Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì ngọt

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh ngọt

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì ngọt
... khảo, tiến hành khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bánh Việc nghiên cứu tiến hành qua bước: 1 -Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh 2 -Khảo sát lượng nước cho ... - Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh - Khảo sát lượng nước cho vào lúc pha trộn - Khảo sát hàm lượng bơ - Khảo sát hàm lượng đường, nấm men, thời gian ủ ảnh hưởng đến chất ... bột nhào 4.3.Thí nghiệm 3: Khảo sát hàm lượng bơ bổ sung đến chất lượng bánh Kết khảo sát hàm lượng ảnh hưởng đến cấu trúc, màu, mùi, vị, độ nở, độ xốp chất lượng bánh trình bày Bảng sau: Bảng...
 • 78
 • 1,617
 • 11

Đề tài:"KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT" pot

Đề tài:
... nâng cao chất lượng bánh nói chung bánh nói riêng việc làm có ý nghĩa góp phần thoả mãn nhu cầu dinh dưỡng người Vì thế, đề tài muốn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh .vn ... khảo, tiến hành khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bánh Việc nghiên cứu tiến hành qua bước: 1-Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh 2-Khảo sát lượng nước cho vào ... Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh - Khảo sát lượng nước cho vào lúc pha trộn - Khảo sát hàm lượng bơ - Khảo sát hàm lượng đường, nấm men, thời gian ủ ảnh hưởng đến chất lượng...
 • 78
 • 305
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 8 pot

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 8 pot
... bột, độ xốp bánh thành phẩm • Độ ẩm bột nhào tính theo công thức: N= B(W1 − W2 ) 100 − W1 N: lượng nước (l) B: Bột (kg) W1 : độ ẩm bột nhào (%) W2 : độ ẩm bột (%) • Đo độ xốp bánh cách dựa tỷ ... bánh bóp chặt vào xem ete dầu hoả dâng đến vạch thể tích bao nhiêu, thí dụ đến 29ml, thể tích lỗ hổng miếng bánh mỳ 29-20=9ml Độ xốp bánh l : 27 − (V1 − V2 ) 100 % 27 27:là thể tích khối bánh ... thể tích khối bánh (3.3.3=27cm3 ) V1 : thể tích ete dầu hoả bánh V2 : thể tích ete dầu hoả ban đầu • Đo độ nở bánh cách dựa tỷ lệ % thể tích khối bột Cân 30 g bột trộn với đường,...
 • 8
 • 308
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 7 docx

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 7 docx
... 0.4 171 M1D3 - M3D2 *-0.6 0.4 171 M1D3 - M3D3 *-0 .7 0.4 171 M2D1 - M2D2 *-0.65 0.4 171 M2D1 - M2D3 0.1 0.4 171 M2D1 - M3D1 *1.15 0.4 171 M2D1 - M3D2 *0.6 0.4 171 M2D1 - M3D3 *0.5 0.4 171 M2D2 - M2D3 *0 .75 ... -0.05 0.4 171 M1D1 - M2D2 *-0 .7 0.4 171 M1D1 - M2D3 0.05 0.4 171 pc- 14 M1D1 - M3D1 *1.1 0.4 171 M1D1 - M3D2 *0.55 0.4 171 M1D1 - M3D3 *0.45 0.4 171 M1D2 - M1D3 *0.95 0.4 171 M1D2 - M2D1 -0.25 0.4 171 M1D2 ... Between groups 0. 572 334 0.19 077 8 78 942. 67 0.0000 Within groups 0.0000193333 0.000002416 67 Total (Corr.) 0. 572 354 11 Method: 95.0 percent LSD Count...
 • 10
 • 242
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 6 potx

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 6 potx
... groups 2 .66 667 0.333333 Total (Corr.) 89 .66 67 11 pc- Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -N1 63 .3333 ... Between groups 0. 267 172 0.1335 86 27959.88 0.0000 Within groups 0.00002 866 67 0.00000477778 Total ( Method: 95.0 percent LSD pc- Count Mean ... -N1 - N2 -0.05 0.4529 06 N1 - N3 *-1.9 0.4529 06 N1 - N4 *-0.95 0.4529 06 N2 - N3 *-1.85 0.4529 06 N2 - N4 *-0.9 0.4529 06 N3 - N4 *0.95 0.4529 06 ...
 • 10
 • 257
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 4 pot

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 4 pot
... với nhân tố lần lặp lại Nhân tố C: hàm lượng bơ thay đổi với mức độ C 1: 4% C2 : 6% C3 : 8% C4 : 10% Qui trình bố trí thí nghiệm: Hình 4. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 26 3 .4. 3 .4 Thực thí nghiệm Các thao ... thí nghiệm 3 .4. 4.3 Bố trí thí nghiệm Nhân tố : hàm lượng đường thay đổi với mức độ Đ 1: 10%, Đ2 :1 5%, Đ3 : 20% Nhân tố M : hàm lượng nấm men thay đổi với mức độ M 1: 0,5%, M2 : 1% , M3 : 1,5% Thí ... vào với hàm lượng bơ khác theo khối lượng cân sẵn 3 .4. 3.5 Chỉ tiêu theo dõi • Độ ẩm • Độ nở • Độ xốp • Đánh giá cảm quan 3 .4. 4 Thí nghiệm 4: Khảo sát hàm lượng đường, nấm men ảnh hưởng độ nở,...
 • 10
 • 367
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 3 docx

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 3 docx
... xuất bánh chứa nhiều đường chất béo: bánh ngọt, bích qui Các hóa chất dùng tạo nở gọi thuốc tạo nở ( bột nở ): NaHCO3 (NH4)2CO3 Liều lượng cho phép số chất tạo nở thường sử dụng: NaHCO3 : 0,1-0,2% ... vỏ ruột bánh, giảm độ ẩm bánh, giảm khối lượng bánh, thay đổi tính chất cấu ruột bánh, bánh trở nên dẻo đàn hồi 18 - Sự giảm trọng lương bánh Giai đoạn 1: giai đoạn làm nguội bánh, vỏ bánh nguội ... phẩm bánh sử dụng không bảy giai đoạn ý nghĩa So với khối lượng bánh sau nướng giảm khối lượng 2,5 -3, 5% khối lượng bánh giảm phụ thuộc vào thời gian bảo quản, vận tốc làm nguội bánh độ ẩm bánh, ...
 • 10
 • 293
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 2 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 2 ppsx
... t : - Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh - Khảo sát lượng nước cho vào lúc pha trộn - Khảo sát hàm lượng bơ - Khảo sát hàm lượng đường, nấm men, thời gian ủ ảnh hưởng đến chất ... cao chất lượng bánh nói chung bánh nói riêng việc làm có ý nghĩa góp phần thoả mãn nhu cầu dinh dưỡng người Vì thế, đề tài muốn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh 1 .2 Mục ... độc độc tố vi nấm (TC867/1998/QĐ-BYT) 2. 1.3 Tính chất nướng bánh bột Để đánh giá chất lượng bột người ta dựa vào tính chất nướng bánh bột Bột có tính chất nướng bánh tốt bánh nở to, vỏ bánh...
 • 10
 • 234
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH NGỌT part 1 pot

Luận văn : KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT part 1 pot
... tích bánh nướng 2.7.4 .1 Những biến đổi xảy bảo quản bánh 2.7.4.2 Các phương pháp giữ tươi bánh 2.7.5 Các dạng hư hỏng bánh 2.7.6 Đánh giá chất lượng sản phẩm 10 11 11 14 15 15 16 18 18 19 ... THIỆU 1. 1 Tổng quan 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu U Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2 .1 Bột 2 .1. 1 Thành phần hoá học bột 2 .1. 1 .1 Protid bột 2 .1. 1.2 Glucid bột 2 .1. 1.3 Lipid bột 2 .1. 1.4 Các vitamin ... khảo, tiến hành khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bánh Việc nghiên cứu tiến hành qua bước: 1 -Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh 2 -Khảo sát lượng nước cho...
 • 10
 • 304
 • 0

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng tôm bổ sung khoai lang tím nhật

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng tôm bổ sung khoai lang tím nhật
... “ Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng tôm bổ sung khoai lang tím Nhật cần thiết Mục tiêu đề tài tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng tôm chứa khoai lang tím Nhật ... trưng bổ sung 20% khoai lang Qua thời gian tiến hành ‘ Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng tôm bổ sung khoai lang tím Nhật ’ để chế biến bánh phồng tôm bổ sung khoai lang tím Nhật ... nghiệm 3: Khảo sát thời gian làm lạnh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm a Mục đích: Tìm hiểu thay đổi thời gian làm lạnh ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng tôm bổ sung khoai lang tím Nhật 18 b...
 • 75
 • 531
 • 0

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng rế

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng rế
... Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ bột bổ sung đến chất lượng bánh tráng rế 17 3.2.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ muối độ ẩm đến độ mềm dẻo khả bảo quản bánh 19 ... 4.1 ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ BỘT BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BÁNH TRÁNG RẾ 21 4.2 KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ MUỐI, ĐỘ ẨM ĐẾN ĐỘ MỀM DẺO VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN CỦA BÁNH 24 4.2.1 Khảo sát ... sau 3.2.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ bột bổ sung đến chất lượng bánh tráng rế * Mục đích Nhằm tìm tỉ lệ bột bổ sung thích hợp để chất lƣợng bánh tráng rế đạt yêu cầu cấu trúc, màu...
 • 42
 • 175
 • 0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng rế

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng rế
... Luận văn tốt nghiệp liên thông khóa 37 - năm 2013 Trường Đại học cần Thơ Luận văn đính kèm theo đây, với tên đề tài “KHẢO SÁT CÁC YẾU Tố ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH TRÁNG RẾ” Nguyễn Lê ... KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ MUÓI, ĐỘ ẨM ĐÉN ĐỘ MÈM DẺO VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN CỦA BÁNH 4.2.1 bánh Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ muối, độ ấm đến độ mềm dẻo Cũng số bánh tráng dùng đế chả giò khác, bánh ... số tối ưu thí nghiệm đầu làm sở cho thí nghiệm sau 3.2.2.1 Thỉ nghiêm 1: Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ bột bô sung đến chât lượng bánh tráng rế * Mục đích Nhằm tìm tỉ lệ bột bô sung thích hợp đế chất...
 • 42
 • 178
 • 0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng sen

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng sen
... tiêu nghiên cứu đề tài khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phồng sen Từ mục tiêu đặt ra, nội dung nghiên cứu đề tài là: - Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ nước/bột tỉ lệ sen đến độ nở giá trị cảm ... phẩm bánh phồng sen 30 Bảng 25: Ảnh hưởng phụ gia tạo nở đến màu sắc sản phẩm bánh phồng sen 30 Bảng 26: Ảnh hưởng phụ gia tạo nở đến mùi vị sản phẩm bánh phồng sen 31 Bảng 27: Ảnh hưởng ... Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ tinh bột sắn/bột bắp đến độ nở giá trị cảm quan sản phẩm bánh phồng sen - Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ phụ gia tạo nở NaHCO3 acid citric đến độ nở giá trị cảm quan bánh phồng...
 • 67
 • 73
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh ngọt

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì ngọt
... nâng cao chất lượng bánh nói chung bánh nói riêng việc làm có ý nghĩa góp phần thoả mãn nhu cầu dinh dưỡng người Vì thế, đề tài muốn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh 1.2 ... độc độc tố vi nấm (TC867/1998/QĐ-BYT) 2.1.3 Tính chất nướng bánh bột Để đánh giá chất lượng bột người ta dựa vào tính chất nướng bánh bột Bột có tính chất nướng bánh tốt bánh nở to, vỏ bánh ... tiến hành khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bánh Việc nghiên cứu tiến hành qua bước: 1-Khảo sát tìm loại bột thích hợp trình chế biến bánh 2-Khảo sát lượng nước cho vào...
 • 78
 • 832
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng phân hủy lông gia cầm của vi khuẩn bacillus cereus k13khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở tại việt namtiểu luận khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ mẫu giáo từ 05 tuổi dockhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kẹo dẻo simkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích lytinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất hơi nước tại phòng thí nghiệm công ty olam việt namkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tậpkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán một căn nhàkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản lạnh đông thịtkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu anthocyanin từ dịch trích quả nhođồ án khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đông tụ protein đậu nành trong sản xuất đậu phụkhao sat cac yeu to anh huong den vat lieu compositekhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết chèphương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác dị thể caokết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác dị thể caokhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tínhchăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niênBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiTuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênUnit 3. A trip to the countrysideUnit 2. Personal informationĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2LIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIATuần 21. Vội vàngTuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 1. Mẹ ốmkhoa họckhoa họcBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănBài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?Bài 1. Con người cần gì để sống?Tìm số trung bình cộngTính chất kết hợp của phép nhânPhép cộngPhép cộngTìm số trung bình cộng