Sản xuất diesel sinh học từ nguyên liệu có trị số axit cao

Sản xuất diesel sinh học từ phụ phẩm động vật pptx

Sản xuất diesel sinh học từ phụ phẩm động vật pptx
... dầu diesel mà người Canada tiêu thụ năm Theo Wardrop, Giám đốc marketing Rothsay, nhà máy thứ ba giới sản xuất diesel sinh học từ phụ phẩm động vật, với nhà máy Đức Kentucky (Mỹ) Diesel sinh học ... đầu sản xuất dầu diesel sinh học từ Các xương, phủ tạng phận thành phần bò mà khác bò, lợn người gà - không ăn thứ mà người Canada không ăn dùng để sản xuất Ngoài ra, Rothsay diesel sinh sản xuất ... học sản xuất từ nông nghiệp, chẳng hạn đậu tương cải dầu Diesel sinh học sản xuất cách kết hợp loại dầu chất béo tự nhiên với loại cồn (methanol ethanol) Tiến trình tạo hai sản phẩm: diesel sinh...
 • 5
 • 150
 • 0

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển nannochloropsis oculata ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển nannochloropsis oculata ở quy mô phòng thí nghiệm
... Đề tài Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Nannochloropsis oculata quy phòng thí nghiệm mà thực bước tiếp nối nghiên cứu Phòng Công nghệ Tảo, Vi n Công nghệ sinh học sàng ... sinh học chất lượng cao từ sinh khối vi tảo biển Nannochloropsis oculata, làm sở cho cho cải tiến quy trình công nghệ để sản xuất thương mại diesel sinh học từ vi tảo biển quy lớn Công vi c ... tách chiết cao 1.6.4 Chuyển hóa diesel sinh học từ dầu tảo Quá trình sản xuất diesel sinh học từ tảo bao gồm số bước Về bản, công nghệ sản xuất diesel sinh học từ tảo tương tự nguồn nguyên liệu...
 • 52
 • 548
 • 2

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển chlorella vulgaris và tetraselmis convolutae ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển chlorella vulgaris và tetraselmis convolutae ở quy mô phòng thí nghiệm
... VÀ ĐÀO TẠO VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LƢƠNG HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC TỪ VI TẢO BIỂN CHLORELLA VULGARIS TETRASELMIS CONVOLUTAE QUY MÔ PHÒNG ... hình nghiên cứu nƣớc đƣợc trình bày nêu trên, mong muốn đƣợc tiến hành nghiên cứu với đề tài Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Chlorella vulgaris Tetraselmis convolutae quy phòng ... hiệu tách chiết cao 5.4 Chuyển hóa diesel sinh học từ tảo Quá trình sản xuất diesel sinh học từ tảo bao gồm số bƣớc Về bản, công nghệ sản xuất diesel sinh học từ tảo tƣơng tự nhƣ nguồn nguyên liệu...
 • 76
 • 273
 • 1

nghiên cứu sàng lọc các loài vi tảo biển quang tự dưỡng hàm lượng lipid cao, thành phần acid béo phù hợp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất diesel sinh học

nghiên cứu sàng lọc các loài vi tảo biển quang tự dưỡng có hàm lượng lipid cao, thành phần acid béo phù hợp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất diesel sinh học
... phần nghiên cứu sử dụng sinh khối tảo giàu lipid làm nguyên liệu sản xuất NLSH, thực đề tài Nghiên cứu sàng lọc loài vi tảo biển quang tự dưỡng hàm lượng lipid cao, thành phần acid béo phù hợp ... CỨU 2.1 VẬT LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 2.1.1 Các chủng vi tảo biển đƣợc sử dụng cho trình nghiên cứu sàng lọc Các chủng vi tảo biển sử dụng cho trình sàng lọc bao gồm loài vi tảo biển quang tự ... giống Vi t Nam hàm lượng carbonhydrate cao (làm nguyên liệu sản xuất ethanol) giàu lipid thành phần acid béo phù hợp (làm nguyên liệu sản xuất biodiesel) Kết sàng lọc cho thấy số loài thuộc...
 • 97
 • 316
 • 1

Công nghệ sản xuất cồn sinh học từ nguồn nguyên liệu lignocellulose docx

Công nghệ sản xuất cồn sinh học từ nguồn nguyên liệu lignocellulose docx
... loại nguyên liệu lignocellulose Bước 3: Lên men cồn từ hỗn hợp đường hòa tan Để sản xuất lượng cồn lớn, việc lựa chọn chủng nấm men thích hợp cần thiết Những giống nấm men thường sử dụng công ... đổi nhiều tùy thuộc vào đặc tính cấu trúc nguồn nguyên liệu lựa chọn Giai đoạn bao gồm sử dụng học làm giảm kích thước nguyên liệu số phương pháp hóa sinh để loại lignin (lignin thành phần chuyển ... nguyên liệu cellulose Tuy nhiên, thời gian xử lý kéo dài hạn chế lớn phương pháp Bước 2: Thủy phân nguồn nguyên liệu tổ hợp enzyme Quá trình gây tiêu tốn nhiều chi phí giai đoạn sản xuất cồn Bằng...
 • 15
 • 406
 • 3

Tài liệu Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ppt

Tài liệu Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ppt
... truyền thống Nếu Jatropha đạt suất 8-10 hạt/ha/năm sản xuất diesel sinh học Loại dầu thay phần dầu diesel truyền thống cạn kiệt, giảm thiểu lượng khí thải ... làm phân hữu tốt để bón cho loại trồng, cho vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, vừa góp phần sản xuất sản phẩm sạch, vừa nâng cao độ phì đất Trong thành phần hạt Jatropha có độc ... nhuận thu phân phối cho nông dân sản xuất nguyên liệu nhà đầu tư công nghiệp chế biến dầu Jatropha tạo hiệu ứng xã hội to lớn Do trồng vùng miền núi nghèo túng, Jatropha tạo nhiều việc làm thu...
 • 3
 • 198
 • 0

Tài liệu Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ở Việt Nam pdf

Tài liệu Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ở Việt Nam pdf
... truyền thống Nếu Jatropha đạt suất 8-10 hạt/ha/năm sản xuất diesel sinh học Loại dầu thay phần dầu diesel truyền thống cạn kiệt, giảm thiểu lượng khí thải ... Về môi trường Jatropha lâu năm, phủ đất tốt, tuổi thọ 50 năm, sinh trưởng phát triển hầu hết loại đất xấu, nghèo kiệt, đất dốc, đất trơ sỏi đá, không cháy, gia súc không ăn Bởi Jatropha trồng ... làm phân hữu tốt để bón cho loại trồng, cho vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, vừa góp phần sản xuất sản phẩm sạch, vừa nâng cao độ phì đất Trong thành phần hạt Jatropha có độc...
 • 3
 • 195
 • 0

Hoàn thiện công nghệ thuộc da sinh thái và sản xuất thử da mềm từ nguyên liệu da trâu bò trong nước

Hoàn thiện công nghệ thuộc da sinh thái và sản xuất thử da mềm từ nguyên liệu da trâu bò trong nước
... Hon thin cụng ngh thuc da sinh thỏi ỏp dng cho da bũ ni a - Hon thin cụng ngh thuc da sinh thỏi ỏp dng cho da trõu ni a Cỏc cụng ngh ny ó c kim chng qua sn xut th nghim Trong nm, sau cỏc lụ th ... ú nghiờn cu hon thin QTCN thuc da sinh thỏi cho da trõu bũ nc Tng bc ỏp dng vo sn xut th nghim da mm C th l: -9- - Hon thin quy trỡnh cụng ngh sinh thỏi sn xut da trõu bũ mm (chun b thuc v thuc, ... cụng ngh thuc da tiờn tin nh chõu u, chõu M u ó ỏp dng rng rói cụng ngh thuc da sinh thỏi, nhm gim thiu ụ nhim mụi - 10 - trng v to sn phm sinh thỏi Ni dung ch yu ca cụng ngh thuc da sinh thỏi l...
 • 56
 • 227
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp
... TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u - Ch ng vi sinh v t s d ng nghiên c u qu gen vi sinh v t - Vi n Th ng Nông Hóa B môn Sinh h c Môi trư ng- Vi n Môi trư ng Nông nghi p cung c p ... t hư ng nghiên n thu hút c s quan tâm c a nhà khoa h c nư c V i ý nghĩa thi t th c ó, Nghiên c u kh s n xu t etanol sinh h c t ph ph m nông nghi p” nh m xác nh c kh s n xu t etanol sinh h c ... th hai tiêu th nhi u etanol sinh h c c ng ng Âu châu v i m c kho ng 1,07 tri u t n etanol diesel sinh h c năm 2006 Công ty Diester s n xu t diesel sinh h c Téréos s n xu t etanol Thu i công ty...
 • 65
 • 1,414
 • 10

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen
... xây d ng ñư c quy trình ch bi n cho s n ph m nư c gi i khát u ng li n nư c gi i khát chè ñen hương dâu, nư c gi i khát chè ñen hương d a, nư c gi i khát chè ñen hương trái h n h p Do nghiên c u ... lư ng chè pha mà có mùi thơm, 3.1 Đ i tư ng nghiên c u: chè ñen OF 3.2 Ph m vi nghiên c u: Trong ph m vi nghiên c u c a ñ tài này, ch nghiên c u cho chè ñen t m t hàng chè ñen OF lo i chè giàu ... n xu t t nguyên li u t nhiên ngày kh e c a ngư i tiêu dùng, vi c th c hi n ñ tài: Nghiên c u quy tăng [25], [26] trình s n xu t nư c gi i khát t nguyên li u chè ñen” m t vi c làm Cây chè (Camellia...
 • 13
 • 867
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãng và bước đầu đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô " docx

