Áp dụng marketing địa phương trong phát triển du lịch thanh hóa

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020.PDF

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020.PDF
... … , ngành “ Phú n ” - Phú n gian qua - n Phú n P giai 2001-2010, 2012 p - - - tài 3 Qua ngh PHÚ N 2020 4 marketing khác nó,… Theo Philip Kotler, m sau: mong Marketing n làm marketing chi ... giá trạng đòa phương Xây dựng tầm nhìn mục tiêu phát triển đòa phương Thiết kế chiến lược tiếp thò cho đòa phương Hoạch đònh chương trình thực chiến lược Thực kiểm soát 1.2.1 , nhà marketing v.v… ... (3) (4) (5) sốt - 19 2.1 2.1.1 * - 13045’20” 1080 27’47” nhiên 5.060,70 km2 , cho phát * - - * ao ngun: - 20 - 700m * * thác: Phú n có Phú S tơn ) - th ) hình sinh ho C 21 2.2 Phú n a 2.2.1...
 • 95
 • 194
 • 2

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch biển đảo nha trang khánh hòa

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch biển đảo nha trang  khánh hòa
... thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa - Mức độ quan trọng yếu tố cấu thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha ... Khánh Hòa, với mong muốn nghiên cứu phát huy vai trò cộng đồng phát triển du lịch địa phương em định chọn đề tài Nghiên cứu vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha Trang ... thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa - Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển...
 • 109
 • 199
 • 1

Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển du lịch tỉnh nghệ an

Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển du lịch tỉnh nghệ an
... Nghệ An 5 - Lợi tỉnh Nghệ An phát triển du lịch - Luận giải vấn đề lý luận vai trò quyền địa phương phát triển du lịch địa bàn tỉnh - Đánh giá thực trạng vai trò quyền địa phương Tỉnh Nghệ An ... cứu vai trò quyền địa phương cấp tỉnh phát triển Du lịch cụ thể tỉnh Nghệ An - Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn phân tích vai trò quyền địa phương cấp Tỉnh phát triển du lịch địa bàn tỉnh Nghệ an ... tiễn vai trò quyền địa phương phát triển du lịch tỉnh Nghệ An Chương Thực trạng vai trò quyền địa phương phát triển du lịch tỉnh Nghệ An Chương 3: Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai...
 • 125
 • 241
 • 0

Tiểu luận giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh sơn la

Tiểu luận giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh sơn la
... du lịch bền vững Chương Thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững tỉnh Sơn La Chương Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền ... vực du lịch để đánh giá thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững Sơn La Bình luận kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện marketing địa phương nhằm phát triển ... hệ với phát triển du lịch bền vững Hai là, phân tích thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững tỉnh Sơn La Từ đó, đánh giá ưu điểm, hạn chế hoạt động marketing địa phương...
 • 179
 • 246
 • 1

Tiếp thị học hiện đại và ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 1 pps

Tiếp thị học hiện đại và ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 1 pps
... chuyờn c hon thin hn Phn 1: MT S Lí LUN C BN V CHNG TRèNH MARKETING TRC TIP TRONG HOT NG KINH DOANH KHCH SN 1. 1 Cỏc khỏi nim c bn kinh doanh khỏch sn 1. 1.1Khỏi nim khỏch sn: - Khỏch sn l mt to nh ... dch v lu trỳ n ung, vui chi gii trớ v cỏc dch v cn thit khỏc cho khỏch du lch 1. 1.2 c im ca hot ng kinh doanh khỏch sn: 1. 1.2 .1 c im v sn phm ca khỏch sn : * Sn phm khỏch sn bao gm ton bỹ cỏc hot ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhng cụng ty mụi gii du lch, õy l nhng doanh nghip c trng ngnh nhm m bo cho sn phm du lch n c vi ngi tiờu dựng - Trong hot ng du lch, ch yu s dng...
 • 34
 • 92
 • 0

Tiếp thị học hiện đại và ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 2 ppsx

Tiếp thị học hiện đại và ứng dụng trong phát triển du lịch văn hóa - 2 ppsx
... tổ chức du lịch tổ chức du lịch cho khách có thu nhập cao xã hội Điển cơng ty du lịch An Phú, Camel travel, Hanh’s Cafe, HaPhương Tourist Trong thời gian tới, nhu cầu du lịch tìm hiểu văn hố trở ... khả thu hút khách thị xã tương lai * Mơi trường văn hố - xã hội: Với văn hóa đa dạng, tài ngun nhân văn phong phú tạo nên sức thu hút mạnh mẽ Hội An khách du lịch đến tìm hiểu lịch sử , phong tục ... Quảng Nam thị xã Hội An nói riêng Cùng với việc hồn chỉnh luật du lịch văn có liên quan, ngành du lịch có nhiều thuận lợi để phát triển Việc giảm tiền th đất, giảm thuế thu nhập hỗ trợ thuế thu...
 • 34
 • 90
 • 0

Phương hướng phát triển du lịch Khánh Hòa 2006-2010

Phương hướng phát triển du lịch Khánh Hòa 2006-2010
... thấy ngành du lòch Khánh Hòa tận dụng tốt hội giảm thiểu nguy 40 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2010 3.1 Mục tiêu phát triển du lòch Khánh Hòa 2006-2010 ... tỉnh Khánh Hòa quan tâm đến phát triển du lòch bền vững Phát triển du lòch bền vững phải đạt mục đích chủ yếu : Phát triển du lòch bền vững nhằm tối ưu hóa lợi ích Kinh tế Xã hội Phát triển du ... Vónh-Cam Ranh -Khánh Sơn Phương hướng phát triển sản phẩm Du lòch lợi Khánh Hòa - Khai thác mạnh lợi so sánh tài nguyên du lòch tỉnh, loại hình sản phẩm du lòch phát triển sau : - Sản phẩm du lòch gắn...
 • 54
 • 200
 • 1

Bảo tàng hải phòng trong phát triển du lịch thành phố

Bảo tàng hải phòng trong phát triển du lịch thành phố
... 14 Bảo tàng Hải Phòng phát triển du lịch thành phố Chương BẢO TÀNG HẢI PHÒNG VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO TÀNG HẢI PHÒNG 2.1.1 Sự đời Bảo tàng Hải Phòng Năm ... Bảo tàng Hải Phòng phát triển du lịch thành phố nước Cũng nằm hệ thống bảo tàng thành phố, bảo tàng Quân khu Ba bảo tàng Hải quân hàng năm đón từ 8000 – 9000 lượt khách Bảo tàng Hải Phòng có ... hiệu bảo tàng Hải Phòng với hoạt động du lịch thành phố Sinh viên: Đoàn Thị Tuyết Anh - Lớp VH903 Bảo tàng Hải Phòng phát triển du lịch thành phố Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VAI TRÒ CỦA BẢO TÀNG...
 • 176
 • 457
 • 1

Bảo tàng Hải Phòng trong phát triển du lịch thành phố.

Bảo tàng Hải Phòng trong phát triển du lịch thành phố.
... VH903 14 Bảo tàng Hải Phòng phát triển du lịch thành phố Chƣơng BẢO TÀNG HẢI PHÕNG VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO TÀNG HẢI PHÒNG 2.1.1 Sự đời Bảo tàng Hải Phòng ... VH903 21 Bảo tàng Hải Phòng phát triển du lịch thành phố 2.2 NỘI DUNG THAM QUAN DU LỊCH Ở BẢO TÀNG HẢI PHÕNG 2.2.1 Nội dung tham quan Nội dung tham quan đƣợc phản ánh qua nội dung trƣng bày lịch ... tặng thành phố Hải Phòng, … Sinh viên: Đoàn Thị Tuyết Anh - Lớp VH903 38 Bảo tàng Hải Phòng phát triển du lịch thành phố 2.2.2 Giá trị vị trí Bảo tàng Hải Phòng với phát triển du lịch Ngày 16 tháng...
 • 167
 • 240
 • 1

Bảo tàng bắc ninh trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc ninh

Bảo tàng bắc ninh trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc ninh
... quát bảo tàng Bắc Ninh 16 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Bảo tàng Bắc Ninh 16 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Bảo tàng Bắc Ninh 17 1.2.3 Tổ chức máy đội ngũ nhân lực Bảo tàng Bắc Ninh ... với tư cách sinh viên khoa Văn hóa Du lịch tiếp cận với Bảo tàng Bắc Ninh để từ tiềm du lịch to lớn bảo tàng điều hạn chế bất cập cho phát triển du lịch văn hoá bảo tàng Đồng thời đưa nhận xét ... (1999), Lịch sử văn miếu Bắc Ninh , Văn miếu Bắc Ninh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học) UBND thị xã Bắc Ninh, sở Văn hóa- Thông tin Bắc Ninh, tr 97 13 Dương Văn Sáu (2004), Lễ hội Việt Nam phát triển Du lịch, ...
 • 10
 • 342
 • 5

Di tích chùa bổ đà trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc giang

Di tích chùa bổ đà trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc giang
... Vai trò di tích chùa Bổ Đà phát triển du lịch văn hoá tỉnh Bắc Giang ……………………………………………………………………… 39 2.2.4 Thực trạng hoạt động du lịch văn hoá di tích chùa Bổ Đà ………… 41 2.2.4.1 Khách du lịch doanh ... khoa văn hoá du lịch, em muốn thực đề tài: Di tích chùa Bổ Đà phát triển du lịch văn hoá tỉnh Bắc Giang để ứng dụng kiến thức học nhằm góp phần để phát triển quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Giang ... để phát triển du lịch văn hoá …………………………… 11 1.2.3 Di tích vai trò di tích phát triển du lịch văn hoá………… 12 1.3 Tiềm thực trạng phát triển du lịch văn hoá Việt Nam………… 14 1.3.1 Tiềm phát triển...
 • 10
 • 274
 • 0

Nghiên cứu văn hóa thương hồ trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu văn hóa thương hồ trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ
... hướng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ dựa vào văn hóa thương hồ 82 3.1 Phát triển du lịch dựa vào văn hóa thương hồ theo hướng du lịch bền vững 83 3.1.1 Du lịch đại chúng du lịch ... văn hóa thương hồ - Làm rõ thực trạng mối quan hệ văn hóa thương hồ hoạt động du lịch TP Cần Thơ - Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa vào văn hóa thương hồ Lịch sử nghiên cứu ... triển du lịch dựa vào mạnh điều cần thiết Đây vấn đề chủ yếu then chốt du lịch Việt Nam nói chung du lịch Cần Thơ nói riêng Chính lý mà luận văn Nghiên cứu văn hóa thương hồ phát triển du lịch thành...
 • 140
 • 124
 • 0

Nghiên cứu văn hóa thương hồ trong phát triển du lịch thành phố cần thơ

Nghiên cứu văn hóa thương hồ trong phát triển du lịch thành phố cần thơ
... mạnh điều cần thiết Đây vấn đề chủ yếu then chốt du lịch Việt Nam nói chung du lịch Cần Thơ nói riêng Chính lý mà luận văn Nghiên cứu văn hóa thương hồ phát triển du lịch thành phố Cần Thơ tác ... văn hóa thương hồ - Làm rõ thực trạng mối quan hệ văn hóa thương hồ hoạt động du lịch TP Cần Thơ - Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa vào văn hóa thương hồ Lịch sử nghiên cứu ... Trẻ, TP Hồ Chí Minh 35 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ (2006), Chương trình phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 36 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ (2012),...
 • 11
 • 222
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong phát triển du lịch thành phố huế

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong phát triển du lịch thành phố huế
... Điều tra đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh phát triển du lịch thành phố Huế + Trên sở rút nhân tố tích cực ảnh hưởng đến lực cạnh uế tranh phát triển du lịch thành phố Huế + Kết nghiên ... quan phát triển du lịch thành phố Huế nay, phát nhân tố ảnh hưởng lực cạnh ườ tranh phát triển du lịch, ưu nhược điểm, vấn đề tồn đọng du lịch thành phố từ có khuyến nghị quyền thành phố Tr hoạch ... nhiên, văn hóa nguồn nhân lực du lịch lữ hành Việt Nam số quốc gia năm 2009 31 CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH họ TRANH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HUẾ .33 2.1 ĐẶC...
 • 120
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thanh hóavai trò của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong phát triển du lịch bền vững tỉnh ninh bìnhtrò chủ yếu của nhà nước địa phương trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩatrò thực tế của bộ máy nhà nước địa phương trong phát triển kinh tế thị trường ở đà nẵngthực trạng về hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước địa phương trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phốcác nội dung trong phát triển du lịchtrò của việc ứng dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh asean trong phát triển du lịch việt namphương hướng phát triển du lịch ở nước ta trong giai đoạn hội nhập hiện naylàng nghề trong phát triển du lịchvai trò của làng nghề trong phát triển du lịchphương án phát triển du lịchvai trò của cộng đồng trong phát triển du lịchđ ề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng naikhó khăn trong phát triển du lịch việt namẩm thực trong phát triển du lịchCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây