Giám sát và điều khiển các thiết bị thông dụng trong gia đình từ xa qua mạng (điện thoại, internet)

HỆ THỐNG GIÁM sát điều KHIỂN các THIẾT bị TRONG PHÒNG

HỆ THỐNG GIÁM sát và điều KHIỂN các THIẾT bị TRONG PHÒNG
... thiệu VĐK 89C51 1.1 Giới thiệu: Bộ vi điều khiển viết tắt Micro-Controller, mạch tích hợp chip lập trình được, dùng để điều khiển hoạt động thiết bị, hệ thống Theo tập lệnh người lập trình, ... lưu trử, xử lí thông 1.2 Khảo sát VĐK 89C51: IC vi điều khiển 89C51 thuộc họ MCS-51 có đặc điểm sau: • Bộ nhớ chương trình bên trong: KB (ROM) • Bộ nhớ liệu bên trong: 128 byte (RAM) • Bộ nhớ ... , ( truyền - Nếu paramString mở cổng điều khiển truyền Hình 3.2 Toolbox thành phần Comm thông phát 3.1 Các đặc tính: sinh lỗi 380 Thành phần Comm bổ sung vào biểu mẫu (form) lúc cần đến việc...
 • 29
 • 99
 • 0

ứng dụng vi điều khiển pic thiết kế bộ cảnh báo chấn động từ xa qua sóng điện thoại (gsm) phục vụ phát hiện té-ngã ở người cao tuổi để kịp thời cấp cứu

ứng dụng vi điều khiển pic thiết kế bộ cảnh báo chấn động từ xa qua sóng điện thoại (gsm) phục vụ phát hiện té-ngã ở người cao tuổi để kịp thời cấp cứu
... hình ³B͡ c̫nh báo ch̭n đ͡ng tͳ xa s͵ dͭng sóng đi͏n tho̩i GSM phͭc vͭ phát hi͏n té ngã ͧ ngưͥi già đ͋ c̭p cͱu k͓p thͥi´ THIӂT Kӂ PHҪN CӬNG BӜ ĐEO TAY BӜ CҦNH BÁO CHҨN ĐӜNG TӮ XA BӜ ĐIӄU KHIӆN ... cӕ xҧy ra, đӇ báo cho ngưӡi ӣ nhà Mҥch PIC1 6F877A Màn hình LCD giúp cho vi c cài đ͏t trͷ nên trΉc quan xác Jack liên k͗t vͳi module sim900 Module thu RF dùng đӇ thu tín hiӋu tӯ bӝ báo rung Kích ... TRÌNH HOҤT ĐӜNG SÓNG RF GӐI ĐIӊN BӜ ĐEO TAY Phát hiӋn có chҩn đӝng rӗi truyӅn đӃn cho bӝ trung tâm xӱ lý Bӝ sӱ dөng module RF đӇ truyӅn tín hiӋu giúp cho vi c truyӅn thông tin tӕt Cҧnh báo an toàn...
 • 25
 • 223
 • 0

Quản lý điều khiển các thiết bị trong tòa nhà thông qua điện thoại.

Quản lý và điều khiển các thiết bị trong tòa nhà thông qua điện thoại.
... BMS - Cho phép tiện ích (thiết bị thông minh) tòa nhà hoạt động cách đồng bộ, xác theo yêu cầu người điều hành - Cho phép điều khiển ứng dụng tòa nhà thông qua cáp điều khiển giao thức mạng - Kết ... SMS cần điều khiển thông qua việc gửi nhận tin nhắn SMS Điều có nghĩa việc điều khiển có phạm vi xa Hệ thống điều khiển tin nhắn SMS thiết kế để điều khiển thiết bị ứng dụng: - Máy móc nhà xưởng ... máy điều hòa không khí  Hệ thống quản nhà thông minh - Hệ thống quản nhà thông minh lựa chọn, lưu giữ xử thông tin nhiều loại thiết bị nhà giúp người điều hành thực kiểm tra, bảo dưỡng,...
 • 84
 • 556
 • 2

