xây dựng ứng dụng dựa trên kỹ thuật nhận dạng mẫu ảnh

Xác định vị trí mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu

Xác định vị trí mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu
... dụng xác định mặt người trở nên phổ biến sống [1] Định nghĩa toán xác định mặt người: Xác định khuôn mặt người kỹ thuật máy tính để xác định vị trí kích thước khuôn mặt người ảnh số Kỹ thuật nhận ... xác định mặt ngƣời ảnh số Giới thiệu tổng quan toán xác định mặt người ảnh, ứng dụng khó khăn toán Chƣơng 2: Các kỹ thuật xác định mặt ngƣời ảnh số Phân tích kỹ thuật xác định mặt người ảnh số ... Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Xác định mặt người ảnh số dựa kỹ thuật nhận biết màu da Chƣơng 3: Thuật toán xác định mặt ngƣời ảnh số dựa kỹ thuật nhận...
 • 53
 • 456
 • 1

Luận văn nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống hoa cúc CN97 bằng công nghệ nuôi cấy mô in vitro

Luận văn nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống hoa cúc CN97 bằng công nghệ nuôi cấy mô in vitro
... giống hoa, giống nhập nội, thực cần thiết Xuất phát từ lý đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống hoa cúc CN97 công nghệ nuôi cấy in vitro Mục tiêu đề tài là: Xây ... hình nghiên cứu hoa cúc giới 1.3.2 Tình hình nghiên cứu hoa cúc Việt Nam 1.4 Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật in vitro 1.4.1 Cơ sở khoa học công nghệ NCM TB thực vật 1.4.2 Môi trờng nuôi cấy ... nói chung [2] Kỹ thuật tạo giống in vitro hoa cúc bắt đầu đợc quan tâm nớc ta từ đầu thập niên 90 kỷ XX Đối với hoa cúc, có nhiều nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro [2, 3,...
 • 56
 • 3,559
 • 33

Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng mẫuứng dụng đánh giá chất lượng trái bưởi

Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng mẫu và ứng dụng đánh giá chất lượng trái bưởi
... c n k thu t ñánh giá ch t lư ng trái cây, ki m tra b m t trái Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: M t s lo i Bư i xu t kh u c a Vi t Nam Ph m vi nghiên c u - Nghiên c u k thu ... c u k thu t x lý nh nh n d ng trái Bư i - Nghiên c u phương pháp phát hi n khuy t ñi m b m t trái Bư i ñ ti n t i ñánh giá ch t lư ng trái trái Bư i PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Phương pháp tài li ... s Hình 3.3 M t s m u m u trái Bư i ñưa m u trái Bư i ñưa ñưa vào phân tích phát vào hu n luy n vào nh n d ng hi n khuy t ñi m 3.4 K T QU TH NGHI M NH N D NG TRÁI BƯ I Các tham s hình dáng c a...
 • 27
 • 398
 • 0

Định vị robot dựa trên kỹ thuật xử lý hình ảnh

Định vị robot dựa trên kỹ thuật xử lý hình ảnh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔ THANH ĐÔNG ĐỊNH VỊ ROBOT DỰA TRÊN KỸ THUẬT XỬ LÝ HÌNH ẢNH NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - 60520203 Hƣớng dẫn khoa ... 45 Hình 4.5: Kết định vị robot trình di chuyển dùng GPS 46 Hình 4.6: Sai số toàn cục định vị dùng camera 47 Hình 4.7: Sai số toàn cục định vị dùng GPS 47 Hình 4.8: Định vị robot ... robot Tuy nhiên định vị robot sử dụng camera chƣa thể xác định vị trí xác robot tọa độ mặt đất Đề tài thực định vị robot sử dụng Module GPS để thu thập liệu kinh độ vĩ độ Từ xác định vị trí robot...
 • 22
 • 267
 • 0

Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng

Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng
... toán nhận dạng đối tượng, vai trò tầm quan trọng toán nhận dạng đối tượng, phương pháp nhận dạng đối tượng số hệ thống nhận dạng đối tượng tiếng giới Chương 2: Một số vấn đề nhận dạng đối tượng ... thời nói toán nhận dạng đối tượng, vai trò tầm quan trọng toán nhận dạng đối tượng, phương pháp nhận dạng đối tượng số hệ thống nhận dạng đối tượng tiếng giới 1.1 Khái quát gán nhãn 1.1.1 Xử ... ngược kỹ thuật gán nhãn để xây dựng chương trình nhận dạng ký tự 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GÁN NHÃN VÀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG Chương khái quát lại kiến thức toán gán nhãn gồm xử lý ảnh gán nhãn...
 • 13
 • 60
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm
... VÀ ÀO T O B KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI N NĂNG LƯ NG NGUYÊN T VI T NAM ng Lành NGHIÊN C U, XÂY D NG H THI T B THU NH N VÀ X LÝ S LI U D A TRÊN K THU T DSP QUA NG D NG FPGA PH C V NGHIÊN C U V T LÝ ... nhu c u th c t Vì nh ng ã trình bày trên, v n Nghiên c u, xây d ng h thi t b thu nh n x s li u d a k thu t DSP qua ng d ng FPGA ph c v nghiên c u v t h t nhân th c nghi m” ã c ch n ... v a c bi t quan c p trên, nghiên c u áp d ng công ngh FPGA k thu t DSP nghiên c u ch t o thi t b ghi- o b c x r t c n thi t Tuy nhiên, cho nghiên c u áp d ng k thu t DSP công ngh FPGA n nh ng...
 • 171
 • 359
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý
... CH C NĂNG C A DSP, FPGA THU T TOÁN PHÁT TRI N, NG D NG THI T B I N T H T NHÂN TRONG GHI- O B C X 1.1 Tình hình nghiên c u, ng d ng nư c Trên th gi i DSP, FPGA thu t toán x xung s d ng ã c ... thi t k , x d án, t o t p h a, biên d ch n p d li u vào vi m ch FPGA ch a toàn b n i dung thi t k ho t c thù K t qu , ng b µC 1.6 Thu t toán x s li u th c nghi m Các thu t toán x s li u ... 1.4.3 Thu t toán DSP dùng thi t k b ghi- o b c x xây d ng c b DPP, thu t toán quy cho phép hình thành x xung theo th i gian th c phép o chi u cao xung c c p Các thu t toán ch y u d a vào b...
 • 26
 • 308
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng

Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng
... PHÂN MẢNH ẢNH CHỈ BẢN 10 NGÓN, PHÂN LOẠI VÂN TAY VÀ KIỂM TRA VỊ TRÍ CÁC NGÓN 2.1 BÀI TOÁN PHÂN MẢNH ẢNH VÂN TAY TỰ ĐỘNG 2.1.1 Khái niệm phân mảnh ảnh Trong hệ thống nhận dạng ảnh nói chung, phân ... Xây dựng sơ đồ thuật toán phân mảnh 10 ngón phân loại vân tay 54 CHƢƠNG III: LẬP TRÌNH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM PHÂN MẢNH CHỈ BẢN 10 NGÓN, PHÂN LOẠI VÂN TAY TỰ ĐỘNG VÀ KIỂM TRA VỊ TRÍ CÁC NGÓN TRÊN CHỈ ... [20]  Thuật toán phân mảnh ảnh Liu Jinxiang Liu Jinxiang đƣa giải thuật phân mảnh gồm bƣớc sau đây: - Cải thiện, làm ảnh lọc Gabor - Phân mảnh ảnh dựa ảnh lƣợng ảnh sau lọc Cải thiện ảnh dùng...
 • 90
 • 163
 • 1

Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng

Nghiên cứu xây dựng thuật toán phân mảnh chỉ bản mười ngón dựa trên kỹ thuật véctơ hóa ảnh đường nét và ứng dụng
... dụng phổ biến giới nước Chương 2: Sau phần tổng quan, báo cáo tập trung vào nội dung xây dựng thuật toán phân mảnh ảnh 10 ngón, phân loại vân tay tự động đối sánh vân tay để kiểm tra vị trí ngón ... phần xây dựng thuật toán, báo cáo tập trung vào nội dung cài đặt phần mềm phân mảnh ảnh, phân loại vân tay tự động, đối sánh vân tay để kiểm tra vị trí ngón Luận văn tiếp cận hướng nghiên cứu ... thêm số giải thuật phân mảnh ảnh 10 ngón phân loại vân tay nhằm mục đích cài đặt thư viện phần mềm tự động phân mảnh ảnh nhận biết dạng vân Tuy nhiên, trình cài đặt thực tế, phát tính toán thêm...
 • 4
 • 78
 • 0

Xây dựng phần mềm giám sát và cảnh báo dựa trên kỹ thuật phát

Xây dựng phần mềm giám sát và cảnh báo dựa trên kỹ thuật phát
... ra, phần mềm cảnh báo cho người giám sát biết Phần mềm xây dựng với hai nội dung giám sát cảnh báo - Giám sát: phần mềm giám sát vùng xác định để xác định có chuyển động xảy hay không vùng - Cảnh ... góp phần nâng cao chất lượng hệ thống giám sát, định nghiên cứu xây dựng đồ án tốt nghiệp với đề tài: Xây dựng phần mềm giám sát cảnh báo dựa kỹ thuật phát chuyển động Trong trình nghiên cứu phát ... cho người chịu trách nhiệm giám sát - Phần mềm giúp cải thiện, nâng cao hiệu việc giám sát cảnh báo - Xây dựng thành công phần mềm với hai chức giám sát cảnh báo - Phần mềm xác định xác, đắn chuyển...
 • 53
 • 212
 • 0

Xây dựng hệ thống kiểm thử bảo mật website dựa trên kỹ thuật fuzzing

Xây dựng hệ thống kiểm thử bảo mật website dựa trên kỹ thuật fuzzing
... từ, … bị lợi dụng để công hệ thống Tìm hiểu kỹ thuật fuzzing kiểm thử website Tìm hiểu thu thập fuzzing data phục vụ cho Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động dựa kỹ thuật fuzzing Các nhiệm vụ cụ ... 23 dò kiểm thử kiểm thử dựa đặc điểm kỹ thuật Kiểm thử hộp đen kiểm tra thành phần chưa thực thi đặc tả, không chắn trường hợp kiểm tra hoàn toàn Kiểm thử hộp trắng Hình : Kỹ thuật kiểm thử hộp ... cho hệ thống website  Nhiệm vụ đề tài • PHẦN II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Tổng quan Website  Tổng quan lỗ hổng Website  Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm  Kỹ thuật Fuzzing • PHẦN III: Xây dựng hệ thống...
 • 64
 • 1,411
 • 6

Tìm hiểu phương pháp xây dựng và khai thác kho dữ liệu điểm dựa trên kỹ thuật OLAP

Tìm hiểu phương pháp xây dựng và khai thác kho dữ liệu điểm dựa trên kỹ thuật OLAP
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THÙY LINH TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHO DỮ LIỆU ĐIỂM DỰA TRÊN KỸ THUẬT OLAP Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông ... nhà trường, song việc khai thác nhiều hạn chế Xuất phát từ yêu cầu đặt đơn vị mình, th c đề tài luận v n Tìm hiểu phương pháp xây dựng khai thác kho liệu điểm dựa kỹ thuật OLAP với mong muốn ... quan kho liệu, khai phá liệu, kỹ thuật OLAP giới thiệu công cụ sử dụng luận v n Chương Phương pháp giải toán Chương trình bày trình thiết kế ứng dụng kỹ thuật OLAP để xây d ng mô hình kho liệu điểm...
 • 76
 • 163
 • 1

Tìm hiểu phương pháp xây dựng và khai thác kho dữ liệu điểm dựa trên kỹ thuật OLAP

Tìm hiểu phương pháp xây dựng và khai thác kho dữ liệu điểm dựa trên kỹ thuật OLAP
... nhà trường, song việc khai thác nhiều hạn chế Xuất phát từ yêu cầu đặt đơn vị mình, th c đề tài luận v n Tìm hiểu phương pháp xây dựng khai thác kho liệu điểm dựa kỹ thuật OLAP với mong muốn ... với xu hướng phát triển nay, việc khai thác thông tin từ sở liệu không dừng lại mức đưa báo cáo đơn giản mà phải đáp ứng nhu cầu khai thác tri thức tiềm ẩn từ sở liệu Trường Cao đẳng Sư phạm Yên ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phan Xuân Hiếu (2013), Bài giảng môn học Khai phá liệu kho liệu, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Hà Quang Thụy (2010), Bài giảng môn học Kho...
 • 3
 • 164
 • 0

Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền

Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền
... bày kỹ thuật áp dụng để nhúng thuỷ vân giải mã thuỷ vân sở liệu quan hệ Đó kỹ thuật thuỷ vân sở liệu quan hệ sử dụng kỹ thuật tối ưu hoá toán tối ưu hoá có ràng buộc, sử dụng giải thuật di truyền ... xoá, sửa, chèn ghi Luận văn thủy vân sở liệu quan hệ dựa kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền trình bày kỹ thuật thuỷ vân sở liệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... cận truyền thống dựa vào gradient áp dụng cho toán Thuật toán di truyền áp dụng để giải toán tối ưu hoá Việc giải toán tối ưu hoá không thiết phải tìm lời giải tối ưu toàn cục việc tìm lời giải...
 • 63
 • 558
 • 1

Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu

Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu
... thuỷ vân sở liệu quan hệ kỹ thuật tối ưu áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu Chương 3: Phát triển ứng dụng thuỷ vân sở liệu quan hệ dựa kỹ thuật tối ưu áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu Chương ... cứu kỹ thuật phát thủy vân dựa vào ngưỡng tối ưu Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu kỹ thuật thuỷ vân sở liệu quan hệ áp dụng kỹ thuật tối ưu hoá toán tối ưu hoá có ràng buộc Đồng thời trình bày kỹ thuật ... cứu ứng dụng mô tả chi tiết kỹ thuật tìm kiếm theo mẫu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu kỹ thuật thuỷ vân sở liệu quan hệ mô tả kỹ thuật tối ưu áp dụng kỹ thuật tìm kiếm theo mẫu Các kết...
 • 69
 • 738
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuôngxây dựng hồ sơ kỹ thuật thử công nhận kiểu về khí thải động cơ ôtô con trên băng thử chassis dynamometer 48xây dựng hồ sơ kỹ thuật thử công nhận kiểu về khí thải động cơ ôtô con trên băng thử chassis dynamometer 48 nxây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc giachi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuậtthép xây dựng yêu cầu kỹ thuậtcông ty xây dựng hạ tầng kỹ thuậtđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuậtchi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuậtquy chuẩn xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầngđơn giá xây dựng hạ tầng kỹ thuậtxây dựng hạ tầng kỹ thuật là gìdự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuậtsuất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuậtsuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuậtĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả