siêu trọng tâm bám sát lý thuyết trong các đề thi môn vật lý (lý thuyết vật lý 12)

tài liệu hướng dẫn giải các dạng bài tập xác suất trong các đề thi môn sinh học

tài liệu hướng dẫn giải các dạng bài tập xác suất trong các đề thi môn sinh học
... -Tài liệu ôn tập SINH HỌC 12 – Chuyên đề : XÁC SUẤT SINH HỌC - Trang: 40 : Hai anh em sinh đôi trứng Người anh lấy vợ có nhóm máu B sinh người có nhóm máu A, người em lấy vợ có nhóm máu O sinh ... đậu F2 có hạt Xác suất để bắt gặp qủa đậu có hạt trơn -Tài liệu ôn tập SINH HỌC 12 – Chuyên đề : XÁC SUẤT SINH HỌC - Trang: hạt ... • Xác suất sinh bệnh bạch tạng = 1/4 Như theo qui tắc nhân: • Xác suất sinh trai bình thường = (1/2)(3/4) = 3/8 • Xác suất sinh gái bình thường = (1/2)(3/4) = 3/8 • Xác suất sinh trai...
 • 12
 • 388
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 1

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 1
... (N/m), vật dao động có khối lượng m = 200 (g), lấy π = 10 Khoảng thời gian chu kỳ để lò xo dãn lượng lớn cm A 2 /15 (s) B 1/ 15 (s) C 1/ 3 (s) D 0 ,1 (s) Đáp án đề 2 01 1C2A 3B 11 A 12 A 21A 22B 4C 13 D ... 0 ,1 (s) Đáp án đề 2 01 1C2A 3B 11 A 12 A 21A 22B 4C 13 D 23C 5C 14 A 24D 6C 15 A 25C 7C 16 A 26D 8D 17 B 27A 9C 18 A 28B 10 B 19 B 29B 20A 30A 31C 41D 32C 42A 33B 43D 34B 44A 35B 45B 36B 46D 37B 47C 38B 48D ... phương, ngược pha A B cách 20 cm Biết bước sóng lan truyền 1, 5 cm Điểm N mặt chất lỏng có cạnh AN = 12 cm BN = 16 cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AN A 17 B 11 C 16 D Câu 50 Con lắc...
 • 5
 • 211
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 8

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 8
... A 10 Đáp án đề 401 1D 2A 11D 12B 21A 22C 31D 32D 41D 42B B 3B 13B 23B 33A 43A 4A 14C 24D 34D 44C C 15 5A 15D 25A 35C 45A 6D 16A 26B 36C 46D 7B 17D 27B 37A 47C D 8D 18B 28A 38A 48B 9C 19C 29D ... động A 86 % B 90% C 87 % D 77% Câu 49 Một vật nhỏ khối lượng kg thực dao động điều hòa theo phương trình x = Acos4t cm, với t tính giây Biết quãng đường vật tối đa phần tư chu kì 0,1 m Cơ vật A ... m2 = 400 g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang μ = 0,05 Lấy g = 10 m/s Thời gian từ thả đến vật m2 dừng lại...
 • 5
 • 239
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 7

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 7
... B 30 Ω C 60 Ω D 40 Ω Đáp án đề 801 1D 2A 11D 12B 21C 22C 31C 32C 41D 42B 3B 13B 23A 33C 43B 4D 14A 24B 34A 44B 5A 15D 25B 35B 45B 6B 16B 26C 36C 46C 7C 17B 27B 37D 47D 8A 18A 28B 38C 48B 9A 19C ... vật qua vị trí cân theo chiều dương Các thời điểm gần vật có li độ +A/2 -A/2 t t2 Tính tỉ số vận tốc trung bình khoảng thời gian từ t = đến t = t1 từ t = đến t = t2 A -1,4 B -7 C D 1,4 Câu 17 ... mm Dao động phần tử vật chất M cách A B 25,5 cm 20 cm có biên độ cực đại Biết M đường trung trực có hai dãy cực đại khác Tìm bước sóng A 3,00 cm/s B 1,94 cm C 2 ,73 cm D 1 ,76 cm Câu 29 Trên mặt...
 • 5
 • 224
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 1

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 1
... π = 10 Độ cứng lò xo A 36 N/m B 50 N/m C 24 N/m D 12 5 N/m Đáp án đề 6 01 1A 2C 11 C 12 A 21B 22B 31D 32B 41A 42D 3A 13 B 23B 33D 43C 4C 14 B 34B 34D 44A 5C 15 A 25C 35C 45C 6A 16 C 26A 36B 46C 7C 17 B ... khỏi catốt A 12 ,3 (kV) B 16 ,6 (kV) C 18 ,2 (kV) D 16 ,8 (kV) Câu 17 Tính lượng liên kết riêng hạt nhân 3Li7 Cho khối lượng hạt: m n = 1, 00867u; mp = 1, 007276u; mLi = 7, 016 91u; 1uc2 = 9 31, 3 (MeV) A ... Câu 18 Đồng vị 92U chất phóng xạ với chu kì bán rã 4,5 (tỉ năm) Ban đầu khối lượng Uran nguyên chất (g) Tính số nguyên tử bị phân rã thời gian (năm) A 38 .10 10 B 39 .10 10 C 37 .10 10 D 36 .10 10 Câu 19 ...
 • 5
 • 218
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 1

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 1
... mạch ZC = ZC1 i1 = 2cos (11 0πt + π /12 ) (A) ZC = ZC2 dòng điện qua mạch có biểu thức A i2 = 2cos (11 0πt + 5π /12 ) (A) B i2 = 2cos (11 0πt - π/4) (A) C i2 = 2cos (11 0πt + 5π /12 ) (A) D i2 = 2cos (11 0πt - π/4) ... proton A 14 70 B 14 80 C 15 00 D 12 00 Câu 39 Xác định lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân 6C12 thành hạt α Cho biết: m α = 4,0 015 u; mC = 12 u; 1uc2 = 9 31 (MeV); MeV = 1, 6 .10 -13 (J) A 4 ,19 (J) ... dụng 10 0 V, hệ số công suất toàn mạch 0,6 hệ số công suất cuộn dây 0,8 Điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng A 12 5 V B 45 V C 75 V D 90 V Đáp án đề 5 01 1D 2C 11 A 12 C 21B 22D 31B 32D 41D...
 • 5
 • 225
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 4

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 4
... đề 701 1B 2C 11C 12A 21C 22D 31B 32D 41 C 42 B 3D 13C 23C 33D 43 A 4A 14A 24B 34C 44 D 5A 15A 25C 35A 45 D 6A 16B 26B 36A 46 D 7D 17B 27B 37B 47 A 8B 18B 28A 38A 48 C 9A 19C 29C 39B 49 C 10D 20A 30B 40 C ... = 40 A trễ pha với u M góc 300 Hiệu điện hai đầu cuộn cảm 125 V sớm pha so với dòng điện 60 Hiệu điện hiệu dụng mạng điện độ lệch pha so với dòng điện A 3 84 V 40 0 B 8 34 V 45 0 C 3 84 V 390 D 1 84 ... 3017/(6f) B 40 21/(8f) C 2001/(4f) D 1508/(3f) Câu 39 Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa Gốc chọn vị trí cân bằng, dao động 24 mJ, thời điểm t vận tốc gia tốc vật 20...
 • 5
 • 230
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 2

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 2
... đồng A 6, 625 .10 -20 J B 6, 625 .10-19eV C 6, 625 .10-19J D 6, 625 .10 -20 eV Câu 10 Biết khối lượng mol hạt nhân 23 8g/mol Số nuclon có 119g A 4,3946.1 025 B 7,1638.1 025 C 4,3946.1 022 D 7,1638.1 022 Câu 11 ... – 12 – CĐ - ĐH Câu 28 Một lắc lò xo có vật m = 1kg dao động điều hòa với 0, 125 J Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc gia tốc 25 cm/s 6 ,25 m/s Gọi T chu kỳ dao động vật Tại thời điểm t = 7 ,25 T vật ... thời điểm liên tiếp t 1; t2; t3 với t3 – t1 = 2( t3 – t2) = 0,1 (s), gia tốc có giá trị thỏa mãn a1 = -a2 = -a3 = m/s2 gia tốc cực đại vật A cm/s2 B cm/s2 C cm/s2 D cm/s2 Câu 41 Hạt α có động Kα...
 • 6
 • 210
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 10

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 10
... điện có ghi 110 V- 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào mạch điện xoay chiều có U = 220 cos (100 t) (V) Để đèn sáng bình thờng, điện trở R phải có giá trị A 121 B 1 210 C 110 D 100 /11 Câu ... catot giây 8,050 .101 6 hạt B 2,012 .101 7 hạt C 2,012 .101 6 hạt D 4,025 .101 6 hạt Câu 49: Công thoát electron kim loại 2,4 eV Nếu chiếu đồng thời hai xạ có tần số f1 = 101 5 Hz f2 = 1,5 .101 5 Hz vào kim ... cấp gồm 100 vòng Điện áp cờng độ mạch sơ cấp 220 V; 0,8 A Điện áp cờng độ cuộn thứ cấp A 11 V; 0,04 A B 1100 V; 0,04 A C 11 V; 16 A D 22 V; 16 A 10 Câu 18: Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 ( );...
 • 4
 • 223
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 12

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 12
... LUYỆN THI ÔN QUỐC GIA ĐỀ SỐ A Tia X B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách ... dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A góc ∆ϕ = (k + 0,5)π với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f có giá trị khoảng từ 8Hz đến 13Hz A 10Hz B 12, 5Hz C 8,5Hz D 12Hz ... TRUNG TÂM LUYỆN THI ÔN QUỐC GIA ĐỀ SỐ A u sớm pha i góc π/4 B u chậm pha i góc π/4 C u sớm pha i góc 3π/4 D u chậm pha i góc π/3 Câu 26: Mắc điện trở R vào nguồn điện không đổi U = 12V cường độ...
 • 5
 • 262
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 15

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 15
... Câu 40 Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm vị trí biên dương, sau thời gian Δt vật quãng đường 105 cm Nếu sau thời gian 2.Δt kể từ bắt đầu dao động, vật quãng đường A 210 cm B 215 cm C 220 ... 1/12 C 1 /15 D 1/31 Câu 47 Hai vật khối lượng 500 gam, dao động điều hòa với phương trình x = 4A cos (ωt – π/3) x2 = 3A cos (ωt + π/6) hai trục song song gốc tọa độ Khoảng cách lớn hai vật trình ... Câu 36 Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = kg lò xo có độ cứng k = 100 N/m Con lắc đặt sàn nằm ngang có ma sát với trục lò xo nằm ngang Hệ số ma sát trượt vật sàn 0,1 Vật tích điện với điện...
 • 4
 • 226
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 14

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 14
... µm Công thoát e- khỏi đồng là: A 1,14eV B 2 ,14 eV C 3 ,14 eV D 4 ,14 eV Câu 27 Để kiểm tra hành khách máy bay có bị nhiễm vi- rút Zika hay không người ta dùng thi t bị kiểm tra chế tạo dựa vào tính ... 6.1016 Hz B 5.1016 Hz C 6.1 014 Hz D 5.1 014 Hz ; Câu 36 Thực giao thoa khe Young với hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 μm λ2 = 0,6 μm Cho khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe đến D ... Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe cách mm cách quan sát m Dùng ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ = 0,44 μm Điểm M vân tối thứ 5, M cách vân sáng trung tâm đoạn A 2,42 mm B 1,98 mm...
 • 6
 • 232
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 14

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 14
... không B thay đổi điện trở vật C làm nóng vật D làm cho vật phát sáng Câu 30: : Chọn câu nói tia X ? A Tia X sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ ... khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới D = 1,5 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm M điểm cách vân sáng trung tâm mm Các xạ ... độ dao động M1, M2 tương ứng 6cm, 8cm dao động M sớm pha dao động M1 góc Khi khoảng cách hai vật 10cm M1 M2 cách gốc toạ độ bằng: A 6,40 cm 3,60 cm B 5,72 cm 4,28 cm C 4,28 cm 5,72 cm D 3,60 cm...
 • 5
 • 243
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 16

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 16
... lượng sáng tăng lên D: Tất Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng ... I0 = 10(A) Bước sóng điện tử cộng hưởng với khung có giá trị: A: 18(m) B: 188,5(m) C: 188(m) D: 160 (m) Câu 18: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 3,9 µH tụ có điện dung C = 120 ... pF song song với C D: C’ = 305 pF nối tiếp với C Câu 19: Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thi n theo phương trình q = Qocos(t + π) Tại thời điểm t = , ta có: A: Điện tích tụ cực đại B: Dòng...
 • 4
 • 201
 • 0

tuyển tập các đề thi môn vật 2016 2017 .đề 26

tuyển tập các đề thi môn vật lý 2016 2017 .đề 26
... Câu 19: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách vân sáng liên tiếp L Dịch chuyển 36cm theo phương vuông góc với khoảng cách 11 vân sáng liên tiếp L Khoảng cách hai khe lúc đầu A: 1,80m B: 1,50m C: ... bước sóng λ1 = 0,75µm (đỏ), λ2 = 0,60µm (vàng) λ3 = 0,40µ (tím) Khoảng cách khe 1mm, khoảng cách từ khe đến 2m Tìm khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng gần màu với ? A: 15mm B: 6mm C: 9mm ... trưng cho cho Crôm Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe sáng hẹp Khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1m, ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Giữa hai điểm...
 • 4
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hàm số trong các đề thi đại họchướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn vật lýcac dang toan lien quan den khao sat ham so trong cac de thi dai hoc co loi giaiphương trình và hệ phương trình trong các đề thi đại họccác đề thi môn tâm lý học đại cươngbất đẳng thức trong các đề thi đại họchạt nhân nguyên tử trong các đề thi đại họchình không gian trong các đề thi đại họchệ phương trình trong các đề thi thử đại họchệ phương trình trong các đề thi đại họcbai tap ve ancol trong cac de thi dai hocbai tap he phuong trinh trong cac de thi dai hocphuong trinh trong cac de thi dai hoche phuong trinh trong cac de thi thu dai hoc nam 2014bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong các đề thi đại họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả