bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp 2016

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 1 TỔNG QUAN

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 1 TỔNG QUAN
...   CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN THANH TOÁN CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN ... TÀI KHOẢN 11 1 - TIỀN MẶT 11 2 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC 11 3 - TIỀN ĐANG CHUYỂN LOẠI – TIỀN VÀ VẬT TƯ 12 1 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 15 2 - NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 15 3 – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 15 5 – SẢN ... SÁCH TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG ĐƠN VỊ TỔNG CỤC TỔNG CỤC DỰ TOÁN CẤP I THUẾ HẢI QUAN ĐƠN VỊ CỤC CỤC DỰ TOÁN CẤP II THUẾ HẢI QUAN ĐƠN VỊ CHI CỤC CHI CỤC DỰ TOÁN CẤP III THUẾ HẢI QUAN GV: Vũ Quang Nguyên...
 • 32
 • 1,974
 • 31

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 2 KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 2 KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ
... TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC 1 12 – TGNH, KB 1 121 – TIỀN VIỆT NAM SDĐK 1 122 – NGOẠI TỆ TPS SDCK TPS 1 123 – VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN TIỀN CHUYỂN TỪ NƠI NÀY SANG NƠI ... THEO DÕI TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN TẠI NH, KB TIỀN CÓ NGUỒN GỐC TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÌ CÓ QUYỀN GỬI VÀO NGÂN HÀNG 1 12 – TGNH, KB TIỀN GỬI VÀO NH, KB TIỀN RÚT RA KHỎI NH, KB KẾ TOÁN TIỀN GỬI ... MẶT TIỀN THU VÀO TIỀN CHI RA KẾ TOÁN TIỀN MẶT 111 - TIỀN MẶT 1111 – TIỀN VIỆT NAM SDĐK 11 12 – NGOẠI TỆ TPS SDCK TPS 1113 – VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC THEO...
 • 21
 • 1,849
 • 29

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
... SÚC VẬT LÀM VIỆC VÀ CHO SP 2118 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC TÀI KHOẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2 13 – TSCĐ VÔ HÌNH SDĐK TPS SDCK TPS VẤN ĐỀ HAO MÒN TSCĐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIỮ HỘ NHÀ NƯỚC ... QUAN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VẬT TRƯNG BÀY CUNG ĐIỆN TÀI SẢN KHÔNG THỂ VẪN ĐƯỢC XEM LÀ TÀI ĐÁNH GIÁ SẢN CỐ ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỀN ĐÀI LĂNG TẨM TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TÀI SẢN HOẠT ĐỘNG CỐ ĐỊNH PHI ... VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIÁ TRỊ >= THỜI GIAN >= 10.000.000Đ NĂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC BIỆT TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN GIÁ TRỊ >= TÀI SẢN...
 • 16
 • 1,943
 • 28

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 4 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 4 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
... 1218 – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN KHÁC TÀI KHOẢN ĐTTC 221 – ĐTTC DÀI HẠN 2211 – ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DÀI HẠN SDĐK 2212 – VỐN GÓP TPS SDCK TPS 2218 – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC MỘT SỐ NGHIỆP VỤ ... ĐIỂM CỦA ĐTTC NGẮN HẠN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN THỜI HẠN THU HỒI VỐN KHÔNG QUÁ MỘT NĂM THỜI HẠN THU HỒI VỐN TRÊN MỘT NĂM TÀI KHOẢN ĐTTC 121 – ĐTTC NGẮN HẠN 1211 – ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN ... ĐỒNG LIÊN DOANH, NHẬN LẠI VỐN GÓP, CÓ PHÁT SINH PHẦN KHÔNG THU HỒI ĐƯỢC Thank You ! BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 24, 25 ...
 • 7
 • 767
 • 16

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 5 KẾ TOÁN THANH TOÁN

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 5 KẾ TOÁN THANH TOÁN
... KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI NĂM TPS SDCK TPS THANH TOÁN NỘI BỘ QUAN HỆ THU HỘ, CHI HỘ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ĐƠN VỊ KHÁC TÀI KHOẢN THANH TOÁN NỘI BỘ 342 – THANH TOÁN NỘI BỘ VỪA LÀ PHẢI THU, VỪA LÀ ... CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÁC KINH PHÍ CHO CẤP DƯỚI THANH TOÁN NỘI BỘ CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÁC KINH PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN CHUYỂN NĂM SAU KINH PHÍ CHO CẤP DƯỚI ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI KHÔNG CÓ DỰ TOÁN CÁC KHOẢN ... DOANH NGHIỆP 33 35 – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TPS TPS SDCK 3337 – THUẾ KHÁC 3338 – CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC TẠM ỨNG KINH PHÍ KHO BẠC $ ĐÃ HOẠT ĐỘNG CÓ DỰ TOÁN NHƯNG CHƯA CÓ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP...
 • 31
 • 1,681
 • 27

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 6 KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 6 KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ
... DA SDĐK 462 1 – NGUỒN KINH PHÍ NSNN CẤP 462 2 – NGUỒN KINH PHÍ VIỆN TRỢ TPS TPS SDCK 462 8 – NGUỒN KHÁC 66 2 – CHI DỰ ÁN SDĐK 66 21 – CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ NSNN CẤP 66 22 – CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ VIỆN ... SDĐK 461 1 – NĂM TRƯỚC 461 2 – NĂM NAY TPS TPS SDCK 461 3 – NĂM SAU 66 1 – CHI HĐ SDĐK 66 11 – NĂM TRƯỚC 66 12 – NĂM NAY TPS SDCK TPS 66 13 – NĂM SAU NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN NH À NƯ CẤP ỚC QUYẾT TOÁN KHI ... TPS QUYẾT TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN RIÊNG CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG NGUỒN KINH PHÍ SAU KHI QUYẾT TOÁN: TRIỆT TIÊU SỐ DƯ CỦA CẢ CHI PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ 64 2 – CHI QL CHUNG SDĐK TPS SDCK TPS MỘT SỐ NGHIỆP...
 • 19
 • 1,504
 • 22

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp chương 2 kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp  chương 2 kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước
... lp phiu chuyn khon 2. 2 K toỏn chi ngõn sỏch nh nc 2. 2.1 Hỡnh thc cp phỏt ngõn sỏch v x lý chng t 2. 2 .2 Ti khon k toỏn s dng 2. 2.3.Phng phỏp k toỏn cỏc khon chi ngõn sỏch nh nc 2. 2.1 Hỡnh thc ... chi ngõn sỏch nh nc Kế toán kho n chi ngân sách theo "Lệnh chi tiền" Kế toán kho n chi ngân sách theo dự toán kinh phí Kế toán kho n chi kinh phí uỷ quyền c1: K toỏn cỏc khon chi ngõn sỏch theo ... KPTX 2. 2 .2 Ti khon s dng TK 06 Kinh phớ thng xuyờn TK 07 D toỏn kinh phớ y quyn bng Lnh chi tin TK 12 D toỏn kinh phớ y quyn bng d toỏn 2. 2.3 Phng phỏp k toỏn cỏc khon chi ngõn sỏch nh nc Kế...
 • 99
 • 1,119
 • 3

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp chương 3 kế toán các quỹ tài chính nhà nước tại kho bạc nhà nước

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp  chương 3 kế toán các quỹ tài chính nhà nước tại kho bạc nhà nước
... • 3. 1 Kế toán quỹ hoàn thuế GTGT • 3. 2 Kế toán quỹ dự trữ tài 3. 3 Kế toán tiền gửi đơn vị, tổ chức KBNN 3. 1 Kế toán quỹ hoàn thuế GTGT 3. 1.1 Nguyên tắc quản lý, kế toán quỹ hoàn thuế GTGT 3. 1.2 ... trữ tài 3. 2.2 Tài kho n kế toán sử dụng • 3. 2 .3 Phương pháp kế toán 3. 2.1 Nguyên tắc quản lý kế toán quỹ dự trữ tài • Nguồn hình thành quỹ DTTC • Nội dung sử dụng quỹ DTTC Nguồn hình thành quỹ ... GTGT • Các tài liệu khác 3. 1.2 Tài kho n kế toán sử dụng • Tài kho n 6 63. 01 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với Kho bạc trung ương (Mở KBNN tỉnh) • Tài kho n 6 63. 02 - Thanh toán quỹ...
 • 28
 • 363
 • 1

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp chương 4 kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp  chương 4 kế toán đầu tư xây dựng cơ bản
... dụng cho chủ đầu Nội dung 4. 3.1 Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng 4. 3.2 Kế toán chi phí đầu xây dựng 4. 3.3 Kế toán toán vốn đầu xây dựng 4. 3.1 Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng Tài khoản ... vốn đầu xây dựng Kế toán chi phí xây dựng TK 241 xây dựng dở dang 4. 2 Kế toán đầu xây dưng trường hợp có thành lập ban quản lý dự án 4. 2.1 Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng 4. 2.2 Kế toán ... 2 14/ 2000/QĐ-BTC BTC Kế toán hạch toán đầu xây dựng hệ thống sổ sách riêng Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng TK 44 1 – Nguồn vốn đầu Kế toán chi phí xây dựng TK 241 – Chi phí đầu xây dựng Trường...
 • 58
 • 367
 • 2

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Đậu Thị Kim Thoa

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Đậu Thị Kim Thoa
... tài chính, tín dụng nhà nước • Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị GV Đậu Thị Kim Thoa 28 kế toán Hành nghiệp Các yêu cầu kế toán GV Đậu Thị Kim Thoa 29 kế toán Hành nghiệp Nguyên tắc kế toán ... kho bạc - Kế toán tiền chuyển Kế toán vật tư - Kế toán nguyên liệu, vật liệu - Kế toán công cụ dụng cụ - Kế toán sản phẩm, hàng hóa GV Đậu Thị Kim Thoa 39 kế toán Hành nghiệp 2.1 KẾ TOÁN TIỀN ... vị tổ chức máy kế toán theo hình thức tập trung phân tán GV Đậu Thị Kim Thoa 37 kế toán Hành nghiệp CHƯƠNG KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ Nội dung Kế toán tiền - Kế toán tiền mặt - Kế toán tiền gửi ngân...
 • 194
 • 1,205
 • 12

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp GV nguyễn thị bích diệp

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp  GV nguyễn thị bích diệp
... thức kế toán Tuỳ theo điều kiện cụ thể đơn vị dự toán áp dụng hỡnh thức kế toán sau: - Sổ kế toán Nhật ký Sổ Cái - Sổ kế tóan Chứng từ ghi sổ - Sổ kế toán Nhật ký chung - Hỡnh thức kế toán ... vực kế toán nhà nước quy định cụ thể Chế độ kế toán HCSN * Phạm vi áp dụng hệ thống kế toán HCSN Các loại đơn vị HCSN - Hành tuý - HCSN có thu - Sự nghiệp kinh tế - Tổ chức đoàn thể nghề nghiệp ... dụng, toán kinh phí; - Tỡnh hỡnh quản lý sử dụng loại vật tư, tài sản công; - Tỡnh hỡnh chấp hành dự toán thu, chi - Thực tiêu chuẩn, định mức NN đơn vị Kế toán đơn vị HCSN kế toán chấp hành ngân...
 • 119
 • 87
 • 0

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp

Bài giảng kế toán hành chính  sự nghiệp
... tài liệu kế toán Riêng khâu ghi sổ kế toán lại tiến hành theo hai nội dung: + Kế toán tổng hợp + Kế toán chi tiết 1.2.2 Yêu cầu tổ chức công tác kế toán đơn vị HCSN Tổ chức công tác kế toán đơn ... tích toán đơn vị: Trong phần công việc trên, công tác kế toán tiến hành qua khâu Lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, tổng hợp lập báo cáo kế toán, kiểm tra phân tích số liệu, tài liệu kế toán, ... NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm,...
 • 20
 • 189
 • 0

BÀI GIẢNG kế TOÁN HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP

BÀI GIẢNG kế TOÁN HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP
... PGS- TS Đặng văn Thanh (2004), Kế toán đơn vị Hành nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội PGS- TS Đặng văn Thanh (2004), Hệ thống Kế toán hành nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Hỡnh thc v tiờu chun ... khoán chi hành 111, 112, 152, 211, 331, 341 chính) Nhận đ-ợc tài trợ, biếu tặng Đồng thời ghi: Nợ 008, 009 đ-ợc giao dự toán chi 336 Ghi Có 008, 009 rút dự toán chi Kết chuyển KP tạm ứng thành nguồn ... chi hoạt động 38 2.4.8 kế toán KP toán chuyển năm sau 2.4.8.1 Hạch toán kỳ báo cáo 661.2 337.1, 337.2 Giá trị vật t-, hàng hoá tồn kho, khối l-ợng XDCB, sửa chữa lớn hoàn thành đến cuối kỳ thuộc...
 • 84
 • 87
 • 0

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
... sử dụng cho hoạt động nghiệp Yêu cầu: Lập định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài số 6: Hạch toán TSCĐ (Hạch toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình) Trích tài liệu kế toán đơn vị HCSN TSCĐ ... 125.000.000 đ Yêu cầu: Định khoản kế toán nghiệp vụ phát sinh Lập sổ Cái TK 152 Bài số 4: Hạch toán TSCĐ hữu hình Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: Rút dự toán chi dự án mua ô tô con, TSCĐ ... cầu: Lập định khoản kế toán Lập sổ quỹ tiền mặt Bài số 2: Hạch toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc Trích tài liệu kế toán đơn vị HCSN sau: Số dư đầu kỳ TK 112: 650.000.000 đ - Các nghiệp vụ kinh tế...
 • 18
 • 10,416
 • 89

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
... động nghiệp 20%, sau đóng thuế thu nhập DN 25% B Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ tài khoản Lập bảng cân đối tài khoản BÀI GIẢI KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Bài ... -2- BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ======================== Bài 2.1: A Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài ... N N+1 Định khoản nghiệp vụ phát sinh năm N Mở ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung - 12 - Nếu TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD thi kế toán hạch toán tính khấu hao nào? Bài 6.1: A Tại trường...
 • 56
 • 1,871
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpbài giảng kế toán hành chính sự nghiệp pptbài giảng kế toán hành chính sự nghiệp 2012bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 6 kế toán nguồn kinh phíbài giảng kê toán hành chính sự nghiệp vũ quang nguyênbài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 2bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 4bài tập kế toán hành chính sự nghiệpcách giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệpbài giải kế toán hành chính sự nghiệpbài tập kế toán hành chính sự nghiệp chương 3bài tập kế toán hành chính sự nghiệp chương 4bài tập kế toán hành chính sự nghiệp mới nhấtbài tập kế toán hành chính sự nghiệp chương 5bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có thuTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốnhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộng