truyền hình số mặt đất dvb t

Ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB t

Ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB  t
... nhận thức ưu điểm truyền hình số t nh t t yếu việc truyền hình số t ơng t nhường chỗ cho truyền hình số, t năm 1997, đài truyền hình Vi t Nam có số đề t i nghiên cứu truyền hình số khả ứng dụng ... đổi truyền hình số thành t n hiệu truyền hình t ơng t Hệ thống truyền hình số trực tiếp xác định cấu trúc mã hố giải mã t n hiệu truyền hình 1.1.3 Ưu điểm truyền hình số Trong nhiều năm trở ... hiệu t ơng t phương tiện truyền dẫn sóng, việc chấm d t truyền t ơng t ph t triển truyền số đòi hỏi đầu t máy thu hình số, máy ph t hình số, thi t bị sản xu t hậu kỳ số cho chương trình truyền...
 • 92
 • 480
 • 1

Truyền hình số mặt đất DVB t và thực trạng sử dụng tại việt nam luận văn tốt nghiệp đại học

Truyền hình số mặt đất DVB  t và thực trạng sử dụng tại việt nam luận văn tốt nghiệp đại học
... nhiều tiềm tiềm với khả ph t triển vững lâu dài Đề t i cho đồ án t t nghiệp em “ Truyền hình số m t đ t DVB T thực trạng sử dụng Vi t Nam Đồ án t t nghiệp gồm chương: Chương 1: T ng quan truyền ... cầu truyền thông đa phương tiện di động ngày t ng cao truyền hình số với ưu điểm vư t trội so với truyền hình t ơng t đời t t yếu Truyền hình số m t đ t theo tiêu chuẩn Châu Âu DVB T sử dụng ... viên thực Nguyễn Trường Giang T M T T ĐỒ ÁN Trước ph t triển không ngừng khoa học công nghệ, truyền hình kỹ thu t số đời bước thay hoàn toàn truyền hình t ơng t Hệ thống truyền hình số m t đ t theo...
 • 9
 • 2,614
 • 68

Đề tài truyền hình số mặt đất DVB-T và quá trình chuyển đổi sang DVB t2

Đề tài truyền hình số mặt đất DVB-T và quá trình chuyển đổi sang DVB t2
... n truy n hình s m t ñ t DVB- T2 , nh ng ưu ñi m vư t tr i c a DVB- T2 so v i DVB- T Chương IV: phân tích trình chuy n ñ i truy n hình s m t ñ t t DVB- T sang DVB- T2 trình phát tri n truy n hình s m ... ð tài: Truy n hình s m t ñ t DVB- T trình chuy n ñ i sang DVB- T2 c u lĩnh v c ðó lý em ch n ñ tài: “Truy n hình s m t ñ t DVB- T trình chuy n ñ i sang DVB- T2 ” B c c lu n văn bao ... 39 ð tài: Truy n hình s m t ñ t DVB- T trình chuy n ñ i sang DVB- T2 H th ng DVB- T s d ng sóng mang "pilot", tr i ñ u ñ n kênh truy n d n, ñóng vai trò làm ñi m ñánh d u ñ ng b , hình 2.10: DVB- T...
 • 111
 • 1,538
 • 34

Tiểu Luận: OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T doc

Tiểu Luận: OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T doc
... chế OFDM ứng dụng vào truyền hình số mặt đất DVB-T Tuy nhiên lần đầu làm quen với việc xây dựng chương trình matlab phải tiếp cận với lĩnh vực tương đối mẻ ứng dụng OFDM vào truyền hình số mặt đất ... khác 2) Ứng dụng COFDM DVB-T Sau trình điều chế COFDM ứng dụng truyền hình số mặt đất DVB-T( Phụ lục B) ta thu kết sau: Hình 4.4 Đồ thị biểu diễn phần thực phần ảo tín hiệu điều chế COFDM miền ... đa sóng mang trực giao OFDM- phương pháp ngày ứng dụng nhiều kĩ thuật viễn thông đại + Tìm hiểu truyền hình số mặt đất DVB-T, ứng dụng quan trọng phương pháp điều chế OFDM vào thực tế + Xây dựng...
 • 52
 • 482
 • 3

luận văn thạc sĩ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB t

luận văn thạc sĩ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB t
... trúc máy ph t máy thu DVB- T: 2.2 xu t hình máy ph t DVB- T Hình 2.26 – Mô t k thu t c u trúc máy ph t DVB- T Lê Th Cúc 36 Lu n văn th c s khoa h c OFDM ng d ng Truy n hình s m t t DVB- T Mã hoá ... kênh truy n? Lê Th Cúc 35 Lu n văn th c s khoa h c OFDM ng d ng Truy n hình s m t t DVB- T Chương II – OFDM truy n hình s m t t DVB- T 2.1 Gi i thi u Truy n hình s m t châu Âu, truy n hình s m t t ... Truy n hình k thu t s m t t DTV Digital Television Truy n hình s m t t DVB Digital Video Broadcasting Truy n hình s DVB- H Digital Video Broadcasting Truy n hình s c m tay Handheld DVB- T Digital...
 • 72
 • 499
 • 3

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB–T

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB–T
... biệt truyền hình di động Đặng Thanh Mai 20 CHƯƠNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB–T 3.1 Giới thiệu chung DVB-T nằm chuẩn DVB dành cho truyền hình số mặt đất Dự án DVB(Digital Video Broadcasting – Phát ... thống quảng bá truyền hình số mặt đất phát số mặt đất Đặng Thanh Mai 10 Hình 2.2: Hệ thống ISDB-T Hệ thống ISDB-T gọi hệ thống truyền dẫn phân đoạn băng OFDM (BST-OFDM) Băng tần truyền dẫn thiết ... việc phát triển truyền hình số Châu Âu qua vệ tinh, cáp trạm mặt đất Dự án DVB xây dựng nhiều tiêu chuẩn khác nhau:  DVB-S: Tiêu chuẩn phát sóng truyền hình số qua vệ tinh  DVB-C: Tiêu chuẩn truyền...
 • 106
 • 345
 • 2

Điều chế OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB - T

Điều chế OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB - T
... truyền hình số DVB- C DVB - Cable Truyền dẫn truyền hình số qua cáp DVB- S DVB – Satellite Truyền dẫn truyền hình số qua vệ tinh DVB- T DVB - Terrestrial Truyền dẫn truyền hình số m t đ t E EBU ... nghệ t ơng t thực được.Hiện truyền hình số ph t triển đa dạng loại hình dịch vụ, phương thức truyền dẫn ph t sóng như: truyền hình số cáp DVB- C, truyền hình số m t đ t DVB- T, truyền hình số vệ tinh ... dụng OFDM truyền hình số m t đ t 34 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG OFDM TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ M T Đ T DVB- T 2.1 T ng quan DVB- T Việc ph t triển tiêu chuẩn DVB khởi đầu vào năm 1993 tiêu chuẩn DVB_ T tiêu...
 • 80
 • 258
 • 0

Hệ thống truyền hình số mặt đất (DVB-T) và một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống

Hệ thống truyền hình số mặt đất (DVB-T) và một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống
... Chương 1: Tổng quan hệ thống Truyển hình sô' mặt đất DVB-T Chương 2: Các kỹ thuật truyền hình sô' mặt đất Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống Truyền hình số mặt đất theo chuẩn ... nâng cao chất lượng Hệ thống truyền hình sô' mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T, tác giả luận văn chọn đề tài: Hệ thống truyền hình số mật đất DVB-T số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống Nội dung ... K12D1, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội xin cam đoan: Bản luận văn “ Hệ thống truyền hình số mặt đất (DVB-T) số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống ” viết với hướng dẫn khoa...
 • 99
 • 727
 • 2

OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T

OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T
... 29 ỨNG DỤNG OFDM TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T .30 3.1 Lý DVB-T sử dụng OFDM 30 3.3 Tính trực giao sóng mang OFDM DVB-T 32 3.4 Biến đổi IFFT điều chế tín hiệu DVB-T ... vụ HDTV sử dụng antenna cố định đặt luồng LP ỨNG DỤNG OFDM TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T 3.1 Lý DVB-T sử dụng OFDM Việc phát triển tiêu chuẩn DVB khởi đầu vào năm 1993 tiêu chuẩn DVB-T tiêu ... ĐATN: Ứng dụng công nghệ OFDM truyền hình số, khoa Điện Tử - Viễn Thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2008 [3] Nguyễn Vĩnh Phát, ĐATN: Kỹ thuật OFDM ứng dụng truyền hình số mặt đất DVB-T, ...
 • 40
 • 244
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T

Đồ án tốt nghiệp - Kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T
... Việt Nam nay, có nhiều kỹ thuật ứng dụng điều chế OFDM mạng internet băng rộng ADSL hay truyền hình kỹ thuật số DVB-T Trong chương này,để vào tiếp cận kỹ thuật điều chế OFDM , xem xét vấn đề ban ... phương pháp điều chế số hiệu lĩnh vực phát truyền hình số, OFDM (Orthogonal Frequency Divionsion Multiplex) Phát minh với phát triển kỹ thuật số làm cho kỹ thuật điều chế OFDM sử dụng ngày trở nên ... thống OFDM khôi phục lại symbol bị tượng lựa chọn tần số kênh • Kỹ thuật cân kênh trở nên đơn giản kỹ thuật cân kênh thích ứng sử dụng hệ thống đơn sóng mang • Sử dụng kỹ thuật DFT để bổ sung vào...
 • 100
 • 248
 • 2

Truyền hình số mặt đất DVB t và thực trạng sử dụng tại việt nam luận văn tốt nghiệp đại học

Truyền hình số mặt đất DVB  t và thực trạng sử dụng tại việt nam luận văn tốt nghiệp đại học
... Nguyn Trng Giang T M TT N Trc s ph t trin khụng ngng ca khoa hc cụng ngh, truyn hỡnh k thut s i v ang tng bc thay th hon ton truyn hỡnh tng t H thng truyn hỡnh s mt t theo tiờu chun Chõu u DVB T ... rói trờn th gii l mt in hỡnh ỏn tt nghip ca em trỡnh by quỏ trỡnh ph t trin, c im k thut, cỏc bng tn, k thut iu ch COFDM v vic trin khai, ng dng tiờu chun DVB T ti Vit Nam ABSTRACT THESIS In the ... cỏp Mt khỏc ph t súng truyn hỡnh s trờn mt t cú hiu qu s dng tn ph cao hn v cht lng tt hn so vi ph t súng tng t hin ti: Trờn di tn ca mt kờnh truyn hỡnh tng t cú th ph t mt chng trỡnh truyn...
 • 92
 • 569
 • 3

Truyền hình số mặt đất DVB t đồ án tốt nghiệp đại học

Truyền hình số mặt đất DVB t đồ án tốt nghiệp đại học
... số t n sắc nhỏ + Bù t n sắc phương pháp t dịch pha SPM + Bù t n sắc thành phần bù t n sắc thụ động + Bù t n sắc thi t bị dịch t ng trước + Bù t n sắc kĩ thu t DST + Bù t n sắc sợi DTF + Bù t n ... đường truyền dài với vận t c truyền lớn ngược lại, tia truyền gần trục có đường truyền ngắn với vận t c truyền nhỏ Tia truyền dọc theo trục có đường truyền ngắn chi t su t trục lớn Nếu chế t o ... động học phần t cấu thành môi trường truyền dẫn phần lượng lại ph t xạ thành ánh sáng có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng t i (ánh sáng ứng với gọi ánh sáng Stoke) Khi ánh sáng t n hiệu truyền...
 • 124
 • 196
 • 0

Truyền hình số mặt đất DVB t

Truyền hình số mặt đất DVB  t
... K40 Điện t viễn thông 94 đồ án t t nghiệp truyền hình số m t đ t DVB - T trớc t t phần nhỏ symbol x t Điều ny hon ton thực đợc hệ thống OFDM thực việc chuyển t truyền nối tiếp sang truyền song ... viên Lê Thị Thanh Bình lớp N3 K40 Điện t viễn thông 88 đồ án t t nghiệp truyền hình số m t đ t DVB - T 5.2 Phơng pháp ghép OFDM Ghép kênh t n số trực giao OFDM hệ thống DVB- T đợc thực nối tiếp ... Điện t viễn thông 90 đồ án t t nghiệp truyền hình số m t đ t DVB - T f Hình 5.14 Phổ biên độ sóng mang có t n số trực giao n f Hình 3.15 Phổ ghép kênh đa t n số trực giao (OFDM) Nh vậy, t nh trực...
 • 26
 • 48
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: truyền hình số mặt đất dvb t2ứng dụng công nghệ ofdm trong truyền hình số mặt đất dvb tsơ đồ khối hệ thống truyền hình số mặt đất dvb t hình 1 1do danh gia chat luong he thong phat hinh so mat dat dvb ttruyền hình kỹ thuật số mặt đất dvb ttruyền hình số mặt đất ngô thái trịtổng quan hệ thống truyền hình số mặt đất dvb tđề tài truyền hình số mặt đất dvbt và quá trình chuyển đổi sang dvb t2một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống truyền hình số mặt đất theo chuẩn dvb ttruyền hình số mặt đất dvb_ttruyền hình số mặt đấtgiáo trình truyền hình số mặt đấtphát sóng truyền hình số mặt đấttài liệu truyền hình số mặt đấttài liệu về truyền hình số mặt đấtCổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ khôngCổ đông và nhà đầu tư 6f924TV T1cfcb4TV T8.compressed (1)Hỏi đáp 32 nên rước lễ bằng tay hay bằng miệngHỏi đáp 33 tại sao các tín hữu không tự đến lấy bánh thánhCổ đông và nhà đầu tư 003a0TV T5Cổ đông và nhà đầu tư 6d8f1TV T3Hỏi đáp 31 tại sao chúng ta ít khi được rước cả mình thánh và máu thánh chúaHỏi đáp 26 chúc bình an một hành vi xã giao mà thôiHỏi đáp 27 nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gìDe thi thu THPT Quoc gia nam hoc 2014 2015 Hoa hoc De so 1Hỏi đáp 24 kinh tạ ơn là gìCổ đông và nhà đầu tưThông tin ứng viên BKS - Trần Kim DungHỏi đáp 22 cử hành thánh lễ với loại rượu nho nào