nghiên cứu mạng viễn thông thế hệ mới (ngn) và giải pháp của alcatellucent

Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-oriented architecture) giải pháp của oracle

Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-oriented architecture) và giải pháp của oracle
... kiểu kiến trúc hướng dịch vụ. ” Khoá luận tốt nghiệp 11 Phùng Thị Thao-K54A-CNTT-ĐHSPHN Kiến trúc SOA giải pháp Oracle 1.2.Giới thiệu kiến trúc hướng dich vụ SOA 1.2.1 .Kiến trúc hướng dịch vụ Kiến ... Thao-K54A-CNTT-ĐHSPHN Kiến trúc SOA giải pháp Oracle Hình 2: Mô hình tương tác đối tượng kiến trúc EJB Tóm lại, kiến trúc hướng đến vấn đề xây dựng kiến trúc hướng dịch vụ chúng gặp phải số vấn ... Thao-K54A-CNTT-ĐHSPHN Kiến trúc SOA giải pháp Oracle Mục tiêu đề tài: Gồm vấn đề sau: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu cách tổng quan SOA - Nghiên cứu sở lý thuyết kiến trúc SOA, tính chất lợi ích kiến trúc...
 • 42
 • 1,712
 • 96

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) GIẢI PHÁP CỦA ORACLE

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) VÀ GIẢI PHÁP CỦA ORACLE
... VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Kiến trúc SOA giải pháp Oracle Hình 2: Mơ hình tương tác đối tượng kiến trúc EJB Tóm lại, kiến trúc hướng đến vấn đề xây dựng kiến trúc hướng dịch vụ chúng gặp phải số vấn ... kiến trúc hướng dịch vụ. ” Khố luận tốt nghiệp 10 Phùng Thị Thao-K54A-CNTT-ĐHSPHN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Kiến trúc SOA giải pháp Oracle 1.2 Giới thiệu kiến trúc hướng dich vụ SOA 1.2.1 Kiến ... giải vấn đề người ta đưa nhiều giải pháp nay, giải pháp quan tâm kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture – SOA) Các ứng dụng sử dụng dịch vụ cần gửi thơng điệp u cầu đến dịch vụ...
 • 41
 • 307
 • 0

đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông tổng quan chuyển mạch mềm giải pháp của các hãng

đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông tổng quan chuyển mạch mềm và giải pháp của các hãng
... Viễn thông, đặc biệt cô giáo Ths Vũ Thuý Hà thầy cô môn chuyển mạch em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Tổng quan chuyển mạch mềm giải pháp Các hãng Nội dung đồ án gồm chương • Chương1: Tổng quan ... Ngọc Quang, D01VT 42 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Chuyển mạch mềm CHƯƠNG KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA SOFTWITCH 3.1 Kiến trúc chuyển mạch mềm Kiến trúc chuyển mạch mềm chia thành mặt phần mềm ... Nguyễn Ngọc Quang, D01VT 16 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Chuyển mạch mềm 2.1 Tại cần có công nghệ chuyển mạch mềm Thị trường viễn thông phát triển cách nhanh chóng Cáp đồng cáp quang trước...
 • 104
 • 174
 • 1

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) GIẢI PHÁP CỦA ORACLE

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) VÀ GIẢI PHÁP CỦA ORACLE
... TUYẾN KIL OBO OKS CO M Kiến trúc SOA giải pháp Oracle Hình 2: Mơ hình tương tác đối tượng kiến trúc EJB Tóm lại, kiến trúc hướng đến vấn đề xây dựng kiến trúc hướng dịch vụ chúng gặp phải số vấn ... giải vấn đề người ta đưa nhiều giải pháp nay, giải pháp quan tâm kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture – SOA) Các ứng dụng sử dụng dịch vụ cần gửi thơng điệp u cầu đến dịch vụ ... kiểu kiến trúc hướng dịch vụ. ” Khố luận tốt nghiệp 10 Phùng Thị Thao-K54A-CNTT-ĐHSPHN http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Kiến trúc SOA giải pháp Oracle 1.2 Giới thiệu kiến trúc hướng...
 • 41
 • 316
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống truyền dẫn quang, thiết bị truy nhập băng thông rộng ứng dụng vào mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) ở việt nam

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống truyền dẫn quang, thiết bị truy nhập băng thông rộng và ứng dụng vào mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) ở việt nam
... KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRUY N DẪN QUANG, THIẾT BỊ TRUY NHẬP BĂNG THÔNG RỘNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI (NGN) VIỆT NAM Mã số: KC.01-06/06-10 ... nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị truy nhập toàn quang NxE1 .156 4.1 Thiết kế chế tạo thiết bị truy nhập mạng quang 4xE1 .156 4.2 Thiết kế chế tạo thiết bị truy nhập mạng quang 16xE1 ... BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.01/06-10 "NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG" BÁO CÁO TỔNG...
 • 232
 • 410
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP GIỮA CÁC MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU(NGN) CỦA VNPT

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP GIỮA CÁC MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU(NGN) CỦA VNPT
... Vit Nam (VNPT) v kt qu th nghim cng nh lm s c khoa hc i vi cỏc xut mi s c trỡnh by cỏc chng sau 1.3 Túm tt v mng NGN ca VNPT Trong mc ny trỡnh by cỏc liờn quan n trin khai mng NGN ca VNPT: nguyờn ... (NGN) ca VNPT nhng nm gn õy T ú, cỏc d liu c phõn tớch quỏ trỡnh phỏt trin theo bt k (ớch cui cựng ca NGN) lm s c xut mt cu trỳc theo h m nhm vo cỏc bc phỏt trin th h khỏc i vi mng NGN ca VNPT 1.2 ... trỡnh tng th ca VNPT, cú chỳ ý ti cỏc c thự c th: (i) Khụng m rng cỏc thit b chuyn mch kờnh m u t cỏc trm a truy nhp (MSAN, TAM); (ii) Trin khai xõy dng mng MAN-E theo l trỡnh chung ca VNPT truyn...
 • 14
 • 173
 • 0

Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương

Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương
... MNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG Mc tiờu ca lun l xõy dng c h thng qun mng th h sau Cc Bu in Trung ng trờn nguyờn tc qun trung t mt trung tõm nht Cỏc yờu cu v h thng qun mng ny nh sau: o ... vin thụng th h sau Cc Bu in Trung ng Chng ny s gii thiu mt cỏi nhỡn tng quan v mng vin thụng th h sau m Cc Bu in Trung ng ang xõy dng 1.2 TNG QUAN MNG VIN THễNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG 1.2.1 ... v khỏc) trờn c s tng thớch vi mng in thoi chuyờn dựng (mng in thoi h trung ng mó 80) hin cú Qun trung t mt trung tõm qun mng nht ti H Ni cho ton b mng ng truyn s liu, m bo thụng sut, an...
 • 83
 • 688
 • 2

Luận văn tốt nghiệp- Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương

Luận văn tốt nghiệp- Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương
... MNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG Mc tiờu ca lun l xõy dng c h thng qun mng th h sau Cc Bu in Trung ng trờn nguyờn tc qun trung t mt trung tõm nht Cỏc yờu cu v h thng qun mng ny nh sau: o ... vin thụng th h sau Cc Bu in Trung ng Chng ny s gii thiu mt cỏi nhỡn tng quan v mng vin thụng th h sau m Cc Bu in Trung ng ang xõy dng 1.2 TNG QUAN MNG VIN THễNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG 1.2.1 ... v khỏc) trờn c s tng thớch vi mng in thoi chuyờn dựng (mng in thoi h trung ng mó 80) hin cú Qun trung t mt trung tõm qun mng nht ti H Ni cho ton b mng ng truyn s liu, m bo thụng sut, an...
 • 66
 • 288
 • 0

[LUẬN VĂN]MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG TẬP TRUNG - MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

[LUẬN VĂN]MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG TẬP TRUNG - MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
... MNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG Mc tiờu ca lun l xõy dng c h thng qun mng th h sau Cc Bu in Trung ng trờn nguyờn tc qun trung t mt trung tõm nht Cỏc yờu cu v h thng qun mng ny nh sau: o ... gim i: - Cỏc thit b c chun hoỏ - Phõn chia li c s h tng - Kim tra v thit k chi tit 2.1.4.4.Tng li nhun kinh doanh: Trang 18 Lun tt nghip - Qun cht ch mng khỏch hng - Bỏn li cỏc h thng - Cỏc ... qun (QAF-MAF): Cỏc chc nng ng dng qun ny trỡnh by QAF,ch yu h tr vai trũ nh qun v tỏc nhõn ca nú.Cỏc khớa cnh khỏc ang tip tc nghiờn cu Chc nng trung gian Chc nng ng dng qun (MF-MAF):...
 • 66
 • 246
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương pptx
... MNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG Mc tiờu ca lun l xõy dng c h thng qun mng th h sau Cc Bu in Trung ng trờn nguyờn tc qun trung t mt trung tõm nht Cỏc yờu cu v h thng qun mng ny nh sau: o ... hỡnh h thng qun mng trung cú kh nng qun mng trờn phm vi ton quc Trang Lun tt nghip CHNG GII THIU TNG QUAN V MNG TH H SAU CA CC BU IN TRUNG NG S LC V CC BU IN TRUNG NG Cc Bu in Trung ng l mt ... vin thụng th h sau Cc Bu in Trung ng Chng ny s gii thiu mt cỏi nhỡn tng quan v mng vin thụng th h sau m Cc Bu in Trung ng ang xõy dng TNG QUAN MNG VIN THễNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG MC TIấU...
 • 86
 • 818
 • 0

Luận văn mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung mạng viễn thông thế hệ sau cục bưu điện trung ương

Luận văn mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung mạng viễn thông thế hệ sau cục bưu điện trung ương
... H SAU CC BU IN TRUNG NG Mc tiờu ca lun l xõy dng c h thng qun mng th h sau Cc Bu in Trung ng trờn nguyờn tc qun trung t mt trung tõm nht Cỏc yờu cu v h thng qun mng ny nh sau: o Qun ... h thng qun mng trung cú kh nng qun mng trờn phm vi ton quc Trang Lun tt nghip CHNG GII THIU TNG QUAN V MNG TH H SAU CA CC BU IN TRUNG NG 1.1 S LC V CC BU IN TRUNG NG Cc Bu in Trung ng l ... vin thụng th h sau Cc Bu in Trung ng Chng ny s gii thiu mt cỏi nhỡn tng quan v mng vin thụng th h sau m Cc Bu in Trung ng ang xõy dng 1.2 TNG QUAN MNG VIN THễNG TH H SAU CC BU IN TRUNG NG 1.2.1...
 • 97
 • 182
 • 0

Tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)
... cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ Đây lý em lựa chọn đề tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ... .68 4.3 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG BICC 70 Chương 72 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 72 5.1 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN MGCP ... VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chương Các...
 • 99
 • 900
 • 13

Nghiên cứu mạng viễn thông số mạng lưới giữa các tổng đài

Nghiên cứu mạng viễn thông số và mạng lưới giữa các tổng đài
... i n Các ch c c a t ng ài nh vào thao tác c a rơle hay ti p i m chuy n m ch ki u t ng n c ho c ngang d c dư i s kh ng ch c a h th ng i u n Các ti p i m ã c hàn n i m t cách ch c ch n theo cách ... ng phương pháp Các u cg i n vào i u n tr c ti p cho m t h t ng ài xung quay s t máy i n tho i Các vi c s d ng lo i c i m x lý u n i H u h t u n i thay i r t l n tuỳ thu c vào u vào Phương pháp ... khác có th ưa s d ng tương lai g n V i m c ích này, nhà nghiên c u k sư tham gia vào lĩnh v c ang c g ng k t h p m ng lư i vi n thơng hi n m t cách có h th ng có hi u qu Xu hư ng g n ây có c i m...
 • 85
 • 179
 • 0

Mạng viễn thông thế hệ mới

Mạng viễn thông thế hệ mới
... với mạng PSTN thông qua SS7 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN www.pcworld.com.vn/pcworld/printArticle.asp?atcl_id=5f5e5c595a595d 3/6 11/09/2013 Mạng viễn thông hệ Các giao thức báo hiệu mạng ... cầu nối mạng SS7 mạng IP, điều khiển SW SG làm cho SW giống điểm nút bình thường mạng SS7 Lưu ý SG điều khiển SS7; MG điều khiển mạch thoại thiết lập chế SS7 Mạng trục IP Mạng trục thể mạng IP ... truyền thông: giao tiếp SW Gateway, giao thức sử dụng MGCP hay Megaco/H.248 Cổng truyền thông www.pcworld.com.vn/pcworld/printArticle.asp?atcl_id=5f5e5c595a595d 2/6 11/09/2013 Mạng viễn thông hệ...
 • 6
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mạng viễn thông hàng không và hệ thống trao đổi điện văn dịch vụ không lưumạng viễn thông thế hệ mới ngnmạng viễn thông thế hệ mớimạng viễn thông thế hệ sau ngnmạng viễn thông thế hệ sau nguyễn quý minh hiềnmạng viễn thông thế hệ mới ngn và giải pháp cho việc phát triển mạng ngntổng quan mạng viễn thông thế hệ sau cục bưu điện trung ươngmục tiêu và phạm vi của mạng viễn thông thế hệ sau cục bưu điện trung ươngcác tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sauip va mang vien thong the he sautổng quan mạng viễn thông thế hệ sautổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngnnghiên cứu tạo hình bề mặt bánh răng côn xoắn và giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt răng côn xoắn khi gia côngđối tượng luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động các hình thức và giải pháp đầu tư tín dụng của ngân hàng no amp ptnt quảng nam vào kktm chu laii nghiên cứu khoa học trong các nhà trường thực trạng và giải phápTTr001 PPLN 2014- KH2015TTr002A Bang tham chieu sua doi dieu le Cong tyTTr003 lua chon kiem toan 2015TTr002 PPLN 2013- KH2014TTr003 Sua doi dieu le Cong tyHuong dan uy quyen du DH 2014Mau giay uy quyen du DH 2014bao cao tien do su dung von 17.05.2017nq so 15 tq bo nhiem ptgd do thi thaiGMD ký hợp đồng kiểm toán năm 2017bckq giao dich mua lai cpnq so 19 tq bo nhiem kttnq so 16 tq bo nhiem ptgd tran cong luan07. TT_ThulaoHDQT-BKS_2013_SHA08. TTphanpholoinhuan 2012_SHA11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA04. Bao cao HDQT SHA_r01. Thong bao moi hop DHCD SHA.2013giờ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 6