Khóa luận máy cắt gọt kim loại

Máy cắt gọt kim loại

Máy cắt gọt kim loại
... 0918.775.368 Máy bào giờng loại máy công cụ dùng để gia công bề mặt chi tiết.Chiều dài bàn máy từ 1,5m đến 2m.Tuỳ thuộc vào chiều dài bàn máy lực kéo chia máy bào giờng làm loại : Máy cỡ nhỏ: ... = 30 ữ 50 KN Máy cỡ trung bình : Lb = ữ 5m , Fk = 50 ữ 70 KN Máy cỡ lớn : Lb > 5m , Fk > 70 KN Truyền động máy bào truyền động tịnh tiến qua lại bàn máy. Trong trình làm việc bàn máy di chuyển ... dao cắt vào chi tiết (dao cắt vào chi tiết với tốc độ thấp để tránh làm sứt chi tiết ) Bàn máy tiếp tục chạy với tốc độ ổn định v o cho hết thời gian t2 tăng tốc độ đến vth ( tốc độ cắt gọt )...
 • 30
 • 793
 • 0

Tài liệu Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại pdf

Tài liệu Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại pdf
... II Các chuyển động dạng gia công máy cắt gọt kim loại Trên máy cắt gọt kim loại có hai loại chuyển động : chuyển động chuyển động phụ - Chuyển động di chuyển tương đối dao cắt so với ... cấu điển hình máy cắt gọt kim loại Truyền động Trong cấu truyền động máy cắt gọt kim loại, lực cắt lực hữu ích, phụ thuộc vào chế độ cắt ( t, s, v ) vật liệu chi tiết gia công vật liệu làm dao ... điện máy mài tròn 3K225B I Đặc điểm công nghệ máy mài 18 Máy mài có hai loại : Máy mài tròn máy mài phẳng Ngoài có máy khác : Máy mài vô tâm, máy mài rãnh, máy mài cắt, máy mài răng… Tất máy mài...
 • 77
 • 377
 • 2

Tài liệu Thiết kế động học máy cắt gọt kim loại Hexapod bằng mô phỏng docx

Tài liệu Thiết kế động học máy cắt gọt kim loại Hexapod bằng mô phỏng docx
... ®Þnh b»ng vect¬ d vu«ng gãc víi hai trơ kh¶o s¸t A i Bi = p + AR B B bi − vµ CÔNG CỤ MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC PKMT HEXAPOD Khi thiÕt kÕ mét m¸y c¬ ®iƯn tư yªu cÇu ng−êi thiÕt kÕ gi¶i qut c¸c nguyªn lý ... [m], kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c trơ H×nh 3: “D÷ liƯu kÕt cÊu” cđa ch−¬ng tr×nh Giaodiện liệu động học T¹i giao diƯn nµy cÇn nhËp c¸c d÷ liƯu ®éng häc: - Ph−¬ng tr×nh chun ®éng cđa ®iĨm P - ... hỵp chun ®éng cđa m¸y d−íi t¸c ®éng cđa ngo¹i lùc M« h×nh vËt lý cđa Hexapod ®−ỵc x©y dùng nh− sau: C¸c kh©u thµnh phÇn cđa Hexapod gåm gi¸ ®éng, gi¸ cè ®Þnh vµ trơ Mçi trơ lµ khíp tÞnh tiÕn cã...
 • 4
 • 171
 • 0

Đồ án tốt nghiệp : máy cắt gọt kim loại

Đồ án tốt nghiệp : máy cắt gọt kim loại
... chung công nghệ gia công máy cắt gọt kim loại * Máy cắt gọt kim loại dùng để gia công chi tiết kim loại cách cắt hớt lớp kim loại thừa, để sau gia công có kích thước, hình dáng gần yêu cầu ( gia ... điện máy mài tròn 3K225B I Đặc điểm công nghệ máy mài 18 Máy mài có hai loại : Máy mài tròn máy mài phẳng Ngoài có máy khác : Máy mài vô tâm, máy mài rãnh, máy mài cắt, máy mài răng… Tất máy mài ... góc lệch đường ren trục vít θ : góc ma sát trục vít dtb : đường kính trung bình trục vít VI Tổn hao máy cắt gọt kim loại Tổn hao máy cắt gọt kim loại phu thuộc vào : - Dạng số lượng khâu động học...
 • 78
 • 426
 • 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Máy cắt gọt kim loại ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Máy cắt gọt kim loại ppt
... chung công nghệ gia công máy cắt gọt kim loại * Máy cắt gọt kim loại dùng để gia công chi tiết kim loại cách cắt hớt lớp kim loại thừa, để sau gia công có kích thước, hình dáng gần yêu cầu ( gia ... cấu điển hình máy cắt gọt kim loại Truyền động Trong cấu truyền động máy cắt gọt kim loại, lực cắt lực hữu ích, phụ thuộc vào chế độ cắt ( t, s, v ) vật liệu chi tiết gia công vật liệu làm dao ... trục vít VI Tổn hao máy cắt gọt kim loại Tổn hao máy cắt gọt kim loại phu thuộc vào : - Dạng số lượng khâu động học (tính từ trục động đến trục cấu) - Dạng nhiệt độ dầu bôi trơn - Sự thay đổi phụ...
 • 78
 • 348
 • 0

Tài liệu Chương 1: Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại docx

Tài liệu Chương 1: Tổng quan chung của công nghệ gia công trên các máy cắt gọt kim loại docx
... II Các chuyển động dạng gia công máy cắt gọt kim loại Trên máy cắt gọt kim loại có hai loại chuyển động : chuyển động chuyển động phụ - Chuyển động di chuyển tương đối dao cắt so với ... cấu điển hình máy cắt gọt kim loại Truyền động Trong cấu truyền động máy cắt gọt kim loại, lực cắt lực hữu ích, phụ thuộc vào chế độ cắt ( t, s, v ) vật liệu chi tiết gia công vật liệu làm dao ... biến tần IV Các tham số đặc trưng cho chế độ cắt gọt máy cắt gọt kim loại Chuyển động Tốc độ cắt, lực cắt phụ thuộc yếu tố điều kiện gia công, gồm : - Chiều sâu cắt : t ( mm ) Là khoảng cách bề mặt...
 • 77
 • 460
 • 7

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy cắt gọt kim loại của công ty CP thương mại Tân Hưng trên khu vực miền Bắc”

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy cắt gọt kim loại của công ty CP thương mại Tân Hưng trên khu vực miền Bắc”
... giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy cắt gọt kim loại công ty CP thương mại Tân Hưng khu vực miền Bắc Chương 4: Các kết luận đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy ... trường công ty Cổ phần Thương mại Tân Hưng Và lý em lựa chọn đề tài: Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy cắt gọt kim loại công ty CP thương mại Tân Hưng khu vực miền Bắc” Cụ thể ... máy cắt gọt kim loại công ty CP thương mại Tân Hưng biện phát marketing công ty thực để phát triển thị trường, em thấy số hạn chế việc thực giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường công...
 • 61
 • 335
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 1 pot

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 1 pot
... Hình 1. 1 Sơ đồ phân loại máy cắt kim loại - Tùy thuộc vào trình công nghệ đặc trưng phương pháp gia công, dạng dao , đăc tính chuyển động v.v…, máy cắt chia thành máy bản: tiện, phay, ... trình cắt gọt Chuyển động chia ra: chuyển đông chuyển động ăn dao - Chuyển động (chuyển động làm việc) chuyển động thực trình cắt gọt kim loại dao cắt - Chuyển động ăn dao chuyển động xê dịch dao ... phôi - Chuyển động (chuyển động làm việc) chuyển động thực trình cắt gọt kim loại dao cắt - Chuyển động ăn dao chuyển động xê dịch dao phôi để tạo lớp phôi - Chuyển động phụ chuyển động không liên...
 • 5
 • 330
 • 1

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 2 doc

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 2 doc
... tác cho phép thay đổi tốc độ máy công tác tốc độ động không đổi, thường dùng hệ truyền động ăn dao máy cắt kim loại - Đối với hệ truyền động ăn dao máy cắt gọt kim loại, yêu cầu trì mômen không ... Khớp ly hợp điện từ: dùng để điều chỉnh tốc độ quay, điều khiển động truyền động: khởi động, đảo chiều, điều chỉnh tốc độ hãm Khớp ly hợp điện từ khâu trung gian nối động truyền động với máy công ... hợp điện từ trượt sau: Khi cho động truyền động quay cấp nguồn cho cuộn kích thích, phần ứng xuất sức điện động cảm ứng, sức điện động sinh dòng điện xoáy (dòng Fucô) Sự tác dụng tương hỗ dòng điện...
 • 6
 • 290
 • 1

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 3 pot

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 3 pot
... - Tần số đóng cắt điện lớn Thường dùng hệ truyền động chiều (hệ máy phát - động điện chiều F - Đ, hệ máy điện khuếch đại - động điện chiều MĐKĐ - Đ, hệ khuếch đại từ động điện chiều KĐT - ... biến đổi tiristo - động điện chiều T-Đ) hệ truyền động xoay chiều dùng biến tần Các tham số đặc trưng cho chế độ cắt gọt máy cắt gọt kim loại Các tham số đặc trưng cho chế độ cắt phụ thuộc vào ... Trong đó: Fz - lực cắt, N; v - tốc độ cắt, [m/ph] Thời gian máy thời gian dùng để gia công chi tiết, gọi thời gian công nghệ, thời gian thời gian hữu ích Để tính toán thời gian máy, ta vào tham...
 • 5
 • 242
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 4 ppsx

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 4 ppsx
... Mc  M hi [N.m]  (1-13) Cơ cấu truyền động ăn dao Trong hệ truyền động ăn dao, động thực di chuyển bàn dao, dịch chuyển chi tiết để thực trình cắt gọt Hệ truyền động ăn dao thực nhiều phương án ... Trong đó: ρ bán kính qui đổi lực cắt trục động cơ, xác định tỷ số tốc độ di chuyển tịnh tiến tốc độ động truyền động:  V [m] 60 (1-12) Mômen cản tĩnh trục động xác định theo ... N; f0 - hệ số ma sát bàn dao trượt gờ trượt f0 = (0,2 ÷ 0,3) khởi động bàn dao ; f0 = (0,08 ÷ 0,1) cắt gọt; µ - áp suất dính thường lấy 0,5N/cm2 Hình 1-7 Sơ đồ động học cấu ăn dao đông điện; hộp...
 • 5
 • 295
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 5 pps

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 5 pps
... phụ tải động Phụ tải động động phát sinh trình độ (QTQĐ) xác định từ quan hệ: MA  J d dt (1-19) JΣ momen quán tính toàn hệ thống truyền động qui đổi trục động điện dω/dt gia tốc hệ thống Sau ... tới hạn động tính toán kiểm nghiệm còn: Mt = (90%)2Mtđm = 0,81Mtđm Mtđm momen tới hạn theo số liệu động điện - Ở cấu truyền động đòi hỏi mở máy có tải cấu nâng hạ xà, di chuyển bàn, động cần ... b) Kết cấu khí máy bao gồm: - Sơ đồ động học cấu - Khối lượng phận chuyển động III Các bước chọn công suất động Quá trình chọn công suất động chia làm bước sau: a) Bước 1: chọn sơ công suất động...
 • 6
 • 228
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 6 pptx

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 6 pptx
... truyền động lớn Do cho phép giảm nhỏ lực ăn dao vùng này, momen truyền động ăn dao giảm (h1.9) Một hệ thống truyền động điện có điều chỉnh gọi tốt đặc tính điều chỉnh giống đặc tính máy Khi động ... độ Nhờ đó, hệ thống đạt tiêu lượng cao Nói cách khác, lựa chọn động có kích thước nhỏ cho máy Đặc tính điều chỉnh truyền động điện quan hệ công suất momen động với tốc độ Ví dụ động điện chiều ... II - Trong : z số cấp tốc độ máy Các gía trị chuẩn độ trơn điều chỉnh sử dụng truyền động MCKL là: φ = 1, 06; 1,12; 1, 26; 1,41; 1,58; 1,78; III Sự phù hợp đặc tính hệ thống đặc tính phụ tải Trong...
 • 5
 • 212
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 7 doc

tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong máy cắt gọt kim loại, chương 7 doc
... thường, hệ thống F-Đ/N hệ thống dầu ép để thực hệ thống truyền động bàn máy - Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao Rs=5-60 Chuyển động phụ - Trên máy phay dùng chuyển động phụ như: chuyển động nhanh ... phay, chuyển động xà ngang cố định xà ngang máy phay giường,các chuyển động để quay bơm làm nguội, bôi trơn chuyển động hệ thống dầu ép II Sơ đồ điện máy phay 6H82 Trang bị điện Trên máy phay 6H82 ... cần thiết động Đc băng chuyển đổi CĐ, ta đóng mạch động cách ấn nút khởi động 1K1 1K2 Lú mạch điện qua tiếp điểm 1-2-6 -7- 8-9 khép lại, khởi động từ 1T tác động, tiếp điểm đấu động Đc vào mạng điện, ...
 • 7
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình máy cắt gọt kim loạikhái niệm máy cắt gọt kim loạitrang bị điện cho máy cắt gọt kim loạikhái niệm chung về máy cắt gọt kim loạitrang bị điện các máy cắt gọt kim loạicác loại máy cắt gọt kim loạitrang bị điệnđiện tử máy cắt gọt kim loạimáy gia công cắt gọt kim loạigiáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại máy và dụng cụ cắt gọt kim loại phạm vi ứng dụngnhóm thiết bị cắt gọt kim loại gồm tổng hợp các chủng loại máy tiện phay bào doa xọcquá trình cắt gọt kim loạicắt gọt kim loạicông nghệ cắt gọt kim loạiphương pháp cắt gọt kim loạicơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loạiThông tư ban hành chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xétThông tư quy định cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế cây chè trên địa bàn xã phúc xuân thành phố thái nguyênTuần 8. Người mẹ hiềnThông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụThông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoThông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán về kiểm toán quyết toán dự ánThông tư 34 2015 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt NamThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.Thông tư quy định quản lý cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sựThông tư 35 2015 TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmThông tư quy định chế độ quản lý trang phục cán bộ, công chứcThông tư 116 2015 TT-BTC quy định việc xây dựng hệ thống của cơ quan hành chínhThông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 5. Cơ quan tiêu hoáThông tư 108 2015 TT-BTC hướng dẫn quả lý đường bộ trạm thu phí km1610+800Thông tư 38 2015 TT-BCT quy định một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngThông tư 21 2015 TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghềThông tư quy định mức thu và sử dụng trạm thu phí Quán Hàu, Quảng Bình