De cuong on thi mon NGHIEP VU KE TOAN

DE CUONG ON THI MON NGUYEN LY KE TOAN pot

DE CUONG ON THI MON NGUYEN LY KE TOAN pot
... tài liệu ngày 01/01/NN Công ty X sau: (ĐVT: 1000đ) Trái phiếu ngắn hạn…………………………… 500.000 Máy móc thi t bị……………………………… 2.125.000 Nguồn vốn kinh doanh……………………… 4.455.000 Góp vốn liên doanh (dài hạn)……………………920.000 ... (chưa có thuế GTGT) 829.200.000đ, thuế GTGT 10% Giá cước vận chuyển lô hàng nhập kho 7.812.000đ (trong thuế GTGT 372.000) Mua ô tô vận tải, giá mua chưa có thuế 260.000.000đ, thuế GTGT 10% Lệ phí ... pháp trực tiếp) Bài 5: Công ty A tiến hành mua vật liệu X số lượng 600kg để phục vụ cho sản xuất Trong kỳ có tài liệu liên quan đến việc mua vật liệu X sau: (ĐVT: đồng) - Giá toán 132.000.000 + Giá...
 • 5
 • 757
 • 6

Đề cương ôn thi môn nguyên lý kế toán

Đề cương ôn thi môn nguyên lý kế toán
... thuật tính toán liên quan đến vấn đề kế toán cụ thể như: Khấu hao TSCĐ, tính giá hàng tồn kho c thuyết kế toán loại hình kế toán động (Trang 51) - Các thuyết kế toán loại hình kế toán động ... thuyết kế toán Loại hình kế toán gì? Các loại hình kế toán? Đặc điểm kế toán động thuyết KT loại hình kế toán động Đặc điểm KT kế toán động Vận dụng thuyết để giải hệ thống KTDN VN (bối ... thức thực công - việc kế toán môi trường định Các loại hình kế toán: + Loại hình kế toán tĩnh: thuyết sở hữu chủ yếu + Loại hình kế toán động: Nhiều thuyết đan xen + Loại hình kế toán vi mô...
 • 25
 • 110
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
... chữ T Nguyên tắc thi t kế TK kế toán Trên sở kết cấu chung tài khoản đặc điểm đối tượng hạch toán kế toán, thi t kế kết cấu nội dung phản ánh loại TK làm sở cho việc xây dựng quy trình hạch toán ... công tác kế toán Sổ kế toán phương tiện vật chất bản, cần thi t để người làm kế toán ghi chép, phản ánh cách có hệ thống thông tin kế toán theo thời gian theo đối tượng Phân loại số sách kế toán ... ta có: Sổ kế toán chi tiết, Sổ kê toán tổng hợp b Quy trình kế toán sổ kế toán - Mở sổ kế toán + Sổ kế toán quy định mở vào thời điểm cuối niên độ + Căn mở sổ thường bảng cân đối kế toán đầu năm(...
 • 19
 • 280
 • 0

Đề cương ôn tập Môn: Nghiệp vụ hướng dẫn

Đề cương ôn tập Môn: Nghiệp vụ hướng dẫn
... khách Sau hoàn tất công việc phụ trợ ban đầu, hớng dẫn viên tiến hành thực công việc hớng dẫn tham quan Chỉ dẫn xem xét đối tợng tham quan Công việc đợc bắt đầu việc hớng dẫn viên đa tay phía ... phơng tiện thông dụng mà hầu hết tất hớng dẫn dễ dàng thực công việc hớng dẫn tham quan 26 phơng tiện khác ô tô Hớng dẫn viên hớng dẫn tham quan chạy thành phố hay di chuyển đờng dài Công tác chuẩn ... đồng nghiệp Dân c địa phơng: Có giai thoại, truyền thuyết hay thông tin hấp dẫn nhng lại không đợc ghi sách nhng ngời dân địa phơng điểm tham quan lại cung cấp cho hớng dẫn viên Những thông tin...
 • 35
 • 1,105
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGHIỆP vụ HƯỚNG dẫn

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGHIỆP vụ HƯỚNG dẫn
... hướng dẫn viên không ngừng học hỏi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ chuyên môn để cải thiện khả nghiệp vụ, nâng cao tay nghề nhằm chuẩn bị cho chuyến hướng dẫn tốt Công việc hướng dẫn viên bao gồm: dẫn ... quyền nghĩa vụ hướng dẫn viên du lịch? Theo quy định chương VII điều 76 quyền nghĩa vụ hướng dẫn viên ta có: Hướng dẫn viên có quyền sau đây: a) Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ giao theo ... nghiệm nghề nghiệp hướng dẫn viên yếu tố có ảnh hưởng lớn tới văn hóa ứng xử hướng dẫn viên du khách trình hướng dẫn du lịch - Tính chất nghề nghiệp Tính chất nghề nghiệp hướng dẫn viên có ảnh...
 • 60
 • 155
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGHIỆP vụ lữ HÀNH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn NGHIỆP vụ lữ HÀNH
... Đại lý lữ hành : doanh nghiệp lữ hành bán lẻ Những doanh nghiệp làm đại lý cho công ty lữ hành bán buôn để bán CTDL hưởng hoa hồng • Hãng lữ hành bán buôn : • Đại lý giám đốc lữ hành doanh nghiệp ... - Nhóm công việc thực :  Công việc giao dịch liên kết dịch vụ chương trình du lịch : • Mối quan hệ với doanh nghiệp lữ hành khác • Mối quan hệ doanh nghiệp lữ hành nhà cung cấp dịch vụ • Mối ... chọn đội ngũ HDV có chuyên môn nghiệp vụ tốt phục vụ khách du lịch - Tạo mối quan hệ tốt với nhà cung ứng dịch vụ, với quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành khác - Luôn tiếp nhận ý kiến, đánh...
 • 9
 • 166
 • 3

Đề cương ôn thi môn Lý thuyết tính toán

Đề cương ôn thi môn Lý thuyết tính toán
... thừa nhận (ii) 01: q001 ⇒ 0q01: Dừng không thừa nhận (iii) 10: q010: dừng không thừa nhận (iv) 11: q011: Dừng không thừa nhận c) Xác định độ phức tạp tính toán M: Ký hiệu n độ dài xâu input w Nếu ... R) 13 Thi t kế máy Turing kiểm tra xâu x với kí tự thuộc tập hợp {a, b, c} có phải xâu đối xứng hay không? Nếu x đối xứng giá trị băng 1, ngược lại, giá trị băng Giải Máy Turing M kiểm tra tính ... {q2} δ cho bảng 16 a) Thi t kế máy Turing M tính hàm cộng tập số tự nhiên > sau: f(x) = f(a1, a2) = a1 + a2 , input x = 1a1 x11a2 x By , output giá trị f(x) = 1a1 + a2 yB b) Tính giá trị f(2, 3)...
 • 26
 • 488
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TOÁN TIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TOÁN TIN
... Không gian véc tơ, không gian con, sở và số chiều cảu không gian véc tơ hữu hạn chiều Công thức đổi tọa độ - Nắm được lý thuyết hệ phương trình tuyến tính b) Đại số đại cương ... lớp 4.1 Công thức tổng quát 4.2 Áp dụng cho hệ tọa độ cực 12.2 Đại số a) Đại số tuyến tính * Không gian véc tơ - Các khái niệm bản: Định nghĩa không gian véc tơ trường, không gian ... Duy Thuận, Phí Mạnh Ban, Nông Quốc Trinh – NXBGD 2004 + Đại số đại cương – Hoàng Xuân Sính và Trần phương Dung – NXBGD 2002 + Bài tập Đại số đại cương – Bùi huy Hiển – NXBGD...
 • 7
 • 2,083
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: 28 - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán ... 165.000, công ty trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu 10.000 7, Theo thông báo công ty, kết đầu tư kỳ sau: - Lãi chia từ công ty B 25.000, từ công ty M 10.000 - Lỗ phải chịu từ công ty F...
 • 34
 • 1,018
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... tình hình vào tài khoản kế toán II Kế toán tài sản cố định Bài (3 điểm): Có tài liệu kế toán công ty X tháng 6/X sau (đơn vị tính 1.000đ): - Mua dây chuyền sản xuất công ty Y với giá mua phải ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán chuyển...
 • 35
 • 1,577
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất ... Trang19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng công cụ Trả...
 • 23
 • 1,120
 • 10

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 2010 môn văn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009  2010 môn văn
... Kỉ niệm ngày nhà văn tiêu biểu, người chiển sĩ u nước mặt trận văn hố tư tưởng GV: Nguyễn Văn Việt Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ... Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ngun độc lập tự cho dân tộc).Đồng thời tác phẩm vừa có giá trị văn học (Nó xem văn luận ... Xn Diệu, Chế Lan Viên GV: Nguyễn Văn Việt 22 Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn -Văn học vùng tạm chiếm có phát triển,...
 • 62
 • 337
 • 2

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 1,019
 • 11

Xem thêm