Nghiên cứu phát triển vi mạch định vị toàn cầu gnss thiết kế khối bám vệ tinh

Nghiên cứu phát triển các hệ FPGA với ứng dụng trong thiết kế các hệ DSP chuyên dụng

Nghiên cứu phát triển các hệ FPGA với ứng dụng trong thiết kế các hệ DSP chuyên dụng
... dùng cho ứng dụng có tần số thấp chíp DSP chuyên dụng mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) cho ứng dụng có tần số cao Sự tiến FPGA ngày cho phép kỹ s thiết kế hệ thống DSP nhiều lựa chọn FPGA đảm ... nhóm thiết kế nhỏ hơn, với kỹ s có kinh nghiệm hơn, thiết kế hệ thống lớn hơn, phức tạp nhóm kỹ s giàu kinh nghiệm hiểu biết nhiều phần cứng chuyên dụng trớc Các nhóm thiết kế FPGA thiết kế, kiểm ... Trong mạch Số transistor lớn Nhỏ 2xEPROM 2-4 2-4 10-20 10-20 1.2 Các ứng dụng FPGA FPGA hệ sau IC khả trình nên chúng ứng dụng hầu hét ứng dụng dùng MPGA, PLD mạch tích hợp loại nhỏ (SSI) a Các...
 • 99
 • 80
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng định vị cho máy điện thoại di động dùng công nghệ J2ME, MIDP, google API

Nghiên cứu phát triển ứng dụng định vị cho máy điện thoại di động dùng công nghệ J2ME, MIDP, google API
... (để phát triển ứng dụng cho di động) , công nghệ hỗ trợ phát triển ứng dụng định vị (Google API, Location API) xây dựng chương trình ứng dụng định vị Đề tài gồm phần sau: Chương I : Công nghệ ... tìm hiểu nghiên cứu chúng, lí em chọn đề tài : Nghiên cứu phát triển ứng dụng định vị cho máy điện thoại di động Phạm vi đề tài đem lại nhìn tổng quan GPS, công nghệ hỗ trợ định vị, công nghệ J2ME&MIDP ... I : Công nghệ hỗ trợ định vị Chương II :Công nghệ J2ME, MIDP Chương III : Cơ sở hỗ trợ phát triển ứng dụng định vị Chương IV: Phát triển ứng dụng định vị SV: Nguyễn Thị Di p Tú Trang1 Báo cáo...
 • 84
 • 323
 • 0

nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình

nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình
... nào? Trên s lý lu n th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u phát tri n doanh nghi p nh v a ñ a bàn thành ph Hoà Bình, t nh Hoà Bình 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên ... tư ng nghiên c u ð tài t p trung nghiên c u v n ñ v phát tri n DNN&V kh i qu c doanh ban ngành có liên quan ñ n phát tri n DNN&V ñ a bàn thành ph Hoà Bình, t nh Hoà Bình 1.3.2 Ph m vi nghiên ... u , UBND t nh Hoà Bình, S K ho ch ð u tư, C c Thu , C c Th ng kê t nh Hoà Bình, Chi c c thu , Chi c c Th ng kê thành ph Hoà Bình m t s ban ngành khác, doanh nghi p ñ a bàn thành ph , b n bè ñ...
 • 143
 • 410
 • 3

Nghiên cứu phát triển các biện pháp an toàn với môi trường để phòng trừ bệnh hại trong đất trên một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao

Nghiên cứu phát triển các biện pháp an toàn với môi trường để phòng trừ bệnh hại trong đất trên một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao
... Tên Đề tài: Nghiên cứu phát triển biện pháp an toàn môi trường để phòng trừ bệnh hại đất số trồng hiệu kinh tế cao số: Thuộc Chương trình (nếu có) : KHCN theo Nghị định thư Thời gian thực hiện: ... nhiều trồng khác Các biện pháp phòng trừ bệnh hoá học số biện pháp khác không đem lại hiệu mong muốn bệnh HXVK Bệnh héo vàng chết nhanh khó phòng trừ biện pháp hoá học Do mục tiêu đề tài phát triển ... capsici khó phòng trừ thường kết hợp với nấm Fusarium tuyến trùng gây hại đất [27] Do biện pháp phòng trừ sinh học biện pháp hữu hiệu, an toàn cho sản phẩm thân thiện với môi trường Trên giới nhiều...
 • 127
 • 603
 • 0

Nghiên cứu phát triển nghề may gia công trong hộ nông dân ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phát triển nghề may gia công trong hộ nông dân ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
... sở may gia công 50 hộ lấy hàng may gia công từ 20 sở gia công gia 43 43 đình.Vì xã có số hộ tập trung may gia công đông huyện nên ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hoạt đông may gia công hộ nông ... cho hộ nông dân huyện Tứ Kỳ? 12 12 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng nghề may gia công hộ nông dân huyện Tứ Kỳ đưa số giải pháp nhằm phát triển nghề may gia công ... may gia công hộ nông dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương * Mục tiêu nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển nghề may gia công huyện Tứ Kỳ; - Tìm hiểu thực trạng phát triển...
 • 110
 • 295
 • 1

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
... tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i B nh vi n L i Tp Vũng Tàu – T nh R a – Vũng Tàu - Các gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c t i B nh vi n L i Tp Vũng Tàu – T nh R a - Vũng tàu * ... ch n ñ tài: Nghiên c u phát tri n ngu n nhân l c t i B nh vi n L i, Thành ph Vũng Tàu, T nh R a Vũng Tàu làm ñ tài nghiên c u c a 1.2 M c tiêu c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u ... vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u * ð i tư ng nghiên c u - Công tác phát tri n ngu n nhân l c c a B nh vi n L i - Tp .Vũng Tàu * Ch th nghiên c u: Toàn th CB-CCVC b nh vi n B nh vi n Lê...
 • 127
 • 248
 • 1

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)
... tiễn phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn - Đánh giá thực trạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Ninh ... dung phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn Nội dung cụ thể phát triển Làng nghề gắn với chương trình xây dựng NTM bao gồm: Về phát triển kinh tế làng nghề: (i) Phát triển ... tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề trình xây dựng nông thôn mới, đề xuất số giải pháp phát triển làng nghề Bắc Ninh gắn với chương trình xây dựng nông thôn đến năm 2020 tỉnh 2.2 Mục tiêu...
 • 27
 • 312
 • 0

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... n ñ a bàn huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên, nghiên c u ñ tài Nghiên c u phát tri n B o hi m h i t nguy n ñ a bàn huy n Văn Lâm t nh Hưng Yên 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên ... trình nghiên c u liên quan 49 PH N III: ð C ðI M ð A BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .51 3.1 ð c ñi m ñ a bàn nghiên c u 51 3.1.1 ð c ñi m ñ a bàn huy n Văn Lâm - t nh Hưng Yên ... n ñ a bàn huy n Văn Lâm - t nh Hưng Yên - ð xu t gi i pháp nh m m r ng, phát tri n ñ i tư ng tham gia BHXH t nguy n ñ a bàn huy n Văn Lâm 1.3 ð i tư ng Ph m vi nghiên c u 13.1 ð i tư ng nghiên...
 • 119
 • 246
 • 1

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... ph m vi nghiên c u 1.4.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u ho t ñ ng phát tri n DNNVV ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang 1.4.2 Ph m vi nghiên c u - V n i dung: T p trung nghiên ... ng Giang, xã Tân M , ð ng Sơn thu c huy n Yên Dũng v thành ph B c Giang, quy ho ch phát tri n thành ph B c Giang ñ n năm 2020 tr thành thành ph công nghi p B ng 3.1: Tình hình ñ t ñai c a thành ... c u, ñánh giá th c tr ng phát tri n DNNVV ñ a bàn thành ph B c Giang - V không gian Là DNNVV ñang ho t ñ ng ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang - V th i gian Nghiên c u ho t ñ ng c a DNNVV...
 • 122
 • 277
 • 0

Nghiên cứu phát triển thương hiệu rau an toàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Nghiên cứu phát triển thương hiệu rau an toàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
... ng rau an toàn rau không an toàn h nông dân Có m t ngh ch lý giá rau an toàn giá rau thư ng không chênh l ch nhi u, có ñôi giá rau an toàn ch b ng giá rau thư ng, ñó chi phí cho sào rau an toàn ... n thương hi u Phát tri n s gia tăng c v lư ng ch t c a m t s n ph m hàng hoá, d ch v hay doanh nghi p ñó th i gian sau so v i th i gian trư c Phát tri n thương hi u: Phát tri n thương hi u s gia ... ng vi c phát tri n thương hi u rau an toàn cho huy n Gia Lâm? - Gi i pháp ñ phát tri n thương hi u rau an toàn cho huy n Gia Lâm th i gian t i? Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th...
 • 121
 • 297
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ
... đầu t xây dựng Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng Phòng Quản lý Di tích Bảo t ng Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ Tr ng i h c Nụng nghi p H N i ... doanh thu d ch v du l ch 74 DANH M C BI U Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ 31 S ủ 1.2 K t c u s n ph m du l ch t i Di tớch n Hựng ... tri n du l ch m t s Khu du l ch c a Vi t Nam Khu du l ch Yờn T - Qu ng Ninh: Khu du l ch Yờn T l trung tõm Ph t giỏo c a Vi t Nam, ni ủõy tr thnh ủi m du l ch tõm linh h p d n ủ i v i khỏch du l...
 • 137
 • 503
 • 1

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật spect CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật spect CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp
... 11: Hình ảnh SPECT/ CT với SPECT hiệu chỉnh hấp thụ IV KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ cấp sở Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECT/ CT sở thiết bị CT công nghiệp nguồn ... Attenuation Correction, James A Patton, J Nucl Med Technol 2008; 36:1–10 [5] Báo cáo đề tài CS/10/06-01: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECT/ CT sở thiết bị CT công nghiệp nguồn – detector quy mô ... tạo ảnh CT SPECT tương tự thuật toán, khác cách xử lý hình học cho phương pháp III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Cấu hình thiết bị Với mục tiêu nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật SPECT phục vụ hướng nghiên cứu hình...
 • 10
 • 133
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân

Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân
... tìm ki m, truy v n hi n th thông tin m t cách d dàng Nghiên c u phát tri n ng d ng b n ñ s thi t b tr giúp nhân Trang 15 Các th c th D li u không gian Các ñi m (thành ph ) D li u thu c tính ... lý, hành khác Nghiên c u phát tri n ng d ng b n ñ s thi t b tr giúp nhân Trang 14 B nh vi n T nh A Sông Th gi i th c ðư ng biên hành Sông Tr c Y B nh vi n Các ti n ích B nñ véc tơ Các l p b nñ ... khai thác m t cách hi u qu d li u ñ a lý kh ng l thi t b nh g n ñó Nghiên c u phát tri n ng d ng b n ñ s thi t b tr giúp nhân Trang 25 CHƯƠNG II CÔNG NGH PHÁT TRI N NG D NG B N ð S TRÊN PDA Chương...
 • 77
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hòa bình tỉnh hòa bìnhphát triển ý tưởng hình thành kết cấu và thiết kế webluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmnghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệunghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và bền vững tại huyện yên định tỉnh thanh hoáviện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội bình địnhnghiên cứu phát triển chương trình đào tạo cao đẳng công nghệ cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tại trường cao đẳng công nghiệp nam địnhthành tựu và định hướng nghiên cứu phát triển đậu tương trong giai đoạn hội nhậpđịnh hướng đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu phát triểnde xuat co che chinh sach huy dong von dau tu chieu sau doi moi cong nghe nganh co khi va huong phuong an dau tu cho viec nghien cuu phat trien r amp d phu hop voi quy dinh cua wtophân định nội dung vấn đề nghiên cứu phát triển xttmsự cần thiết nghiên cứu phát triển phương pháp kết hợp mô hình toán trong công tác kiểm định rccdnghiên cứu phát triểnnghiên cứu phát triển của edinghiên cứu phát triển nông thônthong bao phat hanh co phieu thuong20120120 KSH BCTC Cty me QUY 4.201120130423 KSH Dinh Chinh KQKD Quy 1 Nam 201320130722-KSH-KQKD Quy 2 Nam 2013 Va Giai Trinh Bien Dong So Voi Cùng Ky – KSH20130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 201320140123 20140123 KSH Dinh Chinh BCTC Quy 3 Nam 201320140328 20140328 KSH KQKD Kiem Toan Nam 201320140721 20140721 KSH KQKD Quy 2 Nam 201420140423 20140421 KSH Bao Cao Thuong Nien Nam 201320100723 KSH BCKQKD quy 2 201020101026 KSH KQKD quy 3 201020100125 KSH KQKD quy 4 200920100330 KSH BCTC KT 20092 cac noi dung can thong qua tai dhcd bat thuong 20111 chuong trinh dhcd bt 1208201120170816 BSC Vietnam Company Updates VN LASAPI 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signedThông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amc01. chuong trinh du kien01. chuong trinh du kien