Tự động Điều chỉnh điều khiển các thiết bị phụ

Tự động Điều chỉnh và điều khiển các thiết bị phụ
... lực định vị Van điều chỉnh Nuớc làm mát Vào Nuớc làm mát Ra BđC đặt 1.4K đặt 4K Nguồn khí nén Nguồn khí nén sinh hàn dầu bôi trơn Dầu bôi trơn khỏi Hỡnh động Dầu bôi trơn vào động Bầu cảm biến ... nhit du bụi trn dựng van kiu Wax 145 Van điều chỉnh Nuớc làm mát Vào Nuớc làm mát Ra sinh hàn dầu bôi trơn Dầu bôi trơn vào động Dầu bôi trơn khỏi động Hỡnh 3.6: T ng iu chnh nhit dựng van ... Van điều chỉnh Nuớc mặn làm mát Vào BđC đặt 1.4K đặt 4K Nguồn khí nén Nuớc làm mát khỏi động sinh hàn nuớc Nuớc mặn làm mát Ra Nguồn khí nén động điêzel Bầu cảm biến nhiệt độ Nuớc làm mát khỏi động...
 • 15
 • 52
 • 0

Đồ án tốt nghiệp về hệ điều hành android điều khiển các thiết bị điện qua bluetooth

Đồ án tốt nghiệp về hệ điều hành android và điều khiển các thiết bị điện qua bluetooth
... Thiết kế mạch điện điều khiển IV : Hoàn thành hệ thống điều khiển qua Bluetooth III IV Finish 10 III Thiết kế & thực đồ án 3.1 Các yêu cầu đặt ra:  Về phía phần mềm thiết bị điều khiển :  Ứng ... thiết bị Giao diện điều khiển 15 Thông Tin III Thiết kế & thực đồ án 3.3 Thiết kế mạch điều khiển: đồ nguyên lý 16 III Thiết kế & thực đồ án 3.3 Thiết kế mạch điều khiển: đồ mạch in Mạch điện ... dụng đồ sộ cho nhiều thiết bị  Cùng với phát triển kết nối giao tiếp thiết bị trở nên đơn giản tiện lợi NFC, Bluetooth Tìm hiểu hệ điều hành Android xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị qua Bluetooth...
 • 20
 • 335
 • 0

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LẮP RÁP MẠCH BÁO TRỘM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI – MẠNG INTERNET GIAO TIẾP MÁY VI TÍNH

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LẮP RÁP MẠCH BÁO TRỘM VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI – MẠNG INTERNET VÀ GIAO TIẾP MÁY VI TÍNH
... thiết bị, người điều khiển phải gọi đến số máy điện thoại nơi lắp đặt thiết bị điều khiển Điện thoại gọi có mạch điều khiển mắc song song với dây điện thoại Thiết bị muốn điều khiển mắc vào mạch điều ... lại: Trong đề tài: Nghiên cứu thiết kế lắp ráp hệ thống báo trộm điều khiển thiết bị điện qua mạng điện thoại - mạng Internet giao tiếp máy tính em chọn phương án để thiết kế thi cơng Đây nội ... điều khiển thiết bị kết nối tải 1.4.2.7 Khối giao tiếp máy tính: Ngồi vi c báo trộm điều khiển qua điện thoại, hoạt động diễn máy tính kết nối với mạch qua cổng COM Trên máy tính, người điều khiển...
 • 126
 • 617
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p1 pptx

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p1 pptx
... ÷ 60% v phủ ti khäng låïn Bưng làõng bủi cọ nhiãưu ngàn v loải cọ táúm chàõn hiãûu qu cao hån Trong cạc bưng làõng bủi ny khäng khê chuøn âäüng dêch dàõc hồûc xoạy trn nãn va âáûp vo cạc táúm ... xúng dỉåïi phêa dỉåïi, gàûp phãùu dng khäng khê bë âáøy ngỉåüc lãn chuøn âäüng xoạy äúng v ngoi Trong quạ trçnh chuøn âäüng xoạy äúc lãn v xúng cạc äúng cạc hảt bủi dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ly tám...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1 pdf

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1 pdf
... ÷ 60% v phủ ti khäng låïn Bưng làõng bủi cọ nhiãưu ngàn v loải cọ táúm chàõn hiãûu qu cao hån Trong cạc bưng làõng bủi ny khäng khê chuøn âäüng dêch dàõc hồûc xoạy trn nãn va âáûp vo cạc táúm ... xúng dỉåïi phêa dỉåïi, gàûp phãùu dng khäng khê bë âáøy ngỉåüc lãn chuøn âäüng xoạy äúng v ngoi Trong quạ trçnh chuøn âäüng xoạy äúc lãn v xúng cạc äúng cạc hảt bủi dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ly tám ... cáưn lc cạc táúm âỉåüc ghẹp våïi trãn khung phàóng hồûc ghẹp nhiãưu táưng âãø tàng hiãûu qu lc Trong mäüt säú trỉåìng håüp váût liãûu âãûm âỉåüc táøm dáưu âãø náng cao hiãûu qu lc bủi Tuy nhiãn...
 • 10
 • 195
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2 pptx

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2 pptx
... môI chất Với khí O2, N2, không khí điều kiện bình thờng coi khí lý tởng thông số đợc xác định phơng trình trạng thái khí lý tởng nêu phần Với nớc, môi chất lạnh, không khí coi khí lý tởng ... 1.5.2 Quá trình đẳng tích Quá trình đẳng tích trình nhiệt động xẩy thể tích không đổi V = const số mũ đa biến n = , nhiệt dung riêng trình Cv Trong trình ta có quan hệ sau: - Quan hệ nhiệt độ ... 1.5.4 Quá trình đẳng nhiệt Quá trình đẳng nhiệt trình nhiệt động xẩy nhiệt độ không đổi T = const số mũ đa biến n = 1, nhiệt dung riêng trình CT = Trong trình ta có quan hệ sau: - Quan hệ áp suất...
 • 10
 • 179
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3 ppt

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3 ppt
... 8314/18 = 462 J/kg.0K 1.10.2 Các loại không khí ẩm Không khí ẩm cha bão hòa không khí ẩm mà nhận thêm lợng nớc từ vật khác bay vào Hơi nớc nhiệt Không khí ẩm bão hòa không khí ẩm mà nhận thêm lợng ... khác bay vào Hơi nớc bão hòa khô Không khí ẩm bão hòa không khí ẩm bão hoà chứa thêm lợng nớc định, ví dụ sơng mù không khí ẩm bão hòa 1.10.3 Các đại lợng đặc trng không khí ẩm q* Độ ẩm tuyệt đối: ... tuyệt đối không khí cha bão hòa h không khí ẩm bão hòa hmax nhiệt độ = h / h max (1-103) đó: ph- phân áp suất nớc không khí ẩm cha bão hòa; pmax- phân áp suất nớc không khí ẩm bão hòa; Giá...
 • 10
 • 141
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p4 pot

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p4 pot
... tích trình đốt nóng (coi không khí khí hai nguyên tử có kilôml = 29kg) 26 Lời giải: Không khí hỗn hợp nhiều khí nhng chủ yếu N2 O2 nên không khí khí hai nguyên tử tính toán có = 29kg Vì trình ... 1.20 không khí tích 2,48 m3 , nhiệt độ 15 0C, áp suất p = bar, bị nén đoạn nhiệt, không khí nhận công tahy đổi thể tích 471kJ Xác định nhiệt độ cuối, biến đổi nội entanpi Lời giải: Không khí đợc ... giải: Lực tác dụng lên mặt piston sau nhận nhiệt: F = p2.S.N p2 - áp suất không khí sau nhận nhiệt, N/m2; S - diện tích mặt piston; d 3,14.0, S= = = 0,1256 m2, 4 Không khí nhận nhiệt điều kiện piston...
 • 10
 • 196
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5 ppsx

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5 ppsx
... m3 chứa không khí áp suất đầu p1 = bar, nhiệt độ t1 = 30 0C Ngời ta cung cấp cho không khí bình lợng nhiệt 16 kJ Xác định nhiệt độ cuói, áp suất cuối trình lợng biến đổi entropi không khí (lấy ... sau nén công kỹ thuật trình nén với kg không khí, biết nhiệt độ không khí trớc nén t1 = 150C Trả lời t2 = 249 0C ; v2 = 0,1906 m3/kg; lkt = - 167 kJ/kg Bài tập 1.39 kg không khí đợc nén đa biến ... bàI tập hỗn hợp khí lu động Bài tập 1.40 Hỗn hợp khí gồm O2 H2 có thành phần thể tích rO2 = 30%, rH2 = 70% Xác định số chất khí hỗn hợp, thành phần khối lợng phân áp suất khí thành phần biết...
 • 10
 • 209
 • 0

Thiết Kế Mạch Báo Trộm Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Mạng Điện Thoại (Kèm file+slide)

Thiết Kế Mạch Báo Trộm Và Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Qua Mạng Điện Thoại (Kèm file+slide)
... tiêu đề "Báo động!" 1.2.2 Mục đích điều khiển thiết bị: Để điều khiển thiết bị, người điều khiển phải gọi đến số máy điện thoại nơi lắp đặt thiết bị điều khiển Điện thoại gọi có mạch điều khiển ... cho thiết bị điện gia dụng vừa tiết kiệm chi phí sử dụng đảm bảo an tồn cho tính mạng tài sản người dân Mạch điều khiển thiết bị điện từ xa thơng qua mạng điện thoại giúp ta điều khiển thiết bị ... trạng nguy hiểm có trộm qua mạng điện thoại gửi email đến địa mail lập trình 1.2 TĨM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 1.2.1 Điều khiển thiết bị điện từ xa báo trộm thơng qua mạng điện thoại có phản hồi giọng...
 • 127
 • 290
 • 0

Đo lường điều khiển từ xa qua mạng điện thoại di động bằng modulsim900 kết nối vi điều khiển ATmega8

Đo lường điều khiển từ xa qua mạng điện thoại di động bằng modulsim900 kết nối vi điều khiển ATmega8
... vào vi c phát triển module ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẰNG MODULE SIM 900 KẾT NỐI VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8 Phạm vi đề tài ứng dụng: Hệ thống đo lường tín hiệu đo điện ... NGHỆ NGUYỄN VINH TUẤN ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẰNG MODULE SIM900 KẾT NỐI VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8 NGÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ – VI N THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÃ ... Module Sim900 ( RS232, Audio, ADC, VRTC, PWM, I2C ) Dễ kết nối kết nối với dòng vi điều khiển PIC, AVR, ARM, Arduino để phát triển ứng dụng điều khiển, giám sát qua môi trường mạng GSM, GPRS Ngõ RS232...
 • 73
 • 344
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thiết bị thông dụng trong ibcthiết bị thông minh trong gia đìnhchức năng này cho phép người điều hành điều khiển các thiết bị và giám sát mệnh lệnh điều khiểnđiều khiển chức năng này cho phép người điều hành điều khiển các thiết bị và giám sát mệnh lệnh điều khiểnđồ án thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển chiếu sáng đô thịthiết kế và thi công hệ thống điều khiển các thiết bị trong nhà thông qua module sim 900 và sóng rfgiải pháp giám sát và điều khiển từ xa các recloser potxcó thể sử dụng các chương trình điều khiển tự động để cho robot thực hiện khi đó người giám sát có thể giám sát và điều khiển được nhiều robot hơnngừng hệ thống để sửa chữa nên tắc các cb điều khiển các thiết bị và cb tổngxây dựng các bộ điều khiển động cơ và các bộ thu thập số liệu điều khiển các thiết bị chấp hành khácđiều khiển các thiết bị điện trong nhà qua mạng internetmạch điều khiển các thiết bị trong nhàđiều khiển các thiết bị điện qua mạng internetđiều khiển các thiết bị bằng máy tínhđiều khiển các thiết bị điện từ xachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học