nghiên cứu phát triển ứng dụng cho java card

Nghiên cứu phát triển ứng dụng định vị cho máy điện thoại di động dùng công nghệ J2ME, MIDP, google API

Nghiên cứu phát triển ứng dụng định vị cho máy điện thoại di động dùng công nghệ J2ME, MIDP, google API
... (để phát triển ứng dụng cho di động) , công nghệ hỗ trợ phát triển ứng dụng định vị (Google API, Location API) xây dựng chương trình ứng dụng định vị Đề tài gồm phần sau: Chương I : Công nghệ ... tìm hiểu nghiên cứu chúng, lí em chọn đề tài : Nghiên cứu phát triển ứng dụng định vị cho máy điện thoại di động Phạm vi đề tài đem lại nhìn tổng quan GPS, công nghệ hỗ trợ định vị, công nghệ J2ME&MIDP ... I : Công nghệ hỗ trợ định vị Chương II :Công nghệ J2ME, MIDP Chương III : Cơ sở hỗ trợ phát triển ứng dụng định vị Chương IV: Phát triển ứng dụng định vị SV: Nguyễn Thị Di p Tú Trang1 Báo cáo...
 • 84
 • 322
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên GRID

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên GRID
... mạng lưới (Grid computing) phát triển mạnh mẽ, mở giải pháp cho ứng dụng đòi hỏi khả tính toán lớn Grid computing sử dụng cho toán nghiên cứu sinh học, y học, vật lí, hóa học…cũng ứng dụng phân ... song song, hiệu suất sử dụng tài nguyên tính toán cao nhờ khả phân tán tài nguyên v.v Với ưu điểm chương trình Grid, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phát triển ứng dụng Grid Đề chia thành chương, ... tính toán (Grid Computing) “điểm nóng” công nghệ diễn đàn công nghệ thông tin khắp giới Trên giới, công nghệ Grid (Grid Technologies) giới khoa học – công nghệ nghiên cứu, phát triển sôi Grid Computing...
 • 116
 • 211
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trường tính toán nhân rộng Nguyễn Thị Nhƣ

Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trường tính toán nhân rộng Nguyễn Thị Nhƣ
... dùng chung cho tính toán nhận biết ngữ cảnh 3) 1.3.3 Tính toán nhận biết ngữ cảnh Tính toán nhận biết ngữ cảnh tức giúp cho ứng dụng chuyên di động hợp tri thức chiều ngữ cảnh khác nhƣ ngƣời dùng ... xây dựng ứng dụng môi trƣờng tính toán nơi Nhận biết ngữ cảnh hữu ích cho môi trƣờng tính toán với thiết bị di động Tính toán nhân rộng nhận đƣợc nhiều lợi ích từ việc nhận biết ngữ cảnh nhƣ: - ... hoạt tính tự trị Các thách thức tính toán nhận biết ngữ cảnh: - Phải hiểu khái niệm ngữ cảnh - Sử dụng ngữ cảnh nhƣ nào? - Thu hồi ngữ cảnh nhƣ nào? - Kết nối ngữ cảnh thu đƣợc với ngữ cảnh sử dụng...
 • 13
 • 306
 • 0

nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile web để quản trị hệ thống học tập điện tử moodle

nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile web để quản trị hệ thống học tập điện tử moodle
... mobile để thoả mãn nhu cầu người nhà phát triển quan tâm Khoá luận giới thiệu công nghệ mobile phát triển Mobile Web cho hệ thống học tập điện tử Moodle 1.2 Công nghệ mobile ứng dụng mobile web ... đặt hệ thống khả trao đổi trực tuyến nhu cầu người tham gia hệ thống học tập điện tử trao đổi với người tham gia vào hệ thống học tập Hệ thống cho phép người học trao đổi học kinh nghiệm học tập ... nghệ mobile, nhà nghiên cứu đua cải tiến phát triển ứng dụng mobile lĩnh vực Bên cạnh phát triển mạnh mẽ công nghệ nhu cầu giải trí, học tập người tăng lên đáng kể Do việc áp dụng công nghệ mobile...
 • 61
 • 280
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ đa phương tiện pdf

Tài liệu Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ đa phương tiện pdf
... phát triển MPEG (Moving Picture Experts Group) Định dạng đợc sử dụng để tạo sản phẩm video ngành công nghiệp phát truyền hình, Internet ứng dụng đồ họa 1.2.1 MPEG-1 MPEG-1 đợc bắt đầu phát triển ... tối Video thực phát triển vào năm cuối kỷ XX Với phát triển nhanh chóng công nghệ, ngày Tivi-Video trở thành thành phần thiếu đợc đời sống xã hội Video gì? Chúng ta hiểu Video dạng liệu bao gồm ... ISO/IEC đợc phát triển MPEG (Moving Picture Experts Group) Uỷ ban phát triển chuẩn MPEG-1 MPEG-2 Các chuẩn cho phép phát hành video CD-ROM truyền hình số MPEG-4 kết hàng trăm nhà nghiên cứu kỹ s...
 • 49
 • 260
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trƣờng tính toán nhân rộng " pptx

Tài liệu Báo cáo
... nhận biết ngữ cảnh lợi ích tính toán nhân rộng Nhận biết ngữ cảnh lên nhƣ cách tiếp cận phổ biến cho việc xây dựng ứng dụng môi trƣờng tính toán nơi Nhận biết ngữ cảnh hữu ích cho môi trƣờng tính ... tin ngữ cảnh ứng dụng lĩnh vực cụ thể - Tìm hiêu xây dựng ứng dụng nhận biết ngữ cảnh môi trƣờng tính toán nhân rộng Kết luận văn đạt đƣợc: - Tìm hiểu môi trƣờng nhân rộng: tổng quan môi trƣờng ... dùng chung cho tính toán nhận biết ngữ cảnh 3) 1.3.3 Tính toán nhận biết ngữ cảnh Tính toán nhận biết ngữ cảnh tức giúp cho ứng dụng chuyên di động hợp tri thức chiều ngữ cảnh khác nhƣ ngƣời dùng...
 • 13
 • 264
 • 0

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE WEB ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HỌC TẬP ĐIỆN TỬ MOODLE doc

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE WEB ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HỌC TẬP ĐIỆN TỬ MOODLE doc
... trí, học tập người tăng lên đáng kể Do việc áp dụng công nghệ mobile để thoả mãn nhu cầu người nhà phát triển quan tâm Khoá luận giới thiệu công nghệ mobile phát triển Mobile Web cho hệ thống học ... đặt hệ thống khả trao đổi trực tuyến nhu cầu người tham gia hệ thống học tập điện tử trao đổi với người tham gia vào hệ thống học tập Hệ thống cho phép người học trao đổi học kinh nghiệm học tập ... khóa luận Trong thời đại công nghệ số, công nghệ phát triển vũ bão Đặc biệt công nghệ mobile, nhà nghiên cứu đua cải tiến phát triển ứng dụng mobile lĩnh vực Bên cạnh phát triển mạnh mẽ công nghệ...
 • 61
 • 221
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 1 pot

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 1 pot
... Sinh viên thực hiện, Lê Văn Vinh & Phan Nguyệt Minh Nghiên c u phát tri n ng d ng m ng khơng dây Hình 1- 1 Các chu n m ng khơng dây Hình 1- 2 Mơ hình tri n khai WiMAX Hình 1- 3 Mơ hình tri n khai ... 2 -1 IEEE 802 .11 ISO Hình 2-2 OSI Hiperlan Hình 2-3 Ki n trúc Bluetooth Hình 2-4 C u trúc c b n c a WirelessLAN Hình 2-5 M ng Ad hoc Hình 3 -1 Ki n trúc ch ng trình Hình 3-2 L c c a mơ hình Use-Case ... Hình 3-6 8 Màn hình g i Hình 3-6 9 Màn hình tính ti n Hình 3-7 0 Màn hình t ch i Hình 3-7 1 Màn hình i bàn Hình 3-7 2 Mơ hình cài t Hình 3-7 3 Mơ hình tri n khai Hình 1- 1 Các chu n m ng khơng dây Hình...
 • 36
 • 88
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 2 doc

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 2 doc
... tinh – Cap nhat don vi tinh Hình 3 -2 0 Sequence Diagram Quan ly don vi tinh – Xoa don vi tinh Hình 3 -2 1 Sequence Diagram Quan ly nhan vien – Them nhan vien Hình 3 -2 2 Sequence Diagram Quan ly nhan ... vien Hình 3 -2 3 Sequence Diagram Quan ly nhan vien – Xoa nhan vien Hình 3 -2 4 Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong – Them nhom thuc uong Hình 3 -2 5Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong-Cap nhat ... Hình 3-1 2 Sequence Diagram Thong ke doanh thu theo thang Hình 3-1 3 Sequence Diagram Cham cong Hình 3-1 4 Sequence Diagram Tinh luong Hình 3-1 5 Sequence Diagram Quan ly ban – Them ban moi Hình 3-1 6...
 • 36
 • 183
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 3 pptx

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 3 pptx
... Hình 3- 3 3 Sequence Diagram Thay doi qui dinh Hình 3- 3 4 S ki n trúc Hình 3- 3 5 S logic d li u Hình 3- 3 6 Màn hình Hình 3- 3 7 Màn hình ng nh p Hình 3- 3 8 Màn hình g i Hình 3- 3 9 Màn hình ... Hình 3- 4 0 Màn hình qu n lý nhóm th c u ng Hình 3- 4 1 Màn hình qu n lý nguyên li u Hình 3- 4 2 Màn hình qu n lý n v tính Hình 3- 4 3 Màn hình qu n lý bàn Hình 3- 4 4 Màn hình qu n lý nhân viên Hình 3- 4 5 ... hình qu n lý bàn Hình 3- 4 4 Màn hình qu n lý nhân viên Hình 3- 4 5 Màn hình qu n lý công vi c Hình 3- 4 6 Màn hình nh p nguyên li u ...
 • 36
 • 79
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 4 potx

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây (Lê Văn Vinh vs Phan Nguyệt Minh) - 4 potx
... Hình 3 -4 8 Màn hình tính l ng Hình 3 -4 9 Màn hình th ng kê doanh thu theo ngày Hình 3-5 0 Màn hình th ng kê doanh thu theo tháng Hình 3-5 1 Màn hình thay Hình 3-5 2 L c i qui nh c a mô hình Use-Case ... ban Hình 3-6 6 S ki n trúc Hình 3-6 7 Màn hình ng nh p Hình 3-6 8 Màn hình g i Hình 3-6 9 Màn hình tính ti n Hình 3-7 0 Màn hình t ch i Hình 3-7 1 Màn hình i bàn Hình 3-7 2 Mô hình cài t Hình 3-7 3 Mô ... Hình 3-6 0 Sequence Diagram Ket noi Hình 3-6 1 Sequence Diagram Ngung ket noi Hình 3-6 2 Sequence Diagram Dang nhap Hình 3-6 3 Sequence Diagram Goi mon Hình 3-6 4 Sequence Diagram Tinh tien Hình 3-6 5...
 • 35
 • 185
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân

Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân
... tìm ki m, truy v n hi n th thông tin m t cách d dàng Nghiên c u phát tri n ng d ng b n ñ s thi t b tr giúp nhân Trang 15 Các th c th D li u không gian Các ñi m (thành ph ) D li u thu c tính ... lý, hành khác Nghiên c u phát tri n ng d ng b n ñ s thi t b tr giúp nhân Trang 14 B nh vi n T nh A Sông Th gi i th c ðư ng biên hành Sông Tr c Y B nh vi n Các ti n ích B nñ véc tơ Các l p b nñ ... khai thác m t cách hi u qu d li u ñ a lý kh ng l thi t b nh g n ñó Nghiên c u phát tri n ng d ng b n ñ s thi t b tr giúp nhân Trang 25 CHƯƠNG II CÔNG NGH PHÁT TRI N NG D NG B N ð S TRÊN PDA Chương...
 • 77
 • 212
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trường tính toán nhân rộng

Nghiên cứu phát triển ứng dụng nhận biết ngữ cảnh trong môi trường tính toán nhân rộng
... ứng dụng nhận biết ngữ cảnh Đó việc cung cấp kỹ thuật thu hồi ngữ cảnh, cung cấp ngữ cảnh sử dụng ngữ cảnh - Đánh giá hệ thống nhận biết ngữ cảnh Vì hệ thống nhận biết ngữ cảnh sử dụng ngữ cảnh ... đạt [3] Trong lĩnh vực nghiên cứu tính toán di động, tham số vị trí thường dùng để ngữ cảnh để cài đặt ứng dụng nhận biết ngữ cảnh Ngữ cảnh nhận biết ngữ cảnh bắt đầu nghiên cứu tính toán phân ... áp suất…) 1.3 Nhận biết ngữ cảnh 1.3.1 Xu nhận biết ngữ cảnh lợi ích tính toán nhân rộng Nhận biết ngữ cảnh lên cách tiếp cận phổ biến cho việc xây dựng ứng dụng môi trường tính toán nơi di động...
 • 64
 • 323
 • 2

Đồ án nghiên cứu phát triển ứng dụng của giá thể xơ dừa trong bể MBR để xử lý nước thải thủy sản

Đồ án nghiên cứu phát triển ứng dụng của giá thể xơ dừa trong bể MBR để xử lý nước thải thủy sản
... tiêu chuẩn cho phép xả thải theo QCVN 14: 2008/BTNMT Kết chạy mô hình Nghiên cứu phát triển ứng dụng giá thể dừa bể MBR để xử nước thải thủy sản để xử nước thải cho kết tương đối cao ... Một số giá thể sử dụng bể MBR [22] 3.1.2.6 So sánh bể MBR với bể Aerotank Với nhiều ưu điểm vượt trội ngày bể MBR thay bể aerotank sơ đồ hệ thống xử nước thải Nước thải vào Nước thải vào Bể điều ... Xử khỉ thải công nghệ xử mừi hôi khí thải biofilter giá thể vỏ dừa biện pháp xử khí thải có chi phí đầu tư thấp, vận hành đơn giản thân thiện với môi trường Giá thể dừa ứng dụng bể...
 • 42
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu phat trien ung dungcông cụ phát triển ứng dụng cho androidphát triển ứng dụng cho androidđề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng cho cán bộ trường tiểu họcnghiên cứu ipv6 và ứng dụng cho hệ thống mạng dịch vụ tại vnpt phú thọnghiên cứu phát triển thể chất cho trẻnghiên cứu phát triển thể chất cho bémục đích nghiên cứu phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổithực trạng về hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường cho sản phẩm bánh mềm hải châu bmhcphát triển ứng dụng cho bi iquy trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di độngtình hình nghiên cứu phát triển nguyên liệu cho sản xuất ván dămluận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhận dạng khuôn mặt cho androidnghiên cứu phát triển giải thuật quản lý nhiều bản sao cho các ứng dụng phức tạpnghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốcChocolate bar projectChương 7 bảo vệ so lệch nHoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếHoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bìnhchuyen truong2ica SMARTGoalWorksheetMGTA 50Microsoft word training manualNet plus SGNha trangphieu dang ky thi mosVOCA hệ THỐNG học TIẾNG ANH THÔNG MINHNHẬN THỨC VỀ KHỔ VÀ GIẢI PHÁP CỨU KHỔ CỦA TRIẾT HỌC VÀ VĂN MINH HIỆN ĐẠiMÔN tài CHÍNH TIỀN tệ 2Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp Phần 2Các trang trong thể loại “luật quốc tế”Những nét văn hóa đặc trưng của người NhậtMỐI QUAN hệ GIỮA PHONG CÁCH LÃNH đạo của NHÀ QUẢN lý dự án, TƯƠNG tác TRONG NHÓM dự án và sự THÀNH CÔNG của QUẢN lý dự án một NGHIÊN cứu TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại VIỆT NAMbài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 nguyễn thị chi