Nghiên cứu tổng hợp biokerosen từ dầu dừa sử dụng xúc tác ki al2o3

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn
... h c Vì nh ng lý ch n ñ tài: Nghiên c u t ng h p biodiesel t d u cám g o xúc tác superaxit r n” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Chi t tách RBO t cám g o Vi t Nam, t ng h p xúc tác SZ/MCM-41 cho trình chuy ... ng xúc tác ñ n th tích glixerol D u cám g o lo i d u th c v t khác ñ u có ñ M u T l kh i lư ng xúc tác/ d u (%) Vglixerol tách (ml) nh t nh t ñ nh mà xúc tác r n ñư c dùng M1 1,0 2,1 lư ng xúc tác ... công RBO t cám g o v i t l RBO th c t thu Trên s nh ng k t qu ñ t ñư c nghiên c u t ng h p ñư c lư ng d u th c s có cám g o 22/25 (g/g), hi u biodiesel t d u cám g o s d ng xúc tác superaxit r...
 • 13
 • 499
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn pdf

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn pdf
... b 2.2.1 Cơ s lý thuy t Trên s gi n ñ pha, b ng lý thuy t có th b n ñ nh hư ng cho vi c xác ñ nh thông s công ngh ban ñ u Hình 2.2 Quan h pha c a khoáng h C-S-H 14 13 Trên s quan h pha c a khoáng ... p lý ñ t v i m c tiêu gi m nhi t ñ ph n ng, chi phí nhiên li u ñ c ngh s n xu t 6 V tr u ñư c tách t h t lúa ñã tr thành m t nh ng v n ñ Chương − T NG QUAN TÀI LI U l n c a môi trư ng Nhưng ... tro tr u cho lĩnh v c v t li u cao c p V m t khoa h c th c ti n, vi c nghiên c u ph n ng CaO v i Trên th gi i vi c t n d ng tro tr u ñã ñư c nghiên c u t ñ u SiO2 nư c áp su t cao s hình thành...
 • 13
 • 288
 • 0

Tổng hợp glucose từ rơm rạ sử dụng xúc tác HZSM 5 làm từ đất sét

Tổng hợp glucose từ rơm rạ sử dụng xúc tác HZSM 5 làm từ đất sét
... hợp thành công glucose từ rơm rạ Kết luận rơm rạ nguồn nguyên liệu thích hợp để tổng hợp glucozo Xác định hiệu xuất trình chuyển hóa từ rơm rạ thành glucose LOGO Thank You ! www.themegallery.com ... % Bột rơm rạ Nước cất http://dichvudanhvanban.com Hóa chất Dd DMF toluen/ emimcl Licl 10 Na2SO3 11 C10H18 Kết dự kiến • • • http://dichvudanhvanban.com Tổng hợp thành công glucose từ rơm rạ Kết ... cứu điều phần rơm rạ hưởng trình kiện ảnh hưởng đến thủy phân hiệu suất http://dichvudanhvanban.com Quy trình thực nghiệm Thành phần rơm rạ Phân tích hóa học Cắt, Rơm rạ rửa, Bột rơm rạ 120 sản...
 • 8
 • 148
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
... (2004), sở điều khi n tự động truyền động điện, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, D-ơng Văn Nghi (2006), Điều chỉnh tự động truyền động điện, ... iu khin m 72 3.1.2 - Nguyờn lý iu khin m 73 3.1.3 - Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin m 74 3.2 - Cỏc b iu khin m 80 3.2.1 - B bbiu khin m tnh 80 3.2.2 - B iu khin m ng 80 3.3 - H iu khin m lai ... Nguyễn Doãn Ph-ớc (2006), Lý thuyết điều khi n mờ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội 4- Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab Simulink dành cho kỹ s- điều khi n tự động, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật,...
 • 103
 • 765
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
... (2004), sở điều khi n tự động truyền động điện, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, D-ơng Văn Nghi (2006), Điều chỉnh tự động truyền động điện, ... iu khin m 72 3.1.2 - Nguyờn lý iu khin m 73 3.1.3 - Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin m 74 3.2 - Cỏc b iu khin m 80 3.2.1 - B bbiu khin m tnh 80 3.2.2 - B iu khin m ng 80 3.3 - H iu khin m lai ... Nguyễn Doãn Ph-ớc (2006), Lý thuyết điều khi n mờ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội 4- Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab Simulink dành cho kỹ s- điều khi n tự động, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật,...
 • 103
 • 356
 • 0

nghien cuu tong hop bo dieu chinh lai su dung trong he thong tuy dong 8009

nghien cuu tong hop bo dieu chinh lai su dung trong he thong tuy dong 8009
... khuch i cụng sut k tip, ng thi cú kh nng nhn bit cc tớnh in ỏp + B khuch i cụng sut o chiu: dn ng ng c chp hnh ca h thng tu ng ch cú khuch i in ỏp l cha , cũn phi khuch i cụng sut, S húa bi ... ca b iu tc, sau phúng i cụng sut ng c iu khin v bn thao tỏc ca mỏy s dch chuyn theo hng loi b sai s, vỡ vy lm cho luụn bỏm sỏt , tc l lm cho bn mỏy thao tỏc tuõn theo ch lnh ca yờu cu chuyn ng ... nhúm khe h o kim ny lch 1/4 bc so vi v trớ tng ng ca khe h trờn a trũn, mc ớch l to gúc lch pha 90o gia hai tớn hiu u ca hai b bin i quang in a, b Trc ca a trũn v trc o ni vi nhau, cũn hai t khe...
 • 95
 • 199
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng ppt

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng ppt
... (2004), sở điều khi n tự động truyền động điện, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, D-ơng Văn Nghi (2006), Điều chỉnh tự động truyền động điện, ... iu khin m 72 3.1.2 - Nguyờn lý iu khin m 73 3.1.3 - Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin m 74 3.2 - Cỏc b iu khin m 80 3.2.1 - B bbiu khin m tnh 80 3.2.2 - B iu khin m ng 80 3.3 - H iu khin m lai ... Nguyễn Doãn Ph-ớc (2006), Lý thuyết điều khi n mờ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội 4- Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab Simulink dành cho kỹ s- điều khi n tự động, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật,...
 • 104
 • 224
 • 0

Luận văn Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tuỳ động ppt

Luận văn Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tuỳ động ppt
... nh thp phõn (BCD) hoc mó tun hon II.4.2.1 a mó nh phõn Trong a mó nh phõn, tng ngoi cựng l v s thp nht, tng cựng l v s cao nht T ngoi vo trong, ch khc theo ch nh phõn, nh trờn hỡnh 28a S mó hoỏ ... lừi st: Uk(p) = RkIk(p) + Nk.P (p) Trong ú: (3-18) Nk s vũng dõy cun kớch t Mch phn ng: U(p) = R.I(p) + LpI(p) + E(p) (3-19) /R u U(p) E(p) pTu Hay Ip Trong ú: L - in cm mch phn ng T = L/R ... CHNG c in mt chiu kớch t c lp Mụ phng h iu khin v trớ s dng b iu khin PID 57 61 THIT K B IU KHIN M LAI 65 IV.1 S ca b iu khin m 66 IV.2 Nguyờn lý iu khin m 68 IV.3 Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin...
 • 95
 • 122
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tuỳ động

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tuỳ động
... nh thp phõn (BCD) hoc mó tun hon II.4.2.1 a mó nh phõn Trong a mó nh phõn, tng ngoi cựng l v s thp nht, tng cựng l v s cao nht T ngoi vo trong, ch khc theo ch nh phõn, nh trờn hỡnh 28a S mó hoỏ ... II: o kim tớn hiu v trớ Chng III: Thit k ng dng b diu khin thụng thng Chng IV: Thit k b iu khin m lai Tụi xin trõn trng by t lũng bit n sõu sc n thy PGS TS Nguyn Nh Hin - ngi ó hng dn tn tỡnh v ... CHNG c in mt chiu kớch t c lp Mụ phng h iu khin v trớ s dng b iu khin PID 57 61 THIT K B IU KHIN M LAI 65 IV.1 S ca b iu khin m 66 IV.2 Nguyờn lý iu khin m 68 IV.3 Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin...
 • 132
 • 263
 • 0

nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tùy động

nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống tùy động
... nh thp phõn (BCD) hoc mó tun hon II.4.2.1 a mó nh phõn Trong a mó nh phõn, tng ngoi cựng l v s thp nht, tng cựng l v s cao nht T ngoi vo trong, ch khc theo ch nh phõn, nh trờn hỡnh 28a S mó hoỏ ... II: o kim tớn hiu v trớ Chng III: Thit k ng dng b diu khin thụng thng Chng IV: Thit k b iu khin m lai Tụi xin trõn trng by t lũng bit n sõu sc n thy PGS TS Nguyn Nh Hin - ngi ó hng dn tn tỡnh v ... CHNG c in mt chiu kớch t c lp Mụ phng h iu khin v trớ s dng b iu khin PID 57 61 THIT K B IU KHIN M LAI 65 IV.1 S ca b iu khin m 66 IV.2 Nguyờn lý iu khin m 68 IV.3 Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin...
 • 106
 • 106
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp dendrimer trên cơ sở sử dụng core diaminobutane (DAB)

Nghiên cứu tổng hợp dendrimer trên cơ sở sử dụng core diaminobutane (DAB)
... Ethylenediamine - Diaminobutane 2.2 Tổng hợp dendrimer - Tổng hợp sản phẩm core G=-0.5 - Tổng hợp polyamine hệ thứ không G=0 - Tổng hợp polyester hệ thứ G=0.5 - Tổng hợp polyamine hệ thứ G=1 - Tổng hợp polyester ... tài - Tổng hợp dendrimer sử dụng core diaminobutane (DAB) sử dụng ethylenediamine, methylacrylate để phát triển nhánh - Ngoài tổng hợp theo phương pháp truyền thống, điều kiện thường, sử dụng ... triển nhánh bên quan trọng Góp phần vào xu hướng tiến hành Nghiên cứu tổng hợp dendrimer sở sử dụng core diaminobutane (DAB) nhằm tổng hợp dendrimer có hoạt tính sinh học cao, tăng tính dầu (do...
 • 13
 • 290
 • 0

báo cáo NGHIÊN cứu TỔNG hợp DENDRIMER TRÊN cơ sở sử DỤNG CORE DIAMINOBUTANE (DAB)

báo cáo NGHIÊN cứu TỔNG hợp DENDRIMER TRÊN cơ sở sử DỤNG CORE DIAMINOBUTANE (DAB)
... ) TỔNG HỢP DENDRIMER SỬ DỤNG CORE DIAMINOBUTANE (DAB) Dendrimer core DAB tổng hợp nhiều hệ dendrimer core EDA hay NH3, khoảng cách không gian nhóm bên lớn lâu bão hòa bề mặt TỔNG HỢP DENDRIMER ... DENDRIMER SỬ DỤNG CORE DIAMINOBUTANE (DAB) Tổng hợp dendrimer core DAB cung cấp dendrimer có độ tinh khiết cao so với dendrimer core EDA (STARBURST® PAMAM Dendrimers)  Dendrimer core DAB tổng hợp ... NGHỊ  KẾT LUẬN Tổng hợp hệ dendrimer core diaminobutane, tổng hợp song song hai điều kiện: + Tổng hợp điều kiện nhiệt độ thường + Tổng hợp điều kiện vi sóng Kết cho thấy tổng hợp phương pháp...
 • 39
 • 326
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp DENDRIMER TRÊN cơ sở sử DỤNG CORE DIAMINOBUTANE (DAB)

NGHIÊN cứu TỔNG hợp DENDRIMER TRÊN cơ sở sử DỤNG CORE DIAMINOBUTANE (DAB)
... phõn t Tớnh tan ca dendrimer core v cỏc nhúm b mt quyt nh Dendrimer m cỏc nhúm bờn ngoi cựng v core l cỏc nhúm a nc thỡ cú kh nng tan c nc, cỏc dendrimer cú cỏc nhúm ngoi cựng v core l cỏc nhúm ... nhiu n lc c dnh cho vic tng hp cỏc dendrimer hũa tan tt nc HVTH: Lờ Ngc M 30 Lun thc s 1.9 Tng hp dendrimer PAMAM vi core l diaminobutane (DAB)4 5, 46 Hin ng dng ca dendrimer ngy cng nhn c s quan ... ngy vic s dng core cú mch cacbon di hn cng phỏt trin nhiu, õy ta nghiờn cu tng hp dendrimer t phõn t core l diaminobutane (DAB), bi nhiu yu t thun li: - Trong quỏ trỡnh tng hp core DAB cú mch...
 • 118
 • 553
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác dị thể caotong hop biodiesel tu dau duatổng hợp biodiesel từ dầu dừanghiên cứu tổng hợp thuốc trị đau thắt ngực isosorbid dinitrat và isosorbid mononitratnghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật dầu nành trên xúc tác mgonghiên cứu tổng hợp axit humic và fulvic từ than bùnnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học không ion dialkanolamide từ acid oleicnghiên cứu tổng hợp biến tính vật liệu mao quản trung bình sba 15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặngnghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơnghiên cứu tổng hợp muối canxi hydroxycitrat từ axit hydroxycitric của vỏ quả bứa ở quảng ngãinghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu chúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình chứa cấu trúc zeolit từ cao lanh không nungnghiên cứu tổng hợp thu nhận và ứng dụng bột màu chất nhũ hóa sinh học và dẫn xuất của axit amin s adenosyl l menthionine từ vi sinh vậtgóp phần nghiên cứu tổng hợp chất s reichstein từ 16 dpaConcepts in federal taxation 2017 24th edition murphy test bankConcepts in strategic management and business policy 14th edition wheelen test bankConcepts of biology 3rd edition mader test bankConcepts of database management 7th edition pratt test bankConcepts of genetics 2nd edition brooker test bankConcepts of genetics plus masteringgenetics 10th edition klug test bankConceptual chemistry 5th edition suchocki test bankConceptual physical science 5th edition hewitt test bankConceptual physics 12th edition hewitt test bankConcise guide to jazz 7th edition gridley test bankConnect core concepts in health 12th edition insel test bankConsumer behavior 11th edition schiffman test bankConsumer behavior building marketing strategy 12th edition hawkins test bankContemporary management 8th edition jones test banklập trình web (asp net)Contemporary marketing 15th edition boone test bankContemporary marketing update 2015 16th edition boone test bankContemporary mathematics for business and consumers 7th edition brechner test bankContemporary project management 3rd edition timothy kloppenborg test bankCorporate finance 3rd edition berk test bank