Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano titandioxit pha bạc; ứng dụng sử lý thuốc nhộm rhodamin b và diệt khuẩn

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ fe3o4 thử tính chất xúc tác phân hủy chất màu của nó

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ fe3o4 và thử tính chất xúc tác phân hủy chất màu của nó
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM ĐÌNH GIANG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO TỪ Fe3O4 VÀ THỬ TÍNH CHẤT XÚC TÁC PHÂN HỦY CHẤT MÀU CỦA NÓ Chuyên ngành: Hóa vô Mã ... loài người Vì chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ Fe3O4 thử tính chất xúc tác phân hủy chất màu Nội dung đề tài gồm: Chương 1: Tổng quan hạt nano từ Fe 3O4 Chương 2: Kỹ thuật ... hướng nghiên cứu gần nano từ Fe3O4 19 1.4.1 Vật liệu nanocomposite Fe3O4/ chitosan 19 1.4.2 Tổng hợp vật liệu nanocomposite Fe3O4/ SiO2 20 1.4.3 Bọc GPTMS lên hạt Fe3O4/ SiO2 22 1.4.4 NC-F20 vật liệu...
 • 47
 • 344
 • 2

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano la1 xsrxfeo3 bằng phương pháp đồng kết tủa

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano la1 xsrxfeo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
... 3.2 TỔNG HỢP LANTHANUM ORTHOFERRITE THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA 20 3.3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 3.3.1 Kết tổng hợp vật liệu LaFeO 23 3.3.2 Kết tổng hợp vật liệu nano ... vật liệu nano • Tìm hiểu cấu trúc hợp chất La 1-x Sr x FeO • Giới thiệu phương pháp đồng kết tủa - Chương Các phương pháp nghiên cứu Trình bày phương pháp nghiên cứu cấu trúc tính chất vật liệu ... vật liệu cấu trúc nano Có nhóm phương pháp để điều chế vật liệu nano, phương pháp có ưu nhược điểm riêng, có phương pháp áp dụng để điều chế số vật liệu định Sau đặc điểm phương pháp Phương pháp...
 • 40
 • 147
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 và 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học
... phương 10 . 605 6 10 . 605 6 10 . 605 6 11 92. 90 Perovskite Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y2O3 Lập phương 10 . 604 1 10 . 604 1 10 . 604 1 119 2. 40 Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y 0. 9 Sr 0. 1 FeO 3_ 30_ 800 ... _ 30_ 8 50 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_ 800 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_8 50 Mr (emu/g) 0. 008 0. 094 0. 347 4 .04 9 3.854 Ms (emu/g) 0. 200 0. 3 71 0. 846 7. 505 7 .12 2 H c (Oe) 93 .02 2542.77 3 01 9.98 6 715 .14 714 4 .16 Từ kết ... coi phương pháp kết tủa hóa học Với lí trên, chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Y 1- x Sr x FeO (x = 0. 1 0. 2) phương pháp kết tủa hóa học DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG...
 • 46
 • 183
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0 8la0 2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0 8la0 2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
... KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HOÁ HỌC CHUYÊN NGÀNH HÓA VÔ CƠ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO Y0. 8La0. 2FeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA Giáo viên hướng dẫn: TS Dương Bá Vũ Sinh viên thực hiện: ... vi vật liệu tổng hợp - Chương Thực nghiệm - Kết - Thảo luận Trình bày phương pháp tổng hợp mẫu kết nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi mẫu tổng hợp đưa nhận xét, giải thích kết - Kết ... Tổng quan hạt nano vật liệu perovskite Trình bày tổng quan vật liệu nano có cấu trúc perovskite phương pháp điều chế chúng - Chương Các phương pháp nghiên cứu Trình bày phương pháp khảo sát cấu...
 • 39
 • 180
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC LỚP MOLYBDENUM DISULFIDE (MoS2) MOLYBDENUM DISULFIDE/CARBON NANOTUBES (MoS2/CNTs) ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC ANODE TRONG PIN LITHIUM

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC LỚP MOLYBDENUM DISULFIDE (MoS2) VÀ MOLYBDENUM DISULFIDE/CARBON NANOTUBES (MoS2/CNTs) ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC ANODE TRONG PIN LITHIUM
... hoạch nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano cấu trúc lớp Molybdenum disulfide (MoS2) Molybdenum disulfide/ carbon nanotubes (MoS2/CNTs) ứng dụng làm điện cực ... tính điện hóa chúng vai trò điện cực anode cho pin Lithium, đồng thời nghiên cứu phụ thuộc tính chất điện hóa vào hình thái cấu trúc vật liệu tổng hợp Với hướng ứng dụng pin Lithium, nghiên cứu ... dung nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu tổng quan tài liệu, công trình nghiên cứu kết vật liệu ống nano carbon, nano MoS2 vật liệu lai hợp MoS2/CNTs 6.2 Nghiên cứu tổng quan tài liệu, công trình nghiên cứu...
 • 17
 • 815
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
... là: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến khả ứng dụng gốm sứ, thủy tinh thực với mục tiêu nghiên cứu khả làm nâng cao tính chất quang vật liệu ... ngành vật liệu danh mục “Materials” Hình 1.14 Gạch ốp mái ceramic xúc tác quang[ 116] + Ứng dụng xúc tác quang TiO bê tông: Vật liệu xúc tác quang TiO ứng dụng vật liệu kết cấu bê tông xúc tác quang ... phổ biến ứng dụng xúc tác quang, ví dụ lĩnh vực ứng dụng bề mặt gạch ceramic sứ vệ sinh ceramic xúc tác quang Do đó, nghiên cứu chế tạo bề mặt phủ xúc tác quang ứng dụng lĩnh vực vật liệu xây...
 • 184
 • 300
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
... là: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến khả ứng dụng gốm sứ, thủy tinh thực với mục tiêu nghiên cứu khả làm nâng cao tính chất quang vật liệu ... ngành vật liệu danh mục “Materials” Hình 1.14 Gạch ốp mái ceramic xúc tác quang[ 116] + Ứng dụng xúc tác quang TiO2 bê tông: Vật liệu xúc tác quang TiO2 ứng dụng vật liệu kết cấu bê tông xúc tác quang ... phổ biến ứng dụng xúc tác quang, ví dụ lĩnh vực ứng dụng bề mặt gạch ceramic sứ vệ sinh ceramic xúc tác quang Do đó, nghiên cứu chế tạo bề mặt phủ xúc tác quang ứng dụng lĩnh vực vật liệu xây...
 • 184
 • 184
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
... Luận án là: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến khả ứng dụng gốm sứ, thủy tinh thực với mục tiêu nghiên cứu khả làm nâng cao tính chất quang vật ... ngành vật liệu danh mục “Materials” Hình 1.14 Gạch ốp mái ceramic xúc tác quang[ 116] + Ứng dụng xúc tác quang TiO2 bê tông: Vật liệu xúc tác quang TiO2 ứng dụng vật liệu kết cấu bê tông xúc tác quang ... ứng dụng định Tuy nhiên nghiên cứu chưa tính thống kê vật liệu chế tạo chưa thực tính xúc tác quang cao, hiệu vùng ánh sáng nhìn thấy Một thách thức quan trọng nghiên cứu chất xúc tác quang...
 • 184
 • 146
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
... hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến khả ứng dụng gốm sứ, thủy tinh thực với mục tiêu nghiên cứu khả làm nâng cao tính chất quang vật liệu nano TiO2 vùng ánh sáng khả kiến ứng dụng chế tạo ... thác ứng dụng vật liệu với kích thích ánh sáng vùng nhìn thấy mục tiêu cho nhiều công trình nghiên cứu hướng đến Vì đề tài đặt cho Luận án là: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính ... xúc tác quang TiO2 bao gồm: Ứng dụng xúc tác quang TiO2 tác dụng kháng khuẩn tự làm tới vật liệu gạch ceramic, ứng dụng xúc tác quang TiO2 vật liệu xi măng bê tông cho mục đích tự làm sạch, ứng...
 • 28
 • 204
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite fe2o3 c ứng dụng làm điện cực âm cho pin fe khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite fe2o3 c ứng dụng làm điện cực âm cho pin fe khí
... ĐẠI H C QU C GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN Phùng Thị Sơn NGHIÊN C U CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO COMPOSITE Fe2 O3/ C ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN C C ÂM CHO PIN Fe/ KHÍ Chuyên ngành: Vật Lí ... mẫu composit nm -Fe2 O3, µm -Fe2 O3, nm -Fe2 O3/ AB µm -Fe2 O3/ AB phương pháp nghiền h c ứng dụng làm điện c c âm pin Fe - khí Đo đ c khảo sát tính chất vật điện hóa hệ mẫu AB, nmFe2O3; µm -Fe2 O3 nm -Fe2 O3/ AB; ... µm -Fe2 O3 không tạo ảnh hưởng tích c c mặt hoạt động điện hóa điện c c µm -Fe2 O3 Khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia K2S dung dịch điện ly đến tính chất điện hóa điện c c nm -Fe2 O3/ AB µm -Fe2 O3/ AB Kết cho...
 • 11
 • 199
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ cao mgo sio2 từ talc phú thọ ảnh hưởng của b2o3, al2o3 kích thước nano đến cấu trúc tính chất của vật liệu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ cao mgo sio2 từ talc phú thọ và ảnh hưởng của b2o3, al2o3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu
... cứu tổng hợp vật liệu gốm thuỷ tinh hệ CaO- MgO- SiO2 từ talc Phú Thọ ảnh hưởng Al2O3, B2O3 , kích thước nano đến cấu trúc tính chất vật liệu" CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung gốm thuỷ tinh ... văn "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thuỷ tinh hệ CaO - MgO - SiO2 từ talc Phú Thọ ảnh hưởng Al2 O3, B2O3 kích thước nano đến cấu trúc tính chất vật liệu" 3.2 Thực nghiệm 3.2.1 Nghiên cứu thành ... sát ảnh hưởng nhiệt độ đến trình hình thành gốm thủy tinh phương pháp XRD 3.3.5.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến tính chất vật liệu 3.3.6 Nghiên cứu mẫu gốm thủy tinh sở nguyên liệu đầu talc...
 • 14
 • 417
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BaTiO3 kích cỡ nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt" pptx

Báo cáo
... sir cd mat ciia CO, ^" san pham va ca'u true ciia BaTiO, cho thay xuat hien pic dac trung tuang ling ciia BaTiO, (547 cm"'), ion OH" hap phu tren be mat cac hat BaTiO, (1630 cm"') va vdi su cd mat ... 873-881(1999) i "" IV-KET LUAN 269 properties and Applications, Chapman and Hall, London (1990) Nghien ciiu tdng hgp vat lieu BaTiO, vdi Matthew J Dicken, et al Journal of Crystal kfeh cd hat nanomet ... OH" hap phu tren be mat cac hat BaTiO, (1630 cm"') va vdi su cd mat lugng ve't ciia ion CO, ^" (1748 cm"') Ke't qua phan tfch nhiet vi sai san pham bdt 268 BaTiO, (hinh 3b) quyen khdng cung cho...
 • 6
 • 490
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác
... tên vật liệu SnO2 cấu trúc nano đa cấp Vật liệu nano cấu trúc nano đa cấp vật liệu nhiều chiều đƣợc xây dựng từ khối nano sở chiều (nano- building block) nhƣ nano hạt 0D, nano sợi 1D, nano ... vật liệu SnO 2/MCM-41 đƣợc khảo sát 1.2 HOẠT TÍNH CẢM BIẾN KHÍ VÀ XÖC TÁC CỦA VẬT LIỆU SnO2 1.2.1 Hoạt tính cảm biến khí vật liệu cấu trúc đa cấp SnO2 Vật liệu cảm biến khí (hay sensor khí) vật ... kế dạng vật liệu cấu trúc nano đa cấp (hierarchical nanostructures) [52, 162] nhằm cải thiện vấn đề kết tụ vật liệu nano (0D) Vật liệu cấu trúc nano đa cấp vật liệu đƣợc xây dựng từ khối nano sở...
 • 172
 • 679
 • 0

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 có cấu trúc nano đa cấp ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác
... IrO2 v CrO2 SnO2 ch (0D), (1D) Trong (nano- building l trỳc hỡnh thnh SnO2 nano oxit , Fe3O4 , SnO2 v.v 1.1.4 SnO2 c c bay hai giai nhi t/dung nhi t 1.1.5 SnO2 tỏn SnO2 -1 MCM- -41 (SnO2/ MCM-41) ... t gian Tuy nhiờn, c thnh thỡ , ny, an SnO2 nano (hierarchical nanostructures) nano l phõn tỏn cỏc oxit nano (MQTB) -41 v.v trờn n riờng SnO2 v n , nano SnO2 - - - - -1 MCM-41 ethanol - - -3 ... 0,52 .SnO2/ MCM 41 110 200 MCM-41 0,48 .SnO2/ MCM 41 800 0,44 .SnO2/ MCM 41 600 110 SnO2- MCM-41 (0,07) 100 C- ờng độ (Cps) 1000 400 0,40 .SnO2/ MCM 41 200 SnO2- MCM-41 (0,1) SnO2- MCM-41 (0,2) 0,36 .SnO2/ MCM...
 • 56
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu chúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở zeolite 4a ứng dụng cho việc xử lí lưu huỳnh trong xăng và xăng dung môinghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu trúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc bamg0 ca0 si02 từ nguồn khoáng tự nhiên talc vànghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngphương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệutổng hợp vật liệu nanocác phương pháp tổng hợp vật liệu nanođề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màuphương pháp tổng hợp vật liệu nano tio2 sio2níghiên cứu tổng họp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba mgo cao siơ2 từ ngucồn khoáng tự nhiên talc và dolomitPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại