xây dựng chương trình mô phỏng truyền hình số mặt đất để nâng cao hiệu quả sử phạm cho môn truyền hình số

tìm hiểu ngôn ngữ hình hóa thực tại ảo và xây dựng chương trình phỏng

tìm hiểu ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo và xây dựng chương trình mô phỏng
... VỀ NGÔN NGỮ VRML CHƯƠNG II : TỔNG QUAN NGÔN NGỮ MÔ HÌNH THỰC TẠI ẢO VRML 2.1 VRML ? VRML (Virtual Reality Modeling Language) ngôn ngữ hình hóa thực tế ảo, định dạng tập tin sử dụng việc ... Chương II : Tổng quan ngôn ngữ hình hóa thực ảo VRML : giới thiệu chung VRML, lịch sử phát triển, tính bản, ứng dụng Chương III : Tìm hiểu chi tiết ngôn ngữ hình hóa thực ảo VRML : giới thiệu ... đoán từ hình ảnh ) , quân ( huấn luyện môi trường ảo) , xây dựng – kiến trúc ( tạo không gian, hình ảo) , giải trí v.v… Trong ứng dụng ấy, việc lại giới thực cách xây dựng hình ảo máy...
 • 75
 • 633
 • 3

Nghiên cứu về hệ thống hàng đợi và xây dựng chương trình phỏng hình trên công cụ phỏng GPSS

Nghiên cứu về hệ thống hàng đợi và xây dựng chương trình mô phỏng mô hình trên công cụ mô phỏng GPSS
... b cụng c Visual Studio.NET 25 25 2.4 So sỏnh gia P/T net v GPSS 26 Kt lun 27 Chng 3: Tỡm hiu v ngụn ng GPSS v cụng c mụ phng GPSS World _28 3.1 Cu trỳc lnh ca GPSS lp trỡnh 28 3.2 Cỏc i tng GPSS ... rc GPSS World l mt dng khỏc ca GPSS dnh cho mỏy tớnh cỏ nhõn (GPSS/ PC personal computer) Cụng b nm 1984, GPSS/ PC nhanh chúng t c thnh cụng ln, cng nh em li tit kim hng triu M kim cho ngi dựng ... trỡnh GPSS v cụng c GPSS World 3.1 Cu trỳc lnh ca GPSS lp trỡnh Phn ny trỡnh by chi tit, c th l lm th no lp trỡnh trờn mụi trng mụ phng GPSS World thụng qua cõu lnh Cu trỳc lnh trờn cụng c GPSS...
 • 60
 • 382
 • 1

Nghiên cứu về hệ thống hàng đợi và xây dựng chương trình phỏng hình trên công cụ phỏng GPSS

Nghiên cứu về hệ thống hàng đợi và xây dựng chương trình mô phỏng mô hình trên công cụ mô phỏng GPSS
... P/T net tả hệ thống phân tán - Nghiên cứu ngôn ngữ GPSS: định nghĩa, cấu trúc ngôn ngữ GPSS Làm việc công cụ GPSS World dành cho sinh viên - Xây dựng bước phân tích, hệ thống hàng đợi - ... giải toán hàng đợi qua ngôn ngữ GPSS Về mặt nội dung, khóa luận đạt kết sau: - Đưa Cở sở lý thuyết hệ thống hàng đợi: hình, tham số, quy luật liên quan đến trạng thái hệ thống hàng đợi - Tìm ... Hình 1 hình hóa yếu tố hệ thống hàng đợi Bảng 1: Các tham số đặc trưng hệ thống hàng đợi STT Ký hiệu N(t) λ µ Nq(t) Wi Ns(t) τi τ T Nội dung Số khách hàng hệ thống thời điểm...
 • 7
 • 151
 • 2

báo cáoTìm hiểuxây dựng chương trình phỏng các thuật toán hỗ trợ học tập và giảng dạy môn học automata và ngôn ngữ hình thức van

báo cáoTìm hiểu và xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán hỗ trợ học tập và giảng dạy môn học automata và ngôn ngữ hình thức van
... dụng học tập công tác giảng dạy Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Nêu toán Bài toán: “Tìm hiểu xây dựng chương trình thuật toán hỗ trợ học tập giảng dạy môn học automata ngôn ngữ hình thức Môn học ... cầu toán Bài toán: “Tìm hiểu xây dựng chương trình thuật toán hỗ trợ học tập giảng dạy môn học automata ngôn ngữ hình thức gồm hai phần là: Nghiên cứu, tìm hiểu thuật toán môn automat ngôn ngữ ... “Tìm hiểu xây dựng chương trình thuật toán hỗ trợ học tập giảng dạy môn học automata ngôn ngữ hình thức em đạt mục tiêu đề ra: Tìm hiểu chung lý thuyết automat ngôn ngữ hình thức Tìm hiểu thuật...
 • 38
 • 299
 • 0

Xây dựng chương trình phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ sở giao thức SIP.doc

Xây dựng chương trình mô phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ sở giao thức SIP.doc
... Xây dựng chơng trình Phần dùng NS - phiên ns - allinone - 2.28 để số hoạt động báo hiệu sở giao thức SIP Phiên đợc chạy Windows môi trờng Cygwin /X Trong chơng trình đồ án này, kết ... - allinone - 2.28, chạy Windows môi trờng Cygwin /X đợc sử dụng để số hoạt động báo hiệu sở giao thức khởi tạo phiên SIP Cygwin /X cung cấp giao diện chơng trình ứng dụng ( API ) giống nh ... Windows môi trờng Cygwin /X Trong chơng trình đồ án này, kết số hoạt động báo hiệu sở giao thức SIP đợc quan sát hình ảnh tả trực quan với ứng dụng Nam Lữ Văn Thắng, D2001VT 102 ...
 • 5
 • 1,427
 • 13

Xây dựng chương trình phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học
... TÓM TẮT ĐỒ ÁN Với nội dung đồ án là: Xây dựng chương trình trình điều khiển hiển thị thông số sinh học .Mục đích đồ án khai thác thiết bị theo dõi bệnh nhân để tìm ... họa chuyên dụng nhận lệnh điều khiển hiển thị từ vi xử lý trung tâm, khối hiển thị truy cập vào nhớ để lấy liệu hiển thị xếp liệu hiển thị cho tín hiệu RGB Từ hình hiển thị người sử dụng thiết ... Khối hình hiển thị Có chức hiển thị liệu hình giao tiếp với bác sĩ bệnh nhân, có DRAM SRAM để hiển thị dạng sóng, liệu hình ảnh, số liệu số học, thị cho LCD monitor RGB bên Khi sử lý hiển thị đồ...
 • 126
 • 646
 • 6

nghiên cứu xây dựng chương trình phỏng sử dụng thiết bị SVC và TCSC để điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điện

nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng sử dụng thiết bị SVC và TCSC để điều khiển nâng cao ổn định hệ thống điện
... cân điện áp thông số hệ thống thay đổi 115 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 (4)Đi Hình 4: Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình hoạt động TCSC: ... điều chỉnh TCSC theo độ ổn định cho trước (4)Tính hệ số dự trữ hệ thống Kết đạt đƣợc:  Nghiên cứu vai trò hoạt độ SVC- TCSC   118 S Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ... dd  X TCSC Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Hình : a) đường đặc tính TCSC b) đường đặc tính có TCSC 3.3 Xây dựng chương trình hoạt...
 • 7
 • 550
 • 5

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG QUY TRÌNH lập báo CÁOTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG QUY TRÌNH lập báo CÁOTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
... Minh GVHD:Võ Hồng Bảo Châu LỜI NÓI ĐẦU Tên Đề Tài: Xây dựng chương trình quy trình lập báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. ” Lý chọn đề tài + Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân ... khoa tài kế toán khoa công nghệ thông tin để đề tài hoàn thiện I.3 Hướng phát triển đề tài thời gian tới Hoàn thiện quy trình kê khai thuế giá trị gia tăng, tìm hiểu quy trình kê khai thuế giá trị ... đề tài: Hiện có nhiều công trình quy trình làm việc kế toán thực nhiều trường đại học cao đẳng.Một số công trình nước làm liên quan đến đề tài sau: + Đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng mô...
 • 65
 • 328
 • 0

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN
... viên khoa tài kế toán xây dựng chương trình thực hành kế toán ảo mà cụ thể chương trình quy trình lập phiếu thu chi tiền mặt Nhằm giúp bạn sinh viên kế toán hiểu rõ môi trường kế toán thực ... thu tiền- Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Đề nghị toán, đề KTTT Lập phiếu thu (chi) nghi thu tiền Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Lập phiếu thu (chi) - Đề nghị toán, đề nghi thu tiền ... tra, đối chi u, ký duyệt hoá đơn gốc có liên quan - Kiểm tra, ký duyệt phiếu thu (chi) - Phiếu thu, phiếu chi TQ - Thu tiền, chi tiền - Cập nhật sổ quỹ tiền mặt - Đề nghị toán, Đề nghi thu tiền Chứng...
 • 125
 • 1,040
 • 0

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG PHÒNG máy DÙNG TRONG QUẢN lý

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG PHÒNG máy DÙNG TRONG QUẢN lý
... vấn đề đặt cần có chương trình quản dạng chi tiết vị trí phòng máy trường cấu hình máy phòng máy Chương trình khác với chương trình có cần hỗ trợ từ chương trình để giảng dạy Trang Trong ... tác giả xây dựng phần mềm hệ thống phòng máy dùng quản Ứng dụng làm theo bước sau: Bước 1: Khảo sát thực tế trạng phòng Điều hành máy, phòng máy máy phòng để biết quy trình quản phòng ... dùng quản lý, trình bày vài thử nghiệm chương trình xây dựng KẾT LUẬN Nêu lên nhận xét đánh giá, hướng phát triển đề tài kết luận Trang KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đã xây dựng chương trình phòng máy dùng...
 • 59
 • 371
 • 0

Xây dựng chương trình phỏng quy trình nhập xuất nguyên vật liệu báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình nhập xuất nguyên vật liệu báo cáo nghiên cứu khoa học
... trình có y ch c cách th c c a trình xu t nh p kho th c t Sinh viên ph i thao tác úng v i quy trình m i c i ti p Hư ng d n th c hành chương trình (các thao tác chung s chương trình, l p báo cáo, …) ... tin gi i quy t v n Trong lĩnh v c Tài – K toán, nh n th y khâu nh p xu t nguyên v t li u m t nh ng khâu quan tr ng Chính th , chúng em xây d ng chương trình ph ng quy trình nh p xu t nguyên ... v … th , vi c ph ng l i thao tác c n ph i t c xác v y Chương trình ph ng quy trình xu t nh p kho v t tư ph ng l i thao tác c a ngư i t khâu nh p nguyên v t li u, xu t nguyên v t li u,...
 • 84
 • 641
 • 1

Xây dựng chương trình phỏng quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng báo cáo nghiên cứu khoa học
... evaluation only b) hình l p phi u quy t toán t m ng: Sinh viên 2.1 L p phi u quy t toán t m ng Phi u quy t toán t m ng Nh t ký công n NV Hóa đơn 2.2 Phi u chi ti n m t Ki m tra phi u quy t toán t m ... phi u b ph n k toán làm phi u chi đ nhân viên đ n b ph n th quĩ lãnh ti n Khi làm quy t toán đ xóa t m ng nhân viên làm phi u quy t toán t m ng Nhân viên ph i đưa phi u quy t toán t m ng v i ... Không đ ng ý tr phi u Phi u quy t toán t m ng Hình III.17: hình l p phi u quy t toán t m ng Ghi chú: 13 Đ y đ thông tin, phù h p yêu c u, đ ng ý t phi u quy t toán t m ng 14 Không đ y đ thông...
 • 72
 • 1,930
 • 4

Xây dựng chương trình phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương báo cáo nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương báo cáo nghiên cứu khoa học
... kế toán kế toán viên đảm nhiệm theo vai trò Ở đây, phần nghiên cứu này, lại số qui trình kế toán, qui trình Tính lương toán theo lương máy tính Đây qui trình cần thiết quan trọng toàn ... III.4.2 Tính lương khoản trích theo lương a) Thông tin chung Lương tính theo hình thức lương theo sản phẩm lương theo thời gian tùy vào công ty, đơn vị áp dụng cho phận Nếu tính lương theo lương ... tài cố gắng nghiên cứu tìm hiểu số nội dung sau: Tìm hiểu qui trình tính lương khoản trích theo lương Tìm hiểu kĩ thuật VB.NET để phục vụ trình xây dựng đề tài Đặc biệt chương trình nên cố...
 • 65
 • 1,492
 • 0

Tìm hiểuxây dựng chương trình phỏng mã hoá rijndael

Tìm hiểu và xây dựng chương trình mô phỏng mã hoá rijndael
... Tìm hiểu xây dựng chương trình hóa Rijndael nghiên cứu tập trung vào hai nội dung chính: (1) Tìm hiểu kỹ thuật hóa khóa bí mật Rijndael (2) Vận dụng kỹ thuật hoá Rijndael xây dựng ... giải mã hóa văn giải Hình hình hóa khóa công khai Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu xây dựng chương trình hóa Rijndael Khi áp dụng hệ thống hóa khóa công cộng, người A sử dụng khóa ... nghiệp Tìm hiểu xây dựng chương trình hóa Rijndael Trong phạm vi đề tài sâu vào tìm hiểu thuật toán RIJNDAEl, xem chuẩn hóa có tốc độ xử lý nhanh, thêm vào độ an toàn tin cậy Rijndael...
 • 70
 • 294
 • 0

Tài liệu Xây Dựng Chương Trình Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm ppt

Tài liệu Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm ppt
... trình việc tạo hình ảnh Figure Qua so sánh đợc việc lập trình Figure Toolbox nhằm đúc kết kinh nghiệm cho việc xây dựng phát triển chơng trình sau TP Hồ Chí Minh Ngày 02 tháng 04 năm 2001 Ngời ... - Chơng trình đợc ứng dụng nh động viên , khuyến khích sinh viên việc nghiên cứu khoa học , mở rộng chơng trình ngày hoàn thiện - Trong việc hoàn thiện chơng trình cải tiến chơng trình việc ... lỗi Bit IV/> Khả ứng dụng đề tài : - Đề tài đợc ứng dụng nh công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác giảng dạy Trong điều kiện thiết bị thực hành thiếu thốn , chơng trình đóng vai trò thay cho việc...
 • 5
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình mô phỏng hệ thống viba số bằng phần mềmxây dựng chương trình mô phỏng số trong dạy học thực hành trang bị điện nghành điện tự động hóaxây dựng chương trình mô phỏng theo quỹ đạo đã được số hóaxây dưng chương trình mô phỏng các thuãt toán cơ bản trên cây đỏ đenxây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán cơ bản trên cây đỏ đen3 xây dưng chương trình mô phỏngchuyên đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công trình đường sắtphân tích tình hình quản lý sử dụng vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cơ khí hà nội với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngchuyên đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty tnhh sản xuất và thương mại phát thànhchuyên đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty sản xuất cửachuyên đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty làm về nhôm kínhde cuong thuc tap chuyen de nang cao hieu qua su dung von san xuat kinh doanh o doanh nghiepluan van bao cao tot nghiep chuyen de nang cao hieu qua su dung von san xuat kinh doanh o doanh nghiepchuyen de nang cao hieu qua su dung von san xuat knh doanh o doanh nghiepbài học kinh nghiệm đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thương mạiThương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tóm tắt)Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (LV thạc sĩ)Định tuyến trong mạng AD HOC (LV thạc sĩ)Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn tại trường trung học phổ thông tân trào, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn hiệu trưởngNhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (tt)Văn bản pháp quyHỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LIÊN HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAMHiện tượng quang điện ngoài các định luật quang điện lớp 12 (2)Văn bản pháp quy191 chien luoc phat trien KHCN truong DHKT den 2020Phân tích bộ phận tản nhiệt của máy phát analog NEC PCU-1520SSPQN/1THUYẾT LƯỢNG tử ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG hạt của ÁNH SÁNG lớp 12HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÂM THANH CAO CẤP HỆ SX-2000Unit 12 musicUnit 13 films and cinemaUnit 14 the world cupUnit 15 citiesLuyện đề thi môn toán số 1