Ứng dụng GIS và SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đak bla, kon tum

Ứng dụng GIS mô hình SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đăk bla, kon tum

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đăk bla, kon tum
... tỉnh Xuất phát từ lý nên đề tài Ứng dụng GIS SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lƣu vực sông Đak Bla, Kon Tum đƣợc thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng GIS hình SWAT ... tỉnh, đề tài Ứng dụng GIS SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lƣu vực sông Đak Bla, tỉnh Kon Tum đƣợc thực Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa sở lý thuyết tổng quan có liên quan đến đề ... ỨNG DỤNG GIS SWAT HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO LƢU VỰC SÔNG ĐAK BLA, KON TUM Tác giả NGUYỄN KIỀU MINH THÔNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp...
 • 72
 • 142
 • 0

ỨNG DỤNG GIS GPS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUAN TRẮC QUẢN LÝ HỆ THỐNG THU GOM – TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ pot

ỨNG DỤNG GIS VÀ GPS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THU GOM – TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ pot
... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Nghiên cứu ứng dụng GIS GPS để hổ trợ công tác quan trắc hệ thống thu gom trung chuyển CTR nhằm tạo điều kiện thu n tiện cho người quản đánh giá hiệu hoạt động hệ thống Qua ... bị GPS thu thập liệu đánh giá hiệu hoạt động trạm trung chuyển Trong nghiên cứu tác giả ứng dụng GIS/ GPS quan trắc quản CTR nhằm đánh giá trạng hiệu hoạt động hệ thống thu gom trung chuyển ... có hệ thống xử khí thải Về công nghệ, trạm sử dụng công nghệ thùng ép rác kín (compactor hooklift) (Công ty Công trình đô thị, 2006) A B C Hình 2: Các phương tiện thu gom chất thải rắn thành...
 • 11
 • 415
 • 3

Ứng dụng mô hình swat khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông Thạch Hãn

Ứng dụng mô hình swat khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông Thạch Hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT gi li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 86
 • 305
 • 0

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn luận văn th sĩ

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn luận văn th sĩ
... hoc cú th chuyn ng tng t v úng gúp vo thnh phn dũng chy [25, 27] Quỏ trỡnh thm thu c tớnh toỏn cho tng lp t Nc s thm thu lng nc vt quỏ kh nng tr ca lp t Th tớch nc cú th thm thu c xỏc nh theo phng ... th ng 4, th ng (nhõn dõn a phng gi l giú Lo) Thi k cú giú Lo l thi k núng nht tnh Qung Tr Bóo v xoỏy thun nhit i l nhng bin ng thi tit h, hot ng rt mnh m v tht thng T th ng n th ng vựng ven Th i ... l d liu th nhng dn thm thy lc, l hng Sacramento h tr c hiu chnh t ng v hiu chnh th ng thng Cựng vi 24 th ng s cú th c hiu chnh, m cú th c phõn loi theo i riờng 2.1.2.5 HBV Mụ hỡnh thy HBV,...
 • 83
 • 210
 • 0

ỨNG DỤNG mô HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn

ỨNG DỤNG mô HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu và sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT gi li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 86
 • 144
 • 0

ỨNG DỤNG mô HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn

ỨNG DỤNG mô HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu và sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT gi li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 86
 • 359
 • 0

“Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn”

“Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn”
... dụng hình SWAT để khảo sát kịch biến đổi khí hậu sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn hình SWAT tính toán phục vụ việc khảo sát kịch biến đổi khí hậu sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn – ... pháp sử dụng lưu vực nhỏ hình dòng chảy tiện lợi mà lưu vực có đủ số liệu sử dụng đất đặc tính đất Xét toàn lưu vực hình SWAT hình phân bố hình chia dòng chảy thành pha: pha mặt đất, ... tuyến tính biến đổi khí hậu sử dụng đất tới dòng chảy sử dụng kịch kết hợp biến đổi khí hậu - sử dụng đất tính toán cho lưu vực Việc kết hợp với kịch tăng diện tích rừng cho thấy: dòng chảy trung...
 • 22
 • 36
 • 0

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT d li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 83
 • 270
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS mô hình SWAT đánh giá hàm lượng DO có trong nước mặt lưu vực sông đak bla tỉnh kon tum

Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá hàm lượng DO có trong nước mặt lưu vực sông đak bla tỉnh kon tum
... tài nghiên cứu “ Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá hàm lượng DO nước mặt lưu vực sông Đak -Bla tỉnh Kon Tum SVTH: ĐINH THỊ KIM THOA LỚP : LĐH4QM ĐỒ ÁN MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG ... GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SWAT 1.1.Tiến trình thực SWAT Mục tiêu đề tài đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak -Bla nên đề tài ứng dụng hình SWAT vào nghiên cứu Dữ liệu đầu vào hình SWAT bao ... công trình thuỷ lợi, giao thông Kiến nghị hình SWAT cách tiếp cận đánh giá chất lượng nước hiệu cho lưu vực lưu vực sông Đak -Bla Với kết đánh giá trên, hỗ trợ việc quản lý, sử dụng nguồn nước...
 • 11
 • 62
 • 0

Ứng dụng GIS mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đăk bla, tỉnh kon tum

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đăk bla, tỉnh kon tum
... “ Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak-Bla tỉnh Kon Tum 1.2 Mục tiêu - nội dung đề tài Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực ... xác nhận hình SWAT để hình hóa chất lượng nước lưu vực sông Sandusky 2.6.2 Việt Nam  Nguyễn Thanh Tuấn (2011) ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu ... có hạn nên đề tài ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT để đánh giá chất lượng nước mặt theo số thông số chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT lưu vực sông Đak -Bla, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 91
 • 475
 • 0

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông đăk bla sử dụng mô hình HEC RAS công cụ HEC GeoRAS

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông đăk bla sử dụng mô hình HEC RAS và công cụ HEC GeoRAS
... vào sông, từ trình đó, HECRAS đƣợc độ sâu nhƣ diện ngập lƣu vực 2.4.2 Công cụ HEC- GeoRAS Công cụ HEC- GeoRAS đun đƣợc tích hợp liệu GIS kết thủy lực hình HEC- RAS Công cụ HEC- GeoRAS ... Minh Khoa Môi trƣờng & Tài nguyên Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng i ` TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu ngập lụt vùng hạ lƣu lƣu vực sông Đắk Bla sử dụng hình HEC- RAS công cụ HEC- GeoRAS đƣợc ... vời hình HEC- RAS công cụ HEC- GeoRAS để xây dựng hình vỡ đập ảnh hƣởng từ lũ gây HEC- GeoRAS truy xuất liệu địa lý từ hệ thống đồ địa hình số chuyển liệu vào hình HEC- RAS HEC- RAS dòng...
 • 74
 • 221
 • 0

Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường ở quy mô cấp huyện lấy ví dụ huyện Ba vì

Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở quy mô cấp huyện lấy ví dụ huyện Ba vì
... tiễn xây dựng sở liệu địa phục vụ quy hoạch, quản sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường • Thiết lập quy trình xây dựng sở liệu địa tài nguyên môi trường quy cấp huyện Điều tra, thu ... QG-05-34: Điêu tra, nghiên cứu, xây dựng c sở liệu địa phụcvụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường quy cấp huyện (Lấy dụ huyện Ba Vì, H Tây), triển ... đề tài: ĐIỀU TRA, NGHIẾN c ứ u , XẢY DựNG c SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LỸ PHỤC v ụ CÔNG TÁC GIẢO DỤC, QUY HOẠCH s DỤNG HỢP LỸ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUY MÔ CAP HUYỆN (LAY v í D Ụ HUYỆN BA vì, ...
 • 123
 • 381
 • 1

Hoàn thiện công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Diễn Châu

Hoàn thiện công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Diễn Châu
... học công tác quy hoạch sử dụng đất huyện Chương II: Thực trạng quy hoạch sử dụng đất số xã huyện Diễn Châu trình thực quy hoạch sử dụng đất Chương III: Phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác ... khoa học quy hoạch sử dụng đất đai, trình thực quy hoạch huyện Vì em chọn đề tài : Hoàn thiện công tác thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Diễn Châu làm đề tài nghiên cứu thực tập ... làm quy hoạch sử dụng đất đai từ có điều chỉnh để quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý - Căn vào kế hoạch sử dụng đất huyện: Bản kế hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể quy hoạch sử dụng đất đai , kế hoạch...
 • 54
 • 223
 • 2

Luận văn đánh giá đất nông nghiệp phục vụ công tác định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện định hoá tỉnh thái nguyên

Luận văn đánh giá đất nông nghiệp phục vụ công tác định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện định hoá tỉnh thái nguyên
... đến sử dụng đất phát triển nông nghiệp huyện Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên - Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Định Hoá 3.1.2 Phạm vi: - Nghiên cứu đánh giá đất nông nghiệp huyện Định Hoá ... "Đánh giá đất h ớng sử dụng đất bền vững sản xuất Nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh" - Đỗ Nguyên Hải, 2000 "Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên" ... loại hình sử dụng đất đ ợc lựa chọn - Phân tích đánh giá yếu tố ảnh h ởng đến khả sử dụng đất nông nghiệp xác định tiềm đất nông nghiệp - Định h ớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Định Hoá 3.3 Ph...
 • 80
 • 449
 • 1

Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông đăk bla

Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông đăk bla
... TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU GIS THEO THỜI GIAN: TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN MÔ PHỎNG NGẬP LỤT SÔNG ĐAK -BLA Tác giả ĐỖ MINH TRƯỜNG Khóa luận đệ trình để áp ứng yêu cầu cấp Kĩ ... trình định liên quan đến hoạch định sách lưu vực sông 10 Xuất phát từ lý trên, đề tài Trực quan hóa liệu GIS theo thời gian, trường hợp áp dụng cho toán ngập lụt sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum” ... – thời gian, trường hợp ứng dụng cho toán ngập lụt sông Đak Bla 37  Dữ liệu thuộc tính thay đổi, liệu không gian không đổi: trường hợp áp dụng cho toán trực quan hóa lượng mưa, liệu lượng mưa...
 • 69
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản lý quy hoạch sử dụng đấtdanh gia cong tac thuc hien quy hoach su dung datthực trạng công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đai quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bđscông tác quản lý quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đấtđổi phương thức sử dụng đất trên lưu vực sôngứng dụng gis hỗ trợ công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố pleiku gia lainghiên cứu ứng dụng gis hò trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian vè đất đai ở thành phó hải phòngứng dụng cntt hỗ trợ công tác qlxây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác hoạch định kpi và đánh giá kết quả thực hiện công việc của cb cnvđầu tƣ phát triển công nghệ và các dịch vụ tiện ích hỗ trợ công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhanh các nhu cầu kh doanh nghiệptăng cường hoạt động hỗ trợ công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nướctrò của hệ thống thông tin địa lý gis và viễn thám trong công tác thành lập bản đồ hiện trạng rừngthực hiện chính sách hỗ trợ công tác thị trường và xúc tiến thương mạiphân tích thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lí lịch làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt namhỗ trợ công tácTh c tr ng s c c nh tranh h ng may m c c a c ng ty Hanoisimex tr n th tr ng EUT nh h nh t i ch nh v ti n t c a Vi t NamC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t NamL m ph t v nh ng bi n ph p kh c ph c l m ph tm t s v n v t gi h i o i nh h ng c a n v m t s bi n ph p ho n thi n t gi h i o i trong giai o n hi n nay Vi t NamDanh sach thi sinh lam lai bao cao KQTSM t s bi n ph p n ng cao kh n ng c nh tranh h ng d t kim trong ho t ng xu t kh u c a c ng ty D t Kim ng Xu nDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên tháng 10 nam 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.doc58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iSo sánh công ty hợp danh và công ty cổ phầnM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yM t s bi n ph p nh m y m nh ho t ng ti u th s n ph m C ng ty Xi M ng B t S nQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)C c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yVan ban sao luc 682 (CV 17024)Van ban sao luc 683 (QD 1810)Van ban sao luc 684 (CV 10369)Bi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng Long