nghiên cứu và thiết kế ic chuyển mạch adc

Nghiên cứu thiết kế bộ chuyển đổi Buck

Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi Buck
... động chuyển đổi Buck – Tìm hiểu chuyển đổi Buck Phân tích đặc điểm chuyển đổi Buck, tìm hiểu phƣơng thức tính toán thiết kế thông số nhƣ đánh giá độ ổn định chuyển đổi Chương 3: Thiết kế chuyển đổi ... tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn tìm hiểu phƣơng pháp ứng dụng để thiết kế chuyển đổi Buck III Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết liên quan phƣơng pháp thiết kế chuyển ... NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK 21 2.1 Nguyên lý chuyển đổi Buck .22 2.1.1 Sự phát triển mạch chuyển đổi Buck 22 2.1.2 Mục đích thành phần khác chuyển đổi Buck 25 2.1.3 Các...
 • 73
 • 609
 • 1

Nghiên cứu thiết kế bộ chuyển đổi buck

Nghiên cứu và thiết kế bộ chuyển đổi buck
... động chuyển đổi Buck – Tìm hiểu chuyển đổi Buck Phân tích đặc điểm chuyển đổi Buck, tìm hiểu phƣơng thức tính toán thiết kế thông số nhƣ đánh giá độ ổn định chuyển đổi Chương 3: Thiết kế chuyển đổi ... NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BỘ CHUYỂN ĐỔI BUCK 21 2.1 Nguyên lý chuyển đổi Buck .22 2.1.1 Sự phát triển mạch chuyển đổi Buck 22 2.1.2 Mục đích thành phần khác chuyển đổi Buck 25 2.1.3 Các ... này, chuyển đổi Buck đƣợc sử dụng Luận văn nghiên cứu mối liên quan đặc biệt SMPS với chuyển đổi chỉnh lƣu đồng Buck (SRBC Synchronous Rectifier Buck Converter), đồng thời tập trung vào việc nghiên...
 • 11
 • 102
 • 0

Đồ án nghiên cứu thiết kế mạch truyền dữ liệu cho máy phay CNC để bàn dùng cách ly quang PC817 IC đệm 7404

Đồ án nghiên cứu và thiết kế mạch truyền dữ liệu cho máy phay CNC để bàn dùng cách ly quang PC817 và IC đệm 7404
... ng c ng d ng c án tốt nghiệp v i i Nghiên cứu thiết kế mạch truyền liệu cho máy CNC để bàn dùng cách ly quang PC817 IC đệm 7404 Trong th i gian nghiên c u th c chắn không tránh khỏi nh ng sai ... Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG III THIẾT KẾ MẠCH GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH DÙNG TRONG MÁY CNC 48 I Mạch giao tiếp đơn giản 48 II Mạch giao tiếp dùng cách ly quang pc817 IC 7404 đệm ... vài hình nh m ch th c t : .59 CHƢƠNG IV NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHAY CNC TRỤC ĐỂ BÀN 62 I Các thông số CNC 62 II Nghiên cứu, thiết kế lắp ráp máy CNC...
 • 94
 • 408
 • 1

Nghiên cứu thiết kế mạch tự động điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn

Nghiên cứu và thiết kế mạch tự động điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn
... tập mạnh dạn đề xuất, thiết kế mạch tự động điều chỉnh nhiệt độ tủ nuôi cấy vi khuẩn lắp ráp mạnh tự động điều chỉnh nhiệt độ Mạch dùng để thay mạch điều chỉnh nhiệt độ tủ gặp cố cần sửa chữa ... mẽ vào sống sản xuất tiến hành đề tài: Nghiên cứu thiết kế mạch tự động điều khiển nhiệt độ tủ nuôi cấy vi khuẩn Trong trình thực đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát loại tủ nuôi cấy bệnh vi n ... lệch vào điều khiển cho điện áp điều khiển để điều khiển kháng đốt Nhiệt độ tủ đợc cảm biến cảm nhận, nhiệt độ tủ cha đạt đến nhiệt độ yêu cầu điều khiển tự động điều chỉnh để đa nhiệt độ tủ nhiệt...
 • 92
 • 649
 • 2

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH CHỐNG GỌI TRỘM ĐIỆN THOẠI

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MẠCH CHỐNG GỌI TRỘM ĐIỆN THOẠI
... dồ nguyên lý máy điện thoại HP 117 Tìm hiểu máy điện thoại cố định thiết kế mạch chống gọi trộm điện thoại Học Tìm hiểu máy điện thoại cố định thiết kế mạch chống gọi trộm điện thoại 2.1.3 Tác ... điện thoại cố định thiết kế mạch chống gọi trộm điện thoại L1 D D L2 Hình 4: Mạch bảo vệ chống áp Nếu có điện áp lớn điện áp diode +0,6v diode thông điện áp dư sụt điện trở đường dây + Mạch chống ... máy điện thoại cố định thiết kế mạch chống gọi trộm điện thoại Trạm chuyển mạch cục nối hai bên hội thoại cách tạo kết nối cứng vòng cục thích hợp kết nối nối tiếp với nguồn (đặt trạm điện thoại) ...
 • 59
 • 384
 • 0

đồ án tốt nghiệp khảo sát nghiên cứu thiết kế hệ scada cho dây chuyền luyện kín cao su bán thành phẩm tại xí nghiệpp luyện liên chiểu công ty cao su đà nẵng

đồ án tốt nghiệp khảo sát nghiên cứu và thiết kế hệ scada cho dây chuyền luyện kín cao su bán thành phẩm tại xí nghiệpp luyện liên chiểu công ty cao su đà nẵng
... biãøu âọ l Hãû SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Tỉì cå såí cäng nghãû ca xê nghiãûp luûn kên cao su bạn thnh pháøm Liãn Chiãøu, chụng em xáy dỉûng mäüt hãû SCADA cho xê nghiãûp, ... thäúng SCADA l cäng củ tråü giụp cho viãûc âiãưu hnh k thût åí cạc cáúp trỉûc ban, âiãưu hnh ca sn xút cäng nghiãûp tỉì cạc cáúp phán xỉåíng, xê nghiãûp cho tåïi cáúp cao nháút ca mäüt cäng ty 2.2 ... nhiãût loải than loải dáưu Cäng nhán Silos cháút âäün Silos thạng Silos ngy Silos phủ gia Silos dáưu Cán than Phãùu chåì dáưu Cán phủ gia Cán dáưu Phãùu chåì than Cán cháút âäün Phãùu chåì cháút...
 • 31
 • 213
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀN THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ ÁP CÔNG NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BÀN THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ ÁP CÔNG NGHIỆP
... 1.Lý thuyt Nờu c im ca thit b c a vo th Nhim v ca thit b s cung cp in Cỏc hng mc v tiờu chun th cho thit b cú th a vo lm vic lõu di li cung cp in Nờu cỏc quan sỏt v hiu chnh phn c PHN Th nghim ... Timer RI A4 4BI 1RG ~ U1 C RI> A3 CD A1 2RG K CC ATM A2 1BI 2BI 3BI KT V1 AT THT Sơ đồ mạch thí nghiệm chi tiết 180cm A2 A3 A4 18cm 9cm 18cm K ATM 8cm 4cm KT CD A2 A3 12cm 140cm RI 30 20 10 8cm ... 400 200 100 16cm 16cm 16cm V 16cm Timer 16cm 16cm 16cm K ~ U1 V1 CC AT ATM KT THT Sơ đồ mạch thí nghiệm mặt đứng Sinh viờn thc hin : Phựng Th Anh 11 4BI CC RI A4 Trng HBK H Ni Trong ú ta cú : ...
 • 32
 • 145
 • 0

đồ án tự động hóa Đề tài nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển đèn chiếu sáng trạng thái dùng IC4017BC

đồ án tự động hóa Đề tài nghiên cứu và thiết kế mạch điều khiển đèn chiếu sáng và trạng thái dùng IC4017BC
... -Vcc Vi -Vcc mạch so sánh vi vào ngõ đảo điện áp vo theo điện áp vi hỡnh 1-7 a hỡnh 1-7 b 3.2 in ỏp Vi vo ngừ khụng o ,VR vo ngừ o +Vcc Vo Vi Vo +Vcc Vr Vr -Vcc -Vcc mạch so sánh vi vào ngõ đảo ... s trng thỏi bóo ho dng nu cú: +Vcc 100k Vo1=+Vcc 10k s 10k Vo2=0V 100k +Vcc mạch f/f dùng op-amp kích đổi trạng thái xung âm Hỡnh + i Vi >V suy V0=+VCC Hay trng thỏi bóo ho õm nu cú : Vi->Vi+ ... F/F i trng thỏi bng xung dng +Vcc 100k Vo1=+Vcc 10k 10k s 10k Vo2=0V 100k +Vcc mạch f/f dùng op-amp kích đổi trạng thái xung âm Hỡnh Nh vy, i trng thỏi ca F/F cú th dựng mt hai phng phỏp sau :...
 • 81
 • 207
 • 0

đồ án nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển động cơ một chiều

đồ án nghiên cứu và thiết kế mạch điều khiển động cơ một chiều
... mô hình nguyên lý điều khiển động chiều Mạch điều khiển động công suất nhỏ không điều khiển động công suất lớn Để điều khiển động công suất lớn cần phải có mạch công suất khác Một lần xin cám ơn ... nhiệm vụ đóng cắt van bán dẫn Sơ đồ nguyên lý điều khiển tải dùng PWM: Hình 3.2 Sơ đồ mạch đồ xung điều chế PWM Trên mạch nguyên lý điều khiển tải PWM giản đồ xung chân điều khiển * Nguyên lý : ... tự động hóa Nên việc điều khiển động chiều với dòng vi xử lý phương pháp tối ưu kinh tế toán điều khiển động DC ngày Trên sở kiến thức học từ môn vi xử lý.em thực đề tài : nghiên cứu thiết kế mạch...
 • 24
 • 284
 • 0

đã nghiên cứu thiết kế anten mạch dải có cấu trúc zíc zắc dùng cho hệ thống RFID, hoạt động ở dải tần 2 45GHz

đã nghiên cứu và thiết kế anten mạch dải có cấu trúc zíc zắc dùng cho hệ thống RFID, hoạt động ở dải tần 2 45GHz
... kỹ thuật anten, hệ thống RFID (Radio Frequency Identification), em nghiên cứu thiết kế anten mạch dải cấu trúc zíc zắc dùng cho hệ thống RFID, hoạt động dải tần 2. 45GHz Quá trình mô trợ giúp ... f ) ε e ( f ) 1 .2. 2 Anten mạch dải 1 .2. 2.1 Khái niệm Anten mạch dải (anten mạch in) thường gọi anten mạch vi dải kích thước nhỏ, thực chất kết cấu xạ kiểu khe 1 .2. 2 .2 Cấu trúc đặc tính Dương ... 4: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ ANTEN 52 4.1 Mô phỏng, thiết kế anten mạch dải cấu trúc zíc zắc hoạt động dải tần 2. 45GHz dung cho hệ thống RFID 52 4 .2 Đo đạc thực nghiệm 60...
 • 76
 • 92
 • 0

ĐỒ ÁN Nghiên cứu thiết kế mạch sạc điện thoại di động không dây

ĐỒ ÁN Nghiên cứu và thiết kế mạch sạc điện thoại di động không dây
... niệm dùng để loại sạc cảm ứng, không cần đến dây cáp nối thiết bị với nguồn điện -Dựa vào lý thuyết lan truyền sóng điện từ -Thiết kế mạch nạp điện không dây cho điện thoại bán kính từ 2cm đến ... Đề tài thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế xạc điện thoại không dây cho điện thoại di động Chương 1: Giới thiệu chung đề tài • • • Mục đích môn học Mục ... thường dùng laptop điện thoại cao cấp -Các Pin sạc NiMH bán thường chưa có điện bạn phải sạc trước dùng, số Pin sạc sẵn xuất  Pin cho thiết bị di động: -Trong hầu hết thiết bị động, pin thành phần...
 • 30
 • 1,008
 • 7

ĐỒ ÁN-Nghiên cứu thiết kế mạch đo điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều

ĐỒ ÁN-Nghiên cứu và thiết kế mạch đo và điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều
... thống -Động Encoder cấp nguồn qua triết áp 5K .Tốc độ động encoder thay đổi triết áp.Khi động quay xung tín hiệu đưa đến chấn 12 vi điều khiển -Vi điều khiển xử lí tín hiệu nhận từ chân 12 để hiển ... 7404 có sơ đồ chân sau: CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH II .1 .Thiết kế phần cứng Sơ đồ khối sản phẩm Chức khối Khối nguồn : Là hệ thống điện áp cung cấp cho mạch, giúp mạch hoạt động, điện ...  Nhóm chân dao động: Gồm chân 18 chân 19 ( XTAL1 XTAL2 ),cho phép ghép nối thạch anh vào mạch dao động bên vi điều khiển, được sử dụng để nhận nguồn xung clock từ bên để hoạt động, thường ghép...
 • 20
 • 143
 • 0

ĐỒ ÁN Nghiên cứu thiết kế mạch đếm người ra vào một cửa tại siêu thị bằng cảm biến laser

ĐỒ ÁN Nghiên cứu và thiết kế mạch đếm người ra vào một cửa tại siêu thị bằng cảm biến laser
... chọn đề tài mạch đếm người vào sử dụng cảm biến laser với ứng dụng họ vi điều khiển 8051 I.2 Mục tiêu đề tài -Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu chế tạo thành công mạch đếm người vào cửa sử dụng ... qua biến trở RV1, đầu chân LM358 mức cao nên Q4 dẫn Khi Chân T1( chân 15 89S52) chuyển sang mức thấp đưa vào vi điều khiển xử lí hiển thị số người ra/ vào +Tương tự bên cảm biến bên cảm biến vào ... - Khi có người qua cảm biến laser, ánh sáng laser từ bên phát không tới bên thu: +Bên cảm biến :quang trở không dẫn->Q2 ngắt->điện áp vào chân LM358~5V.Khi IC LM358 thực so sánh tín hiệu với tín...
 • 28
 • 1,060
 • 9

Nghiên cứu thiết kế mạch DC-DC ( 10-24V)

Nghiên cứu và thiết kế mạch DC-DC ( 10-24V)
... cơ… CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 19 Áp dụng nguyên lí chuyển đổi DC trên, phạm vi đồ án ta thiết kế tính toán mạch biến đổi từ điện áp chiều 10(V) lên điện áp chiều 24(V) Yêu cầu ... áp Mạch boost hoạt động theo chu kì xung đưa vào đóng ngắt tranzito Sơ đồ khối mạch sau: MẠCH TẠO XUNG ĐIỆN ÁP VÀO HìnhMẠCH 2.1 Sơ đồ khối mạch BOOST ĐIỆN ÁP RA 2.1 Thiết kế khối tạo xung Mạch ... 2.2.1 Thiết kế tính toán cho toàn mạch Thiết kế mạch nguyên lý Yêu cầu toán tăng điện áp DC từ 10V lên 24V, sử dụng mạch boost Mạch boost điều khiển xung mạch tạo xung tạo Sơ đồ nguyên lí toàn mạch...
 • 28
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và thiết kế mạch chống gọi trộm điện thoạinghiên cứu và thiết kế mạch tự động điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩnnghiên cứu và thiết kế hệ thống voipv6viện nghiên cứu và thiết kế dầu khínghiên cứu và thiết kế bộ kit pic 16f877anghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển cho thiết bị ổn định hệ thống nguồn công suất pssnghiên cứu và thiết kế bộ biến đổi buckboostnghiên cứu và thiết kế bộ biến đổi buckboost pfcnghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển pid để điều khiển động cơ điện một chiều trên cơ sở lập trình labviewluận văn nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy tân mainghien cuu và thiet ke ge thong truyen dong dien bang xung apnghiên cứu và thiết kế máy gieo hạt tự độngđề tài nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ ghép kênh frame relay sử dụng thiết bị memotecnghiên cứu và thiết kế sản phẩmđể thuận tiện cho nghiên cứu và thiết kế chế tạo người ta phân loại máy xây dựng theo tính chất công việc hay công dụng như sauPhương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ dành cho HS lớp 12 trường THPT hàm rồngPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngBài 2. Thánh GióngBài 8. Danh từBài 8. Danh từBài 10. Ếch ngồi đáy giếngPhương pháp giải nhanh một số dạng bài tập tích hợp phân li độc lập với hoán vị genSử sụng thẻ (flashcard) để hướng dẫn học sinh học phần II sinh học trong các đại địa chất (trang 182, SGK sinh 12 nâng cao)GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CÁC ĐÔ THỊ LOẠI I THUỘC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THEO HƯỚNG GIAO THÔNG XANHRèn luyện kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập di truyền học sinh học 12Rèn luyện kỷ năng so sánh kết hợp kênh hình cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể thực vật, sinh học 11 bậc THPTSử dụng dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy tính quy luật của hiện tượng di truyềnNâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoSome techniques to teach vocabulary in teaching englishSome tips to pronounce ses and ed effectivelySOME WAYS TO ENHANCE HA VAN MAO HIGH CHOOLS 10 TH FORM STUDENTS ACTIVENESS IN LEANING ENGLISHNghiên cứu ảnh hưởng của các các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng PART 1 (full)Sử dụng trò chơi dẫn vào bài mới trong giờ học tiếng anh lớp 11 tại trường THPT quảng xương 1Teachinh comparaticves and superlarives to the students of class 10a1 at quan son 2 upper secondaly school in quan son, thanh hoa, provinceThiết kế giao diện người dùng