nghiên cứu quy hoạch mạng phát sóng truyền hình đơn tần

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... xuất mạng lưới GTCC xe bt địa bàn thành phố Đà Nẵng 179 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Bảng 2.1 Kết tính tốn tuyến GTCC địa bàn thành phố ... tốn mạng lưới GTCC cách hợp lí thị Việt Nam - Ứng dụng tính tốn đề xuất mạng lưới GTCC xe bt địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2 Kiến nghị - Đưa kết nghiên cứu vào ứng dụng thiết kế mạng lưới tuyến xe ... thuật phục vụ tuyến xe bt 2.3 Ứng dụng quy hoạch mạng lưới tuyến GTCC xe bt thị Đà Nẵng - Phân chia TP Đà Nẵng thành vùng hấp dẫn (39 vùng) tuyến đường mạng lưới thành đoạn giao tuyến (66 đoạn),...
 • 5
 • 636
 • 12

Nghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ LTE và áp dụng cho tỉnh quảng nam

Nghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ LTE và áp dụng cho tỉnh quảng nam
... động sử dụng công nghệ LTE dựa sở nghiên cứu lý thuyết công nghệ LTE b) Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu công nghệ LTE LTE - A + Giải pháp quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ LTE + ... công nghệ đồng thời qua tìm cách quy hoạch tối ưu việc triển khai công nghệ LTE mạng di động áp dụng cho mạng di động tỉnh Quảng Nam Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu công nghệ LTE ... quy hoạch cho tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu: + Tập trung vào việc nghiên cứu công nghệ LTE LTEAdvanced + Đưa giải pháp quy hoạch mạng thông tin di động sử...
 • 26
 • 394
 • 0

NGHIÊN cứu QUY HOẠCH MẠNG 3 g

NGHIÊN cứu QUY HOẠCH MẠNG 3 g
... hoạch mạng 3G (WCDMA) Luận văn trình bày chương Chương 1: Tổng quan thông tin di động, Chương 2: Công nghệ di động hệ WCDMA Chương 3: Quy hoạch mạng W-CDMA, Chương 4: Quy hoạch vùng phủ sóng tỉnh ... (GGSN): GGSN nối tới mạng mạng Internet, mạng X.25 Nhìn từ mạng GGSN đóng vai trò định tuyến cho mạng tới mạng W-CDMA GGSN tiếp nhận số liệu (có địa người sử dụng định) kiểm tra, địa tích cực GGSN g i ... CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH MẠNG 3G 3. 1 Giới thiệu chung Quá trình quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA đa dịch vụ trình hoàn thiện kết hợp dung lượng với chất lượng vùng phủ Trong trình định nghĩa quy hoạch mạng...
 • 79
 • 223
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch mạng 3G

Nghiên cứu quy hoạch mạng 3G
... Việc quy hoạch mạng W-CDMA 3G có ý nghĩa vô quan trọng khoa học lẫn khai thác sử dụng, ý nghi muốn tìm hiểu mạng 3G Chính lí thúc đẩã quan trọng em thực luận văn: Nghiên cứu quy hoạch mạng 3G ... CHƢƠNG 3: QUY HOẠCH MẠNG 3G 3.1 Giới thiệu chung Quá trình quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA đa dịch vụ trình hoàn thiện kết hợp dung lƣợng với chất lƣợng vùng phủ Trong trình định nghĩa quy hoạch mạng ... chƣơng giới thiệu đƣợc tính chất, dịch vụ mạng 3G nhƣ kỹ thuật đƣợc sử dụng WCDMA Trên sở ngƣời ta tiến hành quy hoạch mạng WCDMA Quy trình quy hoạch mạng WCDMA đƣợc trình bày chƣơng Học viên...
 • 80
 • 128
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch mạng 3g

Nghiên cứu quy hoạch mạng 3g
... Việc quy hoạch mạng W-CDMA 3G có ý nghĩa vô quan trọng khoa học lẫn khai thác sử dụng, ý nghi muốn tìm hiểu mạng 3G Chính lí thúc đẩã quan trọng em thực luận văn: Nghiên cứu quy hoạch mạng 3G ... Việc quy hoạch mạng 3G có ý nghĩa quan trọng việc hoạch định sách khai thác sử dụng mạng có hiệu suất cao Hiện nay, mạng thông tinh di động 3G – UMTS nhà cung cấp VinaPhone, ... 1: Tổng quan thông tin di động, Chương 2: Công nghệ di động hệ WCDMA Chương 3: Quy hoạch mạng W-CDMA, Chương 4: Quy hoạch vùng phủ sóng tỉnh Thái Bình References [1].PTS.Nguyễn Phạm Anh Dũng, Thông...
 • 3
 • 65
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch lũ chi tiết sông trà lý, tỉnh thái bình

Nghiên cứu quy hoạch lũ chi tiết sông trà lý, tỉnh thái bình
... hội lƣu vực sông Trà tỉnh Thái Bình kết hợp với tiêu quy hoạch để đƣa phƣơng án quy hoạch cho sông Trà Lý Các phƣơng án quy hoạch để xây dựng hành lang thoát lũ: - Tuyến thoát bao gồm ... tỉnh Thái Bình kết hợp với tiêu quy hoạch để đƣa phƣơng án quy hoạch cho sông Trà Lý - Luận văn tính toán lựa chọn đƣợc mức đảm bảo phòng chống cho tuyến sông Trà tỉnh Thái Bình P=0,4% ... địa bàn tỉnh Thái Bình sông hạ lƣu hệ thống sông Hồng – Thái Bình, khả thoát sông giúp thoát phần quan trọng hệ thống sông Hồng sông Thái Bình có ý nghĩa định đến lực thoát toàn hệ...
 • 22
 • 305
 • 1

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông đa dâng thuộc thượng nguồn sông đồng nai – bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông đa dâng thuộc thượng nguồn sông đồng nai – bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định
... 3.3 ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ QUY T ĐỊNH LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH SINH THÁI LƢU VỰC SÔNG ĐA DÂNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 3.3.1 Những vấn đề cần quan tâm quy hoạch sinh thái lƣu vực Đa Dâng ... dụng hệ hỗ trợ định cho quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng 2.3.5.4 Xây dựng đồ định hướng quy hoạch sinh thái lưu vực Đa Dâng Quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng theo kịch giả thiết đƣợc ... phạm vi nghiên cứu Quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng thuộc thƣợng nguồn sông Đồng Nai Lƣu vực sông Đa Dâng nằm địa bàn tỉnh Lâm Đồng Bắt đầu từ hồ Đan Kia xã Lát thuộc huyện...
 • 23
 • 288
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã Bến Tre từ nay đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Nghiên cứu quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã Bến Tre từ nay đến năm 2010 và định hướng đến 2020
... dựng quy hoạch môi trường (QHMT) nói chung QHMT Thò Bến Tre nói riêng III Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu QHMT gắn với phát triển kinh tế hội Thò Bến Tre từ đến năm 2010 ... tài : Nghiên cứu QHMT gắn với QH phát triển KT – XH Thò Bến Tre từ đến năm 2010 đònh hướng đến năm 2020 Chương II : KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ BẾN TRE I.1 ... nhiên, trạng môi trường Thò Bến Tre Nghiên cứu tổng quan QHPT kinh tế hội Thò Bến Tre đến năm 2010 đònh hướng đến năm 2020  Phân vùng lãnh thổ phục vụ QHMT Thò Bến Tre GVHD: ThS...
 • 145
 • 394
 • 2

báo cáo tốt nghiệp ngành kinh tế :Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm

báo cáo tốt nghiệp ngành kinh tế :Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm
... đồ án, nh khu thơng mại, dịch vụ làm tăng đáng kể mức ồn đô thị Dự đoán ồn trục đờng vào khoảng 70-80 dBA 4.5 Kiến nghị: Quy hoạch khu đô thị Bắc sông Cấm định hớng khu đô thị khu đô thị đại hạ ... trục đờng đờng nhánh khu vực quy hoạch b Quy hoạch: Dự kiến phát triển theo quy hoạch khuc vực Bắc sông Cấm với dân số quy hoạch khu vực 90.000 dân, mạng viễn thông đợc quy hoạch nh sau: Tổng đài: ... dung quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông Cấm 3.1 Những quan niệm nguyên tắc phát triển: 3.1.1 Quan niệm phát triển: - Tạo lập đô thị nhóm đô thị Hải Phòng tiến tới trung tâm vùng duyên hải Bắc...
 • 48
 • 212
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch lũ chi tiết sông Trà Lý tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu quy hoạch lũ chi tiết sông Trà Lý tỉnh Thái Bình
... thoát lũ; thực phân lũ, chậm lũ, tràn qua đường tràn cứu hộ có giải pháp bảo đảm an toàn đê trường hợp tràn toàn tuyến; tổ chức cứu hộ đê Sông Trà chưa có quy hoạch phòng chống chi tiết ... thoát cho tuyến sông cần thực Vì nêu việc xây dựng Quy hoạch phòng chống chi tiết cho sông Trà để làm sở cho việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng khu vực bãi sông ... bảo thoát lũ, an toàn đê điều phòng, chống lụt, bão cần thiết cấp bách Đây dẫn đến hình thành luận văn: “Ngiên cứu quy hoạch chi tiết cho sông Trà tỉnh Thái Bình Kết nghiên cứu phương...
 • 93
 • 1,191
 • 13

Nghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long trong điều kiện không xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi

Nghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long trong điều kiện không xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi
... PHÁP QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ SÔNG HOÀNG LONG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC HƯNG THI 89 4.1 Các giải pháp kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch phòng chống sông Hoàng Long ... Hoàng Long không xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi, luận văn chọn nghiên cứu: Nghiên cứu quy hoạch phòng chống song Hoàng Long điều kiện không xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi để thực 3 Mục tiêu ... giải toán quy hoạch phòng chống sông Hoàng Long không xây dựng hồ chữa nước Hưng Thi Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn Phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm lưu vực sông Hoàng Long có đặt...
 • 142
 • 954
 • 4

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai - bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai - bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định
... đồ quy trình nghiên cứu quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng (Hình 2.4 Hình 2.5) 2.3.5 Ứng dụng hệ hỗ trợ định cho quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng Để nghiên cứu quy hoạch sinh thái ... Mai NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH SINH THÁI LƢU VỰC SÔNG ĐA DÂNG THUỘC THƢỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI – BƢỚC ĐẦU ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ QUY T ĐỊNH Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 62.42.60.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH ... quan lƣu vực sông Đa Dâng 79 3.2.2 Cấu trúc cảnh quan lƣu vực sông Đa Dâng 98 3.3 Ứng dụng hệ hỗ trợ định làm sở khoa học nghiên cứu quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng 110...
 • 228
 • 193
 • 0

Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tếxã hội Tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tếxã hội Tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
... Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế-xã hội Tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 BÁO CÁO CUỐI CÙNG Báo cáo tóm tắt (Phiên 2) Tháng 11 năm 2010 ... quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JV Liên doanh LRT Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế-Xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Đường sắt nhẹ LSO Cục Thống kê tỉnh Long ... Kinh tế-Xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đảm bảo phát triển hợp lý bền vững tỉnh 2) Mục tiêu Nghiên cứu 1.3 Nghiên cứu QHTT tỉnh Long An nhằm xây dựng chiến lược phát...
 • 101
 • 143
 • 1

Nghiên cứu quy hoạch phòng chống và tiêu thoát lũ sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu quy hoạch phòng chống và tiêu thoát lũ sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi
... phố Quảng Ngãi thuộc hạ lưu sông Trà Khúc, nơi dân cư đông đúc, sầm uất, tập trung quan đầu não tỉnh Quảng Ngãi việc Nghiên cứu qui hoạch phòng chống tiêu thoát sông Trà Khúc sông Vệ, tỉnh Quảng ... VÀ TIÊU THOÁT LŨ 208 18 IV.1 CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN SÔNG TRÀ KHÚC VÀ SÔNG VỆ 208 IV.2 XÁC ĐỊNH HÀNH LANG TIÊU THOÁT LŨ SÔNG TRÀ KHÚC ... HỌC VÀ TỈNH QUẢNG NGÃI CÔNG NGHỆ VIỆT NAM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN ĐỊA LÝ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC Nghiên cứu quy hoạch phòng chống tiêu thoát sông Trà Khúc sông Vệ, tỉnh...
 • 291
 • 121
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch phòng chống và tiêu thoát lũ sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu quy hoạch phòng chống và tiêu thoát lũ sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi
... phố Quảng Ngãi thuộc hạ lưu sông Trà Khúc, nơi dân cư đông đúc, sầm uất, tập trung quan đầu não tỉnh Quảng Ngãi việc Nghiên cứu qui hoạch phòng chống tiêu thoát sông Trà Khúc sông Vệ, tỉnh Quảng ... VÀ TIÊU THOÁT LŨ 208 18 IV.1 CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG VÀ TIÊU THOÁT LŨ TRÊN SÔNG TRÀ KHÚC VÀ SÔNG VỆ 208 IV.2 XÁC ĐỊNH HÀNH LANG TIÊU THOÁT LŨ SÔNG TRÀ KHÚC ... HỌC VÀ TỈNH QUẢNG NGÃI CÔNG NGHỆ VIỆT NAM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN ĐỊA LÝ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC Nghiên cứu quy hoạch phòng chống tiêu thoát sông Trà Khúc sông Vệ, tỉnh...
 • 291
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ đổi mới phục vụ nghiên cứu quy hoạch thủy lợitâm nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tếnghiên cứu quy hoạch các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phát triển ngành vùng có liên quan đến dự ánsơ đồ 2 2 khung lý thuyết nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyệnphương pháp nghiên cứu quy hoạch sử dụng đấtviện nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp nông thônviện nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp và nông thônnghiên cứu quy hoạch bảo vệ môi trường cấp xánghiên cứu quy hoạch lưới điện vùng hạ long cẩm phảgiới hạn khu vực nghiên cứu quy hoạchtổng quan tình hình nghiên cứu quy hoạch phân bổ tài nguyên nước ở việt nam và trên thế giớitổng quan tình hình nghiên cứu quy hoạch và quản lý môi trường đới bờ biểnkhái quát tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đấtmột ví dụ nghiên cứu qui hoạch mangnhìn tổng thể ta thấy vùng nghiên cứu quy hoạch có dạng địa hình dốc dần từ tây sang đông từ bắc xuống nam và được chia thành 2 vùng rõ rệtTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại