Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi khách quan nhiều lựa chọn chương i sinh học 11 ban cơ bản

Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học

Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh thái học  sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học
... gắng suốt trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận văn Nhng luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp hội đồng chấm luận văn Trờng đại học Vinh ý kiến trao đổi đồng ... kim tra - ỏnh giỏ cho kin thc phn sinh thỏi hc - Sinh hc 12 THPT la chn cỏc phng ỏn nhiu Chng III Xõy dng h thng MCQ Phn sinh thỏi hc sinh hc 12 THPT Nguyễn Thị Hiền Cao hc 18 LL & PPDH sinh ... c bờn cnh s dng vo kim tra ỏnh giỏ 1.2 C s thc tin 1.2.1 Thc trng kim tra ỏnh giỏ phn sinh thỏi hc sinh hc 1 2THPT Phn sinh thỏi hc - sinh hc 12 THPT c ging dy HKII lp 12 Theo phõn phi chng trỡnh,...
 • 90
 • 1,108
 • 2

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương i sinh học 11 ban bản

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương i sinh học 11 ban cơ bản
... trò quan trọng phương án nhiễu xây dựng câu h i trắc nghiệm khách quan (MCQ) chọn đề t i: Kiểm tra kiến thức học sinh câu h i tự luận để lựa chọn phương án nhiễu cho hệ thống câu h i trắc nghiệm ... câu tự luận ngắn để kiểm tra kiến thức học sinh tìm phương án nhiễu 44 Chƣơng Xây dựng hệ thống câu h i trắc nghiệm khách quan cho chƣơng ISinh học 11 86 3.1 Tiêu chuẩn câu h i trắc nghiệm, trắc ... hệ thống câu h i tự luận ngắn kiểm tra kiến thức HS để tìm phương án nhiễu hiệu để xây dựng hệ thống câu h i trắc nghiệm chất lượng 10 9.4 Xây dựng câu h i trắc nghiệm MCQ chương I Sinh hoc 11...
 • 146
 • 280
 • 0

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương ii, iii sinh học 10 ban bản

kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương ii, iii sinh học 10 ban cơ bản
... học Sinh học 10 ban bản, chọn đề tài: Kiểm tra kiến thức học sinh câu hỏi tự luận để lựa chọn phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương II, III sinh học ... giá chương II, III sinh học 10 ban - Đề xuất phương án xây dựng phương án nhiễu hiệu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận chương II, III ... DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN CHƢƠNG II, III SINH HỌC 10 BAN CƠ BẢN 36 2.1 Nghiên cứu nội dung kiến thức sinh học 10 ban 36 2.2 Xây dựng bảng trọng số cần kiểm tra chƣơng II, III sinh học 10 ban...
 • 164
 • 405
 • 0

Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ

Kiểm tra kiến thức học sinh bằng các câu hỏi tự luận để lựa chọn các phương án nhiễu cho hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh thái học  sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ
... thành luận văn Nhng luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp hội đồng chấm luận văn Trờng đại học Vinh ý kiến trao đổi đồng nghiệp nội dung luận văn. / Vinh, ngày tháng ... kim tra - ỏnh giỏ cho kin thc phn sinh thỏi hc - Sinh hc 12 THPT la chn cỏc phng ỏn nhiu Chng III Xõy dng h thng MCQ Phn sinh thỏi hc sinh hc 12 THPT Nguyễn Thị Hiền Cao hc 18 LL & PPDH sinh ... c bờn cnh s dng vo kim tra ỏnh giỏ 1.2 C s thc tin 1.2.1 Thc trng kim tra ỏnh giỏ phn sinh thỏi hc sinh hc 1 2THPT Phn sinh thỏi hc - sinh hc 12 THPT c ging dy HKII lp 12 Theo phõn phi chng trỡnh,...
 • 97
 • 91
 • 0

Kiểm tra kiến thức học sinh lớp 11 phần động đốt trong bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan

Kiểm tra kiến thức học sinh lớp 11 phần động cơ đốt trong bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
... Thay kiểm tra nhanh đồng loạt kiến thức chương - Mục đích: Nhằm kiểm tra kiến thức học sinh sau kết thúc chương Qua kiểm tra kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức học sinh toàn chương từ phân loại học ... hỏi trắc nghiệm khách quan sử dụng dạy học, kỹ vận dụng vào nội dung kiến thức cụ thể học sinh lớp 11 trung học phổ thông b Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung Phần - động đốt trong môn Công nghệ 11 ... NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 1.1 Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Kiểm tra đánh giá việc nắm vững tri thức học sinh thuộc khâu thứ trình dạy học...
 • 64
 • 132
 • 0

Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 pot

Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 pot
... Cây chủng aabbdd có chiều cao 60cm Trong phép lai sau, phép lai đồng loạt cho F1 có chiều cao 110 cm? A AAbbDD x AABBdd B aabbDD x AABBDD C AABBDD x AABBdd D AABBDD x aabbdd Câu 14: ổ sinh < /b> thái ... sau sinh < /b> có tỷ lệ: mào hình hạt đào : mào hình hoa hồng : mào hình hạt đậu : mào hình lá? AaBb x aabb AaBb x aaBB aaBb x Aabb AaBb x AAbb Phơng án là: A 1, B 1, C 1, D 1, 3, Câu 54: Phát biểu ... đực) Kiểu gen b mẹ là: A P: aaXb Xb x AAXB Y B P: XaaXaa x XAB Y C P: AAXB XB x aaXb Y D P: XAB XAB x Xab Y Trong đó: Gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; Gen B: b nh thờng, b: cánh xẻ Câu 13: loài thực...
 • 6
 • 236
 • 0

Đáp án Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 doc

Đáp án Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 doc
... 58 59 60 A C D D B D A B A D C D C A D D B A B A D D C B D D A D A B D C D B D A C A A B HÕt - D A D C B D D B A A D C D B D C A B A B C D A B D D A B D D B D D C A B D C A A ...
 • 2
 • 395
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 728 ppt

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 728 ppt
... C crash D break THE END Trang – đề 128 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 128 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... behaved in a very strange way That surprised me a lot A I was almost not surprised by his strange behaviour B What almost surprised me was the strange way he behaved C He behaved very strangely, which ... the room is the last person C The last person to leave the room must turn off the lights Trang – đề 128 D doubt D honey D happy D The person who turn off the lights must leaves the room 38:...
 • 4
 • 260
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 115 pptx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 115 pptx
... B tear C escape D break - THE END Trang – đề 126 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 126 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... destroyed A It was said that six out of the seven wonders of the ancient world were destroyed Trang – đề 126 B Six out of the seven wonders of the ancient world are said to have been destroyed C ... in a very strange way That surprised me a lot A His behaviour was a very strange thing, that surprised me most B I was almost not surprised by his strange behaviour C He behaved very strangely,...
 • 4
 • 363
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 317 doc

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LỚP 12 MÔN: TIẾNG ANH - MÃ ĐỀ 317 doc
... escape B break C tear D crash - THE END Trang – 125 PhiÕu soi ®¸p ¸n(Dµnh cho gi¸o viªn) English test M· ®Ò 125 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... small Asian multi-sport competitions The Far Eastern Championship Games were created to show unity and cooperation among three nations: Japan, the Philippines and China Trang – 125 The first ... in a very strange way That surprised me a lot A I was almost not surprised by his strange behaviour B His behaviour was a very strange thing, that surprised me most C He behaved very strangely,...
 • 4
 • 367
 • 1

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN          BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ứng: Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ Hãy xếp ba cặp oxi hóa khử phản ứng theo cách xếp dãy hoạt động hóa học kim loại A Cu2+/ Cu < Fe3+/ Fe2+ < Ag+/ Ag B Ag+/ Ag < Cu2+/ Cu < ... C 83,3 % D 50,2 % 21 Hợp chất hữu C4H7O2Cl thủy phân môi trường kiềm thu sản phẩm có hai chất có khả tham gia phản ứng tráng Ag Công thức chất hữu A HCOO – CHCl – CH2 – CH3 B HCOO – CH2 – CHCl ... phẩm cháy vào bình nước vôi dư khối lượng bình tăng 3,02 gam bình tạo gam kết tủa Thể tích khí X đo điều kiên tiêu chuẩn A 0,448 lít B 0,4032 lít C 1 ,12 lít D 0,672 lít 35 Cho quì tím vào dung...
 • 3
 • 529
 • 10

đề kiểm tra kiến thức thi thpt quốc gia các môn văn sinh sử địa năm 2016 của trường thpt chuyên nguyễn huệ

đề kiểm tra kiến thức thi thpt quốc gia các môn văn sinh sử địa năm 2016 của trường thpt chuyên nguyễn huệ
... HẾT D TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) ... THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: ... tác động cách mạng khoa học công nghệ đại giới -Do nềN kinh tế nước ta đổi theo hướng CNH- HĐH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm...
 • 75
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương án điều khiển hệ thống phanhbài tập vật lí còn là hình thức củng cố ôn tập hệ thống hóa kiến thức và là phương tiện để kiểm tra kiến thức kĩ năng của học sinh3 4 bảng tổng hợp kết quả bài kiểm tra kiến thức của hs sau khi học xong3 3 bảng kết quả bài kiểm tra kiến thức của hs từng trường sau khi học3 2 bảng tổng hợp kết quả bài kiểm tra kiến thức của hs hai trường sau khi học xong bài thực nghiệm số 2 của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng3 1 bảng tổng hợp kết quả bài kiểm tra kiến thức của hs hai trường sau khi học xong bài thực nghiệm số 1 của lớp thực nghiệm và lớp đối chứngkiểm tra kiến thức văn học 6bài kiểm tra kiến thức môn hóa học lớp 12kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họcđề kiểm tra kiến thức môn hóa học lớp 12bài kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họcđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họcđề thi kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họckiem tra kien thuc tong hop toan tieu hocđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu học tỉnh bắc giangĐề kiểm tra học kì II năm 2016-2017 Môn Vật Lý Lớp 12 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng - File word có lời giảiĐỀ THI VẬT LÝ 12 HK1 2016-2017 TRƯỜNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN TPHCMKIỂM TRA 1 TIẾT 2017-2018 LẦN 1 ĐỀ 2Đề KT tiết 20Giải BT Hóa 11 SGK nâng caobai tập lớn cơ kết cấuTổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay lấy 9-10 trong cuộc thi THPT Quốc Gia năm 2017Văn bản pháp quyĐề KT tiết 18đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8 HK1 2017- 2018quy trinh thke ct dan dungkiem tra chuong 2de kiem tra 45'''' hoc ki 1- mon GDCD 7Đề kt 1 tiếtVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quythong tu 338 2016BTCVăn bản pháp quyVăn bản pháp quy