Khóa luận thiết kế mô hình thí nghiệm plc s7 1200 siemens

Tài liệu ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN 3 " THIẾT KẾ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC S7-1200 SIEMENS " doc

Tài liệu ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN 3
... THƯƠNG TP.HCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT KẾ MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC S7-1200 SIEMENS CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN I HÌNH ẢNH VÀTHÀNH PHẦN MÔ HÌNH Đồ án điều khiển [5] GVHD: Nguyễn Việt Khoa ... dịch chuyển Đồ án điều khiển [49] GVHD: Nguyễn Việt Khoa TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH I.Chƣơng trình điều khiển Đồ án điều khiển [50] ... Kiểu liệu so sánh : SInt, Int, Dint, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal, Constant So sánh kiểu liệu giống nhau, so sánh MIN > VAL MAX < VAL thỏa tác động mức cao ngược lại Đồ án điều khiển [32 ] GVHD:...
 • 66
 • 683
 • 5

thiết kế hình thí nghiệm điều khiển vị trí

thiết kế mô hình thí nghiệm điều khiển vị trí
... điều khiển vị trí thiết kế áp dụng nhiều điều khiển thông minh khác như: điều khiển PID, điều khiển mờ, điều khiển PD mờ Tuy nhiên đề tài này, trình bày phương pháp thiết kế sử dụng điều khiển ... Tuy vậy, hình để sinh viên thực tập nghiên cứu hạn chế, điều khiển vị trí Từ thực tế hạn chế nêu định bắt tay vào nghiên cứu thực đề tài Thiết kế hình thí nghiệm điều khiển vị trí sử dụng ... hiệu hồi tiếp 55 Hình 3.20: Hình ảnh tổng thể hình thí nghiệm vị trí 56 Hình 3.21: Kết đáp ứng hình thí nghiệm điều khiển vị trí 57 ix Khoa Công Nghệ Luận văn tốt nghiệp DANH...
 • 89
 • 173
 • 0

Tiểu luận Thiết kế hình Khóa điện tử hiển thị 6 led 7 đoạn docx

Tiểu luận Thiết kế mô hình Khóa điện tử hiển thị 6 led 7 đoạn docx
... NỘI KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN MÔN VĐK LỚP CĐT2-K5 Thiết kế hình khóa điện tử hiển thị led đoạn I – Cơ sở lý thuyết – Giới thiệu tổng quan họ Vi điều khiển 8051 AT89S52 vi điều khiển bit, chế tạo theo ... = led_ code[tramnghin]; led6 =0; delay(); led6 =1; P0 = led_ code[chucnghin]; led5 =0; delay(); led5 =1; P0 = led_ code[nghin]; led4 =0; delay(); led4 =1; P0 = led_ code[tram]; led3 =0; delay(); led3 ... P1_5 #define H3 P1 _6 #define H4 P1 _7 #define led6 P2_2 #define led5 P2_3 #define led4 P2_4 #define led3 P2_5 #define led2 P2 _6 #define led1 P2 _7 #define dung P3 _6 #define sai P3 _7 char key; long...
 • 17
 • 348
 • 1

tính toán, thiết kế hình thực nghiệm cacbon hóa chất thải rắn đô thị công suất 3-5kg/mẻ

tính toán, thiết kế mô hình thực nghiệm cacbon hóa chất thải rắn đô thị công suất 3-5kg/mẻ
... t, phng phỏp cacbon húa nhit thp li c khuyn khớch v cỏc tho lun v cacbon húa li c t chc tr li Núi Trần Văn Huệ 10 MSSV: 505303026 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT n cụng ngh cacbon húa nhit ... núng trc tin hnh quỏ trỡnh cacbon húa Ngy nay, cụng ngh cacbon húa nhit thp cũn c nghiờn cu ng dng nhiu lnh vc khỏc Cỏc vt liu cú t l thnh phn cacbon cao cú th c cacbon húa thnh nhng vt liu ... I.4.2 Cụng ngh cacbon húa bng phng phỏp ỏp sut cao Hin nay, ngoi phng phỏp cacbon hoỏ nhit thp thỡ phng phỏp cacbon húa ỏp sut cao cng t c nhng thnh tớch ỏng k v l mt cụng ngh cacbon húa nhanh...
 • 48
 • 343
 • 1

Luận văn tính toán và thiết kế hình thực nghiệm sấy lạnh ứng dụng để sấy gỗ

Luận văn tính toán và thiết kế mô hình thực nghiệm sấy lạnh ứng dụng để sấy gỗ
... sấy lạnh điều cần thiết Vì theo lý thuyết sấy lạnh cho phép sấy vật liêu nhanh lại đảm bảo chất lượng vật sấy Mục tiêu đề tài: - Tính tốn, thiết kế, chế tạo mơ hình thực nghiệm sấy lạnh để sấy ... MƠ HÌNH SẤY THỰC NGHIỆM 4.1.2 Sơ đồ cấu tạo 11 12 10 15 14 13  Chương IV GIỚI THIỆU VỀ MƠ HÌNH SẤY THỰC NGHIỆM 4.2 Mơ hình thực nghiệm máy sấy bơm nhiệt Hình 4.3 Mơ hình thực nghiệm máy sấy ... SẤY LẠNH Chương II KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU VỀ GỖ Chương III TÍNH TỐN THIẾT KẾ MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM SẤY GỖ SỬ DỤNG BƠM NHIỆT  Chương IV GIỚI THIỆU VỀ MƠ HÌNH SẤY BƠM NHIỆT  Chương V NGHIÊN CỨU THỰC...
 • 30
 • 294
 • 0

tính toán và thiết kế hình thực nghiệm sấy lạnh ứng dụng để sấy gỗ

tính toán và thiết kế mô hình thực nghiệm sấy lạnh ứng dụng để sấy gỗ
... trình thực nghiệm sấy gỗ Gỗ lựa chọn để sấy thí nghiệm gỗ thông 2.2.1 Chuẩn bị gỗ sấy Gỗ sấy có kích thước 710Lx100Wx25H (mm) Các kê có kich thước 25x25x600 (mm) .Gỗ xêp đống đầy buồng sấy 2.2.2 ... ban đầu đưa vào sấy không đồng - Thời gian sấy tăng lên phải trì chế độ sấy dịu giai đoạn độ ẩm gỗ nằm khoảng 20-30% Kết luận Từ thực nghiệm nghiên cứu, sấy gỗ phương pháp sấy lạnh sử dụng bơm nhiệt ... sấy; 12-Kính xem ga; 13-Ống mao;14-Lọc bụi;15-Bình chứa cao áp hình thực nghiệm máy sấy bơm nhiệt thực Hình 2: hình máy sấy bơm nhiệt 2.1.2 Nguyên lý hoạt động Không khí quạt hút, hút vào...
 • 5
 • 328
 • 1

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HÌNH THỰC NGHIỆM SẤY LẠNH ỨNG

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM SẤY LẠNH ỨNG
... c b i;15-Bình ch a cao áp hình th c nghi m máy s y bơm nhi t ñã th c hi n Hình 2: hình máy s y bơm nhi t 2.1.2 Nguyên lý ho t ñ ng Không khí ñư c qu t hút, hút vào dàn l nh ñư c làm l nh ... di n ñ th hình Hình 2.4 S thay ñ i ñ m theo th i gian w=f(τ) c a g thông K t qu - Ch t lư ng g t t h n, t l g b n t n nhi u so v i s y m t ch ñ , n t n ch y u ñ m c a g ban ñ u ñưa vào s y không ... y Chúng ta ti n hành s y g thông ch ñ nhi t ñ , ñ c a g theo th i gian K t qu ñư c bi u di n hình Hình 2.3 S thay ñ i ñ m t ñó xác ñ nh ñ m m theo th i gian w=f(τ) c a g thông K t qu - Th i gian...
 • 5
 • 240
 • 0

LUẬN VĂN ĐIỆN TỬ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC GIAO TIẾP WINCC

LUẬN VĂN ĐIỆN TỬ MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC GIAO TIẾP WINCC
... NCĐT1ALT ĐỒ ÁN MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC Cửa sổ Tags thực hình vẽ: Sau gõ số ô Value vào hình nhấn OK: 46 GVHD: Th.S TRẦN VĂN TRINH SVTH: LỚP NCĐT1ALT ĐỒ ÁN MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC Tiếp theo, trở cửa ... Chạy giao diện WinCC: Nhấn nút cửa sổ Graphic Designer Sau nhấn nút ON OFF quan sát 47 GVHD: Th.S TRẦN VĂN TRINH SVTH: LỚP NCĐT1ALT ĐỒ ÁN thay đổi đèn báo Q0.0 hình PLC MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC ... TRINH SVTH: LỚP NCĐT1ALT ĐỒ ÁN MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC Chạy giao diện WinCC: Nhấn nút cửa sổ Graphic Designer Sau quan sát thay đổi hình PLC 49 GVHD: Th.S TRẦN VĂN TRINH SVTH: LỚP NCĐT1ALT ...
 • 94
 • 249
 • 3

Luận văn điện tử hình thí nghiệm PLC

Luận văn điện tử Mô hình thí nghiệm PLC
... tín hiệu xử lý ngoài: GVHD: Th.S Trần Văn Trinh 43 SV thực hiện: Nhóm II Đồ án hình thí nghiệm PLC CHƯƠNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC CPU 224 MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC: CB QUANG CB DUNG XI LANH CB QUANG ... Trần Văn Trinh 44 SV thực hiện: Nhóm II Đồ án hình thí nghiệm PLC ♦ TRONG MÔ HÌNH GỒM CÓ: - Khối nguồn - Khối tín hiệu vào PLC - Khối tín hiệu PLC - Khối điều khiển motor (Auto Manual) - PLC ... Văn Trinh 48 SV thực hiện: Nhóm II Đồ án GVHD: Th.S Trần Văn Trinh hình thí nghiệm PLC 49 SV thực hiện: Nhóm II Đồ án hình thí nghiệm PLC Cảm biến: 4.1 Cảm biến từ:  MÃ SẢN PHẨM: PR30-DN/DP...
 • 118
 • 205
 • 2

Thiết lập hình thí nghiệm đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng và cồn sinh học E5

Thiết lập mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng và cồn sinh học E5
... thấy cồn sinh học E5 giúp xe tăng tốc nhanh Bài tập: Thiết lập hình thí nghiệm đánh giá khả sử dụng nhiên liệu xăng cồn sinh học E5Trang:9 Thí nghiệm động IV.2 Nghiên cứu đánh giá khả tương thích ... sinh học E5 vị trí chân ga 25% Bài tập: Thiết lập hình thí nghiệm đánh giá khả sử dụng nhiên liệu xăng cồn sinh học E5Trang:4 Thí nghiệm động Hình 3b: Lực kéo ô tô MB140 chạy cồn sinh học E5 ... +Tình hình sử dụng nhiên liệu xăng pha cồn E5 giới II/Mục tiêu thí nghiệm Đánh giá so sánh khả sử dụng nhiên liệu xăng A92 cồn sinh học động đốt III/Giới thiệu xăng không chì cồn sinh học E5 3.1 Xăng...
 • 15
 • 281
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mô hình thí nghiệm plc băng chuyền phân loại sản phẩm giao tiếp plc với winccthiết kế mô hình phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và nhà lưới nuôi cấy lan hồ điệpthiết kế một số bài giảng 2 2 1 bài giảng hoá học có sử dụng mô hình thí nghiệm hoá học để hình thành bồi dưỡng năng lực tự học tự nghiên cứu của học sinhthiết kế chế tạo các chi tiết của mô hình thí nghiệmthiết kế chế tạo mô hình thí nghiệmkinh nghiệm thiết kế mô hình 3 chiềuthiết kê mô hình voltmet điện tử hiển thị bằng màn hình máy tínhthiết kê mô hình voltmet điện tử hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng lcdthiết kê mô hình ampemet điện tử hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng lcdthiết kê mô hình ampemet điện tử hiển thị bằng màn hìnhlcdđề tài nghiên cứu về vi điều khiển 8051 thiết kế mô hình đồng hồ thời gian thực hiển thị trên led 7 thanh docxluận văn thiết kế mô hình máy biến áp một pha vô cấpthiết kế mô hình luận lý dữ liệu ldmđã xây dựng được một mô hình thí nghiệm sấy chân không phục vụ cho công tác học tập thí nghiệm và nghiên cứu của các bạn sinh viên trong khoa trong trường3 2 sơ đồ nguyên lý hoạt động mô hình thí nghiệm thiết bị sấy chân khôngMOI THAM DU H C THUONG NIEN 2016CHOT DS CO DONG THAM DU DAI HOI 2016Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Rèn kĩ năng đọc hiểu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá nâng cao năng lực học sinhUnit 7: That is my schoolHDC DIEN TAP 2017 DIA LI CHINH THUCHDC DIEN TAP 2017 GDCD CHINH THUCManagerial economics 3rd by froeb ch14Managerial economics 3rd by froeb ch15Managerial economics 3rd by froeb ch19DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485HDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện vương xuân mừngHDC DIEN TAP 2017 LICH SU CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện trần ngọc dựĐồ án ngành hệ thống điện NGUYỄN GIANG NAMĐồ án ngành hệ thống điện trần đức phươngGiáo trình phương pháp tính