thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH VỀ TIM SỬ DỤNG CÁCTHUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH VỀ TIM SỬ DỤNG CÁC KĨ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... thích cho bệnh nhân không bị bệnh tim Hình 12 Hình 13 Kết luận Một nguyên mẫu hệ thống hỗ trợ định chẩn đoán bệnh tim dựa web phát triển cách sử dụng ba kỹ thuật mô hình phân loại khai thác liệu ... chưa khai thác Các mô hình thuật khai thác liệu tiên tiến giúp khắc phục tình trạng Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ định bênh tim (HDDSS) dựa web sử dụng thuật phân loại khai thác liệu, ... dù khai phá liệu khoảng hai thập kỷ, tiềm nhận Khai phá liệu kết hợp phân tích thống kê, máy học thuật sở liệu để trích xuất mẫu ẩn mối quan hệ từ sở liệu lớn Fayyad định nghĩa khai phá liệu...
 • 20
 • 338
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu áp dụng trong công tác dự báo tội phạm

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu áp dụng trong công tác dự báo tội phạm
... cho công tác quản lý phạm nhân phòng ngừa tái phạm tội sau Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai phá liệu áp dụng công tác dự báo tội phạm nhằm sâu tìm hiểu việc khai phá liệu ... giáo dục phạm nhân phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm Tuy nhiên, thực tế Bộ Công an chưa thấy đơn vị, cá nhân áp dụng kỹ thuật khai phá liệu để trích xuất thông tin hữu ích hồ sơ phạm nhân ... hệ thống pháp luật Nhà nước ta Phòng ngừa tội phạm thường hiểu hệ thống biện pháp mà Nhà nước xã hội áp dụng nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm hạn chế, loại trừ nguyên nhân sinh tội phạm Trong đó,...
 • 5
 • 302
 • 0

Thiết kế sở dữ liệu phân tán

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán
... áp dụng đợc cho đoạn Kết công việc thiết kế đợc dùng phân đoạn, liệu phải nhận biết cách phân đoạn khác thiết kế 1.Đối tợng thiết kế sở liệu phân tán Trong thiết phân tán liệu, đối tợng sau đợc ... Bottom-up sở liệu phân tán Có hai phơng pháp thiết kế hớng thiết kế Top-dowwn Bottom-up Trong hớng thiết kế Top-down, bắt đầu việc thiết kế sơ đồ tổng thể, tiếp tục thiết kế phân đoạn sở liệu sau ... Vì thiết kế theo hớng Bottom-up đòi hỏi giải số vấn đề không đặc biệt sơ liệu phân tán nhng tồn hệ thống tập trung II .Thiết kế phân đoạn sở liệu Hầu hết hệ sở liệu phân tán đợc tạo đề cập đến thiết...
 • 8
 • 345
 • 2

THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... loại áp dụng cho đoạn Kết công việc thiết kế dùng phân đoạn, liệu phải nhận biết cách phân đoạn khác thiết kế 1.Đối tượng thiết kế sở liệu phân tán Trong thiết phân tán liệu, đối tượng sau quan ... Vì thiết kế theo hướng Bottom-up đòi hỏi giải số vấn đề không đặc biệt sơ liệu phân tán tồn hệ thống tập trung II.THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ DỮ LIỆU Hầu hết hệ sở liệu phân tán tạo đề cập đến thiết ... 2.Hướng thiết kế Top-dowwn Bottom-up sở liệu phân tán Có hai phương pháp thiết kế hướng thiết kế Top-dowwn Bottom-up Trong hướng thiết kế Top-down, bắt đầu việc thiết kế sơ đồ tổng thể, tiếp tục thiết...
 • 13
 • 300
 • 1

Chương 5 Thiết kế sở dữ liệu phân tán doc

Chương 5 Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán doc
...  Thiết kế csdl phân tán liên quan đến việc xác định vị trí liệu chương trình trạm mạng máy tính kể việc thiết kế mạng máy tính 1 Các phương pháp thiết kế  Có phương pháp thiết kế chủ ... phương pháp thiết kế chủ yếu:   Thiết kế từ xuống (top – down) Thiết kế từ lên (bottom – up) Phân tích yêu cầu 1.1 Thiết kế top - down Yêu cầu hệ thông Thiết kế lý thuyết Mô hình lý thuyết toàn ... hồi Xem xét giám sát Thông tin phản hồi 1.2 Thiết kế Bottom - up   Thiết kế top – down thường sử dụng để thiết kế hệ thống csdl từ ban đầu Thiết kế bottom – up sử dụng có số csdl có sẵn Do...
 • 15
 • 401
 • 5

Thiết kế sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ LAN ANH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ĐỂ TỔ CHỨC KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH ... CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 sở liệu tập trung 1.2 sở liệu phân tán 1.2.1 Khái niệm sở liệu phân tán 1.2.3 Các hình thức tổ chức hệ thống phân ... cầu tổ chức công việc phạm vi lớn sở liệu phân tán đƣợc thiết kế khác sở liệu tập trung Do cần đối sánh đặc trƣng sở liêu phân tán với sở liệu tập trung để thấy đƣợc lợi ích sở liệu phân tán...
 • 71
 • 334
 • 0

chương 3 thiết kế sở dữ liệu phân tán

chương 3 thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán
... CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN NỘI DUNG 3. 1 Nội dung thiết kế hệ thống phân tán 3. 2 Các chiến lược phân tán liệu 3. 3 Phương pháp thiết kế CSDL phân tán 3. 4 Phân mảnh liệu 3. 5 Cấp phát ... giai đoạn trình thiết kế sở liệu 18 3. 3 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN 19 3. 3 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CSDL PHÂN TÁN b Phương pháp thiết kế từ lên Nhận xét • Phương pháp thiết kế xuống thực có ... Kỹ sư điện Phân tích HT Lập trình viên Thiết kế DL LUONG 1000 2500 30 00 4000 33 3. 4 PHÂN MẢNH DỮ LIỆU 34 3. 4 PHÂN MẢNH DỮ LIỆU $1,$2 Xem lại 35 3. 5 Cấp phát tài nguyên hệ phân tán 3. 5.1 Bài toán...
 • 41
 • 427
 • 2

Bài giảng THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Phân mảnh dọc

Bài giảng THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Phân mảnh dọc
... Phân mảnh dọc Định nghĩa Phân mảnh dọc quan hệ R sinh mảnh R1, R2, , Rr, cho mảnh chứa tập thuộc tính quan hệ R khoá Mục đích Phân chia quan hệ R thành mảnh nhỏ nhiều ứng dụng thực mảnh ... truy cập TA BA 25 Thuật toán phân mảnh dọc Bài toán tối ưu hóa phân mảnh toán xác định định điểm : ≤ z ≤ n cho : z = CTQ* CBQ – COQ2 lớn 26 Thuật toán phân mảnh dọc Vị trí 1: 45 CA = 5 80 75 ... Nâng cao hiệu xử lý đồng thời Tối ưu ? Một phân mảnh tối ưu phân mảnh sinh lược đồ phân mảnh cho phép giảm tối đa thời gian thực thi ứng dụng chạy phân mảnh Ma trận giá trị sử dụng thuộc tính ...
 • 31
 • 1,007
 • 0

Bài giảng THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Bài giảng THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... toán phân mảnh liệu Phân mảnh liệu    Tại phải phân mảnh liệu Các kiểu phân mảnh liệu Các quy tắc phân mảnh liệu Phân mảnh liệu     Thiết kế CSDLPT gồm: Phân mảnh cấp phát Phân mảnh bước thiết ... tác mảnh Phân mảnh liệu   Khung nhìn người sử dụng chọn làm đơn vị truy xuất liệu phân tán hợp lý Mục liệu mảnh quan hệ là:   n_bộ: phân mảnh ngang Thuộc tính phân mảnh dọc Phân mảnh liệu Như ... đảm bảo cho sở liệu phân mảnh giảm thiểu tổn thất thông tin, thông tin hay tổn thất thông tin thực truy vấn liệu phân tán Đảm bảo tính không thay đổi ngữ nghĩa, toàn vẹn liệu, độc lập liệu 11 Các...
 • 50
 • 464
 • 0

MỘT MÔ HÌNH CẤP PHÁT TRONG THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

MỘT MÔ HÌNH CẤP PHÁT TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... cứu đề nghị hình thuật toán cấp phát, hầu hết hình phức tạp khó hiểu nên khó áp dụng thực tế hình đề xuất hình đơn giản, phản ánh hành vi giao tác hệ sở liệu phân tán hình thử so ... khảo .21 Khi thiết kế sở liệu phân tán mạng diện rộng (WAN), việc cấp phát mảnh vấn đề lớn liên quan đến hiệu toàn hệ thống Bài thu hoạch tả lại hình cấp phát đơn giản, phản ánh ... bày lại hình cấp phát phân mảnh đơn giản, dễ hiểu phản ánh hành vi giao tác sở liệu phân bố Dựa hình thông tin giao tác, hai giải thuật heuristic phát triển để tìm phương án cấp phát cận...
 • 21
 • 171
 • 0

Tiểu luận môn sở dữ liệu nâng cao THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... phân tán, sở liệu phân tán đường thích hợp với cấu trúc tự nhiên tổ chức Đây yếu tố quan trọng thức đẩy việc phát triển sở liệu phân tán Sự liên kết sở liệu địa phương tồn tại: sở liệu phân tán ... Tính quán liệu - Tiết kiệm dung lượng nhớ sở liệu phân tán - Cấu trúc điều khiển phân cấp: quản trị sở liệu toàn cục quản trị sở liệu cục phân tán - Ngoài tính chất độc liệu sở liệu tập trung, ... tác phân tán 3 Kiến trúc sở liệu phân tán Đây không kiến trúc tường minh cho tất CSDL phân tán, kiến trúc thể tổ chức CSDL phân tán Sơ đồ tổng thể: Định nghĩa tất liệu lưu trữ CSDL phân tán...
 • 22
 • 234
 • 1

Tiểu luận môn sở dữ liệu nâng cao THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... trị sở liệu đời vào năm 80 có sở liệu phân tán để đáp ứng nhu cầu II Hệ quản trị sở liệu phân tán II.1 Giới thiệu sở liệu phân tán II.1.1 Hệ quản trị sở liệu phân tán sở liệu phân tán (DDB) ... minh bạch đến người dùng Hệ thống sở liệu phân tán kết hợp sở liệu phân tán (DDB) hệ thống quản lý sở liệu phân tán Tính chất phân tán: Toàn liệu CSDL phân tán không cư trú nơi mà cư trú nhiều ... Framework 3.5 trở lên MÔN HỌC: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 14 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG IV Kết luận Thiết kế sở liệu phân tán xu hướng tất yếu...
 • 14
 • 294
 • 1

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN MẢNH DỌC HỖ TRỢ THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN MẢNH DỌC HỖ TRỢ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... mảnh dọc hỗ trợ thiết kế sở liệu phân tán Bài khóa luận em chia thành phần: - Phần I sở liệu phân tán - Phần II Thiết kế sở liệu phân tán - Phần III Xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế phân mảnh ... đề: sở liệu nâng cao CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG: sở liệu tập trung với sở liệu khơng qua thiết kế hình thành trước có sở liệu phân tán Hai hình thức phát triển sở ... sở liệu nâng cao PHẦN III XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ THIẾT KẾ PHÂN MẢNH DỌC 1) Giới thiệu: - Phần mềm xây dựng với mục đích hỗ trợ người dùng tính tốn thiết kế sở liệu phân tán phân mảnh dọc...
 • 32
 • 396
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TÌM PHÂN MẢNH DỌC TRONG THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

CHƯƠNG TRÌNH TÌM PHÂN MẢNH DỌC TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... thiết kế liệu phân tán Giới thiệu phân mảnh Một sở liệu phân tán dựa mô hình quan hệ trước hết phải tuân thủ quy tắc chuẩn hóa cho sở liệu quan hệ Để phân tán sở liệu có hai hoạt động là: Phân mảnh ... CSDL phân tán: Dữ liệu công ty sau: Trạmsở liệu nhân viên: sở liệu dự án: EMP (ENo, EName, Title) Trạm PROJ (PNo, PName, Budget, Loc) sở liệu lương: PAY (Title, Sal) sở liệu phân ... hình sỡ liệu phân tán Hệ Quản trị sở liệu phân tán (Distributed DBMS) hệ thống phần mềm cho phép quản lý hệ sở liệu phân tán làm cho phân tán trở nên trong suốt” người sử dụng Khái niệm “trong...
 • 17
 • 176
 • 0

Đề tài môn sở dữ liệu nâng cao THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Đề tài môn cơ sở dữ liệu nâng cao THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... CH1101136 Trang Đề tài môn sở liệu nâng cao: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Chương THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Các chiến lược thiết kế: Hai chiến lược việc thiết kế CSDL phân tán tiếp cận từ ... tài môn sở liệu nâng cao: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN - Bước 3: Nhấn vào nút “Tính CA” Nguyễn Hữu Thành – CH1101136 Trang 46 Đề tài môn sở liệu nâng cao: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN - ... Trang Đề tài môn sở liệu nâng cao: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Lược đồ khái niệm toàn cục GCS thông tin kiểu mẫu truy xuất thu thiết kế khung nhìn nguyên liệu (input) cho bước thiết kế phân tán...
 • 47
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu phân tánhướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán2 thiết kế cơ sở dữ liệu phân táncác chiến lược thiết kế cơ sở dữ liệu phân táncấp phát mảnh trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tániii gt thiết kế cơ sở dữ liệu phân tánphần ii thiết kế cơ sở dữ liệu phân táncác vấn đề khi thiết kế cơ sở dữ liệu phân táncơ sở thiết kế cơ sở dữ liệu phân tánmục đích của thiết kế cơ sở dữ liệu phân tánvấn đề về phân mãnh trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tánphân tích thiết kế cơ sở dữ liệucác bước phân tích thiết kế cơ sở dữ liệuphần mềm phân tích thiết kế cơ sở dữ liệuphân tích thiết kế cơ sở dữ liệu cho websiteĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm