25 cau trac nghiem chuong 2

100 câu trắc nghiệm chương 1 ĐS10

100 câu trắc nghiệm chương 1 ĐS10
... cung bò chắn = Trần Quốc Nghóa Trang Trắc nghiệm Đại số 10 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Chương I: Mệnh đề – Tập hợp D Nếu số ... (III) Câu 62 Tập hợp A có phẩn tử Vậy tập hợp A có tập hợp ? A B Trần Quốc Nghóa Trang Trắc nghiệm Đại số 10 Câu 63 Câu 64 Câu 65 Câu 66 Câu 67 Câu 68 Câu 69 Câu 70 Câu 71 Câu 72 Câu 73 Câu 74 Câu ... Q Trần Quốc Nghóa Trang Trắc nghiệm Đại số 10 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Câu 51 Chương I: Mệnh đề – Tập hợp C ∈ Q D ⊂ Q Các phần tử tập...
 • 8
 • 1,313
 • 87

25 câu Trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

25 câu Trắc nghiệm đạo hàm có đáp án
... - B Câu 13 : Vi phõn ca y = tan x l : 5x dx dx A dy = B dy = cos x cos x Câu 14 : Cho hm s y = x + Khi ú f ' ( ) bng: A B Câu 15 : 2x +3 Vi phõn ca hm s y = l : 2x - dx A dy =2 ( x - 1) C Câu ... ữbng: ỗ ứ ỗ4 ữ ố ữ A C - B Câu 25 : o hm ca hm s f ( x ) = 2sin x + cos x l: A cos x + 2sin x B cos x - 2sin x C 4cos x - 2sin x D - cos x - 2sin x phiếu soi - đáp án D D 3x x + Môn : Toan 01 ... x - 22 D y = 20 x + 22 Câu 22 : o hm ca y = sin x l : A 8sin 8x C sin 8x B 4sin 8x D 2sin 8x Câu 23 : o hm ca y = 3x x + bng : A 3x 3x x + B 6x C 3x 3x x + 3x x + Câu 24 : p 2 'ổử Cho f...
 • 3
 • 1,974
 • 116

100 câu trắc nghiệm chương I - đại số 10

100 câu trắc nghiệm chương I - đại số 10
... http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59 Cho hai mệnh đề: (I) R = R+ ∪ R- (II) R+ ∩ R- = {0} A Chỉ có (I) B Chỉ có (II) C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai Câu 60 Hình vẽ sau (phần không bò gạch) biểu diễn ... (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ {∅} Mệnh đề là: A (I) B (I) (II) C (I) (III) D Cả http://NgocLinhSon.violet.vn 8/16 Câu 47 Tập hợp sau có tập hợp con? A ∅ B {1} C {∅} D {∅; 1} Câu 48 Tập hợp sau có hai ... X n ∉ Y Câu 45 Cho tập hợp X = {1; 2; {3; 4}; x; y} Xét mệnh đề sau: (I) ∈ X (II) {3; 4} ∈ X (III) {x; 3; y} ∉ X Mệnh đề là: A (I) B (I) (II) C (I) (III) D Cả Câu 46 Cho mệnh đề sau: (I) {2; 1;...
 • 16
 • 2,235
 • 160

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein
... A H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH Câu 433 (ĐH_B_08): HCHC X có CTPT C2H8O3N2 ... Trang Page 12 TRƯƠNG2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH HỮU NGH ĨA 9 :33 : 13 a12/p12 12/1/20 13 C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 209: Từ glyxin (Gly) ... chất đipeptit? A.H2N-CH2 CH2-CO-NH-CH2-COOH B.H2N-CH2-CO-NH-CH(C2H5)CH2-COOH C.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH D.H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2CH(CH3)-COOH 30 1 X α -aminoaxit no chứa nhóm NH2 nhóm COOH Cho 34 ,8g...
 • 27
 • 1,292
 • 38

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11) docx

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm chương V hóa 11 (Toàn bộ hữu cơ 11) docx
... III, V B II, V C I, IV, V D III, V Cõu42 t chỏy m t ete X n ch c ta thu c a mol CO2 v b mol H2O Bi t b/a = 4/3 V y ete X l ete c t o t : A R u etylic B R u metylic v r u etylic C R u metylic v ... th xỏc nh c 49 Cho cỏc ch t sau: CH2 CH3 I II III IV Ch t no l ng ng c a nhau? V CH3 A I,III,IV B I, II, V C III, IV, V D II, III, V 50 T n-hexan cú th i u ch c ch t no sau õy: A iso-hexan ... v m, (H2O) A : 17,92 lit v 14,4 g B : 8,96 lớt v 11, 7g C : 4,48 lit v 7,2 g D : 8,96 lit v 7,2g Cõu 16 : Cho h n h p metanal v hidro i qua ng ng Ni nung núng D n ton b h n h p sau ph n ng vo...
 • 92
 • 684
 • 3

200 câu trắc nghiệm chương cơ học

200 câu trắc nghiệm chương cơ học
... kiểm tra trắc nghiệm Trắc nghiệm phương pháp thông dụng để lượng giá giáo dục, trắc nghiệm có hai dạng thức bản: trắc nghiệm thành để đo lường mức độ học sau giai đoạn dạy học đó; trắc nghiệm khiếu ... có nhiều câu hỏi, câu nêu vấn đề với thông tin cần thiết, cho thí sinh phải trả lời vắn tắt câu Trắc nghiệm khách quan có bốn hình thức: trắc nghiệm - sai, trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm ... thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho chương học, Vật lý + Dùng cách đo độ khó, độ tin cậy, độ giá trị câu hỏi xác định câu dễ, câu khó, câu giá trị mục tiêu kiểm tra để loại trừ câu...
 • 24
 • 278
 • 1

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP pot

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP pot
... ………………………………” A Definitely Go ahead B I don’t think so C I suppose you’re right D I really appreciate your offer 22 Jackie: “ …………………………Sue How’s every thing?” Sue: “ Pretty good” A Have a good time ... “ ……………………” A Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned C I’m terribly sorry But I have to disagree B Thanks And you? D Sure Go ahead 25 Lucy: “ Have a nice day!” Susan: “ …………………………… ... Client: “ …………………………………” A No, that is impossible B No, I don’t think so C I hope not C I’m afraid, I disagree 16 Tony: “ I’ve just passed my exam.” Jim: “ …………………………….”...
 • 2
 • 228
 • 0

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP ppt

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP ppt
... ………………………………” A Definitely Go ahead B I don’t think so C I suppose you’re right D I really appreciate your offer 22 Jackie: “ …………………………Sue How’s every thing?” Sue: “ Pretty good” A Have a good time ... “ ……………………” A Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned C I’m terribly sorry But I have to disagree B Thanks And you? D Sure Go ahead 25 Lucy: “ Have a nice day!” Susan: “ …………………………… ... Client: “ …………………………………” A No, that is impossible B No, I don’t think so C I hope not C I’m afraid, I disagree 16 Tony: “ I’ve just passed my exam.” Jim: “ …………………………….”...
 • 2
 • 456
 • 2

180 câu trắc nghiệm chương Phi kim

180 câu trắc nghiệm chương Phi kim
... học phi kim ? A Khả mức độ phản ứng phi kim với kim loại oxi B Khả mức độ phản ứng phi kim với phi kim hiđro C Khả mức độ phản ứng phi kim với hiđro oxi D Khả mức độ phản ứng phi kim với kim ... A tính kim loại tính phi kim giảm dần B tính kim loại tính phi kim tăng dần C tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần D tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần Câu 91: ... 10 Câu 142: Để đánh giá độ mạnh yếu phi kim người ta vào: A Tính dẫn điện dẫn nhiệt phi kim B Khả phản ứng phi kim với oxi C Khả phản ứng cảu phi kim phi kim với oxi hiđro D Khả phản ứng phi kim...
 • 12
 • 2,630
 • 10

180 câu trắc nghiệm chương kim loại

180 câu trắc nghiệm chương kim loại
... C 0,96 gam D 1,08 gam Câu 61: Trong kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt là: A Nhôm ( Al ) B Bạc( Ag ) C Đồng ( C u ) D Sắt ( Fe ) Câu 62: Trong kim loại sau đây, kim loại có nhiệt độ nóng ... dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 171: Kim loại dùng để làm FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 là: A Fe B Zn C Cu D Al Câu 172: Một kim loại vàng bị bám lớp kim loại sắt bề mặt, để làm kim loại vàng ta dùng: A ... khỏi Ag Câu 78: Cho kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg Kết luận sau SAI : A Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội Al, Fe B Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng,HCl: Cu, Ag C Kim loại tác...
 • 16
 • 909
 • 1

500 câu trắc nghiệm chương Mắt - Các dụng cụ quang học

500 câu trắc nghiệm chương Mắt - Các dụng cụ quang học
... gần cách mắt 24cm Người cần phải đeo kính sát mắt: A TKHT f = 24cm B TKHT f = 8cm C TKPK f = - 24cm D TKPK f = - 8cm 227 Một mắt tật, có điểm cực cận cách mắt 20cm Khoảng cách từ điểm vàng đến quang ... cực cận gần mắt so với mắt bình thường C Mắt cận thị mắt nhìn xa mắt bình thường D Mắt cận thị có điểm cực viễn vô 313 Sử dụng kiện sau: Mắt người có đặc điểm sau: điểm cực cận cách mắt 5cm, điểm ... kính mà người đeo sát mắt để đọc dòng chữ nằm cách mắt gần 25cm A 1,5điôp B 2điôp C -1 ,5điôp D -2 điôp 279 Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12 cm điểm cực viễn cách mắt 60 cm.Khi đeo kính...
 • 37
 • 418
 • 18

151 Cau Trac Nghiem Chuong NIto Phot Pho.doc

151 Cau Trac Nghiem Chuong NIto Phot Pho.doc
... kiềm thu 5,1g muối nitrit Hỏi muối nitrat kim loại đem phân hủy ? Chọn đáp án 51 Trong nhóm nito từ nito đến bimut đại lượng sau biến đổi sai Chọn đáp án A Bán kính nguyên tử nguyên tố tăng dần ... hợp khí B là: D 3:1 66 Có gói bột trắng phân hóa học: kali clorua, amoni nitrat, amoni hiđrophotphat supephotphat kép Có thể dùng chất để nhận biết gói : Chọn đáp án A B C D 67 Kim loại tác dụng ... phân biệt dung dịch không màu: đựng A B C D 116 Công thức hoá học supephotphat kép Chọn đáp án A D 117 Thành phần hoá supephotphat đơn Chọn đáp án B C D 121 Axit có phản ứng với nhóm chất đây?...
 • 16
 • 242
 • 2

25 câu trắc nghiệm hóa hữu cơ

25 câu trắc nghiệm hóa hữu cơ
... 0,46 Câu 24 Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A 3,3-đimetylhecxan B 2,2-đimetylpropan C isopentan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 25 ... nước axit hóa dung dịch HNO3, nhỏ vào dung dịch AgNO3 chất có xuất kết tủa trắng A (1), (2) B (1), (3) Câu 21 D (1), (2), (3) Ứng vơí CTPT C4H10O2 có đồng phân bền hòa tan Cu(OH)2 A B Câu 22 C ... tử hidrocacbon no Câu 11 A B C D Trong thành phần phân tử chất hữu thiết phải có nguyên tố cacbon hidro nguyên tố cacbon nguyên tố cacbon, hidro, oxi nguyên tố cacbon, nitơ Câu 12 Các chất khác...
 • 3
 • 71
 • 0

45 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG DẠNG CÔNG THỨC

45 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG DẠNG CÔNG THỨC
... màn; b khoảng cách vân sáng liên tiếp Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm là: ab ab 4ab ab A   B   C   D   D 4D D 5D Câu 19 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, gọi a khoảng cách ... bước sóng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ ( xét hai vân hai bên vân sáng ) bằng: 5 D 7 D 9 D 11 D A B C D 2a 2a 2a 2a Câu 20 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ... Câu 24: Gọi c vận tốc ánh sáng chân không; f,  tần số bước sóng ánh sáng truyền qua môi trường; h số Plăng chiết suất môi trường tính công thức: c c hf f A n  B n  C n  D n  f f c c Câu...
 • 7
 • 223
 • 0

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime và vật liệu polime

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime và vật liệu polime
... (biết 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 2 24, 0 B 286,7 C 358 ,4 D 44 8,0 Câu 12: Khối lượng đoạn tơ nion-6,6 27 346 đvC ... tạo bao polime trùng hợp? A B C D Câu 54: Khi đốt cháy polime thu CO2 nước tỉ lệ mol 1: Polime đem đốt 11 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A PE B PVC C tinh bột D protein Câu 55: ... metacrylat) Câu 64: Tìm phát biểu sai? 13 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A Polime không bay khối lượng phân tử lớn lực liên kết phân tử lớn B Polime nhiệt độ nóng chảy xác định polime...
 • 20
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm chương 2 sinh học 12câu hỏi trắc nghiệm chuong 2 sóng cơ họccau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc lop 10trắc nghiệm chương 2 môn lý 12bài tập trắc nghiệm chương 2 tin học 11trắc nghiệm chương 2 kinh tế vĩ môtrac nghiem chuong 2 vat ly dai cuong 1trắc nghiệm chuong 2 môn vật liệu xây dựngtrắc nghiêm chương 2 hóa 11trắc nghiệm chương 2 sinh 12bai tap trac nghiem chuong 2 hoa 12bài tập trắc nghiệm chương 2 hóa 11bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 12bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 11Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngTAILIEU DHCD APECI2013 CBTT20170923 BSC Vietnam Weekly Review Week 37 (25 09 29 09 2017)20170909 BSC Vietnam Weekly Review Week 35 (11 09 15 09 2017)SonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation20170527 BSC Vietnam Weekly Review Week 20 (29 05 02 06 2017)Vimo 021216 BSCNghi quyet so 917 NQ-TMT-HDQT ngày 14 12 2013Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485SonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012BC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012