Nghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ

Nghiên cứu công nghệ xử vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ

Nghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ
... trình xử cho kết tốt Vì khuân khổ đề tài luận văn chọn đề tài Nghiên cứu công nghệ xử vi sinh nước thải sản xuất bột giấy Công ty cổ phần Giấy An Hòa” mong muốn xử hiệu nước thải công ty ... lượng nước bị ô nhiễm, giảm qui mô đầu tư trạm xử nước thải Sơ đồ quy trình công nghệ xử nước thải công ty cổ phần Giấy An Hòa Hình 1.1 Sơ đồ quy trình công nghệ xử nước thải công ty cổ ... phép nước thải sở sản xuất giấy (không sản xuất bột giấy) sở sản xuất bột giấy, liên hợp sản xuất giấy bột giấy thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước...
 • 67
 • 202
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước thải sản xuất bột giấy của công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã Long Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh công suất 250m3 ngày.đêm

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bột giấy của công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã Long Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh công suất 250m3 ngày.đêm
... pháp xử nước thải công nghiệp sản xuất giấy bột giấy  Lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp  Tính toán thiết kế công trình xử IV PHẠM VI ĐỀ TÀI Việc ứng dụng công nghệ xử chung ... cứu công nghệ thích hợp xử nước thải cho ngành công nghiệp sản xuất bột giấy giấy cần thiết Đề tài thực nhằm mục đích nghiên cứu đề xuất công nghệ xử nước thải thích hợp cho nhà máy giấy Tam ... BỘT GIẤY VÀ GIẤY I HIỆN TRẠNG NGHÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY Công nghiệp giấy nước ta có qui mô sản xuất nhỏ Năng lực sản xuất bột giấy đạt khoảng 150 - 170 ngàn tấn/năm, suất thiết...
 • 94
 • 630
 • 0

NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT GIẤY ĐỐNG CAO, BẮC NINH

NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT GIẤY ĐỐNG CAO, BẮC NINH
... chia phương pháp xử kỵ khí thành nhóm: - Xử nước thải phương pháp xử kỵ khí với sinh trưởng lơ lửng - Xử nước thải phương pháp xử kỵ khí với sinh trưởng gắn kết 25  Phương pháp xử ... dân làng nghề 1.4.3 Một số phương pháp xử nước thải công nghiệp giấy 1.4.3.1 Thành phần tính chất nước thải sản xuất giấy Nước thải công nghiệp đặc trưng ngành nghề sản xuất Quá trình sản xuất ... bào Phương pháp màng sinh học thường dùng để xử nước thải có độ nhiễm bẩn thấp hiệu xử thường không cao 1.3.2.2 Xử nước thải phương pháp sinh học kỵ khí Các nghiên cứu xử nước thải...
 • 125
 • 241
 • 0

Nghiên cứu biện pháp xử ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy đống cao, bắc ninh

Nghiên cứu biện pháp xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy đống cao, bắc ninh
... nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp xử ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy Đống Cao, Bắc Ninh Mục tiêu đề tài: Đánh giá trạng môi trường nước thải làng nghề sản xuấy giấy Đống Cao, tuyển ... dân làng nghề 1.4.3 Một số phương pháp xử nước thải công nghiệp giấy 1.4.3.1 Thành phần tính chất nước thải sản xuất giấy Nước thải công nghiệp đặc trưng ngành nghề sản xuất Quá trình sản xuất ... đề ô nhiễm môi trường ngành sản xuất giấy bột giấy vấn đề xúc đặc biệt quan tâm nhà quản môi trường nhà hoạch định sách 1.4.2 Tình hình sản xuất xử ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất giấy...
 • 121
 • 87
 • 0

Nghiên cứu biện pháp xử ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy đống cao, bắc ninh

Nghiên cứu biện pháp xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy đống cao, bắc ninh
... nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp xử ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy Đống Cao, Bắc Ninh Mục tiêu đề tài: Đánh giá trạng môi trường nước thải làng nghề sản xuấy giấy Đống Cao, tuyển ... hình sản xuất giấy Việt Nam làng nghề Bắc Ninh 27 1.4.1 Tình hình sản xuất giấy Việt Nam 27 1.4.2 Tình hình sản xuất xử ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc ... dân làng nghề 1.4.3 Một số phương pháp xử nước thải công nghiệp giấy 1.4.3.1 Thành phần tính chất nước thải sản xuất giấy Nước thải công nghiệp đặc trưng ngành nghề sản xuất Quá trình sản xuất...
 • 125
 • 129
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính
... tham khảo detmabun • Khảo sát khả hấp phụ tĩnh • Khảo sát khả hấp phụ động • Ứng dụng than bùn biến tính để tách kim loại nặng khỏi nước thải bể mạ chứa Cu, Ni, Cr 2.2 ứng dụng than bùn Than bùn ... tủa, phương pháp sắc ký, phương pháp chiết pha rắn, phương pháp hấp phụ Trong khóa luận này, đề xuất phương pháp hấp phụ kết hợp với phương pháp kết tủa để tách Ni khỏi nguồn nước bị ô nhiễm ... phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ keo tụ… Với ưu điểm phương pháp hấp phụ phương pháp kết tủa nên đề xuất kết hợp hai phương pháp hấp phụ...
 • 43
 • 714
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính
... tham khảo detmabun • Khảo sát khả hấp phụ tĩnh • Khảo sát khả hấp phụ động • Ứng dụng than bùn biến tính để tách kim loại nặng khỏi nước thải bể mạ chứa Cu, Ni, Cr 2.2 ứng dụng than bùn Than bùn ... tủa, phương pháp sắc ký, phương pháp chiết pha rắn, phương pháp hấp phụ Trong khóa luận này, đề xuất phương pháp hấp phụ kết hợp với phương pháp kết tủa để tách Ni khỏi nguồn nước bị ô nhiễm ... phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ keo tụ… Với ưu điểm phương pháp hấp phụ phương pháp kết tủa nên đề xuất kết hợp hai phương pháp hấp phụ...
 • 28
 • 350
 • 3

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pptx

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pptx
... mẫu nghiệm thức nghiệm thức đối chứng đất Thí nghiệm lặp lại lần 2.3.2 Nghiên cứu xử lân nước thải chế biến thủy sản hệ thống xử có chứa vật liệu đất đỏ bazan Tiến hành bố trí thí nghiệm ... thủy sản đất đỏ bazan phòng thí nghiệm thực nhằm: (i) lựa chọn mẫu đất đỏ bazan có khả làm giảm hàm lượng lân nước cao nhất; (ii) xác định khả hấp phụ lân vật liệu đất bazan nước thải chế biến thủy ... 1g đất đỏ bazan hấp phụ 1,51 mg PO43- tương đương với 0,49 mg 3- P-PO4 3.3 Khả loại bỏ lân nước thải chế biến thủy sản hệ thống lọc chứa vật liệu đất đỏ bazan Nước thải dùng làm thí nghiệm xử lý...
 • 9
 • 387
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử yếm khí nước thải sản xuất bún bằng thiết bị UASB

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử lý yếm khí nước thải sản xuất bún bằng thiết bị UASB
... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI GIAI ĐOẠN XỬ LÝ YẾM KHÍ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT BÚN BẰNG THIẾT BỊ UASB KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: ... tài: “ Nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng tới giai đoạn xử yếm khí nƣớc thải sản xuất bún thiết bị UASB Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp Chƣơng ... TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Quốc Huy Mã SV: 121084 Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Tên đề tài: Nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng tới giai đoạn xử yếm khí nƣớc thải sản xuất bún thiết...
 • 54
 • 443
 • 0

nghiên cứu hiệu quả xử nitơ trong nước thải thủy sản bằng mô hình kỵ - hiếu khí kết hợp cải tiến

nghiên cứu hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sản bằng mô hình kỵ - hiếu khí kết hợp cải tiến
... thuật Môi Trường Tên đề tài : Nghiên cứu hiệu xử Nitơ nước thải thủy sản hình kỵ - hiếu khí kết hợp cải tiến Các liệu ban đầu : Báo cáo chất lượng nước thải thủy sản Báo cáo mức độ ô nhiễm nước ... Xử số liệu thực nghiệm đưa kết luận khả xử COD, N, P hình Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Nước thải thủy sản doanh nghiệp khu công nghiệp Long Hậu - Sử dụng hình kỵ - hiếu khí kết hợp ... nước thải Hiệu suất xử nitơ ( % ) Các phương pháp xử Nitơ dạng hữu NH 3- NH4+ NO 3- Hiệu suất xử % Xử thông thường Bậc I 10 - 20% 0 - 10% Bậc II 15 - 50% < 10% Hiệu suất thấp 10 - 30% Xử...
 • 106
 • 509
 • 3

nghiên cứu thực tế quản lý, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh vina-bingo

nghiên cứu thực tế quản lý, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh vina-bingo
... xut kinh lch ca doanh nghip l s dch chuyn ca doanh nghip vo i tng tớnh giỏ nht nh, nú l ca doanh nghip b vo qu trnh sn xut kinh doanh 1.1 Phõn loi chi phớ sn xut kinh doanh Chi phớ sn xut kinh doanh ... V CễNG TY TNHH VINA-BINGO Sơ lợc lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty TNHH VINA-BINGO c thnh lp theo Giy phộp u t s 16/GPKCN-HP cp ngy 27 thỏng 06 nm 2002 Tờn gi: Cụng ty TNHH VINA-BINGO ... hiu qu kinh doanh Hiu qu kinh doanh ca doanh nghip l mt ch tiờu kinh t tng hp phn ỏnh trỡnh s dng cỏc yu t ca quỏ trỡnh sn xut Hiu qu kinh doanh cng th hin s dng kh nng ca cỏc nh qun tr doanh...
 • 33
 • 148
 • 1

Nghiên cứu tạo một tổ hợp vi sinh vật để sản xuất phân vi sinh

Nghiên cứu tạo một tổ hợp vi sinh vật để sản xuất phân vi sinh
... hình sản xuất, sử dụng phân bón vi sinh hữu giới Vi t Nam 1.1.4.1 Tình hình sản xuất, sử dụng phân bón vi sinh vật giới [3] Phân bón vi sinh nhiều quốc gia giới sản xuất sử dụng từ sớm Phân bón vi ... hình sản xuất, sử dụng phân bón vi sinh hữu Vi t Nam [3] Trước lợi ích phân vi sinh đem lại, Vi t Nam bắt đầu có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vi c tạo loại phân bón sinh ... chủng vi sinh vật sống có ích tuyển chọn chứa [17] 1.1.2 Các loại vi sinh vật dùng sản xuất phân vi sinh [17] Có nhiều nhóm vi sinh vật có ích bao gồm vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn sử dụng để làm phân...
 • 52
 • 140
 • 0

SLIDE Nghiên cứu tạo một tổ hợp vi sinh vật để sản xuất phân vi sinh

SLIDE Nghiên cứu tạo một tổ hợp vi sinh vật để sản xuất phân vi sinh
...  Nên tiếp tục nghiên cứu tỷ lệ vi sinh vật chế phẩm vi sinh, chế độ, hàm lượng phân bón sử dụng phân bón vi sinh để tăng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tiết kiệm chi phí phân bón, nâng ... nghiệm, so sánh hiệu phân bón sản xuất với sản phẩm phân vi sinh thị trường 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phân tích số thành phần bã thải nấm trước sau xử lý với vi sinh vật - Định lượng cellulose ... sinh trưởng để xác định thời điểm thu sinh khối vi sinh vật cách đo độ hấp thụ quang mẫu nuôi cấy 2.3 Xử lý bã thải nấm phương pháp ủ với chế phẩm vi sinh 2.4 Xác định hiệu phân vi sinh đến sinh...
 • 20
 • 276
 • 3

Nghiên cứu khả năng xử độ màu nước thải dệt nhuộm bằng tio2

Nghiên cứu khả năng xử lý độ màu nước thải dệt nhuộm bằng tio2
... UV-A Để xác định rõ khả xử độ màu nước thải dệt nhuộm phản ứng quang hóa với chất xúc tác TiO2, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả xử độ màu nước thải dệt nhuộm TiO2 xi Chương 1: Tổng ... VỀ DỆT NHUỘM 1.1.1 Nước thải dệt nhuộm 1.1.2 Sơ lược thuốc nhuộm 1.1.3 Tác hại ô nhiễm nước thải dệt nhuộm thuộc nhuộm 1.1.4 Các phương pháp xử độ màu nước thải ... Các phương pháp xử độ màu nước thải dệt nhuộm Xử độ màu nước thải dệt nhuộm có nhiều phương pháp bao gồm sinh học hóa Phương pháp sinh học nhờ vi sinh vật phương pháp hóa sử dụng hóa...
 • 60
 • 186
 • 0

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười
... 3.3 Kết xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy 3.3.1 Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy lô rộng Năng suất quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy cao quy trình canh tác nông ... Bước 3: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để nâng cao suất hiệu kinh tế đay sản xuất bột giấy Bước 4: Thử nghiệm quy trình xây dựng mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy Hình Sơ đồ bước nghiên cứu 2.2 ... canh tác đay sản xuất bột giấy có suất tăng quy trình nông dân từ 22,8-33,3% hiệu kinh tế tăng quy trình nông dân từ 38,5 57,1% Năng suất mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy cao quy trình...
 • 17
 • 163
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xử lý amoni trong nước thải sản xuất giấyquản lý và xử lý chất lượng nước thải sản xuấtcác nghiên cứu ứng dụng xử lý kln trong bùn thải bằng cỏ vetiverkết quả nghiên cứu hiệu suất xử lý hợp chất fipronil theo tốc độ dòng chảy của nướcmô hình xử lý nước thải sản xuất bột ngọtnghiên cứu thực nghiệm xử lý màu hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm bằng mô hình công nghệ sinh học kỵ khí hai giai đoạnnghiên cứu thực trạng xử lý tình huống sư phạm của giáo viên tiểu học trong công tác giáo dục hạnh kiểm học sinhgiáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường pgs ts nguyễn xuân thànhnội dung 6 nghiên cứu quy trình xử lý môi trường đất nước không khí và thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật độc hạinghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ cod n và p trong nƣớc thải chăn nuôi bằng kỹ thuật tầng vi sinh chuyển động với hệ thống yếm khí thiếu khí hiếu khí theo mẻnghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngnghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc hiếu khí sử dụng giá thể sơ dừa kết hợp hồ thủy sinhtiểu luận nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của ba loại thực vật thủy sinh lục bình rau ngổ bèo cámnghiên cứu phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải bằng chất hấp phụ sinh học có nguồn gốc từ phế liệu thủy sản chitin chitosanđề tài nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy tại công ty cổ phần giấy vĩnh huêDecree No. 85 2015 ND-CP detailing a number of articles the Labor Code in terms of policies for female employeesDecree No. 108 2015 ND-CP guiding a number of Articles of the Law on Special Excise DutyLich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Kế hoạch 147 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018Quyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửQuyết định số 15 2015 QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long AnThông báo 8887 TB-TCH về tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan giai đoạn năm 2016 do Tổng cục Hải quan ban hànhSHIFT TRIALfinal10 2010 FONTWEE SIONG TEO.Syncope risk stratificationMẫu thông báo kết quả thẩm định dự ánMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự ánChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền GiangAF ablation bc.NTrChỉ thị 07 CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư côngHướng dẫn 1499 HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệp