Xúc tác oxy hóa hoàn toàn CO ở nhiệt độ thấp

Nghiên cứu quá trình oxy hóa hoàn toàn CO và Hydrocacbon trong khí thải động sử dụng xúc tác dạng Nano

Nghiên cứu quá trình oxy hóa hoàn toàn CO và Hydrocacbon trong khí thải động cơ sử dụng xúc tác dạng Nano
... ton hi hydrocacbon núi riờng v hn hp khớ thi hydrocacbon v CO ng c diesel núi chung Xỳc tỏc nano 5%CuO-1%Pt/5%CeO2-La2O3SiO2/Al2O3(TS) cú hot tớnh cao i vi phn ng oxi húa hon ton cỏc hp cht hydrocacbon ... qu x lý hydrocacbon v CO khớ thi ng c 3.4 KT QU TH NGHIM B XC TC DOC X Lí KH TRấN NG C 3.4.1 Kt qu th nghim khớ thi hydrocacbon v CO trờn ng c cha lp b xỳc tỏc DOC Kt qu lng khớ phỏt thi hydrocacbon ... 1,10 1,10 0,66 0,46 0,46 CO [g/kWh] 0,998 4,50 4,00 2,10 1,50 1,50 3.4.2 Kt qu th nghim khớ thi hydrocacbon v CO trờn ng c lp b xỳc tỏc DOC Kt qu khớ phỏt thi hydrocacbon v CO ng c xe buýt trc v...
 • 25
 • 104
 • 0

Nghiên cứu chế tạo xúc tác hopcalite cho phản ứng oxi hóa co nhiệt độ thấp

Nghiên cứu chế tạo xúc tác hopcalite cho phản ứng oxi hóa co ở nhiệt độ thấp
... pin nhiên liệu CO tác nhân đầu độc xúc tác pin nhiên liệu (phản ứng PROX), xúc tác cho detector phát CO 1.5.6 Cơ chế phản ứng xúc tác Oxi hóa CO chế phản ứng xúc tác oxi hóa CO hopcalite nhiều ... trình nghiên cứu phản ứng oxi hóa – khử, coi phản ứng oxi hóa CO xúc tác kim loại phản ứng nghiên cứu kỹ hiểu thấu đáo nhất, thực có không bất đồng ý kiến tác giả chế phản ứng Cho đến nay, sở nghiên ... nhanh, giai đoạn tách nguyên tử oxi khỏi bề mặt giai đoạn khống chế phản ứng oxi hóa CO nhiệt độ thấp phản ứng chủ yếu xảy theo chế liên hợp Một số tác giả nghiên cứu oxi hóa CO oxit kim loại...
 • 74
 • 332
 • 2

Tiểu luận môn động học xúc tác tìm hiểu xúc tác chuyển hóa CO nhiệt độ cao

Tiểu luận môn động học xúc tác tìm hiểu xúc tác chuyển hóa CO ở nhiệt độ cao
... hoạt động tương tự động cao so với 5wt% CuO xúc tác thương mại Fe-Cr-Cu Chất trợ xúc tác Việc bổ sung trợ xúc tác CuO làm tăng độ phân tán, hoạt động xúc tác tăng hoạt tính Fe 3O4 nhiệt độ đầu ... động xử lý nên làm sau đó, đặc biệt phải rửa trước ăn Quần áo nên thay đổi vào cuối ca làm việc Kết luận Qua tiểu luận tìm hiểu trình WGS , xúc tác cho trình HT-WGS Tìm hiểu thành phần xúc tác, ... NỘI DUNG Tìm hiểu trình chuyển hóa CO nhiệt độ cao (High temperature water - gas - shift) Thành phần, cấu trúc điều chế xúc tác Nguyên nhân hoạt tính xúc tác Các phương pháp nghiên...
 • 44
 • 197
 • 3

Thuyết trình môn động học xúc tác tìm hiểu xúc tác chuyển hóa CO nhiệt độ cao

Thuyết trình môn động học xúc tác tìm hiểu xúc tác chuyển hóa CO ở nhiệt độ cao
... xúc tác phát triển BASF vào năm 1911 Giai đoạn 2: + Hoạt động nhiệt độ thấp 210-240°C + Chất xúc tác dựa Cu / ZnO / Al2O3 Tìm hiểu trình WGS Tìm hiểu trình WGS Tìm hiểu trình HT-WGS • Hoạt động ... CrO3 chuyển thành Cr2O3 Điều chế xúc tác Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình nung • Nhiệt độ cao kim loại Fe số phản ứng phụ tạo oxit thấp hơn, cacbua 5Fe3O4 + 3 2CO • 3Fe5C2 + 2 6CO2 Fe cacbua xúc tác ... Nội Dung Tìm hiểu trình WGS Thành phần xúc tác Chất trợ xúc tác Điều chế xúc tác Nguyên nhân gây hoạt tính Nghiên cứu đặc trưng Kết luận Tìm hiểu vế qúa trình WGS • Quá trình WGS lần báo...
 • 36
 • 147
 • 2

nghiên cứu xúc tác oxy hóa metanol thành formaldehit

nghiên cứu xúc tác oxy hóa metanol thành formaldehit
... Quỏ trỡnh c tin hnh vi nng metanol thp khong 6% xp x gii hn n di ca hp cht metanol - khụng khớ iu kin nhit tha oxy nh vy formaldehyde c to thnh l phn ng oxy húa metanol trờn xỳc tỏc kim loi ... toỏn c hydro v oxy d v s to thnh cỏc sn phm phụ Cụng ngh chuyn húa hon ton metanol (cụng ngh BASF) c trng ca cụng ngh ny l trỡ ch chuyn húa metanol nhit cao (u 720oC) Do ú metanol cú mc ... phm quan trng nht, tng hp t metanol Khong 40% Metanol trờn th gii c dựng tng hp formaldehyde vi t l gia tng t 30% Cỏc phng phỏp tin hnh u dựa trờn quỏ trỡnh oxyho Metanol bng khụng kh Chng ch...
 • 128
 • 540
 • 5

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ HIỆN TƯỢNG SƯƠNG MUỐI VÙNG TÂY BẮC

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ HIỆN TƯỢNG SƯƠNG MUỐI Ở VÙNG TÂY BẮC
... 196 Tập 1: Khí tượng - Khí hậu, Khí tượng Nông nghiệp Biến đổi Khí hậu Hội thảo khoa học Quốc gia Khí tượng Thuỷ văn, Môi trường Biến đổi Khí hậu ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG ... biến đổi ngày bắt đầu kết thúc nhiệt độ tối thấp nhỏ 70C (a, b) sương muối (c, d) trạm Mộc Châu Mức độ biến đổi nhiệt độ tối thấp sương muối Mức độ biến đổi hàng năm nhiệt độ tối thấp sương muối ... mức độ an toàn sương muối nhiệt độ thấp đến sinh trưởng, phát triển cao su, cà phê nhằm Tập 1: Khí tượng - Khí hậu, Khí tượng Nông nghiệp Biến đổi Khí hậu 171 Hội thảo khoa học Quốc gia Khí tượng...
 • 83
 • 317
 • 0

Nghiên cứu phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử nhiệt độ thấp

Nghiên cứu phân hủy nhiệt Policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử ở nhiệt độ thấp
... PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu 2.1 Đề tài nghiên cứu phân hủy nhiệt PCBs dầu biến phế thải với hệ xúc tác cấu tử nhiệt độ thấp Trong đó, đối tƣợng đƣợc sử dụng nghiên cứu bao gồm: - Dầu biến ... tài Nghiên cứu phân hủy nhiệt PCBs dầu biến phế thải với hệ xúc tác ba cấu tử, nhiệt độ thấp (≤600oC) 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài - Xác định đƣợc xúc tác, lƣợng chất mang, nhiệt độ để thực phân ... NGÔ THỊ MINH HIỀN NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY NHIỆT POLICLOBIPHENYL TRONG DẦU BIẾN THẾ PHẾ THẢI VỚI HỆ XÚC TÁC BA CẤU TỬ NHIỆT ĐỘ THẤP Chuyên ngành Mã số ngành : Khoa học Môi...
 • 100
 • 1,338
 • 21

Nghiên Cứu Phân Hủy Nhiệt Policlobiphenyl Trong Dầu Biến Thế Phế Thải Với Hệ Xúc Tác Ba Cấu Tử Nhiệt Độ Thấp

Nghiên Cứu Phân Hủy Nhiệt Policlobiphenyl Trong Dầu Biến Thế Phế Thải Với Hệ Xúc Tác Ba Cấu Tử Ở Nhiệt Độ Thấp
... tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phân hủy nhiệt PCBs dầu biến phế thải với hệ xúc tác cấu tử nhiệt độ thấp Trong đó, đối tượng sử dụng nghiên cứu bao gồm: - Dầu biến phế thải chứa PCBs, nồng độ ... phát thải gây ô nhiễm môi trường từ dầu biến nói chung dầu biến phế thải nói riêng, luận văn lựa chọn thực đề tài: Nghiên cứu phân hủy nhiệt Policlobiphenyl dầu biến phế thải với hệ xúc tác ba cấu ... NGÔ THỊ MINH HIỀN NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY NHIỆT POLICLOBIPHENYL TRONG DẦU BIẾN THẾ PHẾ THẢI VỚI HỆ XÚC TÁC BA CẤU TỬ NHIỆT ĐỘ THẤP Chuyên ngành Mã số ngành : Khoa học Môi...
 • 100
 • 183
 • 0

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin DE thấp hơn 10 bằng phương pháp axit nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE thấp hơn 10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng tinh bột, nồng độ axit thời gian đến trình biến hình axit HCl nhiệt độ 250C (nhiệt độ phòng) phương pháp QHTN ... phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 500C nhiệt độ phòng (25 C), thấy phƣơng pháp biến hình axit nhiệt độ phòng (250C) ƣu điểm so với phƣơng pháp biến hình tinh bột 500C nhƣ: số DE cao hơn, nhiệt độ...
 • 8
 • 428
 • 2

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin DE<10 bằng phương pháp axit nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... chỉnh nhiệt độ 250C, trình sản xuất đơn giản nên sản xuất theo qui mô lớn dễ dàng Đó mục đích đề tài Chính chọn phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng ... thuật biến hình nhiệt độ 50oC dựa phƣơng pháp Wurzburg [10], nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) dựa sở phƣơng pháp biến hình N Atichocudomchai, S Vararinit [7] 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình...
 • 8
 • 491
 • 2

BÁO CÁO " THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HÀM LƯỢNG AXÍT AMIN VÀ VI SINH VẬT CỦA BỘT LÒNG TRẮNG TRỨNG GÀ SảN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP " doc

BÁO CÁO
... thnh phần hóa học, thnh phần v hm lợng axít amin nh số tiêu vi sinh vật quan trọng 413 Nguyn Xuõn Duy, Nguyn Anh Tun v H Ngc Tr My bột lòng trắng trứng g sản xuất kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp đợc ... thnh công phơng pháp sản xuất bột lòng trắng trứng g (CEWP) cách sấy nhiệt độ thấp Kết tạo đợc sản phẩm bột lòng trắng trứng đáp ứng yêu cầu chất lợng cảm quan v hóa học so sánh với sản phẩm thơng ... xác định thnh phần hóa học, thnh phần axít amin v phân tích tiêu vi sinh vật CEWP VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Chuẩn bị mẫu Bột lòng trắng trứng g đợc chuẩn bị theo phơng pháp mô tả Hồ...
 • 5
 • 342
 • 1

Bảo quản thực phẩm nhiệt độ thấp, làm lạnh và đông lạnh

Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp, làm lạnh và đông lạnh
... vật theo nhiệt độ 1.3.1.2 Hoạt động vi sinh vật nhiệt độ thấp 1.3.2 Tác dụng nhiệt độ thấp tế bào thể sống thực phẩm 1.4 Bảo quản nhiệt độ thấp làm lạnh đông lạnh 1.4.1 Làm lạnh ... phần hóa học sản phẩm hay thể sống 1.4 Bảo quản nhiệt độ thấp làm lạnh đông lạnh Tốc độ hầu hết phản ứng hóa học phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ thấp tốc độ phản ứng giảm Thực phẩm bắt đầu bị ... Cơ sở lý thuyết làm lạnh đông lạnh sản phẩm Hầu hết thực phẩm bị hư hỏng nguyên nhân sau: -Thực phẩm bị hư hỏng tác dụng enzyme có sẵn thực phẩm -Thực phẩm bị hư hỏng vi sinh vật xâm nhập từ vào...
 • 21
 • 2,268
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: xúc tác trong hóa học hữu cơphát triển qua biến thái không hoàn toàn có ở một số loài côn trùng như châu chấu cào cào phát triển của châu chấu là một ví dụ điển hình về phát triển qua biến thái không hoàn toàntừ phương trình này ta thấy được cod cần cho oxy hóa hoàn toàn tế bào sẽ bằng nồng độ tế bào nhân với 1 42phản ứng oxy hóa hoàn toàn1phản ứng oxy hóa hoàn toànphần 1 bị oxy hoá hoàn toàn thu được 0 78g hỗn hợp oxitkhả năng khoáng hoá hoàn toàn phenol và phenol đỏchuyển hoá nước làm việc ở nhiệt độ cao lên c thể mất ngiều nước do thi nhiệt gây nh hưởng tới tim thận gan hệ tiêu hoá hệ thần kinháp lực toàn phần ở nhiệt độ tính toánviệc trồng lúa nước đốt sinh khối ở nhiệt độ thấp chăn nuôi gia súc thải chất thải khai thác nhiên liệu hóa thạchphương pháp sấy ở nhiệt độ thấpphương pháp axit ở nhiệt độ thấpsấy ở nhiệt độ thấpđiện trở của kim loại ở nhiệt độ thấptổng hợp bột màu coban aluminat coal2o4 kích thích hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấpĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại