Công nghệ d2d trong hệ thống LTE a

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ OFDMA TRONG hệ THỐNG LTE

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ OFDMA TRONG hệ THỐNG LTE
... toàn tương thích với hệ thống trước ( GSM & WCDMA ) dựa mạng toàn IP LTE trở thành hệ thống thông tin di động toàn cầu tương lai Vì việc tìm hiểu công nghệ LTE nói chung OFDMA nói riêng cần thiết ... số OFDMA Về nguyên tắc hệ thống OFDMA sử dụng băng hẹp, sóng mang trực giao với Trong LTE khoảng cách sóng mang 15kHz băng thông hệ thống Các sóng mang khác trực giao với Máy phát hệ thống OFDMA ... Nghiên cứu thực mô so sánh tỷ số công suất đỉnh trung bình PARP hệ thống truy nhập đường xuống SC-FDMA hệ thống truy nhập đường lên OFDMA Tìm hiểu hệ thống MCMC-CDMA LTE Advance Nguyễn Văn Dũng...
 • 17
 • 2,125
 • 17

nghiên cứu công nghệ hsupa trong hệ thống thông tin di động tiên tiến

nghiên cứu công nghệ hsupa trong hệ thống thông tin di động tiên tiến
... phân biệt với hệ thống thông tin di động băng hẹp nay, hệ thống thông tin di động hệ thứ đợc gọi hệ thống thông tin di động băng rộng Từ năm 2001, hệ thống IMT 2000 sử dụng công nghệ đa truy nhập ... thác hệ thống GSM thị trờng thông tin di động Việt nam 1.1.3 Quá trình phát triển hệ thống thông tin di động lên 3G Hình 1.1 Lộ trình phát triển hệ thống thông tin di động giới lên 3G Các hệ thống ... Các thông số hệ thống thông tin tế bào số hệ Bảng 1.2 Các hệ thống thông tin di động từ GSM lên 3G Bảng 1.3 Các hệ thống thông tin di động từ cdmaOne lên 3G Bảng 3.1 Bảng so sánh HSUPA, ...
 • 80
 • 231
 • 2

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy eunsung electronic vina

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy eunsung electronic vina
... - Nước thải sinh hoạt nhà máy Eunsung Electronic Vina - Hệ thống công nghệ AAO hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Nhà máy eunsung eclectronic vina ... cấu tổ chức công nghệ xử nước thải công ty 3.3.3 Hiện trạng hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.3.4 Đánh giá khả xử công nghệ AAO 3.3.5 Kết phân tích mẫu nước 3.3.6 ... thiệu cấu tổ chức công nghệ xử nước thải công ty 24 3.3.3 Hiện trạng hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 24 3.3.4 Đánh giá khả xử công nghệ AAO 24 3.3.5...
 • 62
 • 295
 • 2

Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Công Nghệ Aao Trong Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Eunsung Electronic Vina

Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Công Nghệ Aao Trong Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Eunsung Electronic Vina
... - Nước thải sinh hoạt nhà máy Eunsung Electronic Vina - Hệ thống công nghệ AAO hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Nhà máy eunsung eclectronic vina ... cấu tổ chức công nghệ xử nước thải công ty 3.3.3 Hiện trạng hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.3.4 Đánh giá khả xử công nghệ AAO 3.3.5 Kết phân tích mẫu nước 3.3.6 ... CÚC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ AAO TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY EUNSUNG ELECTRONIC VINA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính...
 • 66
 • 165
 • 0

Công nghệ OFDMA và ứng dụng trong hệ thống LTE

Công nghệ OFDMA và ứng dụng trong hệ thống LTE
... OFDM OFDMA Để hiểu rõ kỹ thuật đa truy nhập OFDMA ứng dụng đường xuống LTE tìm hiểu sơ đồ truyền dẫn đường xuống Sơ đồ truyền dẫn đường xuống OFDMA 3.1 Tài nguyên vật lý đường xuống Công nghệ đa ... symbol Sử dụng việc chèn kênh mã kênh thích hợp, hệ thống OFDM khôi phục lại symbol bị tượng lựa chọn tần số - kênh Kỹ thuật cân kênh trở nên đơn giản kỹ thuật cân kênh - thích ứng sử dụng hệ thống ... băng lẫn xạ băng OFDM nhạy với tần số offset trượt sóng mang hệ thống đơn sóng mang Vấn đề đồng tần số hệ thống OFDM phức tạp hệ thống đơn sóng mang Tần số offset sóng mang gây nhiễu cho sóng...
 • 23
 • 327
 • 2

công nghệ và tính toán các công trình chính trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm cong suât 1000m3

công nghệ và tính toán các công trình chính trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm cong suât 1000m3
... CNMT Thiết kế hệ thống xử nước thải dệt nhuôm HƯƠNG II: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Đề xuất sơ đồ công nghệ tính toán công trình hệ thống xử nước thải dệt nhuộm với: - Công suất thải nước: 1000 m3/ngày ... công đoạn công nghệ có dạng nước thải đặc tính riêng Bảng1: Các chất gây ô nhiễm đặc tính nước thải ngành dệt - nhuộm Công đoạn Hồ sợi, giũ hồ Chất ô nhiễm nước thải Đặc tính nước thải Tinh bột, ... đưa nước qua xử hệ thống thoát nước chung, lượng vi khuẩn giảm khoảng 99% Hóa chất dùng để khử trùng nước Clo 12 Đồ án CNMT Thiết kế hệ thống xử nước thải dệt nhuôm CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN CÁC...
 • 42
 • 377
 • 0

công nghệ phát triển hệ thống e-learning và ứng dụng trong quản lý nội dung đa phương tiện phục vụ cho luyện thi trực tuyến

công nghệ phát triển hệ thống e-learning và ứng dụng trong quản lý nội dung đa phương tiện phục vụ cho luyện thi trực tuyến
... THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN HUY THƯỞNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG E-LEARNING ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO LUYỆN THI TRỰC TUYẾN Chuyên ngành: ... mm) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -NGUYỄN HUY THƯỞNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG E-LEARNING ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO LUYỆN THI TRỰC TUYẾN Chuyên ... vậy, đề tài Công nghệ phát triển hệ thống e-learning ứng dụng quản nội dung đa phương tiện phục vụ cho luyện thi trực tuyến cần thi t Sự thành công đề tài góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT&TT...
 • 69
 • 209
 • 0

công nghệ và tính toán các công trình chính trong hệ thống xử lý nước cấp công suất 600m3 nagỳ đem

công nghệ và tính toán các công trình chính trong hệ thống xử lý nước cấp công suất 600m3 nagỳ đem
... xử nước Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội Khoa môi trường CHƯƠNG II XỬ LÝ NƯỚC Đề Đề xuất sơ đồ công nghệ tính toán công trình hệ thống xử nước cấp theo số liệu sau: - Nguồn nước ... có nguồn nước Sau nước tiếp tục đưa qua bể lọc để làm – khử màu nước, sau công đoạn lọc nước dẫn vào bể tiếp xúc khử trùng đưa vào mạng lưới cấp nước Lượng nước rửa lọc dẫn qua bể lắng nước rửa ... sỏi đỡ vào hệ thống thu nước đưa bể chứa nước Khi rửa: nước rửa bơm cung cấp, qua hệ thống phân phối nước rửa lọc, qua lớp sỏi đỡ, lớp vật liệu lọc kéo theo cặn bẩn tràn vào máng thu nước rửa chảy...
 • 40
 • 370
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống SCADA phục vụ an toàn lao động trong khai thác hầm lò

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống SCADA phục vụ an toàn lao động trong khai thác hầm lò
... S- ; tSng th/ h th#ng SCADA phHc vH an toàn khai thác h3m D án KC03.DA04: Nghiên c"u hoàn thi$n công ngh$ ch' t(o h$ th*ng SCADA ph,c v, an toàn lao /ng khai thác h0m 18 v C...
 • 101
 • 278
 • 0

Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lí trong đánh giá biến động đất và chuỗi Markov dự báo đất tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2003 – 2013

Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lí trong đánh giá biến động đất và chuỗi Markov dự báo đất tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2003 – 2013
... tốt nhất, xác Vì tác giả chọn đề tài: “ Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa đánh giá biến động đất chuỗi Markov dự báo đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2003 2013 thước đo hiểu ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM, GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2003 - 2013 Cơ sở khoa học đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh 1.1 Đất đai 1.1.1 ... Ninh Chương 2: Ứng dụng công nghệ viễn thám GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2003 - 2013 Chương 3: Ứng dụng chuỗi Markov dự báo sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh PHẦN NỘI DUNG...
 • 90
 • 341
 • 0

Đồ án công nghệ tính toán các công trình chính trong hệ thống sử lý chất thải rắn sinh hoạt

Đồ án công nghệ tính toán các công trình chính trong hệ thống sử lý chất thải rắn sinh hoạt
... án xử Tính toán công trình cụ thể 3 Giới hạn đồ án Chỉ đề xuất sơ đồ công nghệ tính toán công trình hệ thông sử CTR theo số liệu: - Hệ thống phục vụ cho khu dân cư có 100.000 dân, công suất ... nghệ tính toán công trình hệ thống sử chất thải rắn theo số liệu cho Nội dung đồ án Xác định nguồn thải Tổng lượng rác Thành phần tính chất rác Hệ thống thu gom vận chuyển Đề xuất phương án ... QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 4 1.1 Khái niệm phân loại chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn Chất thải rắn là tất chất thải dạng rắn bùn thải trình sinh hoạt, trình sản xuất, dịch vụ hoạt động...
 • 67
 • 145
 • 0

Công nghệ mới trên hệ thống định vị của nissan

Công nghệ mới trên hệ thống định vị của nissan
... lái Cảnh báo khu vực gần trường học Dữ liệu đồ hệ thống định vị bao gồm khu vực trường học Khi xe vào khu vực có trường học gần đó, hệ thống tự định làm xuất cảnh báo an toàn thích hợp âm hình ... crossover Skyline mà Nissan trình làng vào đầu tháng vừa qua Điều chỉnh tốc độ Sử dụng hệ thống định vị thông tin chẳng hạn tầm quan sát góc cua khoảng cách đến trạm thu phí, hệ thống điều chỉnh ... nhiên liệu Tính áp dụng mẫu Nissan Eco, loạt sản phẩm quan tâm đến môi trường mắt Nhật vào tháng 4/2009 Tìm kiếm tính toán lộ trình Sử dụng hệ thống truyền tín hiệu công nghệ không dây có xe đến trung...
 • 2
 • 283
 • 3

Công nghệ chế tạo Hệ thống làm kín

Công nghệ chế tạo Hệ thống làm kín
... động 17 hệ thống làm kín ổ trục điển hình phơng pháp tăng áp Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm kín phơng pháp tăng áp 17 Phân tích toán khí động hệ thống làm kín điển hình 18 áp dụng hệ thống làm kín ... suất toàn phần hệ thống làm kín theo kết cấu cấu làm kín khí hệ đờng ống Hệ thống làm kín phải đợc thiết kế theo nguyên tắc thiết kế hệ thống khí động nói chung: Tạo đợc dòng chảy hệ thống ổn định ... vẽ hệ thống đờng ống làm kín c Mô tả hệ thống : Hệ thống làm kín bao gồm 03 cụm chi tiết : Cụm bánh xe quay cấu làm kín ổ trục phơng pháp tăng áp gồm hai vành làm kín, khoang chứa khí hệ thống...
 • 61
 • 355
 • 0

Tăng cường ứng dụng mô hình công ty mẹ - công ty con trong hệ thống thương mại dịch vụ ở việt nam

Tăng cường ứng dụng mô hình công ty mẹ - công ty con trong hệ thống thương mại dịch vụ ở việt nam
... thành công ty mẹ Từ công ty mẹ thực góp vốn cho công ty Nh quyền hạn công ty mẹ công ty phụ thuộc vào phần vốn góp công ty mẹ vào công ty - Công ty huy động theo hình công ty TNHH (kể công ty ... việc tăng cờng ứng dụng hình công ty mẹ công ty hệ thống thơng mại dịch vụ việt nam Trớc thực trạng hoạt động hình công ty mẹ công ty nh giải pháp đợc đề cập tới để giải tốt mối quan hệ ... Thơng mại 43B Đề án môn học Chơng 2: thực trạng giải pháp tăng cờng ứng dụng hình công ty mẹ công ty hệ thống thơng mại dịch vụ việt nam I.Tính cấp thiết việc thành lập hình công ty mẹ công...
 • 58
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tháng làm đồ án em đã được tìm hiểu về công nghệ anten thích nghi và khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ này vào hệ thống thông tin di động hiện naykiểm tra hàng năm hệ thống công nghệ và các hệ thống an toànkiểm tra máy hệ thống công nghệ và các hệ thống an toàncông nghệ ứng dụng hệ thốngcông nghệ lớp 11 hệ thống bôi trơncông nghệ mới trong viễn thôngtrang thiết bị điện tàu chở ôtô victory leader 4900 car đi sâu nghiên cứu và triển khai công nghệ lắp ráp hệ thống điezelmáy phátung dung trong he thong lteofdm trong he thong ltecdma technologies for cellular phone system công nghệ cdma cho hệ thống điện thoại tổ ongchế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong hệ thống bhxhcường đào tạo và đào tạo lại để đảm bảo cán bộ công chức tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới với hệ thống công nghệ thông tin internetcân bằng công suất nguồn trong hệ thống điện và tính toán công suất nguồnchuyển giao công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu vào các vùng nông thôn trung du miền núi phía bắc phục vụ nhu cầu nội tiêu và xuất khẩuphần 1 cơ sở khoa học của công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn nấm dược liệuBusiness law legal environment online commerce business ethics and international issues 9th edition cheeseman test bankBusiness law today comprehensive 9th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness law with UCC applications 14th edition sukys test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness research methods 12th edition cooper test bankBusiness statistics 1st edition donnelly test bankBusiness statistics 6th edition levine test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bankCampbell biology in focus 2nd edition urry test bankCareer development interventions in the 21st century 4th edition niles test bankCarpers understanding the law 7th edition mckinsey test bankCDN ED human physiology 2nd edition sherwood test bankCDN ED nutrition concepts and controversies 2nd edition sizer test bankCDN ED small business management 5th edition longenecker test bankCDN ED sociology in our times the essentials 5th edition murray test bankCDN ED strategic human resources planning 5th edition belcourt test bankCell and molecular biology concepts and experiments 7th edition karp test bankCengage advantage american foreign policy and process 6th edition mccormick test bankCengage advantage books american government and politics today brief edition 2012 2013 7th edition schmidt test bank