Tiểu luận thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sane xuất vòng bi

Đề tài: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sane xuất vòng bi ppt

Đề tài: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sane xuất vòng bi ppt
... HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI 10 11 12 13 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Máy phay vạn Máy bào ngang Máy mài tròn vạn Máy mài phẳng Máy cưa Máy mài phía Máy khoan ... THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 26 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Là nhà máy tạo Vòng bi dự kiến phát triển lâu dài mở rộng ,như đặt hai máy SđmB = 1000 kVA hợp lý * Trạm bi n ... MẠNH - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI 21 22 23 24 25 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Máy ép thuỷ lực máy khoan để bàn Máy mài sắc Máy rũa Máy mài sắc dao cắt...
 • 85
 • 201
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi ppt
... - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI 10 11 12 13 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Máy phay vạn Máy bào ngang Máy mài tròn vạn Máy mài phẳng Máy cưa Máy mài phía Máy ... (nhq,ksd), nhq - số thiết bị dùng điện hiệu ĐẶNG VĂN MẠNH - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Số thiết bị dùng điện hiệu nhq số thiết bị ... dây cho phương án Tính toán kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn phương án hợp lý ĐẶNG VĂN MẠNH - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 24 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Thiết...
 • 85
 • 694
 • 2

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi
... án tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện Trang 41 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện Trang 42 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện Trang 43 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện Bảng tính ... nghiệp Nhà nớc nói chung nhà máy chế tạo vòng bi nói riêng mục tiêu hàng đầu việc sản xuất sản phẩm phát triển kinh tế quốc dân - Nhà máy chế tạo vòng bi mà em thiết kế nhà máy có nhiệm vụ sản xuất ... phụ tải nhà máy là: (53,76; 34,75) Chơng III thiết kế mạng đIện cao áp cho xí nghiệp Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện : Trang 28 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế cung cấp điện - Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện...
 • 91
 • 242
 • 0

THIẾT kế CUNG cấp điện CHO NHÀ máy sản XUẤT VÒNG BI

THIẾT kế CUNG cấp điện CHO NHÀ máy sản XUẤT VÒNG BI
... tài thiết kế tốt nghiệp với nội dung: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy chế tạo vòng bi Thiết kế đờng dây từ trạm bi n áp trung gian nhà máy Thiết kế trạm bi n áp phân xởng cấp điện cho ... Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Họ tên: Khoá: khoa : Điện Ngành: Hệ Thống Điện I.Đầu đề thiết kế: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy Chế tạo Vòng bi Thiết kế đờng dây từ Trạm bi n áp trung ... xây dựng nhà máy, xí nghiệp vấn đề quan tâm hàng đầu việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy điện điều kiện tồn phát triển nhà máy, xí nghiệp Hệ thống cung cấp điện đợc thiết kế phù hợp...
 • 141
 • 116
 • 0

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi
... thuật điện - K54 – ĐH BK HN Page Đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi Nhóm : STT 10 Tên thiết bị Máy tiện ren Máy tiện tự động Máy tiện tự đông Máy tiện tự động Máy ... - Lớp Kỹ thuật điện - K54 – ĐH BK HN Page 18 Đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi Chương III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO XÍ NGHIỆP 3.1 Lựa chọn cấp điện áp truyền ... thuật điện - K54 – ĐH BK HN Page 22 Đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi - Dung lượng máy bi n áp hạ áp không nên chọn > 1000 kVA Vì thiết bị hạ áp lắp sau máy bi n...
 • 76
 • 429
 • 1

Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú Thành pdf

Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú Thành pdf
... phi tớnh n l xõy dng mt h thng cung cp in ph v cho nhu cu sn xut v sinh hot cho khu vc ú Xut phỏt t nhu cu thc t ú em ó c giao ỏn tt nghip Thit k cung cp in cho nh mỏy sn xut tụn Phỳ Thnh ... chn tho iu kin cho phộp 37 Vy chn dõy: AC-185 3.3.2 S TPPTT TPPTT l ni trc tip nhn in t h thng v cung cp cho nh mỏy, ú vic la chn s ni dõy ca trm cú nh hng ln n an ton cung cp in cho nh mỏy S ... dng 1TPPTT v TBAPX l phng ỏn ti u thit k h thng cung cp in cho nh mỏy 3.3 THIT K CHI TIT CHO PHNG N C CHN 3.3.1 Chn dõy dn t TBATG v TPPTT ng dõy cung cp t TBATG v TPPTT ca nh mỏy di 6km s dng...
 • 75
 • 281
 • 1

Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú Thành pptx

Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú Thành pptx
... Quy trình công nghệ sản xuất nhà máy Theo quy trình trang bị điện quy trình công nghệ sản xuất nhà máy việc ngừng cung cấp điện ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm,năng suất nhà máy dẫn đến thiệt ... CHƢƠNG THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY 3.1.YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hƣởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện ... Chƣơng Giới thiệu chung nhà máy khí Duyên Hải Chƣơng Xác định phụ tải tính toán toàn nhà máy Chƣơng Thiết kế mạng điện cao áp cho nhà máy Chƣơng Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xƣởng sửa chữa...
 • 96
 • 233
 • 0

luận văn kỹ thuật điện, điện tử thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn nakydaco

luận văn kỹ thuật điện, điện tử thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn nakydaco
... Đó toán khó mà yêu cầu người thiết kế điện cho nhà máy , xí nghiệp phải hoàn thành Vì , tác giả chọn đề tài “ Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn Nakydaco “ làm đề tài tốt nghiệp ... cách chống nhiễu cho công tơ kế điện tử Thiết Kế Cung Cấp Điện Phần I : Tổng Quan Nhà máy PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY: Nhà máy dầu ăn Tân Bình ban ... : dầu dừa tinh luyện , dầu phộng tinh luyện , dầu mè tinh luyện , dầu cọ tinh luyện Thiết Kế Cung Cấp Điện Phần I : Tổng Quan Nhà máy Bên cạnh việc sản xuất sản phẩm lỏng , nhà máy cho đời sản...
 • 134
 • 150
 • 0

luận văn kỹ thuật điện, điện tử thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất gọng kính nissey-việt nam

luận văn kỹ thuật điện, điện tử thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất gọng kính nissey-việt nam
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CUNG CẤP ĐIỆN Những yêu cầu thiết kế hệ thống cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện lựa chọn phần tử hệ thống cho phần tử đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vận hành an toàn ... chiếu sáng cho nhà máy Ta tiến hành tính toán cho “phòng thiết kế nhà máy phần mềm DIALux, sau kiểm tra lại việc ứng dụng lý thuyết, kết phù hợp ta dùng phần mềm thiết kế cho toàn nhà máy SVTH: ... v v tốt dùng máy phát điện dự phòng, điện dùng phát điện cấp cho phụ tải quan trọng, hệ thống(gồm:thủy điện, nhiệt điện ) liên kết hỗ trợ cho gặp cố - Chất lượng điện : Chất lượng điện đánh giá...
 • 151
 • 157
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéo

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéo
... có nhà máy sản xuất nh : nhà máy dệt, nhà máy thép, nhà máy sản xuất ô tô, máy kéo Các nhà máy đòi hỏi cung cấp cho chúng lợng điện lớn Nhà máy sản xuất máy kéo nhà máy mà phục vụ cho nghành ... số thiết bị điện nhà máy phải phù hợp với tần số hệ thống điện + Điện áp pha 127/220V ; 220/380V cung cấp cho đại phận thiết bị nhà máy với tần số công nghiệp 50 Hz + Điện áp 110V ữ220V cung cấp ... ngừng cung cấp điện dẫn đến thiệt hại kinh tế h hỏng sản phẩm, ngừng trệ sản xuất lãng phí lao động Vì nhà máy cần cung cấp nguồn điện nhng hai nguồn điện Đồng thời cho phép ngừng cấp điện đóng...
 • 65
 • 898
 • 4

Bản thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

Bản thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo
... B1: cấp điện cho phân xởng kết cấu khí - Trạm B2: cấp điện cho phân xởng đúc - Trạm B3: cấp điên cho phân xởng lắp ráp khí - Trạm B4: cấp điện cho phân xởng sửa chữa khí ban quản lý - Trạm B5: cấp ... 0,8.59,35 = 222,48 i =1 Bảng 2-3: Danh sách thiết bị nhóm Tên nhóm thiết bị Số lợng Ký hiệu Máy phay ngang Máy phay đứng Máy bào Máy xọc Máy xọc Máy doa ngang Máy khoan Máy mài Ca máy 1 1 1 13 Cộng ... phơng án hợp lý Thiết kế chi tiết cho phơng án chọn 3.2 Vạch phơng án cung cấp điện Trớc vach phơng án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lý cho đờng dây tải điện từ hệ thống nhà máy Biểu thức...
 • 84
 • 419
 • 2

Đồ án thiết kế hệ thống điện: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

Đồ án thiết kế hệ thống điện: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo
... 192 Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo 24 Đồ án môn học Trần Minh Tuân - Lớp ĐKTĐ2 - K44 Chơng II thiết kế mạng cao áp cho nhà máy Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ... 0.6/1.33 Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo 14 Đồ án môn học Máy doa ngang Máy khoan hớng tâm Máy mài phẳng Cộng nhóm II Nhóm III Máy mài tròn Máy mài Máy mài dao cắt gọt Máy ... 2*22.79 PĐM(kW) Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo Đồ án môn học 10 4 10 11 12 13 14 15 16 Máy xọc Máy xọc Máy khoan vạn Máy doa ngang Máy khoan hớng tâm Máy mài phẳng...
 • 60
 • 628
 • 4

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn phú thành

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn phú thành
... chn tho iu kin cho phộp 37 Vy chn dõy: AC-185 3.3.2 S TPPTT TPPTT l ni trc tip nhn in t h thng v cung cp cho nh mỏy, ú vic la chn s ni dõy ca trm cú nh hng ln n an ton cung cp in cho nh mỏy S ... dng 1TPPTT v TBAPX l phng ỏn ti u thit k h thng cung cp in cho nh mỏy 3.3 THIT K CHI TIT CHO PHNG N C CHN 3.3.1 Chn dõy dn t TBATG v TPPTT ng dõy cung cp t TBATG v TPPTT ca nh mỏy di 6km s dng ... lm vic ca cỏc thit b cựng nhúm nờn ging vic xỏc nh PTTT c chớnh xỏc v thun li cho vic la chn phng thc cung cp in cho nhúm - Tng cụng sut cỏc nhúm nờn xp x gim chng loi t ng lc cn dựng phõn xng...
 • 74
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéothiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn nakydacothiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệpthiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khíthiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhựa tiến tânthiết kế cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phươngđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí trung quy môđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máythiết kế cung cấp điện cho nhà máy sợi cao cấpthiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi chương 5 potxthiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí quang trungđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây