Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng pp DTC

bai 16: Mạch điều khiển động

bai 16: Mạch điều khiển động cơ
... Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Đổi chiều quay động điện pha: D1 Quay thuận D2 D3 Roto Roto D4 C D1 D3 D4 D2 220 V Sơ đồ Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN ... Stato: Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA (tt) * Quạt bàn chạy tụ có quấn cuộn dây số Stato: LV A Cuộn số KĐ C ~ 220V Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY ... ~ 220V Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA (tt) * Quạt bàn chạy tụ có quấn cuộn dây số Stato: LV A Cuộn số KĐ C ~ 220V Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY...
 • 25
 • 316
 • 2

Điều khiển động đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp mờ thích nghi

Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp mờ  thích nghi
... S d ng phương pháp m thích nghi ñi u n ñ ng - Thi t k b ñi u n PI kinh ñi n ñ ñi u n t c ñ c a ñ ng Phương pháp nghi n c u ng d ng phương pháp m có thích nghi ñi u n ñ ng - ñ ng b nam châm vĩnh ... Hàm thu c tương ng: - THÍCH NGHI ĐI U KHI N Đ NG CƠ Đ NG B NAM CHÂM VĨNH C U 4.1 Đ t v n ñ : 4.2 Mô hình b n c a b ñi u n m thích nghi 4.3 Thi t k b ñi u n m thích nghi 4.3.1 Thi t k b ñi u n ... t thích nghi 3.2.3.1 Phương pháp ñ nh y (lu t MIT) 3.2.3.2 Gradient phương pháp bình phương bé nh t d a tiêu chí ñánh giá hàm chi phí sai s 3.2.3.3 Hàm Lyapunov 13 14 CHƯƠNG NG D NG PHƯƠNG PHÁP...
 • 13
 • 418
 • 0

Luận văn:Điều khiển động đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp mờ - thích nghi ppt

Luận văn:Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp mờ - thích nghi ppt
... S d ng phương pháp m thích nghi ñi u n ñ ng - Thi t k b ñi u n PI kinh ñi n ñ ñi u n t c ñ c a ñ ng Phương pháp nghi n c u ng d ng phương pháp m có thích nghi ñi u n ñ ng - ñ ng b nam châm vĩnh ... thu c - Ch n thi t b h p thành m (max-Min hay sum-Min, ) - Ch n phương pháp gi i m - T i ưu h th ng 3.2 Đi u n thích nghi theo m u 3.2.1 Gi i thi u chung CHƯƠNG GI I THI U V ĐI U KHI N M - Xây ... NG D NG PHƯƠNG PHÁP M Hàm thu c tương ng: - THÍCH NGHI ĐI U KHI N Đ NG CƠ Đ NG B NAM CHÂM VĨNH C U 4.1 Đ t v n ñ : 4.2 Mô hình b n c a b ñi u n m thích nghi 4.3 Thi t k b ñi u n m thích nghi 4.3.1...
 • 13
 • 356
 • 1

Điều khiển động SERVO AC

Điều khiển động cơ SERVO AC
... Phân lo i NG C SERVO ng c 1 1.1.1 ng c servo DC 1.1.2 ng c AC servo 1.1.3 L a ch n CH ng c NG II: H TH NG SERVO 2.1 H th ng servo gì? 2.2 H th ng i u n 11 CH NG III: MÔ HÌNH H TH NG SERVO MR-J2S-10A ... ông c Servo DC 1.1.2 ng c AC Servo - Nh s phát tri n v t b c c a công ngh i u n i n, hi n chuy n ng ch y dao máy công c i u n s dùng ph bi n ng c AC Servo Hình -11 ch hình d ng c a ng c AC Servo ... ng c AC Servo h i u ch nh t c ng c ph c t p t ti n so v i ng c DC H i u n t c ng c AC Servo d a c s bi n i t n s T c ng c c xác nh theo t n s ngu n M t nh ng ph ng pháp i u n t c ng c AC Servo...
 • 80
 • 949
 • 1

Báo cáo chi tiết bài 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Báo cáo chi tiết bài 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng
... POT(%) exl txl(s) 11.75 10 0.2 12.6 50 4. 8 0. 24 13.6 100 4. 9 0. 245 14. 5 b Kp=2, Kd=0 Ki 0.1 POT (%) 27 exl 1.35 txl (s) 15.6 0.5 75 .4 3.77 21.3 100 21 .4 c Kp=2, Ki=2 Kd 0.1 POT 100 exl= txl 21.5 ... B4: Kgh=10 Kgh=60 Kgh=66.7 B6: Kgh=66.7 ; Tgh=0.75s 2.2 Khảo sát mô hình điều khiển động PID ( phương pháp Ziegler – Nichols ): B1: B2: B3: B4: B5: Green : Đường ... thực tế Red : Đường thể hiện tín hiệu điều khiển 2.3 Khảo sát các ảnh hưởng các hệ số Kp, Ki, Kd lên chất lương của hệ thống: B1: Chi nh stop time = 50 Chọn txl=2% exl= cmin-cxl...
 • 11
 • 143
 • 1

Thiết kế được phần cứng, phần mềm điều khiển động một chiều trên sở sử dụng VXL PIC18 và TMS 320

Thiết kế được phần cứng, phần mềm điều khiển động cơ một chiều trên cơ sở sử dụng VXL PIC18 và TMS 320
... tốc độ động chiều sử dụng Vi điều khiển PIC18F452 2.2 Sử dụng Vi điều khiển TMS3 20F2812 2.2.1 Cấu trúc phần cứng 2.2.1.1 Giới thiệu chung TMS3 20F2812 TMS3 20C2812 thành viên họ TMS3 20C28x ™ DSP, ... đặt CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN VI XỬ LÝ, VI ĐIỀU KHIỂN ĐỂ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC VỚI TẢI CÓ M=CONST 2.1 Sử dụng Vi điều khiển PIC18F452 2.1.1 Cấu trúc phần cứng 2.1.1.1 ... khiển PIC18F452 Hình 2.1: Sơ đồ khối PIC 18F452 b Sơ đồ chân chức chân PIC18F452 - Sơ đồ chân Hình 2.2: Sơ đồ chân chân PIC18F452 c Đặc điểm vi điều khiển PIC18F452 Đây vi điều khiển thuộc họ PIC18Fxxx...
 • 25
 • 157
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động xoay chiều

Tóm tắt luận án Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều
... cục luận án: Chương 1, luận án trình bày tổng quan số vấn đề điều khiển động Chương 2, luận án phát triển số thuật toán điều khiển động không đồng Chương 3, luận án phát triển sốthuật toánước ... độ Các nội dung nghiên cứu luận án Đề xuất 02 thuật toán điều khiển, 02 thuật toán ước lượng thông số động cơ: a) Thuật toán điều khiển tốc độ động cảm ứng xoay chiều với nhiều tham số bất định ... men quán tính hay tải thay đổi Do vậy, khuân khổ luận án tập trung nghiên cứu, đề xuất thuật toán điều khiển ước lượng tốc độ động cho động xoay chiều có tham số bất định nêu 1.3 Các vấn đề nghiên...
 • 27
 • 109
 • 0

Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động xoay chiều

Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều
... dụng mạng ron cho ước lượng tham số điều khiển động xoay chiều” để phát triển số thuật toán ƣớc lƣợng thông số điều khiển động có nhiều tham số bất định Đối tƣợng nghiên cứu Động xoay chiều ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… LÊ HÙNG LINH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI THUẬT SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON CHO ƢỚC LƢỢNG THAM SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT Chuyên ngành: ... khiển tốc độ sử dụng mạng ron tự thich nghi cho động xoay chiều với nhiều tham số bất định - Ý nghĩa thực tiễn: Xây dựng số mô hình điều khiển động xoay chiều với nhiều tham số bất định không...
 • 110
 • 129
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển động dc servo harmonic RFS 32 6030

Xây dựng bộ điều khiển động cơ dc servo harmonic RFS 32 6030
... áp đưa vào stato của động Chương Xây dựng bộ điều khiển động Dc servo Harmonic RFS 32_ 6030 2.1 Mô hình toán của động Dc servo Harmonic RFS3 2 -6030 Tham số chính: P=8.6W U=24V I=1.0 ... chung về động Dc servo Harmonic RHS 32_ 6018 1.1.Giới thiệu động Dc servo Harmonic RHS 32_ 6018 Đối tượng điều khiển động Động RHS 32_ 6018 hãng Harmonic Động thuộc dòng RHS Series DC Servo Actuators ... lớn nên có độ quá về dòng điện là lớn 2.3 .Xây dựng mô hình toán cho động Dc servo Harmonic RFS3 2 -6030 miền thời gian gián đoạn - Xây dựng đối tượng miền gián đoạn >> G1 = tf(1,[2.2...
 • 19
 • 245
 • 0

nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều khiển động 1 chiếu kích từ độc lập

nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều khiển động cơ 1 chiếu kích từ độc lập
... = U (1) m.v U (1) m.r 1 = + Z1 ( + ) r Z2 ( 34 ) Trong đó: - U (1) m.v: Biên độ sóng ( sóng bậc ) điện áp chỉnh lưu - U (1) m.r: Biên độ lớn xung áp sóng đầu lọc U (1) m.r = U (1) m.v − U (1) m.v ... Ung - CK R1 CK1 • • R2 F1 • • F2 • CK CK • KĐM ĐTK • • UKĐMĐ • Hình 11 Sơ đồ nguyên lý KĐMĐ tự kích song song * KĐMĐ tự kích theo dòng điện ( tự kích nối tiếp ): + • • F1 Ung - CK R1 CK1 IKĐMĐ ... tính volt-ampe diode công suất biểu diễn gần biểu thức sau: I = IS [ exp (eU/kT) – ] ( 1 ) Trong đó: - IS : Dòng điện rò, khoảng vài chục mA - e = 1, 59 .10 - 19 Coulomb - k = 1, 38 .10 - 23 : Hằng số...
 • 73
 • 158
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 2 potx

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 2 potx
... gia công ) Nếu sử dụng giao tiếp liệu theo định dạng chuẩn : DXF, IGES nối kết CAD/CAM tạo mã NC chuẩn bị chương trình gia công chi tiết cách tự động 1 .2. 2 .2. c Hệ thống CAD/CAM/NC Muốn gia công ... trình thiết kế gia công chi tiết giảm đáng kể 1 .2. 2.3 Các đặc điểm kinh t - kỹ thuật hệ thống ĐKS máy công cụ Những lợi ích mà hệ thống ĐKS mang lại : – Thời gian chuẩn bị cho gia công giảm mạnh, ... gia công liệu chế độ cắt, đường dịch chuyển dao cụ tính toán xử lý ( tiền xử lý ) – Cuối cùng, sau kiểm tra sữa đổi, chuyển thành mã NC hiểu máy công cụ ĐKS cụ thể (xử lý tiếp theo) 1 .2. 2 .2. a...
 • 13
 • 193
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 3 pot

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 3 pot
... theo tiêu chuẩn EIA RS-274 Kết thúc chương trình đánh dấu chức phụ • Ký tự bắt đầu chương trình Ví dụ: %1 234 1 234 số hiệu chương trình 33 • Ký tự kết thúc chương trình Ví dụ M30 • Các lệnh NC Ví ... nên trùng với 31 điểm 0W chi tiết ( H2.3a) 17,677 20 10 48 OW2 25 17,677 7, 232 17,677 7, 232 17,677 10 10 25 OW1 12 12 30 68 18 13 7, 232 a) Ghi kích thước tuyệt đối 17,677 17,677 7, 232 b) Ghi kích ... ( Ví dụ H2.3c - Bảng 2.1 ) 32 Bảng 2.1 Bảng tọa độ (mm) Gốc tọa độ Số vị trí Toạ độ Đường kính A B lỗ 1 0 - 1.1 12 10 5H7 1.2 30 20 10H7 2 68 50 - 2.1 25 5H7 2.2 17,677 17,677 5H7 2 .3 25 5H7 2.4...
 • 13
 • 241
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 4 potx

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 4 potx
... %VD2b N05 G54G90 N10 M06T0101 N15 M03S1200 N20 G42G00X0Z2M08 / điểm bắt đầu ăn dao / N25 G01Z0F120 N30 X15 N35 X18Z-3 N40 Z-35 N45 X21 45 N50 G03X25Z-39I0K -4 N55 G01X25Z-71.7 N60 G02X27.35Z-77.3I8K0 ... với G41 & G42 42 OP R G42 R G42 G40 OP a) Đường vào phía trước biên dạng góc G42 G40 OP Đường dịch chuyển lập trình R Đường dịch chuyển thực tế R c) Đường vào phía sau biên dạng góc R G40 R ... 2/ N35 G03X20Z-5I0K-5 N40 G01Z-12 N45 G02X30Z-22I10K0 / Kết thúc gia công / N50 G01X40 N55 G00X70M09 / Điểm thay dụng cụ / N60 Z100 N65 M05M30 2.2.1.5 Hiệu chỉnh dụng cụ Để gia công với nhiều...
 • 13
 • 186
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 5 pdf

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 5 pdf
... Chương Máy công cụ ĐKS- Phân tích động học kết cấu 3.1 Cấu trúc tổng thể Máy công cụ ĐKS Các Máy công cụ ĐKS có bố cục tương tự máy công cụ truyền thống, trừ số trường ... H3.1: Máy phay điều khiển chương trình số PC Mill 155 3.2 Phân tích đặc điểm động học hệ thống truyền động Máy công cụ ĐKS Ngoài nhiệm vụ truyền công suất cắt gọt hay công suất chạy dao cần thiết, ... 3000 = = 40 ; RB= = 2 ,5 1200 n 40 lg R lg 40 = =4 Số cấp tốc độ hộp tốc độ : q = lg R B lg 2 ,5 Các phạm vi điều chỉnh R= Hệ số k = RB q −1 R 40 = ≈1 R B 2 ,5 2 ,5 Do ϕ = kRB = 2 ,5 Hộp tốc độ có PAKG...
 • 13
 • 184
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 6 pdf

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 6 pdf
... cuối chương trình 3.4 Các máy trục - Các trung tâm gia công ĐKS 3.4.1 Các đặc điểm chung máy trục (H3.22): 76 H3.22: Máy trục • Các chuyển động tịnh tiến theo trục X-, Y-, Z- chuyển động quay A- ... Automatic : chế độ chạy tự động chương trình gia công – Các chế độ dừng chương trình: + Dừng khẩn cấp (Emergency Stop): Dừng tức khắc chuyển động máy, thông tin nhớ công tác bị xoá Khi đóng mạch ... quay A- B- (phối hợp đồng thời) • Có thể thay đổi hướng dụng cụ cắt đồng thời trình gia công • Nếu có phần bề mặt cần gia công dụng cụ cắt tiếp cận lần gá đặt, cần chọn máy ĐKS trục a: Gia công máy...
 • 13
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mạch điều khiển động cơ dùng triacmạch điều khiển động cơ dc đi kèm dacxây dựng bộ điều khiển động cơ dc servo harmonic rhs 32 6018hệ thống điều khiển dùng máy tính sốlogic điều khiển đọc ghitổ hợp gen điều khiển tổng hợp   caroten trong hạt gạo chuyển gencấu trúc phần cứng hệ thống điều khiển tổng đài spcđiều kiện đối với bên bảo lãnhđiều khiển khởi động động cơmạch điều khiển tốc độ động cơmạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiềuđiều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một phanguyên tắc điều khiển lưu lượng cơ bản hàng đợi công bằngtruyền động thay đổi tốc độ động cơ dc bằng chỉnh lưu có điệu khiểnđầu ra tần số công nghiệp thay đổi điều khiển tốc độ động cơ acStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankSeeleys anatomy and physiology 10th edition vanputte test bankGiáo trình kinh tế và quản lý xây dựngkiểm tra 15 phut hình 10Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán hòa bình103 ĐỀ TOÁN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 2Bảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 1Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng anh phần 2SKKN khai thác phần mềm wondershare quizcreator và google site giúp học sinh rèn luyện bài thi trắc nghiệm môn toánSKKN sử DỤNG PHẦN mềm MATHCAD tạo PHƢƠNG án NHIỄU TRONG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TOÁNSKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG dẫn học SINH NGHIÊN cứu KHOA học THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM KHOA họcskkn thiết kế xà treo nghiêng trong tiết dạy kỹ thuật xuất phát, chạy lao sau xuất phát môn chạy cự ly ngắnSKKN trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – gây quỹ vòng tay bè bạn