Bài tập lớn Kỹ thuật chiếu sáng CS ngoài trời,đường,trong nhà,phân xưởng

BÀI tập điện KỸ THUẬT

BÀI tập điện KỸ THUẬT
... L=0,05H mắc nối tiếp,biết dòng điện i=0,822exp(-20t)+0,822sin(377t-0,484 π ).Xác định điện áp điện trở u R ,trên điện cảm u L và điện áp tổng u Giải Điện áp trên điên trở là u ... )-0,822exp(-20t)+15,5cos(377t-0,484 π ) (V) Bài số 1.15 Dòng điện qua mạch RC nối tiếp là i=10exp(-500t).Ban đầu tụ chưa nạp điện Sau dòng điên chạy qua tụ điện có điện tichs0,02C.nếu điện áp nguồn ... độ dòng điện qua Ampe kế sẽ là I= 2  207   − 126    +   = 18( A)  + 25   25      Bài số 1.14:Đặt điện áp hình sin vào mạch gồm điện trở R=100 ,điện cảm...
 • 7
 • 637
 • 9

báo cáo thực tập tốt nghiệp bộ môn kỹ thuật cầu đường tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng phương hiển

báo cáo thực tập tốt nghiệp bộ môn kỹ thuật cầu đường tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng phương hiển
... 06 06 - Công trình công nghiệp Trong lĩnh vực thi công xây lắp khác - Công trình xây dựng đờng giao thông - Công trình san lấp mặt thi công bãi 05 05 04 - Công trình cấp thoát nớc 02 - Công trình ... đạo Công ty theo dõi, đạo, kiểm soát thực việc thi công công trình theo Hợp đồng ký kết Công ty Chủ đầu t - Chỉ huy trởng công trờng - Chỉ huy trởng công trờng ngời đợc ban lãnh đạo Công ty bổ ... thi công, qui phạm hoá công tác quản lý thi công " Sổ tay quản lý dự án công trình", "Sổ tay đảm bảo chất lợng", "Ghi nhớ hàng ngày trờng" - Để đảm bảo thực tốt thi công công trình, Công ty tập...
 • 42
 • 91
 • 0

Báo cáo Bài tập lớn Matlab Vật lý 1

Báo cáo Bài tập lớn Matlab Vật lý 1
... zeros(n +1, 1) ; V= zeros(n +1, 1) ; a= zeros(n +1, 1) ; U= zeros(n +1, 1) ; K= zeros(n +1, 1) ; T= zeros(n +1, 1) ; disp('Chon goc the nang tai x = 0'); F= k*x-4*q*x.^3; F= eval(F); a (1) = subs(F, x0)/m; V (1) = ... X (1) = x0; T (1) = 0; U (1) = -int(F, x, 0, x0); K (1) = 1/ 2*m*V (1) ^2; for i= 1: n X(i + 1) = (1/ 2)*a(i)*deltat.^2 + V(i)*deltat + X(i); V(i + 1) = V(i) + deltat*a(i); a(i +1) = subs(F, X(i +1) )/m; U(i +1) = ... 1: LỰC THẾ 1. 1 Lực .7 1. 2 Lực Chương 2: THẾ NĂNG VÀ ĐỘNG NĂNG 2 .1 Thế 2 .1. 1 Định nghĩa 2 .1. 2 Định lý 2 .1. 3 Một số loại .9 2.2 Động 10 2.2.1...
 • 20
 • 467
 • 6

Bài tập lớn marketing xuất bản xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động xuất bản của công ty cổ phần văn hoá và truyền thông nhã nam

Bài tập lớn marketing xuất bản xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động xuất bản của công ty cổ phần văn hoá và truyền thông nhã nam
... đề chiến lược marketing phù hợp hiệu với xuất phẩm Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng kế hoạch marketing của Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, thấy, vai trò to lớn ... xuất bản Qua đó nâng cao thêm nghiệp vụ của bản thân, thêm yêu và tin tưởng, hoạt động Marketing xuất bản II Nội Dung Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam Nhã Nam ... chiến lược Marketing sản phẩm hoạt động xuất bản Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam Việc nghiên cứu về hoạt động Marketing của công ty, em hy vọng mình sẽ áp...
 • 31
 • 308
 • 0

Bài tập lớn học kỳ môn Luật tài chính

Bài tập lớn học kỳ môn Luật tài chính
... người Vũ Thị Hương, Lớp N06-TL4-Nhóm 3Page Bài tập lớn học kỳ môn Luật tài chính Việc xác định mức giảm trừ được các nhà làm làm luật xây dựng dựa những số liệu thống ... nhiệm nuôi dưỡng Vũ Thị Hương, Lớp N06-TL4-Nhóm 3Page Bài tập lớn học kỳ môn Luật tài chính Theo quy định tại điều 19 luật thuế thu nhập cá nhân thì người phụ thuộc là ... Vũ Thị Hương, Lớp N06-TL4-Nhóm 3Page Bài tập lớn học kỳ môn Luật tài chính 1, Sự cần thiết ban hành quy định giảm trừ gia cảnh tại luật thuế thu nhập cá nhân Khoản giảm...
 • 15
 • 665
 • 0

Luận văn thạc sĩ Tạo động lực cho nhân viên bằng phương pháp khuyến khích tài chính tại công ty cổ phần kỹ thuật TEKO (full)

Luận văn thạc sĩ Tạo động lực cho nhân viên bằng phương pháp khuyến khích tài chính tại công ty cổ phần kỹ thuật TEKO (full)
... nghiên cứu công tác trả thù lao cho nhân viên Phân tích thực trạng tạo động lực cho nhân viên phương pháp khuyến khích tài thông qua công tác trả lao cho nhân viên công ty cổ phần Teko Đề xuất ... đẩy cho nhân viên phương pháp khuyến khích tài công ty cổ phần Teko thời gian tới 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO ... NGUYỄN NỮ PHƯƠNG VI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TEKO Chuyên ngành Mã số : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN...
 • 94
 • 225
 • 1

Thuyết minh kỹ thuật bài tập lớn môn đấu thầu

Thuyết minh kỹ thuật bài tập lớn môn đấu thầu
... t: Ban qun lý d ỏn XDCB huyn Húc mụn a im XD: xó Trung Chỏnh, huyn Húc Mụn, TPHCM Phn II: THUYT MINH K THUT II H thng s t chc nhõn s: II.1 S t chc hin trng: Giỏm c iu hnh d ỏn Ch huy trng cụng ... Húc Mụn, TPHCM III Cỏc gii phỏp k thut cho cỏc hng mc ch yu: III T chc mt bng thi cụng: Thuyt minh mt bng b trớ cụng trng Nh , phũng i din din tớch 150 m2, bói kt vt liu din tớch 150 m 2, bói ... ln bựn rỏc Thit b thi cụng v trỡnh tay ngh: Nh thu cú phng ỏn chun b v trỡnh lờn K s t thuyt minh bin - phỏp t chc thi cụng, ni dung mụ t Dõy chuyn thit b v trỡnh t thi cụng cỏc lp mt ng ỏ...
 • 81
 • 562
 • 0

bài tập lớn hk môn Luật Đất đai.doc

bài tập lớn hk môn Luật Đất đai.doc
... Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; e Chuyển đất phi ... sử dụng đất Các trường hợp phải xin phép được quy định khoản điều 36, bộ Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2003 là: a Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng ... đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản; b Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; c Chuyển đất nông nghiệp sang...
 • 7
 • 863
 • 13

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội
... nhi u m t, hoa x p thành t ng chùm m c nách Trên m t chùm hoa có t 1.500 ñ n 3.000 hoa Nhãn có lo i hoa: Hoa ñ c, hoa ch y u, có hoa lư ng tính hoa d hình [37] Hoa ñ c: ðư ng kính hoa - µ (micron), ... tâm th c nghi m nghiên c u rau hoa qu Gia Lâm- Hà N i ñ ng nghi p Tôi xin bày t lòng bi t ơn chân thành sâu s c t i cô hư ng d n khoa h c PGS.TS Ph m Th Hương - b môn Rau hoa qu , khoa Nông h c, ... n th i gian n kéo dài ñi u ki n bình thưòng, nhãn n hoa kho ng t 30 – 45 ngày, th i gian n c a m t chùm hoa kho ng 15 ñ n 30 ngày m t hoa n t 1- ngày Trên m t chùm hoa, hoa nhánh nh , hoa g c...
 • 135
 • 423
 • 0

Bài tập lớn xử lí số tín hiệu

Bài tập lớn xử lí số tín hiệu
... Matlab LÝ thuyết -Sử lí bài toán nhanh đỡ Tích cực -Do cách giải chi tiết nên mất thời gian giúp hiểu rõ môn học -Ngôn ngữ dễ sử dụng -Không hiểu sâu được bài Hạn chế -Nhiều ... 0.7y(n-1) + x(n) d, Ban đầu đặt X(n) = δ (n) => y(n) = h(n) Sau đó đổi X(n) = δ (n-3) dựa theo tính trễ ta có: y(n) = 0.7n.u(n-3) e, x(n) = u(n) – u(n-2)  X (Z ) = ∞ ∑ x ( n) Z −n = Z −0 ... zpk , tức là H(z) hội tụ với |z| >a, vậy ta có đáp ứng xung hệ thống nhân quả tuyến tính bất biến là: h(n) = 0.7n.u(n) H(z) = Y(z)/X(z) Y ( z) = X ( z ) − 0.7 z −1 Y ( z ) − 0.7...
 • 7
 • 388
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật ánh sángbài tập lớnbài tập lớn cnttbài tập lớn thiết kế các yếu tố hình học đường otobài tập lớn hk môn luật đất đai docbài tập lớn số 1 đề agiải bài tập lớnnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm hà nộibài tập lớn môn cong nghệ maybài tập lớn môn cnxlntbài tập lớn nguyên lý máybáo cáo bài tập lớn môn matlab và ứng dụngbài tập quản lý chất lượngbài tập quản trị chất lượngmột số giải pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang eurào cản kỹ thuật của eu đối với nhập khẩu thủy sản việt namUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUnderstanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 13th edition widmaier test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankATVSLDtrong co khi fullVisualizing technology complete 1st edition debra geoghan test bankVoice and voice therapy 9th edition boone test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankWelding principles and applications 7th edition larry jeffus test bankKe toan mua ban hang hoahiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải phápNghiên cứu tuyển chọn giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phục vụ phát triển bền vững ngành hàng hồ tiêuXây dựng mô hình hệ truyền động điện biến tần – động cơ không đồng bộPhát triển nông nghiệp xanh của hàn quốc và kinh nghiệm cho việt nam (tt)Phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (tt)BÀI GIẢNG kế TOÁN tài CHÍNH 3BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN ĐHCQ NGUYỄN THỊ DIỆU THANH