Quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống OFDMA 4g

Điều khiển công suất và quản tài nguyên tuyến trong hệ thống W-CDMA

Điều khiển công suất và quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống W-CDMA
... chức quản tài nguyên tuyến Quản tài nguyên tuyến chia thành chức năng: điều khiển công suất, chuyển giao, điều khiển thâm nhập điều khiển tải Hình 1.8 thể vị trí điển hình RRM mạng W-CDMA ... đề tài tốt nghiệp Điều khiển công suất quản tài nguyên tuyến hệ thống W-CDMA Nội dung đồ án gồm chương: Chương I: Sự phát triển thông tin di động Chương II: Điều khiển công suất hệ thống ... điều khiển công suất vòng mở sử dụng việc thiết lập lượng ban đầu hệ thống FDD 2.1.2 Điều khiển công suất vòng kín Điều khiển công suất vòng khép kín, gọi điều khiển công suất nhanh hệ thống...
 • 112
 • 684
 • 15

Thuyết trình Điều khiển công suất và quản tài nguyên tuyến trong hệ thống W-CDMA

Thuyết trình Điều khiển công suất và quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống W-CDMA
... Các chức quản tài nguyên tuyến:     Điều khiển công suất Chuyển giao Điều khiển thâm nhập Điều khiển tải ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG W-CDMA Các mục tiêu điều khiển công suất:  ... lượng hệ thống việc điều khiển nhiễu  Làm tăng tối đa tuổi thọ pin đầu cuối di động Phân loại:  Điều khiển công suất vòng hở  Điều khiển công suất vòng kín ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG W-CDMA ... ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG W-CDMA Mục đích quản tài nguyên tuyến (RRM):  Đảm bảo QoS cho dịch vụ khác  Duy trì vùng phủ sóng hoạch định  Tối ưu dung lượng hệ thống Các...
 • 21
 • 523
 • 3

Giới thiệu chung quản tài nguyên tuyến trong hệ thống WCDMA.

Giới thiệu chung quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống WCDMA.
... Chương : Chuyển giao CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG QUẢN LÝ TÀI NGUN VƠ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Mục đích chung quản tài ngun vơ tuyến Việc quản tài ngun vơ tuyến (RRM) mạng di động 3G có ... CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG QUẢN LÝ TÀI NGUN VƠ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Mục đích chung quản tài ngun vơ tuyến 1.2 Các chức quản tài ngun vơ tuyến RRM ... hướng áp dụng cơng nghệ truy nhập vơ tuyến WCDMA để xây dựng hệ thống thơng tin di động hệ phải xem xét nghiên cứu Chương 1: Giới thiệu chung quản tài ngun vơ tuyến hệ thống WCDMA Chương :...
 • 38
 • 333
 • 1

quản tài nguyên tuyến trong hệ thống wcdma, điều khiển công suất và chuyển giao

quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống wcdma, điều khiển công suất và chuyển giao
... khiển công suất Chương : Chuyển giao CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Mục đích chung quản tài nguyên tuyến Việc quản tài nguyên tuyến ... điều khiển công suất hệ thống WCDMA : Điều khiển công suất vòng mở, điều khiển công suất vòng kín, điều khiển công suất vòng bên 2.1.1 Điều khiển công suất vòng mở (Open-loop power control) Điều ... CHUNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Mục đích chung quản tài nguyên tuyến 1.2 Các chức quản tài nguyên tuyến RRM 1.2.1 Điều khiển...
 • 38
 • 278
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... Vì l ñó, k t h p v i s yêu thích v m ng Vi n thông, em ñã ch n ñ tài : Nâng cao hi u qu qu n tài nguyên n WiMAX b ng thu t toán l p l ch” Đ hoàn thành t t b n lu n văn này, em xin g i l...
 • 26
 • 397
 • 0

Tối ưu hóa quản tài nguyên tuyến trong WCDMA quản tài LC

Tối ưu hóa quản lý tài nguyên vô tuyến trong WCDMA  quản lý tài LC
... Chương 2: GIAO DI N VÔ TUY N WCDMA Chương 3: T I ƯU HÓA QU N LÍ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N WCDMA Chương 4: THU T TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PH NG QU N LÍ T I truy nh p n ph n nâng c p c a WCDMA CHƯƠNG 1: ... ng truy n t i Vi c qu n lí tài nguyên n (RRM) m ng di ñ ng 3G có nhi m v c i thi n vi c s d ng ngu n tài nguyên n Các m c ñích c a công vi c qu n lí tài nguyên n RRM có th tóm t t sau ... MAC c a l p cung 3.1 Gi i thi u chương 3.2 M c ñích ch c qu n lí tài nguyên n WCDMA 3.2.1 M c ñích chung c a qu n lí tài nguyên n c p cho l p cao Kênh LoCH ñư c xác ñ nh b i ki u thông tin...
 • 13
 • 170
 • 0

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... ñ c a qu n tài nguyên n v i m t d i băng t n c ñ nh cho trư c h th ng ho t ñ ng v i ch t lư ng t t nh t v i t c ñ truy n s li u cao nh t 3.1.2 M c ñích c a qu n tài nguyên n m ng không...
 • 26
 • 214
 • 0

đồ án :Quản tài nguyên tuyến trong mạng WCDMA UMTS ”

đồ án :Quản lý tài nguyên vô tuyến trong mạng WCDMA UMTS ”
... sử dụng CDMA Kênh mang tuyến Quản tài nguyên Hệ thống mạng tuyến Điều khiển tài nguyên tuyến Quản tài nguyên tuyến Tận dụng tài nguyên tuyến xii Đồ án tốt nghiệp đại học RSCP ... tài nguyên vật truyền tải Chính vậy, đồ án tốt nghiệp lựa chọn đề tài “Quản tài nguyên tuyến mạng WCDMA UMTS Nội dung đồ án bao gồm bốn chương: Chương I: Tổng quan hệ thống WCDMA UMTS ... Quản tài nguyên có nhiệm vụ điều khiển tài nguyên tuyến logic vật RNC Nhiệm vụ điều phối mức độ sử dụng tài nguyên phần cứng khả dụng quản mã Hầu hết chức quản tài nguyên tuyến...
 • 110
 • 385
 • 2

Quản tài nguyên tuyến trong HSPA và các ứng dụng trên HSPA

Quản lý tài nguyên vô tuyến trong HSPA và các ứng dụng trên HSPA
... www.ptit.edu.vn Quản tài nguyên tuyến HSPA 2. 1Các thuật toán quản tài nguyên tuyến HSDPA Cấp phát tài nguyên tuyến Thích ứng liên kết HS-DSCH Điều khiển truy nhập Lập lịch gói Quản di ... TỔNG QUAN VỀ HSPA VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HSPA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HSPA CÁC ỨNG DỤNG TRÊN HSPA www.ptit.edu.vn TỔNG QUAN VỀ HSPA VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HSPA Lịch trình ... dn/rn Trong đó: rn thông lượng trung bình người sử dụng dn tốc độ liệu tức thời người sử dụng Slide 11 www.ptit.edu.vn Quản tài nguyên tuyến HSPA Các thuật toán quản tài nguyên tuyến...
 • 15
 • 373
 • 1

Quản tài nguyên tuyến trong LTE

Quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE
... truyền tải; kênh truyền tải tuyến xác định xử QoS giao diện tuyến 2.1.2 Khái niệm tài nguyên tuyến LTE Giao diện tuyến LTE dựa công nghệ OFDM, tài nguyên tuyến xuất kênh chia sẻ ... quản tài nguyên tuyến (RRM) LTE Thuật ngữ quản tài nguyên tuyến thường sử dụng hệ thống tuyến theo nghĩa rộng để bao phủ toàn tất chức liên quan đến việc ấn định chia sẻ tài nguyên ... sàng tài nguyên khan bị giới hạn vùng địa Việc quản tài nguyên tuyến (RRM) vấn đề thiết yếu tất mạng tuyến, LTE trường hợp ngoại lệ RRM đảm bảo cho việc thực mục tiêu đề LTE Quản tài...
 • 95
 • 815
 • 14

Quản tài nguyên tuyến trong WCDMA

Quản lý tài nguyên vô tuyến trong WCDMA
... Radio Resouce Management Điều khiển kết nối tuyến Điều khiển mạng tuyến Phân hệ mạng tuyến Điều khiển tài nguyên tuyến Quản tài nguyên tuyến System frame number Serving GPRS Support ... tin di động thứ quản tài nguyên tuyến (RRM), nội dung đề tài mà em tìm hiểu đồ án tốt nghiệp Các thuật toán RRM chịu trách nhiệm sử dụng cách hiệu tài nguyên giao diện tuyến Cần phải ... bao gồm phần : Đặt cấu hình đặt lại cấu hình tài nguyên tuyến Việc đặt cấu hình tài nguyên tuyến có nhiệm vụ phân phát nguồn tài nguyên cách hợp cho yêu cầu đưa đến hệ thống mạng không...
 • 64
 • 134
 • 0

THUẬT TOÁN QUẢN TÀI NGUYÊN TUYẾN TRONG LTE

THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG LTE
... III – CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CHƯƠNG III: CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 3.1.1 Thuật toán phân bổ tài nguyên công tỉ lệ Trong thuật toán lập ... 51 CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN .51 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên .51 3.1.1 Thuật toán phân bổ tài nguyên công tỉ lệ 51 3.1.2 Kế hoạch lập biểu tài nguyên dựa ... CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN .51 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên .51 3.1.1 Thuật toán phân bổ tài nguyên công tỉ lệ 51 3.1.2 Kế hoạch lập biểu tài nguyên dựa...
 • 67
 • 232
 • 4

Đánh giá Quản tài nguyên nước mặt trong hệ thống quản tổng hợp lưu vực sông

Đánh giá Quản lý tài nguyên nước mặt trong hệ thống quản lý tổng hợp lưu vực sông
... tỉnh lưu vực sông Vì em lựa chọn đề tài: Đánh giá Quản tài nguyên nước mặt hệ thống quản tổng hợp lưu vực sông Mục tiêu nghiên cứu Quản tài nguyên nước mặt hệ thống quản tổng hợp ... MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LVS: Lưu vực sông QLLVS: Quản lưu vực sông QLTH LVS: Quản tổng hợp lưu vực sông QLTH TNN: Quản tổng hợp tài nguyên nước TNN: Tài nguyên nước TCVN: Tiêu chuẩn Việt ... sống lưu vực Tất định nghĩa nhấn mạnh khía cạnh bật quản tổng hợp lưu vực sông cho thấy quản tổng hợp lưu vực sông hợp tác quản khai thác sử dụng nguồn tài nguyên có tòan lưu vực cách hợp...
 • 77
 • 1,273
 • 10

Luận văn: Đánh giá Quản tài nguyên nước mặt trong hệ thống quản tổng hợp lưu vực sông pdf

Luận văn: Đánh giá Quản lý tài nguyên nước mặt trong hệ thống quản lý tổng hợp lưu vực sông pdf
... tỉnh lưu vực sông Vì em lựa chọn đề tài: Đánh giá Quản tài nguyên nước mặt hệ thống quản tổng hợp lưu vực sông Mục tiêu nghiên cứu Quản tài nguyên nước mặt hệ thống quản tổng hợp ... lưu vực sông 1.1.1.3 Quản tổng hợp lưu vực sông 1.1.2 Quá trình phát triển quản lưu vực sông 1.2 Quản tổng hợp tài nguyên nước 12 1.2.1 Khái niệm quản tổng hợp ... sống lưu vực Tất định nghĩa nhấn mạnh khía cạnh bật quản tổng hợp lưu vực sông cho thấy quản tổng hợp lưu vực sông hợp tác quản khai thác sử dụng nguồn tài nguyên có tòan lưu vực cách hợp...
 • 76
 • 729
 • 2

Quản tài nguyên tuyến động trong LTE

Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE
... , lưu lượng O&M, v.v… - LTE RAN thiết kế để làm giảm thiểu thay đổi trễ cho thông tin gói TCP/IP 1.2.5 Quản tài nguyên tuyến Những yêu cầu quản tài nguyên tuyến chia sau: hỗ trợ nâng ... chọn đề tài nghiên cứu về: Quản tài nguyên tuyến động LTE cho đồ án tốt nghiệp Nội dung đồ án gồm phần: • • • Chương I: Tổng quan công nghệ LTE Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Chương ... 2.2.2 Tài nguyên vật đường xuống Như đề cập mục 2.1, truyền dẫn đường xuống LTE dựa việc ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM) Tài nguyên vật đường xuống LTE xem mạng lưới tài nguyên...
 • 58
 • 698
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tài nguyên vô tuyến trong ltetối ưu hóa quản lý tài nguyên vô tuyến trong wcdma quản lý tài lcquản lý tài nguyên vô tuyến trong wcdmađánh giá quản lý tài nguyên nước mặt trong hệ thống quản lý tổng hợp lưu vực sôngquản lý tài nguyên vô tuyếnquản lý tài nguyên vô tuyến rrmcải thiện sự quản lý tài nguyên vô tuyến rrmtổng quan quản lý tài nguyên vô tuyến mạng không dâyquản lí tài nguyên vô tuyến trong mạng ieee 802 16quản lý tài nguyên vô tuyến 23các phương thức của việc quản lý tài nguyên vô tuyếnuản lý tài nguyên vô tuyến động trong ltequản trị tài nguyên vô tuyếncuc quan ly tai nguyen nuoc tuyen dung 2012quản lí tài nguyên vô tuyếnKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về chi bộGA TTNNHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênKien truc thoi lyVan hoa dog bang bac boVan hoa nam bovh qua ca daovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT4 nạp chồng toán tửCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA