mô phỏng quá trình xử lý lưu huỳnh nguyên liệu lco nhà máy lọc dầu dung quất

phỏng phân xưởng xử lưu huỳnhnguyên liệu LCO của nhà máy lọc dầu Dung Quất

Mô phỏng phân xưởng xử lý lưu huỳnh – nguyên liệu LCO của nhà máy lọc dầu Dung Quất
... xưởng xử lưu huỳnh với nguyên liệu LCO, đề tài tốt nghiệp phân xưởng HDS -LCO nhà máy lọc dầu Dung Quất với nguyên liệu dầu thô ban đầu nhà máy dầu thô MIXED phối trộn từ dầu Bạch Hổ Dầu Dubai ... đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em chọn đề tài "MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG XỬ LÝ LƯU HUỲNH NGUYÊN LIỆU LCO CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT", để hiểu sâu qui trình ... trang bị phân xưởng công nghệ, có phân xưởng xử LCO Hydro ( LCO- HDT) 2.2 Phân xưởng HDS NMLD Dung Quất Phân xưởng HDS -LCO qui trình có kết hợp nhóm dòng Gas oil đến từ nhà máy lọc dầu: - Dòng...
 • 119
 • 4,151
 • 18

PHỎNG PHÂN XƯỞNG xử lưu HUỲNHNGUYÊN LIỆU LCO của NHÀ máy lọc dầu DUNG QUẤT

MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG xử lý lưu HUỲNH – NGUYÊN LIỆU LCO của NHÀ máy lọc dầu DUNG QUẤT
... hiểu phân xƣởng xử lƣu huỳnh với nguyên liệu LCO, đề tài tốt nghiệp phân xƣởng HDS -LCO nhà máy lọc dầu Dung Quất với nguyên liệu dầu thô ban đầu nhà máy dầu thô MIXED đƣợc phối trộn từ dầu ... thời đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn môi trƣờng Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em chọn đề tài "MÔ PHỎNG PHÂN XƢỞNG XỬ LÝ LƢU HUỲNH NGUYÊN LIỆU LCO CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT", để hiểu sâu qui trình ... QUẤT 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất tổ hợp phức tạp với hàng chục phân xƣởng nhƣ: chƣng cất dầu thô áp suất khí (CDU ), xử Naphtha hydrro (NHT ),...
 • 121
 • 314
 • 0

Ứng dụng hình gauss đánh giá sự lan truyền khí thải của nhà máy lọc dầu dung quất

Ứng dụng mô hình gauss đánh giá sự lan truyền khí thải của nhà máy lọc dầu dung quất
... đánh giá lan truyền khí thải nhà máy lọc dầu Dung Quất I TỔNG QUAN I.1 Tổng quan hình Gauss hình Gauss hình đánh giá lan truyền chất ô nhiễm rộng rãi giới, áp dụng cho nguồn thải điểm Hình ... xây dựng kịch Hình 2: Các nhóm thông tin cần thiết cho hình Gauss I.2 Tổng quan nhà máy lọc dầu dung quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, nhà máy lọc dầu Việt Nam xây ... cho môi trường trình làm việc nhà máy, lựa chọn phân xưởng chế biến nhà máy để tìm hiểu trình phát thải ô nhiễm khí thải nơi với môi trường xung quanh Các kết hình trình bày KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH...
 • 8
 • 379
 • 18

phỏng quá trình xử tín hiệu điều pha nhị phân

Mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu điều pha nhị phân
... Hình hình cấu trúc hệ thống tạo lọc nén tín hiệu mã M (a) Tín hiệu mã M liên tục (b) Tín hiệu xung mã M Hình Kết lọc nén tín hiệu xung mã M Nh xây dựng đợc hình trình tạo lọc nén tín hiệu ... tạp Cuối xây dựng đợc hình hệ thống tạo xử lọc nén tín hiệu mã Barker nh hình Kết đợc thể hình Hình hình hệ thống tạo lọc nén tín hiệu cấu trúc mã Barker_7 (a) tởng (b) Có nhiễu ... Khi tín hiệu đầu vào hỗn hợp cộng tín hiệu có ích nhiễu tạp đầu lọc nhận đợc lợng tăng tỷ số tín/ tạp N thành phần tín hiệu có ích đợc phát nhiễu Chuỗi phức tạp (càng dài) cho độ lợi xử tín hiệu...
 • 5
 • 88
 • 0

Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC nhà máy lọc dầu dung quất

Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và mô phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC  nhà máy lọc dầu dung quất
... Chương trình bày nh ng ki n th c lý thuy t v trình FCC, Ph n m m ph ng ProII nghiên c u c th phân xư ng RFCC c a nhà máy l c d u Dung Qu t Chương – MÔ PH NG QUÁ TRÌNH PHÂN TÁCH S N PH M RFCC DUNG ... n c a phân xư ng sau Đó n i dung ñư c trình bày ñ án: « Nghiên c u ñ công ngh ph ng trình tách phân ño n s n ph m c a phân xư ng FCC - Nhà máy l c d u Dung Qu t » Đ i tư ng ph m vi nghiên ... a ch n hình nhi t ñ ng 1.2.2.4 Các bư c xây d ng m t ñ công ngh chương trình PRO/II 1.3 Phân xư ng RFCC c a nhà máy l c d u Dung Qu t 1.3.1 Gi i thi u v nhà máy Nhà máy l c d u Dung Qu...
 • 24
 • 1,440
 • 8

phỏng phân xưởng xử khí (gas – plant) của nhà máy lọc dầu dung quất

Mô phỏng phân xưởng xử lý khí (gas – plant) của nhà máy lọc dầu dung quất
... lượng thể tích 3.2 Thiết lập sơ đồ công nghệ cho phân xưởng nhà máy lọc dầu Dung Quất Quá trình phân xưởng xử khí nhà máy lọc dầu Dung Quấtn thực phần mềm PRO/II, bước nguyên cứu tiến hành ... thông thạo phần mềm Pro\II quan trọng cho việc hoàn thành tốt đồ án Tổng quan nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc khu kinh tế Dung Quất, nhà máy lọc dầu Việt Nam, xây dựng ... Trong đề tài phân xưởng xử khí nhà máy lọc dầu Dung Quất em làm chế độ tối đa cho xăng với nguồn nguyên liệu dầu Bạch Hổ Đây đồ án tốt nghiệp lại phân xưởng xử khí phần mềm Pro/II,...
 • 54
 • 2,384
 • 9

Các qui trình xử chất thải trong nhà máy lọc dầu dung quất

Các qui trình xử lý chất thải trong nhà máy lọc dầu dung quất
... Nghệ Xử Chất Thải Tại Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất Ở chương II phân tích vị trí phát thải nhà máy lọc dầu Dung Quất, chương phân tích nguyên – dây chuyền công nghệ xử chất thải nhà máy Như ... phát thải nhà máy tìm hiểu phương pháp xử chất thải để đạt tiêu chuẩn qui định Chương I: Tổng Quan Về Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất I.1 Các mốc kiện giới thiệu tổng quan nhà máy lọc dầu Dung Quất: ... vấn đề môi trường nhà máy, xung quanh nhà máy tác động từ nhà máy ảnh hưởng đến môi trường sống Vì đề tài “Nghiên Cứu Về Các Qui Trình Xử Chất Thải Trong Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất thiết thực,...
 • 133
 • 2,059
 • 23

ẢNH HƯỞNG của DÒNG NGUYÊN LIỆU THỰC tế đến PHÂN XƯỞNG THU hồi lưu HUỲNH và GIẢI PHÁP THU hồi lưu HUỲNH HIỆU QUẢ NHẤT tại NHÀ máy lọc dầu DUNG QUẤT

ẢNH HƯỞNG của DÒNG NGUYÊN LIỆU THỰC tế đến PHÂN XƯỞNG THU hồi lưu HUỲNH và GIẢI PHÁP THU hồi lưu HUỲNH HIỆU QUẢ NHẤT tại NHÀ máy lọc dầu DUNG QUẤT
... 06H5 27 CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG NGUYÊN LIỆU THỰC TẾ ĐẾN PHÂN XƯỞNG THU HỒI LƯU HUỲNH 3.1 Dòng nguyên liệu thực tế đến phân xưởng Trong thực tế dòng nguyên liệu đến phân xưởng SRU có thành ... .26 CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG NGUYÊN LIỆU THỰC TẾ ĐẾN PHÂN XƯỞNG THU HỒI LƯU HUỲNH .27 3.1 Dòng nguyên liệu thực tế đến phân xưởng 27 3.2 Các ảnh hưởng đến phân xưởng ... phụ thu c nhiều vào hoạt động phân xưởng khác Bảng sau vài số liệu thống kê thực tế so với lí thuyết tháng 3/2011 (không tính đến trường hợp phân xưởng khác gặp cố) Bảng 3.1: Dòng nguyên liệu đến...
 • 56
 • 381
 • 4

phỏng phân xưởng chưng cất khí quyển của nhà máy lọc dầu dung quất với nguyên liệu 100% dầu thô bạch hổ

mô phỏng phân xưởng chưng cất khí quyển của nhà máy lọc dầu dung quất với nguyên liệu 100% dầu thô bạch hổ
... PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN (CDU – CRUDE DISTILLATION UNIT) CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT Phân xưởng chưng cất khí CDU xem phân xưởng “cửa ngõ” nhà máy lọc dầu với nhiệm vụ phân tách dầu thô ... máy Lọc dầu Dung Quất Hình 1: Sơ đồ phân xưởng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Theo Sơ đồ phân xưởng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Hình 1), vùng bao bọc khung hình chữ nhật phân xưởng chưng cất khí CDU Với ... (Stabiliser) hình 3D phân xưởng chưng cất khí CDU nhìn theo hướng Đông Nam Tây Nam thể Hình Hình theo sau Nguồn: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Hình 2: hình 3D phân xưởng CDU Nhà máy Lọc dầu Dung Quất...
 • 28
 • 1,390
 • 1

xử môi trường ở nhà máy lọc dầu dung quất

xử lý môi trường ở nhà máy lọc dầu dung quất
... burning oil or gas containing S S + O2 = SO2 – When processing BachHo crude oil, SO2 in emission from Dung Quat refinery is lower than TCVN 5939-1995 (500mg/Nm3) Removal of SO2 is not necessary – When ... >700°C – NOx in flue gas: 500-1000 ppm (90% NO + 10% NO2) • Concentration of NOx of flue gas in Dung Quat refinery is lower than TCVN 5939-1995 (1000mg/Nm3), treatment of this gas is not required ... TCVN 5945-1995 Classification of effluent streams • The typical sources of effluent streams in Dung Quat Refinery are: – – – – – One through cooling water Storm water Oily Surface Water (OWS)...
 • 42
 • 827
 • 18

phỏng phân xưởng đồng phân hóa (isome hóa) của nhà máy lọc dầu dung quất

Mô phỏng phân xưởng đồng phân hóa (isome hóa) của nhà máy lọc dầu dung quất
... nghiệp 20 Ngành công nghệ hóa học dầu khí Chương 2: PHÂN XƯỞNG ISOMER HÓA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 2.1 Tổng quan nhà máy lọc dầu Dung Quất 2.1.1 Địa điểm Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt huyện Bình Sơn, ... xưởng Đồng phân hoá có tầm quan trọng nên việc nghiên cứu sở phần mềm việc làm cần thiết cho kỹ sư hóa dầu sau Vì em thực đề tài: ‘‘Nghiên cứu phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) nhà máy lọc ... hại phân xưởng RC Trong tương lai gần phân xưởng Đồng phân hóa có vai trò quan trọng phân xưởng thiếu nhà máy lọc dầu tương lai Đồ án tốt nghiệp ix Ngành công nghệ hóa học dầu khí Do phân xưởng...
 • 87
 • 3,629
 • 15

Thiết kế hệ thống chưng cất và thu hồi nhiệt tại 115% năng suất 7.5 triệu tấn năm của nhà máy lọc dầu dung quất bằng phần mềm phỏng PRO II

Thiết kế hệ thống chưng cất và thu hồi nhiệt tại 115% năng suất 7.5 triệu tấn năm của nhà máy lọc dầu dung quất bằng phần mềm mô phỏng PRO II
... tấn/ năm, CDU sản xuất 7.5 triệu tấn/ năm, lại phân xưởng VDU 1.5 triệu tấn/ năm Nhiệm vụ đề tài Thiết kế hệ thống chưng cất thu hồi nhiệt 115% suất (7.5 triệu tấn/ năm) nhà máy lọc dầu Dung Quất phần ... ProII, Hysys, Dynsim…càng làm cho việc tối ưu hóa, qui hoạch thu n lợi Từ phân tích trên, định chọn đề tài: Thiết kế hệ thống chưng cất thu hồi nhiệt 115% suất (7.5 triệu tấn/ năm) nhà máy lọc ... triệu tấn/ năm) nhà máy lọc dầu Dung Quất phần mềm PRO/ II ” 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 0.1 Tổng quan: Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt huyện Bình Sơn, tỉnh...
 • 118
 • 639
 • 0

PHỎNG PHÂN XƯỞNG CDU CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT BẰNG PHẦN MỀM PHỎNG PROII 8.1

MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG CDU CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROII 8.1
... đồ tổng thể vị trí nhà máy lọc dầu Dung Quất .9 Hình 1.2: Sơ đồ cụm phân xưởng nhà máy lọc dầu Dung Quất .10 Hình 2.1: hình 3D phân xưởng CDU nhà máy lọc dầu Dung Quất theo hướng Đông ... năm) nhà máy lọc dầu Dung Quất phần mềm PRO/II ” CBHD: KS Nguyễn Nhanh SVTH: Hoàng Quang Tuân ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 1.1 Tổng quan: Nhà máy lọc dầu Dung ... TBP dầu thô Bạch Hổ 54 Hình 4.2 Sơ đồ phân xưởng CDU Nhà máy lọc dầu Dung Quất phần mềm PROII 55 Hình 4.3: hình tháp T-1101 phần mềm Pro/II 61 Hình 4.4: hình...
 • 118
 • 981
 • 3

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và phỏng phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) của nhà máy lọc dầu Dung Quất’’.

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và Mô phỏng phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) của nhà máy lọc dầu Dung Quất’’.
... tài: ‘ Nghiên cứu phân xưởng đồng phân hóa (Isome hóa) nhà máy lọc dầu Dung Quất’’ SVTH: Trần Hữu Phương Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Xuân Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN XƯỞNG ... ISOMER HÓA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 2.1 Tổng quan nhà máy lọc dầu Dung Quất 2.1.1 Địa điểm Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Mặt nhà máy gồm có khu vực chính: phân xưởng ... ISOME HÓA 1.1 Giới thiệu trình đồng phân hóa Trong công nghiệp trình đồng phân hoá paraffin nhẹ bao gồm: - Đồng phân hoá n-C4 thành i-C4 : nguyên liệu cho trình alkyl hóa - Đồng phân hoá phân...
 • 79
 • 538
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô phỏng động quá trình vận hành tháp t 1501 phân xưởng rfcc nhà máy lọc dầu dung quất bằng phần mềm hysyscác qui trình xử lý chất thải trong nhà máy lọc dầu dung quất trang 4các qui trình xử lý chất thải trong nhà máy lọc dầu dung quấtmô tả quá trình vận hành tháp t 1501 phân xưởng rfcc nhà máy lọc dầu dung quấtxử lý nước thải tại nhà máy lọc dầu dung quấtmô phỏng phân xưởng đồng phân hóa isome hóa của nhà máy lọc dầu dung quấttổng quan về phân xưởng xử lý khí của nhà máy lọc dầu dung quấtthác số liệu trong phân xưởng xử lý khí của nhà máy lọc dầu dung quấtthiết lập sơ đồ công nghệ phân xưởng xử lý khí của nhà máy lọc dầu dung quấtsơ đồ công nghệ phân xưởng xử lý khí của nhà máy lọc dầu dung quấtmô phỏng phân xưởng cdu của nhà máy lọc dầu dung quất bằng phần mềm mô phỏng pro iidự án mở rộng nhà máy lọc dầu dung quấthiệu quả nhà máy lọc dầu dung quấthiệu quả của nhà máy lọc dầu dung quất2 lý thuyết về thiết bị loại muối trong nhà máy lọc dầu dung quấtTh c tr ng ho t ng k ch th ch ti u th cho nh m s n ph m m ph m c a c ng ty unileverSo sánh công ty hợp danh và công ty cổ phầnBài 4. Gia đình emBài 4. Gia đình emL m ph t nguy n nh n v gi i ph pM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yTi n tr nh m ph n gia nh p WTO c a Vi t Nam th c tr ng v tri n v ngth c tr ng v m t s gi i ph p thu h t u t v o c c khu c ng nghi p tr n a b n H N iPh n t ch th tr ng ti u th s n ph m c a c ng ty v n ph ng ph m Tr MyTuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiVan ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?chuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i C ng ty TNHHTM v DV Tu n Th oGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t Nam