Hướng dẫn kỹ thuật: Chính sách an toàn của ngân hàng Thế giới (WB)

Hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử của Ngân hàng Thế giới

Hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử của Ngân hàng Thế giới
... Cung cấp liệu phân tích xu hướng kinh tế toàn cầu, liệu kinh tế số tài Các báo cáo tóm tắt đưa hàng ngày hàng tháng, gồm báo cáo định hướng kiện Đường dẫn: Trang chủ > Thư mục tài liệu điện tử > ... Phần 2: Cơ sở liệu Ngân hàng giới (tt.) • Global Development Finance (GDF ): − − gồm 200 báo cáo nợ số tài 128 quốc gia, 209 kinh tế Đường dẫn: Trang chủ > Thư mục tài liệu điện tử > Tài liệu ... đến 2008 Đường dẫn: Đường dẫn: Trang chủ > Thư mục tài liệu điện tử > Tài liệu điện tư > CSDL > Chọn chữ W • Africa Development Indicators (ADI): − − cung cấp số liệu báo cáo hàng năm nước...
 • 27
 • 411
 • 1

Thủ tục Giải ngân & Quản lý Tài chính theo quy định của Ngân hàng Thế giới

Thủ tục Giải ngân & Quản lý Tài chính theo quy định của Ngân hàng Thế giới
... sách quản tài giải ngân ngân hàng giới Quy trình thủ tục giải ngân, báo cáo tài khuôn khổ dự án PPTAF Quy định Ngân hàng Thế giới Quản tài  BP 10.02 Quản Tài – Các yêu cầu quản tài ... đồng giải ngân trực tiếp từ Ngân hàng Thế giới (thông qua Ban ĐPDA) Thủ tục giải ngân & Báo cáo tài – Dự án PPTAF Thủ tục giải ngân & Báo cáo tài – Dự án (PPTAF)  Báo cáo Tài  Báo cáo Tài Quý ... cáo tài năm: Bảng cân đối kế toán Thủ tục giải ngân & Báo cáo tài – Dự án PPTAF  Tóm tắt nội dung trình bày  Bài tập thực hành thủ tục giải ngân & báo cáo tài theo quy định Ngân hàng Thế giới...
 • 24
 • 249
 • 0

HƯỚNG DẤN KĨ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN VIỆTGAP

HƯỚNG DẤN KĨ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN VIỆTGAP
... trồng phải vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất sớm để diệt sâu non nhộng loại sâu khoang, sâu xám, sâu xanh Luân canh với l a nước (2 vụ l a vụ rau vụ l a vụ rau) vùng chuyên canh rau nên luân canh ... 1: KỸ THUẬT TRỒNG, THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN CÀ CHUA Bài 2: KỸ THUẬT TRỒNG, THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN CẢI MÈO 16 Bài 3: KỸ THUẬT TRỒNG, THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN CẢI BẮP 24 Bài 4: KỸ THUẬT TRỒNG, ... ruộng, xử lý đất trước trồng Luân canh trồng khác họ, sử dụng số hoạt chất sau: Abamectin; Emamectin benzoate; Dinotefuran; Azadirachtin; Chlorantraniliprole; Chlorantraniliprole 20% +Thiamethoxam...
 • 61
 • 198
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 9 doc

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 9 doc
... kết hợp hình 3-2 Các tín hiệu MSK có đặc tính không kết hợp, pha tuyệt đối hai thời điểm lệ thuộc hàm số liệu truyền hai thời điểm Ký hiệu tách từ kết hợp pha hai khoảng tín hiệu kè số liệu truyền ... ký hiệu tách từ lệch pha hai khoảng tín hiệu thay đổi dấu xem kiểm tra tổng chẳn lẽ hai phần tử số liệu truyền Tính chất tỷ lệ loại thể nhờ giải mã với mã sửa sai gồm có số liệu bit chẳn lẽ  Xác ... MSK kết hợp Xác suất lỗi MSK kết hợp giống điều chế khóa dòch pha cực kết hợp PSK cho phương trình 2 .9 nơi chuẩn thu đồng pha xác với phát,  = Pe phưong trình 2 .9 giảm xuống phương trình 2.8 Hình...
 • 7
 • 164
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 8 pptx

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 8 pptx
... ,7 ,8 ,9 ,17 ,25 ,80 ,94 1 2,05 rộng , 78 ,00 ,10 NC 10-2 NC NC: không kết hợp C: kết hợp -3 10 2  (/ 4) (1.14) Tạo tín hiệu vuông Kết hợp 10-4 -5 Xác suất lỗi ký hiệu 10 10-6 10-7 10 -8 10-9 ... với tính chất xác suất lỗi thu PSK hai trạng thái Do tính chất xác suất lỗi Pe hiệu dụng băng thông (2 bit/s Hz), nên kỹ huật sử dụng trng thiết bò có thò trường vi ba số “Telenokia” 0,7; 8M bit ... / s Tách sóng kết hợp MSK tách sóng kết hợp tín hiệu PSK, có suy giảm tính chất xác suất lỗi Pe so với lý tưởng pha sóng mang tín hiệu mang tín hiệu thu sóng mang chuẩn nội không đồng Trong...
 • 11
 • 248
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 7 ppsx
... a Mô dạng tín hiệu ASK với 200 mẫu đại diện cho chuỗi nhò phân b với tần số sóng mang 7Khz Biết tín hiệu phát sinh từ chuỗi nhò phân b là: Manchester b Mô mật độ phổ công suất tín hiệu điều chế ... a Mô dạng tín hiệu ASK với 300 mẫu đại diện cho chuỗi nhò phân b với tần số sóng mang 5Khz Biết tín hiệu phát sinh từ chuỗi nhò phân b là: Manchester b Mô mật độ phổ công suất tín hiệu điều chế ... a Mô dạng tín hiệu ASK với 500 mẫu đại diện cho chuỗi nhò phân b với tần số sóng mang 8Khz Biết tín hiệu phát sinh từ chuỗi nhò phân b là: Unipolar_nrz b Mô mật độ phổ công suất tín hiệu điều...
 • 11
 • 147
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 6 docx
... với tín hiệu, nên có xác suất vô đònh, trạng thái tín hiệu thứ i bò nhầm sang trạng thái bên cạnh gần Xác suất lỗi xác đònh cực tiểu dải điều chế lựa chọn tín hiệu thu có xác suất lớn tín hiệu ... hệ thống cách chọn thích hợp chuỗi tín hiệu truyền Phần thứ hai phổ liên tục mà dạng phụ thuộc vào đặc tính phổ xung tín hiệu Đối với trường hợp đơn giản digit nhò phân biểu thò phương trình 1.3, ... hàm thành phần phổ gián đoạn cách khoảng tần số 1/T Những thành phần tần số gián đoạn biến chuỗi nhò phân có giá trò trung bình không, tín hiệu M mức mức M Điều cho phép tín hiệu phổ tín hiệu điều...
 • 11
 • 198
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 5 pps

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 5 pps
... Để V2 phân cực ngược R3 >> R4 Các tụ C ngăn điện áp chiều, cho tín hiệu cao tần qua C’ ngăn điện áp chiều tín hiệu cao tần, cho tín hiệu âm tần qua nên C’ >> C Các phần tử điện kháng tạo thành ... dùng mạng cực hiệu chỉnh C4, L4, R2, C5, L5 C’4, L’4, R’2, C 5, L 5  Nếu ta chọn f01, f02 cao độ di tần tương đối thấp (f1/f01 f2/f02) làm giảm tất thành phần hài Méo hài bậc gây bù phần hoàn ... kéo hình 3- 15 +VCC CCE L8 L1 C4 C1 R2 C6 C2 C5 L4 L7 L5 L2 AFC R1 L3 -VPC1 C’CE V L6 L’7 +VCC L’8 L’1 C’1 C’4 L’6 R’2 C’2 L’4 C 5 C’6 L 5 Tới AFC L’2 L’3 R’1 C’3 +VPC2 Hình 3- 15: Sơ đồ đổi...
 • 11
 • 122
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 4 doc
... khác bề rộng phổ số vạch phổ tín hiệu điều tần điều pha mf =  = 1kHz f f   mf =  = 5kHz f  = 5kHz (a)  (b)  Hình 3 -4: Bề rộng phổ số vạch phổ tín hiệu điều tần (a); tín hiệu điều pha ... bề rộng phổ tín hiệu điều tần không thay đổi số vạch phổ thay đổi theo  Ngược lại, tần số điều chế thay đổi bề rộng phổ tín hiệu điều pha thay đổi, số vạch phổ không thay đổi Hình 3 -4 minh họa ... Trong trường hợp độ rộng dải tần tín hiệu điều tần độ rộng dải tần tín hiệu điều biên, ta gọi điều tần dải hẹp Ngược lại mf,p >1ta gọi điều tần dải rộng - Thông thường tín hiệu điều chế tín hiệu...
 • 11
 • 195
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 3 pps
... Trong kỹ thuật truyền hình tín hiệu điều chế video phần tín hiệu điều biên (khi fs  0,75MHz), phần lại (0,75 MHz  fS MHz) tín hiệu điều chế đơn biên (hình2 -3) Bằng cách giảm dải tần tín hiệu ... Hình 2-9: Phổ đồ thò vectơ dao động điều chế đơn biên theo phương pháp lọc – quay pha kết hợp a) Phổ tín hiệu điều chế; b) Phổ tín hiệu ĐCCB I; c) Phổ tín hiệu lọc; d) Phổ tín hiệu mạch hiệu Ở đầu ... Tín hiệu âm tần V dải tin Vo trước đưa vào ĐCCB II di pha góc 900 Còn tín hiệu âm tần V tải tin Vo đưa thẳng vào ĐCCB I Tín hiệu đầu hai ĐCCB qua tổng (hoặc hiệu) đầu tổng (hoặc hiệu) tín hiệu...
 • 11
 • 189
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 2 ppsx
... nhỏ  Gọi V1 = Vo V2 = V, cho chúng tác dụng vào phần tử phi tuyến ta có: i=f(V1+V2)=a0+a1V1+a1V2+a2V 12+ a2V 22+ 2a2V1V2+a3V13+3a3V12V2+3a3V1V 22+ a3V23+… (1.31)  Để có tín hiệu điều biên ngõ ra, ... + a2u 12 + a3u13 +… i2 = a0 + a1u2 + a2u 22 + Dòng điện ra: (1.33) a3u2 +… i = i1-i2 (1.34) Thay (2- 32) , (2- 33) vào (2- 34) ta có: i = Acost+ Bcos3 t+ C[cos(0+ )t+ cos(0- )t]+ D[cos (2 0+ ... tín hiệu điều biên với hệ số điều chế m =2, tần số điều chế  =10Khz Tín hiệu tải tin có biên độ V0=5mV tần số 0=1Mhz a) Viết phương trình tín hiệu điều chế tín hiệu điều chế b) Vẽ dạng tín hiệu...
 • 11
 • 177
 • 0

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật xác định trường phổ của các loại tín hiệu phần 1 potx
... thức (1. 3) ta có: VAM  V0 cos  t  V mV0 mV0 cos   t  cos   t 2 V0 1. 5 t t 0 VAM t m 1 t - - - 1 Hình 1. 1 Dạng tín hiệu V, V0 tín hiệu điều ... hình 1. 6 Phổ tín hiệu trường hợp gồm thành phần phổ mong muốn Các thành phần phụ không khí A3 = a4 = a5 = … = a2n +1 = (n = 1, 2, 3,…) Nghóa đường đặc tính phần tử phi tuyến đường cong bậc hai tín ... PAMmax = 4Po (1. 10) (1. 11) Vậy công suất trung bình chu kỳ điều chế: PAM  P0  Pbt  P0  P0  m2  m   P0 1   2    1. 12 Nếu m = PAM = 3/2 Po (1. 13)  Pbt = 1/ 3 PAM  (1. 14) Hệ số...
 • 10
 • 161
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC
... sử dụng công cụ Sách tiền tệ NHNN Việt nam, trong thập kỷ 90 năm đầu kỷ 21 2.1 Thực trạng việc sử dụng công cụ sách tiền tệ Ngân hàng nhà nớc việt nam Từ năm 1976 đến 1985 hệ thống Ngân hàng Việt ... nhằm sử dụng tốt công cụ gián tiếp sách tiền tệ Bố cục viết gồm chơng Chơng 1: Tổng quan sách tiền tệ công cụ sách tiền tệ Chơng 2: Thực trạng việc sử dụng công cụ sách tiền tệ Việt Nam từ đầu năm ... Chơng Tổng quan sách tiền tệ công cụ Chính sách tiền tệ 1.1 Mục tiêu sách tiền tệ 1.1.1 Khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ sách kinh tế vĩ mô, mà ngân hàng sử dụng công cụ mình, để điều tiết...
 • 36
 • 1,317
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: hội thảo chuyên đề quản lý tài chính phần 1 thủ tục giải ngân amp quản lý tài chính theo quy định của ngân hàng thế giớihướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quảchính sách an toàn xã hội của ngân hàng thế giớichính sách an toàn của adbhướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản của đảnghướng dẫn giải ngân dự án của ngân hàng thế giớiđổi mới điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước cộng hóa dân chủ nhân dân lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếluận văn chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam lý thuyết tiền tệ ngân hàngchính sách tín dụng của ngân hàng trung ươngchính sách tín dụng của ngân hàng acbchính sách tín dụng của ngân hàng bidvchính sách tín dụng của ngân hàng sacombankchính sách tín dụng của ngân hàng nhà nướcchính sách tín dụng của ngân hàng thương mạichính sách tín dụng của ngân hànggiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing IdeasBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcPhát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật국어1권Co che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