Báo cáo
... thực cho người Từ kết trình bày hiệu suất trình thủy phân trình lên men tính sơ nhu cầu nguyên liệu để sản xuất etanol sinh học từ thân ngô vào khoảng 12 kg nguyên liệu thô/1lit etanol tinh khiết ... hợp cho trình thủy phân có ý nghĩa lớn ảnh hưởng đến hiệu sản xuất etanol từ thân ngô Ở nồng độ axit thấp 0,5%, hiệu thủy phân đạt thấp Ngược lại nồng độ axit cao 4%, trình thủy phân diễn mạnh tiêu ... Lượng etanol dịch sau lên men vào khoảng 1,9- 4,2 % thể tích Nếu so với sản xuất etanol từ nguyên liệu tinh bột đạt tới 6-9,5% thể tích Như vậy, lượng etanol sản xuất từ nguyên liệu thân ngô không...
 • 6
 • 327
 • 2

Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ và trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất, năng suất cây trồng và giảm phát thải khí nhà kính ppt

Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ và trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất, năng suất cây trồng và giảm phát thải khí nhà kính ppt
... rm v tru, ngha l TC cao thỡ N v K cng tng IV Kết luận - Hm lng cacbon tng s, cacbon hu c v kali rm cao hn hm lng cú tru Ngc li hm lng nit v P2O5 rm thp hn so vi tru - Than sinh hc lm t tru theo ... cacbon hu c, nit v P2O5 cao hn cỏc phng phỏp t trc tip (PP1 v PP2) - Than sinh hc lm t rm r theo phng phỏp t giỏn tip (PP7) cng cho hm lng cacbon tng s, cacbon hu c, nit v K2O cao hn cỏc phng phỏp ... lng nit cú PP3 l cao nht, tip n l PP1 v thp nht l PP2, vi cỏc giỏ tr tng ng l 0,07%, 0,05% v 0,02% Vi cỏc phng phỏp to TSH t rm r: PP4, PP5, PP6, PP7 cho thy, hm lng nit cú PP7 l cao nht, tip n...
 • 5
 • 1,447
 • 45

Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ở Việt Nam pps

Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ở Việt Nam pps
... dù sao, Jatropha loại quý loài người phải quan tâm khai thác tốt giá trị sinh học Về kinh tế, xã hội Phát quan trọng từ Jatropha lấy hạt làm nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học Hạt Jatropha ... dầu thô tinh luyện diesel sinh học glyxerin Mặc dầu diesel sinh học sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu: cải dầu, hướng dương, đậu tương, dầu cọ, mỡ động vật…, sản xuất từ Jatropha có giá thành ... nhất, chất lượng tốt, tương đương với dầu diesel hóa thạch truyền thống Nếu Jatropha đạt suất 8-10 hạt/ha/năm sản xuất diesel sinh học Loại dầu thay phần dầu diesel truyền thống cạn kiệt, giảm thiểu...
 • 5
 • 94
 • 0

Báo cáo thực tập Sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạ (thuyết trình)

Báo cáo thực tập Sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạ (thuyết trình)
... Nguyên liệu sản xuất III Phân xưởng Biomass Nằm khuôn viên trường ĐHBK TP.HCM Dựa hợp tác ĐHBK Viện nghiên cứu trường ĐH Tokyo Đầu năm 2010 phân xưởng bắt đầu hoạt động IV Quy trình sản xuất Phân ... 2010 phân xưởng bắt đầu hoạt động IV Quy trình sản xuất Phân xưởng Biomass 1.Tiền xử lý Máy cắt rơm Thiết bị nổ Quá trình lên men Quá trình lên men Quá trình chưng cất Quá trình chưng cất Quá...
 • 15
 • 848
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên liệu để sản xuất diesel sinh học biodieselnguyên liệu sản xuất diesel sinh họclựa chọn nguyên liệu cho sản xuất diesel sinh họcsản xuất diesel sinh họcsản xuất xăng sinh học từ rơm rạquá trình sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạquy trình sản xuất xăng sinh học từ rơm rạsản xuất ethanol sinh học từ rơm rạsản xuất than sinh học từ phế phẩm nông nghiệpquy trình sản xuất dầu sinh học từ rơm rạsản xuất dầu sinh học từ rơm rạnghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ và trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất năng suất cây trồng và giảm phát thải khí nhà kính pptnghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệpthiết kế phân xưởng sản xuất ethanol sinh học từ tinh bột sắnsản xuất diesel sinh học biodieselCấu hình và vận hình MPLS VPNTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGGiáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảBài 7. Áp suấtBài 8. Gương cầu lõmBài 9. Lực đàn hồiHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Mixed ricepaperUnit 03. Music. Lesson 6. WritingShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2a student bookTiny talk 3a student bookTiny talk 3b student bookBáo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nội