chuyển giao trong mạng lte (4g)

Nghiên cứu về chuyển giáo trong mạng thông tin di động LTE luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu về chuyển giáo trong mạng thông tin di động LTE luận văn tốt nghiệp đại học
... cho trình chuyển giao thực cách khó khăn Hiểu phức tạp trình chuyển giao mạng thông tin di động LTE em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp là: Nghiên cứu chuyển giao mạng thông tin di động LTE Em ... thông tin di động LTE Chương trình bày khía cạnh khác chuyển giao mạng thông tin di động LTE tập trung vào trình chuyển giao nội mạng LTE chuyển liên hệ thống hệ thống thông tin di động Chương ... tốc độ thấp có mạng Những lý thúc đẩy tổ chức nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin di động nghiên cứu áp dụng thực tế chuẩn cho hệ thống thông tin di động hệ thống thông tin di động hệ thứ ba...
 • 97
 • 788
 • 4

Phân tích chuyển giao trong mạng GSM

Phân tích chuyển giao trong mạng GSM
... tiết giao diện có liên quan tới trình chuyển giao giao diện hoạt động mạng GSM 1.2 MÔ HÌNH MẠNG GSM 10 Phân tích chuyển giao mạng GSM Mạng GSM mạng viễn thông phân cấp nối theo mô hình Các phần ... .75 Phân tích chuyển giao mạng GSM Chương 77 CHUYỂN GIAO MẠNG GSM 77 3.1 CÁC LOẠI CHUYỂN GIAO 78 3.1.1 Trong BTS 78 3.1.2 Chuyển giao BSC ... loại chuyển giao xảy mạng Các giao diện liên quan đến chuyển giao, thủ tục chuyển giao bao gồm tin có liên quan Phân tích chuyển giao dựa ngôn ngữ SDL, dựa ngôn ngữ SDL để thiết kế mô hình chuyển...
 • 117
 • 1,308
 • 40

PHÂN TÍCH CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG GSM

PHÂN TÍCH CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG GSM
... thực máy tính đặt trạm 1.1.11 Các giao diện mạng GSM Hình 1.3: Các giao diện mạng GSM Phân tích chuyển giao mạng GSM Giới thiệu giao diện mạng GSM:  BS đến MSC: Là giao diện A để đảm bảo báo hiệu ... 78 Phân tích chuyển giao mạng GSM Chương 80 CHUYỂN GIAO MẠNG GSM 80 3.1 CÁC LOẠI CHUYỂN GIAO 81 3.1.1 Trong BTS 81 3.1.2 Chuyển giao BSC ... loại chuyển giao xảy mạng Các giao diện liên quan đến chuyển giao, thủ tục chuyển giao bao gồm tin có liên quan Phân tích chuyển giao dựa ngôn ngữ SDL, dựa ngôn ngữ SDL để thiết kế mô hình chuyển...
 • 120
 • 517
 • 2

Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3g WCDMA UMTS

Proxy MIPv6 và ứng dụng trong quá trình chuyển giao trong mạng di đông 3g WCDMA UMTS
... Chương 3: ỨNG DỤNG CỦA PMIPv6 VÀO QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG DI ĐỘNG 3G WCDMA/ UMTS Nghiên cứu ứng dụng PMIPv6 trình chuyển giao mạng 3G WCDMA/ UMTS, PMIPv6 hỗ trợ thiết bị di động nhanh chóng ... chương việc nghiên cứu áp dụng PMIPv6 vào trình chuyển giao mạng 3G Với nghiên cứu chương 3, ta thấy ưu điểm trội PMIPv6 trình chuyển giao mạng di động 3G WCDMA/ UMTS độ trễ thực chuyển giao ... Hoạt động chuyển giao PMIPv6 24 3.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PROXY MIPv6 TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO 3.2.1 Mô hình chuyển giao Mô hình chuyển giao bên dưới: Hình Mô hình chuyển giao 3.2.2...
 • 32
 • 626
 • 2

Tìm hiểu giải pháp tối ưu chuyển giao trong mạng thông tin di động 3G

Tìm hiểu giải pháp tối ưu chuyển giao trong mạng thông tin di động 3G
... thống thông tin di động 3G Giao di n Cu: Giao di n Cu giao di n chuẩn cho card thông minh Trong UE nơi kết nối USIM UE • Giao di n Uu: Giao di n Uu giao di n vô tuyến WCDMA UMTS Đây giao di n ... thống thông tin di động 3G 26 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương II: Chuyển giao hệ thống 3G WCDMA CHƯƠNG II CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG 3G WCDMA 2.1 Tổng quan chuyển giao mạng di động Các mạng di động ... quan hệ thống thông tin di động 3G CHƯƠNG I TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 1.1 Tổng quan hệ thống 3G Hệ thống thông tin di động hệ ba xây dựng với mục đích cung cấp mạng di động toàn cầu...
 • 86
 • 537
 • 5

Báo cáo khoa học: "PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LƯỢNG TÀI NGUYÊN DỰ TRỮ CHO CÁC CUỘC GỌI CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG TẾ BÀO CDMA" pps

Báo cáo khoa học:
... dự trữ cho gọi chuyển giao, P xác suất chuyển giao tương ứng m hệ số tỷ lệ [1] Lượng tài nguyên dự trữ tế bào, Br, dành cho gọi từ tế bào kế cận chuyển giao vào nó, tổng lượng tài nguyên dự trữ ... tế bào phải dành lượng tài nguyên để dự trữ cho gọi chuyển giao nói Mức tài nguyên mà BS dự trữ cho gọi chuyển giao tỷ lệ với xác suất mà MS chuyển giao sang BS Tức BWr = m*P, BWr lượng tài nguyên ... phương pháp bình phương nhỏ đệ quy để đánh giá lượng tài nguyên dự trữ chuyển giao cho MS mạng tế bào CDMA [4] Phương án dự trữ tài nguyên tối đa phục vụ chuyển giao đưa vào nghiên cứu Trong mô...
 • 11
 • 141
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG WLAN VÀ MÔ PHỎNG TRÊN OMNET++

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG WLAN VÀ MÔ PHỎNG TRÊN OMNET++
... Tìm hiểu trình chuyển giao mạng WLAN Omnet++ Đề tài nghiên cứu chi tiết giai đoạn toàn trình chuyển giao liên mạng WLAN; trình chuyển giao; tìm hiểu số phƣơng pháp tối ƣu trễ chuyển giao ... 802.11i - trình chuyển giao mạng WLAN sử dụng Omnet++ - Phân tích kết rút kết luận Tìm hiểu trình chuyển giao mạng WLAN Omnet++ 1.3 Nội dung thực - Tìm hiểu đặc điểm mạng WLAN vấn đề ... dụng WLAN - Tìm hiểu lý thuyết trình chuyển giao mạng WLAN, chuyển giao lớp - Tìm hiểu cách công cụ Omnet++ sử dụng Inet framework - Từ kiến thức lý thuyết tìm hiểu đƣợc, tiến hành Omnet++...
 • 109
 • 584
 • 1

Quản lý di động trong mạng LTE 4g

Quản lý di động trong mạng LTE 4g
... nghi p là: “Qu n di ng m ng LTE- 4G L u n văn i vào tìm hi u t ng quan m ng LTE- 4G phân tích qu n di ng m ng LTE- 4G t ó tài ưa m t s gi i pháp qu n di ng m ng LTE- 4G Lu n văn bao g ... m ng LTE- 4G ph n t m ng LTE- 4G t ó trình bày nh ng c i m b n c a m ng LTE- 4G Trong chương s tìm hi u trình qu n di ng m ng LTE- 4G ϯϬ Chương 2: QU N LÝ DI NG (MOBILITY) 2.1 GI I THI U Di ng ... bao g m chương: Chương 1: T ng quan v m ng LTE- 4G Chương 2: Qu n di ng (MOBILITY) Chương 3: M t s gi i pháp qu n di ng m ng LTE- 4G Tuy nhiên LTE công ngh m i v n ang c th nghi m, phát...
 • 90
 • 892
 • 7

Nghiên cứu về quản lý di động và chuyển giao trong mạng di động 3g

Nghiên cứu về quản lý di động và chuyển giao trong mạng di động 3g
... khách hàng lớn, mạng 3G cần phải có chất lượng tốt, ổn định Luận văn Nghiên cứu quản di động chuyển giao mạng di động 3G trình bày quản tài nguyên vô tuyến mạng di động 3G để cải thiện ... CH2009 38 Nghiên cứu quản di động chuyển giao mạng di động 3G CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG WCDMA Mục đích chung quản tài nguyên vô tuyến Việc quản tài ... – CH2009 20 Nghiên cứu quản di động chuyển giao mạng di động 3G Hình 1.5 Kiến trúc mạng 2G GSM &3G WCDMA Ta thấy cấu trúc hệ thống UMTS bao gồm phần tử mạng logic giao di n  Về mặt chức phần...
 • 88
 • 210
 • 0

Cơ chế quản lý chuyển giao kết nối trong mạng LTE nền tảng femtocell

Cơ chế quản lý chuyển giao kết nối trong mạng LTE nền tảng femtocell
... 18 2.2 Tổng quan chuyển giao hệ thống mạng LTE - Femtocell 19 2.2.1 Tổng quan quản chuyển giao 19 2.2.2 Phân loại quản chuyển giao hệ thống mạng femtocell 22 2.2.3 Các ... phương pháp đề xuất trước 2.2 Tổng quan chuyển giao hệ thống mạng LTE - Femtocell 2.2.1 Tổng quan quản chuyển giao Mục đích quản chuyển giao kết nối lại đường truyền từ trạm phục vụ đến ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐỨC KIÊN CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO KẾT NỐI TRONG MẠNG LTE NỀN TẢNG FEMTOCELL Ngành: C Chuyên ngành: Mã số: 60520203 , LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 66
 • 449
 • 0

Nghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4g

Nghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4g
... tương lai, mạng không dây hệ thứ tích hợp công nghệ WLAN mạng thông tin di động hệ thứ Đề tài Nghiên cứu phương pháp quản chuyển vùng mạng 4G đánh giá lực đề xuất quản chuyển vùng mạng truy ... trúc mạng dịch vụ triển khai mạng di động 4G Tiếp chương đề cập đến vấn đề quản di động mạng, khái niệm chuyển vùng quản di động cần thiết việc nghiên cứu phương pháp chuyển vùng mạng di ... đề quản chuyển vùng mạng 4G Năng lực đề xuất khảo sát nhờ công cụ phần mềm mô NS-2 Nội dung đồ án gồm chương: Chương 1: Mạng 4G vấn đề quản di động Chương 2: Giao thức quản chuyển vùng...
 • 20
 • 276
 • 0

Hiệu năng chuyển giao trong LTE có chứa trạm chuyển tiếp

Hiệu năng chuyển giao trong LTE có chứa trạm chuyển tiếp
... trực tiếp từ nút chuyển tiếp gửi kênh điều khiển đến nút chuyển tiếp Ngoài loại chuyển tiếp 1a 1b Hai loại chuyển tiếp đặc điểm giống loại chuyển tiếp Chỉ điểm khác loại chuyển tiếp chuyển ... thống chuyển tiếp Trong mạng LTE triển khai trạm chuyển tiếp, trạm chuyển tiếp nút trung gian kết thúc tất lớp giao thức vô tuyến UE Chuyển tiếp kết thúc giao thức S1 X2 phần lại mạng Chuyển tiếp ... EUTRAN - Chuyển giao tần số hệ thống LTE - Chuyển giao khác tần số hệ thống LTE - Chuyển giao từ hệ thống WCDMA tới hệ thống LTE - Chuyển giao từ hệ thống CDMA 2000 tới hệ thống LTE - Chuyển giao...
 • 82
 • 788
 • 9

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p1 docx

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p1 docx
... 216 Câu lệnh foreach 218 Mảng đa chiều 220 Mảng đa chiều kích thước 220 Mảng đa chiều kích thước khác 224 Chuyển đổi mảng 227 Bộ mục ... môi trường thông dịch  Để làm cho người phát triển kinh nghiệm vững nắm vững nhiều kiểu ứng dụng khác Như từ ứng dụng Windows đến ứng dụng dựa web 11 Microsoft NET d o m o c w k m w o c ... Mảng, mục, tập hợp 211 Mảng 212 Khai báo mảng 213 Giá trị mặc định 214 Truy cập thành phần mảng 214 Khởi tạo thành phần mảng 216 Sử dụng...
 • 10
 • 129
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p2 doc

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p2 doc
... triển ứng dụng GUI chạy Windows Còn viết ứng dụng ASP.NET sử dụng lớp Web Forms thư viện NET Framework Phát triển ứng dụng Client Những ứng dụng client gần với ứng dụng kiểu truyền thống lập trình ... loại ứng dụng client khác với ứng dụng truyền thống ActiveX control (hiện thay Windows Form control) nhúng vào trang web Internet Các ứng dụng giống ứng dụng client khác truy cập tài nguyên cục Trong ... Windows Đây kiểu ứng dụng hiển thị cửa sổ hay form desktop cho phép người dùng thực thao tác hay nhiệm vụ Những ứng dụng client bao gồm ứng dụng xử lý văn bản, xử lý bảng tính, ứng dụng lĩnh vực...
 • 10
 • 112
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p3 pot

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p3 pot
... dung ứng xử khác nhau, tất chúng xem kiểu Cũng nhiều ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác, kiểu C# định nghĩa lớp (class), thể riêng lớp gọi đối tượng (object) Trong chương trình bày kiểu khác ... tính thể không thiết phải giống nhau, thường chúng khác nhau, nút OK nhãn “OK”, Cancel nhãn “Cancel” Ngoài nút hành vi ứng xử chung khả vẽ, kích hoạt, đáp ứng thông điệp nhấn,…Tùy theo ... Lớp, đối tượng kiểu liệu (type) Điều cốt lõi lập trình hướng đối tượng tạo kiểu Kiểu thứ xem trừu tượng Nó bảng liệu, tiểu trình, hay nút lệnh cửa sổ Tóm lại kiểu định nghĩa dạng vừa thuộc tính...
 • 10
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyển giao trong mạng gsmquá trình chuyển giao trong mạng gsmchuyển giao trong mạng wcdmatổng quan về chuyển giao trong mạng di độngkỹ thuật chuyển giao trong wcdmatối ưu chuyển giao trong 3gcác kỹ thuật chuyển mạch trong mạng lanchuyển giao trong gsmchuyển giao trong wcdmaquá trình chuyển giao trong wlanmô phỏng chuyển giao trong wlancác loại chuyển giao trong gsmfemtocell trong mạng ltechuyen giao trong di dong 3gcông nghệ chuyển mạch trong mạng diện rộngTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây