại sản phẩm làm từ rong nho như: rong nho tươi, rong nho khô, rong nho nước Hình 1.4: Rong nho tƣơi hộp 500gram 14 Hình 1.5: Rong ... tăng 1.2.3 Một số nghiên cứu sử dụng enzyme Viscozyme L [4] Trong nghiên cứu Robert N đồng (2008), chiết xuất dầu từ nhân hạt xoài dại gabonensis không sử dụng dung môi hữu cơ, sử dụng enzyme để...
 • 109
 • 751
 • 4

nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột hoá nhiệt tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ tràm nam bộ và hỗn hợp gỗ tràm với gỗ keo lai khu vực miền nam-việt nam

nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ tràm nam bộ và hỗn hợp gỗ tràm với gỗ keo lai khu vực miền nam-việt nam
... lập quy trình sản xuất bột P-RC-APMP từ gỗ Keo lai Nam 63 3.3 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT P-RC-APMP TỪ HỖN HỢP 70 NGUYÊN LIỆU GỖ TRÀM VÀ KEO LAI 3.3.1 Ảnh hưởng tỷ lệ gỗ tràm cừ keo lai ... hóa học gỗ Tràm Keo lai 50 50 50 52 3.2 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT P-RC-APMP 55 TỪ NGUYÊN LIỆU GỖ TRÀM VÀ KEO LAI 3.2.1 Xác lập quy trình sản xuất bột P-RC-APMP từ gỗ Tràm Nam 55 ... từ hỗn 73 hợp gỗ Tràm cừ - Keo lai Nam 3.4 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘT P-RC-APMP TỪ HỖN HỢP NGUYÊN LIỆU TRÀM CỪ VÀ KEO LAI CHO SẢN XUẤT GIẤY IN 3.5 NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT...
 • 105
 • 678
 • 1

Tổng quan luận văn ứng dụng enzyme trong sản xuất bột giấy

Tổng quan luận văn ứng dụng enzyme trong sản xuất bột giấy
... chuyền sản xuất, tương ứng cho loại bột hóa khác 1.1.4 Quy trình nghiền bột giấy Như nói trên, công đoạn nghiền bột đóng vai trò quan trọng định lớn đến chất lượng sản phẩm giấy Tùy theo yêu cầu sản ... gỗ cho bột có tính chất lý cao tính quang học lại Sản xuất bột cần gỗ chất lượng cao tốn lượng Khả tạo liên kết bột bột hoá tính chất cơ, lý bột thấp Bột thường chứa tạp chất, tẩy trắng bột tới ... 1.1.3 Quy trình sản xuất bột giấy Các phương pháp sản xuất bột giấy gồm: phương pháp hóa học (sulfat,sulfit…), bán hóa học, nhiệt - Phương pháp hóa học: Sơ chế nguyên liệu -> nấu bột -> bể chứa...
 • 34
 • 319
 • 4

Nghiên cứu sử dụng enzyme protease thương mại trong việc sản xuất nước mắm cá đù

Nghiên cứu sử dụng enzyme protease thương mại trong việc sản xuất nước mắm cá đù
... v thơm ngon Các lo i thư ng dùng s n xu t nư c m m là: cơm, n c, trích, li t, bò, m i… ó ch y u cơm, n c Nguyên li u tươi nư c m m t o s ngon Nh ng lo i thư ng dùng ... b t S d ng enzyme protease th y phân tách l y lipid t ph li u u nhi u d u c , ch m Hay s d ng enzyme protease rút ng n th i gian th y phân tách l y khoáng t nh ng nguyên li u có ... thu phân b i enzyme ng d ng c a enzyme protease ch bi n th y s n Trong trình ch bi n làm nư c m m, s n xu t b t cá, b t nêm… protease v n có s th y phân m t ph n protein th t Tuy nhiên...
 • 77
 • 394
 • 2

NGHIÊN cứu sử DỤNG ENZYME PROTEASE TRONG QUI TRÌNH sản XUẤT CHITIN CHITOSAN

NGHIÊN cứu sử DỤNG ENZYME PROTEASE TRONG QUI TRÌNH sản XUẤT CHITIN  CHITOSAN
... gian sản xuất kéo dài nồng độ hoá chất sử dụng cao, chưa có hướng 19 để xử lý nước thải từ trình sản xuất Sản xuất chitin, chitosan theo phương pháp sử dụng enzyme - Quy trình sản xuất chitin ... 10 1.7 Quy trình sản xuất Pháp 11 1.8 Quy trình sản xuất Đỗ Minh Phụng, Trường Đại Học Thủy Sản 12 1.9 Quy trình sản xuất chitin xí nghiệp Thủy sản Hà Nội 13 1.10 Quy trình sản xuất chitosan Trung ... enzyme protease: tỷ lệ enzyme/ nguyên liệu, pH, nhiệt độ, thời gian thủy phân Đề xuất quy trình ứng dụng enzyme vào trình sản xuất chitin từ phế liệu tôm - So sánh chất lượng chitin- chitosan sản...
 • 118
 • 619
 • 1

nghiên cứu sử dụng enzyme polysaccharase trong sản xuất carrageenan từ rong sụn (kappaphycus alvarezii (doty) doty)

nghiên cứu sử dụng enzyme polysaccharase trong sản xuất carrageenan từ rong sụn (kappaphycus alvarezii (doty) doty)
... enzyme polysaccharase s n xu t carrageenan t rong s n (Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty) M c tiêu c a tài ánh giá kh s d ng enzyme polysaccharase thay th cho vi c dùng acid ki m trình x lý rong ... NGHIÊN C U 2.1 V T LI U NGHIÊN C U - Rong s n: rong s n tươi Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty nuôi tr ng t i Cam Ranh, Khánh Hòa Vi t Nam Hình 2.1 Hình nh v rong s n Kappaphycus alvarezii (Doty) ... a rong s n carrageenan Hàm lư ng carrageenan có th chi m n 40% tr ng lư ng khô c a rong Trong ó, carrageenan tan chi m kho ng 33% carrageenan không tan chi m 7% Thành ph n hóa h c b n c a rong...
 • 102
 • 296
 • 2

Nghiên cứu sử dụng enzyme promelin thô từ chồi dứa kết hợp với enzyme flavourzyme trong sản xuất bột đạm thủy phân từ cá nục

Nghiên cứu sử dụng enzyme promelin thô từ chồi dứa kết hợp với enzyme flavourzyme trong sản xuất bột đạm thủy phân từ cá nục
... bromelin thô từ chồi dứa kết hợp với enzyme flavourzymetrong sản xuất bột đạm thủy phân từ nục 2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu chung Xây dựng quy trình sản xuất bột đạm thủy phân từ nục cách sử dụng ... dụng enzyme bromelin thô kết hợp với enzyme flavourzyme Nội dung nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu xác định điều kiện thích hợp để thủy phân protein từ nục cách sử dụng enzyme bromelin thô kết hợp với ... NHA TRANG ************* VŨ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ENZYME BROMELIN THÔ TỪ CHỒI DỨA KẾT HỢP VỚI ENZYME FLAVOURZYME TRONG SẢN XUẤT BỘT ĐẠM THỦY PHÂN TỪ CÁ NỤC Chuyên ngành Công nghệ Sau thu...
 • 98
 • 182
 • 0

Nghiên cứu sản xuất giấy in sách chỉ dẫn sử dụng bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn và keo tai tượng

Nghiên cứu sản xuất giấy in sách chỉ dẫn sử dụng bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn và keo tai tượng
... bột giấy sử dụng cho nghiên cứu sản xuất giấy in sách dẫn 3.1.1 Tính chất bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn keo tai tượng 21    Bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên ... bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn keo tai tượng Tính chất bột giấy hoá học tẩy trắng gỗ cứng gỗ mềm Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng ... Kết sản xuất bột hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn keo tai tượng đưa bảng 3.9 Bảng 3.9 Một số tiêu chất lượng bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ hỗn hợp nguyên liệu bạch đàn keo...
 • 49
 • 295
 • 1

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng quy trình sản xuất kháng huyết thanh sởi, bại liệt, rota sử dụng kiểm định vắc xin

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng quy trình sản xuất kháng huyết thanh sởi, bại liệt, rota sử dụng kiểm định vắc xin
... tuan vao ngay: 0:1 4:2 8:4 2:5 6:7 0; 84 Lich va Ulu tiem cu thi: TiSm lin i ngiy 0: TiSm 0,2ml virut Bai liet + 0,2ml ta dupe FCA; Tiem da nhiSu vi tri, 0,1 mi/1 vi tri; TiSm lan ngiy 1 4: TiSm Iml ... vao ngiy: 0:1 4:2 8:4 2 Lich va lilu tiem cu the: Tiflra lin I ngiy 0: Tiem 0,2ml virut Rota + 0,2m! ta dugrc FCA; Tiem da n h i k vi tri, 0,1 mJ/1 vj tri; Ti6m lin ngiy 1 4: TiSm 1ml vinit Rota + ... liy mau 0:2 8:4 2:5 6:7 0:8 4 (Mo, Ml, M2, M3, M4, M5) Lich va lilu tiem cu thi: Tiem lin 0: Tiem 0,2nil virat B^i li?t + 0,2ml ta dugc FCA; Tiem da nhilu vi tri, 0,1 ml/1 vi tri; Tiem Ian 1 4: Tiem...
 • 140
 • 531
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng quy trình sản xuất kháng huyết thanh sởi, bại liệt, rota sử dụng kiểm định vắc xin các sản phẩm của đề tài

Nghiên cứu ứng dụng quy trình sản xuất kháng huyết thanh sởi, bại liệt, rota sử dụng kiểm định vắc xin các sản phẩm của đề tài
... XUAT KHANG HUYET THANH Sdl, BAI LIET, ROTA SLT DVNG KIEM DINH VAC XIN Chu nhiem de tai: PGS.TS.LI Thi LuSn Off quan (Th cbvc) chii tri dl tai: Trung tam Nghien ciru San xuat Vac xin va Sinh pham ... SAN XUAT KHANG HUYET THANH sen, B^I LIIPT, ROTA SU^ DyNG KIEM DINH VAC XIN Chii nhifm de tai: PGS.TS.Le Thj Luan Co* quan chu tri de tai: Trung tSm Nghien cihi San xuat Vac xin va Sinh pham Y te ... Bg T£n de tai: NGHIEN c u t ) iTNG DyNG QUI TRINH SAN XUAT KHANG HUYET THANH SOI, BAI LIET, ROTA SU^ DUNG KIEM DINH VAC XIN Chu nhifm dl tai: PGS.TS.Le Thi Luan Co quan chu tri de tai: Cff quan...
 • 20
 • 307
 • 0

[ Báo cáo khoa học ] Nghiên cứu ứng dụng phèn nhôm sản xuất trong nước để thuộc da thay thế cho phèn nhôm nhập khẩu

[ Báo cáo khoa học ] Nghiên cứu ứng dụng phèn nhôm sản xuất trong nước để thuộc da thay thế cho phèn nhôm nhập khẩu
... quy trình thuộc nhôm hoàn hảo, đề ti Nghiên cứu ứng dụng phèn nhôm sản xuất nớc để thuộc da thay cho phèn nhôm nhập ngoại nhằm mục đích xây dựng công nghệ thuộc da sử dụng phèn nhôm sản xuất nớc ... dụng phèn nhôm sản xuất nớc để thuộc da thay cho phèn nhôm nhập ngoại đợc tiến hành theo hợp đồng kinh tế số 172-08/HĐKT-VDG Viện Nghiên cứu Da- Giầy 1.2 S cn thit Thuộc da trình biến đổi da sống ... Tuy nhiên da thuộc có Ts= 90oC950C, mặt da dầy, dẻo, phù hợp cho mặt hàng cao cấp 3.4 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thuộc lại da phèn nhôm đợc sản xuất nớc Da phèn nhôm đợc sản xuất theo...
 • 46
 • 318
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng enzymesử dụng enzyme trong sản xuất bianghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinatenghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mứt jam nha đamánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất rượu mơ nguyên quảnghien cuu xay dung cong nghe san xuat may thu hinh va cac san pham dien tu dan dung dang ikdnghiên cứu áp dụng kỹ thuật sản xuất giống nuôi và cấy ngọc trai biểnsử dụng enzyme trong sản xuất sợi vảicầu sử dụng nước cho sản xuấtluạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhnghiên cứu vi bao chất béođể sản xuất bột sữa dừa hòa tannghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộinghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nộinghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất bột nêm từ thịt vụn cá thuUPBEAT ELEMENTARY STUDENT''''S PART 1- (P1-68)Cấu hình và vận hình MPLS VPNTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích chiến lược sản xuất của nhà hàng sushi với thương hiệu lẩu băng truyềnPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảBài 7. Áp suấtBÁO cáo dân vận QUÝ IIITIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Unit 03. Music. Lesson 6. WritingSuper minds 1 grammar practice bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3b student bookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122Tiny talk 1 teachers bookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting started