Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại hai phường đình bảng và đồng nguyên, từ sơn, bắc ninh)

Nguồn sinh kế của người dân vùng ven đô thực trạng giải pháp nghiên cứu tại hai phường đình bảng đồng nguyên, từ sơn, bắc ninh

Nguồn sinh kế của người dân vùng ven đô thực trạng và giải pháp nghiên cứu tại hai phường đình bảng và đồng nguyên, từ sơn, bắc ninh
... sống người dân nội thị ngoại thị… Với nghiên cứu tìm hiểu thực tế thực trạng nguồn sinh kế người dân vùng ven đô địa bàn hai phường: Phường Đình Bảng phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ... vọng sinh kế người dân nhằm đề xuất số giải pháp nguồn sinh kế người dân địa phương Câu hỏi nghiên cứu: - Thực trạng nguồn sinh kế người dân vùng ven đô Đình Bảng Đồng Nguyên nào? - Người dân ... tài Nguồn sinh kế người dân vùng ven đô: Thực trạng giải pháp tập trung tìm hiểu số yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến nguồn sinh kế người dân vùng ven đô hai phường Đình Bảng Đồng Nguyên, từ đề...
 • 154
 • 290
 • 3

Thực trạng giải pháp (nghiên cứu tại hai phường đình bảng đồng nguyên, từ sơn, bắc ninh)

Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại hai phường đình bảng và đồng nguyên, từ sơn, bắc ninh)
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN THIÊN HƯƠNG NGUỒN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG VEN ĐÔ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Nghiên cứu hai phường Đình Bảng Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh) Chuyên ... nghiên cứu: Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HAI PHƯỜNG ĐÌNH BÀNG VÀ ĐỒNG NGUYÊN, TỪ SƠN, BẮC NINH Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng ... tế thực trạng nguồn sinh kế người dân vùng ven đô địa bàn hai phường: Phường Đình Bảng phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đề tài “Nguồn sinh kế người dân vùng ven đô : Thực trạng...
 • 13
 • 185
 • 0

Bạo lực gia đình thực trạng, nguyên nhân giải pháp (nghiên cứu tại xã long thành huyện yên thành tỉnh nghệ an) luận văn tốt nghiệp đại học

Bạo lực gia đình thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (nghiên cứu tại xã long thành huyện yên thành tỉnh nghệ an) luận văn tốt nghiệp đại học
... trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chuyên nghành Công tác hội đề tài Bạo lực gia đình: Thực trạng, nguyên nhân giải pháp (Nghiên cứu Long Thành huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An) Em đã ... 7.1 Tên khóa luận: Bạo lực gia đình: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp (nghiên cứu địa bàn Long Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An giai đoạn) 7.2 Kết cấu khóa luận 17 Khóa luận gồm phần: ... nghiên cứu khái quát tình trạng Do chưa có biện pháp can thiệp hiệu Vì lý trên, lựa chọn đề tài Bạo lực gia đình: Thực trạng, nguyên nhân giải pháp (nghiên cứu Long Thành - Yên Thành Nghệ An)...
 • 36
 • 1,269
 • 6

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường thực trạng giải pháp (nghiên cứu tại huyện đăk mil, tỉnh đăk nông

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại huyện đăk mil, tỉnh đăk nông
... chung tài nguyên, môi trường hoạt động quản nhà nước tài nguyên môi trường Chương 2: Thực trạng tài nguyên môi trường hoạt động quản nhà nước tài nguyên môi trường huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông ... động quản nhà nước tài nguyên môi trường huyện Đăk Mil  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng tài nguyên môi trường địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông công tác quản nhà nước tài nguyên ... SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Một số vấn đề chung tài nguyên, môi trường quản nhà nước tài nguyên môi trường: 1.1.1...
 • 99
 • 249
 • 1

Thực trạng giải pháp phòng chống ma túy đối với thanh niên Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nghiên cứu tại hai phường Thượng Thanh Ngọc Lâm)

Thực trạng và giải pháp phòng chống ma túy đối với thanh niên Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nghiên cứu tại hai phường Thượng Thanh và Ngọc Lâm)
... qun Long Biờn so vi cỏc qun ni thnh n v: ngi/km2 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Thành phố HN Nội thành HN Long Biên Hoàn Kiếm Đống Đa Ba Đình Tây Hồ Câu Giấy Hoàng Thanh Hai Bà Mai ... quốc gia nội Tr-ờng đại học khoa học Xã HộI NHâN VĂN TRN VN SN THC TRNG V GII PHP PHềNG, CHNG MA TY I VI THANH NIấN QUN LONG BIấN - THNH PH H NI (Nghiờn cu ti hai phng Thng Thanh v ... khỏc, c bit l t nn ma tuý chớnh em h - 32 - Chng THC TRNG THANH NIấN NGHIN MA TUí V CễNG TC PHềNG, CHNG MA TY I VI THANH NIấN QUN LONG BIấN 2.1 Khỏi lc v niờn nghin ma tuý ti qun Long Biờn 2.1.1...
 • 117
 • 663
 • 9

Chính sách hỗ trợ xã hội cho nhóm hộ nghèo thực trạng giải pháp (nghiên cứu tại xã xuân viên nghi xuân hà tĩnh) luận văn tốt nghiệp đại học

Chính sách hỗ trợ xã hội cho nhóm hộ nghèo thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại xã xuân viên  nghi xuân  hà tĩnh) luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh khoa lịch sử === === phan thị mai chi Khóa luận tốt nghi p đại học CHíNH SáCH Hỗ TRợ HộI CHO NHóM Hộ NGHèO: THựC TRạNG GIảI PHáP (nghi n cứu TạI XUÂN VIÊN - NGHI XUÂN ... XUÂN VIÊN - NGHI XUÂN - TĩNH) chuyên ngành công tác hội Lớp 48B3 - CTXH (2007 - 2011) Giáo viên hớng dẫn: ThS Võ thị cẩm ly Vinh - 2011 LI CM N Sau mt thi gian nghi n cu, tỡm hiu v tin ... 10 Mc ớch, nhim v nghi n cu 10 i tng, khỏch th, phm vi nghi n cu .11 Phng phỏp nghi n cu 12 Gi thuyt nghi n cu, khung lý thuyt nghi n cu, cõu hi nghi n cu 14 B NI DUNG...
 • 90
 • 114
 • 0

Hoạt động đào tạo giám định viên bảo hiểm y tế thực trạng giải pháp ( nghiên cứu tại trường đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội)

Hoạt động đào tạo giám định viên bảo hiểm y tế  thực trạng và giải pháp ( nghiên cứu tại trường đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN HẢI Y N HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁM ĐỊNH VIÊN BẢO HIỂM Y TẾ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (NGHIÊN CỨU TẠI TRƢỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI) Chuyên ngành: hội ... khăn giám định viên bảo hiểm y tế hoạt động nghề nghiệp 39 2.1.4 Sự cần thiết phải đào tạo giám định viên bảo hiểm y tế 44 2.2 Hoạt động đào tạo giám định viên bảo hiểm y tế ... 2009 Đào tạo giám định viên BHYT tháng 71 2010 Đào tạo giám định viên BHYT tháng 70 2011 Đào tạo giám định viên BHYT tháng 70 2012 Đào tạo giám định viên BHYT tháng 211 Đào tạo giám định viên BHYT...
 • 109
 • 245
 • 0

Thực trạng giải pháp (nghiên cứu tại huyện đăk mil, tỉnh đăk nông)

Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại huyện đăk mil, tỉnh đăk nông)
... trường huyện Đăk Mil  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng tài nguyên môi trường địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường địa bàn huyện Phương pháp ... NGHIỆP GVHD: ThS NGUYỄN HỮU THU “Quản lý nhà nước tài nguyên môi trường: Thực trạng Giải pháp (nghiên cứu huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) làm khóa luận tốt nghiệp Thông qua vấn đề trình bày khóa luận, ... nguyên môi trường CHƢƠNG 2: 34 THỰC TRẠNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TẠI HUYỆN ĐĂK MIL, TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1 Tổng quan huyện Đăk Mil 34 2.1.1 Vị trí địa...
 • 113
 • 256
 • 0

Thực trạng hướng giải quyết cho thị trường đồ gỗ nội thất Đồng Kỵ ( Từ Sơn Bắc Ninh)

Thực trạng và hướng giải quyết cho thị trường đồ gỗ nội thất Đồng Kỵ ( Từ Sơn Bắc Ninh)
... trường đồ gỗ nội thất Đồng Kỵ để phần hiểu thị trường đồ gỗ nội thất, mỹ nghệ Đồng Kỵ Mục tiêu: Với đề tài này, nhóm thống đưa có mục tiêu lớn cần giải quyết: - Thứ nhất: tìm hiểu khái quát làng đồng ... gỗ, nội thất, mỹ nghệ mang tên Đồng Kỵ Đây làng nghề tiếng lâu đời chế tác nhiều sản phẩm đồ gỗ tinh sảo thị trường nước ưa chuộng…Chính nhóm em chọn đề tài : Thực trạng hướng giải cho thị trường ... phẩm đồ gỗ nội thất Đồng Kỵ - Đồng Kỵ nơi tập kết gỗ để phục vụ sản xuất, gỗ nguyên khối gỗ cắt xẻ Gỗ nước không đáp ứng hết nhu cầu sản xuất, gỗ chế tác thường khai thác nước phần để nhập từ thị...
 • 13
 • 548
 • 1

nghiên cứu tái cơ cấu ngành trồng trọt huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

nghiên cứu tái cơ cấu ngành trồng trọt huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
... trị gia tăng huyện Gia Bình, Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thế tái cấu? Ngành trồng trọt gồm yếu tố nào? Tái cấu ngành trồng trọt nào? Tại phải nghiên cứu tái cấu ngành trồng ... nghiệp ngành trồng trọt 23 2.2 sở thực tiễn tái cấu ngành trồng trọt 31 2.2.1 Tình hình tái cấu ngành trồng trọt gới 31 2.2.2 Tình hình tái cấu ngành trồng trọt nước tỉnh Bắc Ninh ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tái cấu ngành trồng trọt huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục chung Trên sở đánh giá thực trạng, từ đề xuất giải pháp tái cấu ngành...
 • 146
 • 134
 • 1

Vấn đề kinh tế đặt ra trong việc giải quyết rác thải trong môi trường làng nghề sản xuất gỗ từ sơn bắc ninh

Vấn đề kinh tế đặt ra trong việc giải quyết rác thải trong môi trường làng nghề sản xuất gỗ từ sơn bắc ninh
... hại môi trường việc sản xuất đơn vò sản phÈm ci cïng chi phí cận biên xã hội MEC b) Quan điểm hiệu kinh tế môi trường Xét quan điểm kinh tế xã hội môi trường chi phí lợi ích sinh việc sản xuất ... đánh giá trạng ô nhiễm môi trường làm cho việc tính toán hiệu kinh tế xã hội môi trường cho viƯc sản xuất ®å gç.Như hiệu kinh tế vùng s¶n xt đối tượng nghiên cứu đề tài Đề tài có phạm vi nghiên ... nhiễm môi trường hiệu kinh tế viƯc thu gom ¸r¸c m«i trêng lµng nghỊ Theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam ,ô nhiễm môi trường đònh nghóa sau: «i nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi...
 • 22
 • 110
 • 0

Công tác lập dự án chế biến quặng sắt tại công ty cổ phần đầu khoáng sản An Thông. Thực trạng giải pháp (Nghiên cứu tình huống : mỏ sắt Tùng Bá, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang)

Công tác lập dự án và chế biến quặng sắt tại công ty cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông. Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tình huống : mỏ sắt Tùng Bá, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang)
... cứu tình : Mỏ sắt Tùng Bá, Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang ) CHƯƠNG THỰC TRẠNG LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG 1.1 Khái quát công ty cổ phần đầu khoáng sản ... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2009 CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG SẮT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ... động vào thiết kế khai thác giai đoạn 7.156.566 cấp 121+ 122 1.2.3 Đánh giá thực trạng lập dự án công ty cổ phần đầu khoáng sản An Thông An Thông công ty cổ phần đầu khoáng sản, chủ đầu tư...
 • 148
 • 523
 • 4

Nghiên cứu thực trạng định hướng giải pháp phát triển nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thực trạng và định hướng giải pháp phát triển nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh
... DQNG THAM DINH GIA BAT DQNG SAN T~l TP.HCM Khao sat cac ho~t dong th~m djnh gia t~i ph6 Ho Chi Minh 41 Th6ng ke va ph an tich cac s6 li~u khao ·sat 43 · 2.1 Th6ng ke va phan tich cO' quan, ... M6' DAU TiNH CAP THIET CUA £>E TAl: Cung v&i ca nU'&c ngh~ thcim djnh gia (Tf>G) a pt)6 HO Chi Minh da trai qua gan mU'ai nam phat tri~n di~m xu~t phat ro net c6 th~ tinh tll' thai di~m chung ... ky nang quy bau tc;to di~u ki~n cho nghi~p Vl:J TBG Vi~t Nam phat tri~n tren dU'ang hoi nh~p cua minh NGHI~N CO'U THV'C TRANG VA E>INH HU'ONG GIAI PHAP PHAT TRI~N NGHII;P Vl,J TE>G BE>S T~l TP.HCM...
 • 86
 • 231
 • 0

Báo cáo thực tập Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại khu du lịch Phong Nha hiện nay Thực trạng giải pháp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Báo cáo thực tập Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại khu du lịch Phong Nha hiện nay Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)
... mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch khu du lịch Phong Nha - Tìm hiểu thuận lợi khó khăn người cung cấp dịch vụ khu du lịch Phong Nha - Đề xuất khuyến nghị để góp phần nâng cao mạng lưới dịch vụ ... hỏi nghiên cứu - Các yếu tố mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch khu du lịch Phong Nha có tác động chất lượng du lịch? - Những thuận lợi khó khăn người cung cấp dịch vụ khu du lịch Phong Nha gì? - ... hình dịch vụ đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.1.5 Tác động đường lối phát triển du lịch đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.2 Những thuận lợi khó khăn mạng lưới cung cấp dịch...
 • 127
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng các giải pháp marketing tại công ty cổ phần thương mại và truyền thông doanh nhân việtphương pháp nghiên cứu tài liệu và thực nghiệmnhóm giải pháp nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách về bảo hiểm tài liệugiải pháp nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty du lịchthực trạng các giải pháp khai thác và tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty xây dựng hồng hàgiải pháp nghiên cứu và phát triểnthực trạng các giải pháp tài chính với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may từ năm 1995 đến 2002thực trạng các giải pháp tài chính với sự phát triển ngành dệt may việt namphương pháp nghiên cứu thông tin thị trường được sử dụng là 2 phương pháp nghiên cứu tại bàn và nghiên cứu tại hiện trườngthực trạng amp giải pháp hoàn thiện quy trình tổchức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty cổphần dnch vụphân phối tổng hợp dầu khí petrosetco distribution jscđề xuất giải pháp nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm cho công ty honda việt namii thực trạng các giải pháp marketing của công ty cổ phần thương mại và truyền thông doanh nhân việt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranhgiải pháp nghiên cứu áp dụng thành công hệ thống tiêu chuẩn iso 9001  2000 tại công ty cổ phần an hảigiải pháp nghiên cứu áp dụng thành công hệ thống tiêu chuẩn iso 9001 2000 tại công ty an hảimột số giải pháp nghiên cứu áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000 tại công ty cổ phần an hảiNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtphân tích khóang trong thực phẩm (xác định độ tro, độ kiềm của tro)phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần vĩnh hoàn ngành thủy sảnNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcphương pháp quy nạp trong toán họcquản lý nhà nước về kinh tếQui trình sản xuất phân uregiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1tiểu luận chiến lược giá quốc tếsử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chèThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápThiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ĐAI ốc nối VAN một CHIỀU với sản lượng 50000 chiecnăm ,điều kiện sản xuất theo quy mô công nghiệpTìm hiểu chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa TH true milktìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbTìm hiểu về chế định thừa kế, cho các ví dụ về tranh chấp quyền thừa kế và các quy định của pháp luậttìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarineTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con người