Ứng dụng ảnh viễn thám modis phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh bến tre năm 2012

ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS PHÂN VÙNG ẢNH HƯỞNG xâm NHẬP mặn TỈNH bến TRE năm 2012

ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS PHÂN VÙNG ẢNH HƯỞNG xâm NHẬP mặn TỈNH bến TRE năm 2012
... chất, mức độ mặn đất nƣớc nhƣ chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ tình trạng xâm nhập mặn Do đó, nghiên cứu Ứng dụng ảnh viễn thámMODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012 đƣợc tiến ... Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hƣởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012 đƣợc tiến hành khoảng thời gian từ 20/2/2013 – 30/5/2013 Phƣơng pháp tiếp cận đề tài ứng dụng công nghệ viễn ... ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS PHÂN VÙNG ẢNH HƢỞNG XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE NĂM 2012 Tác giả TRẦN THỊ PHƢƠNG DUNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành...
 • 83
 • 381
 • 0

Nghiên cứu tình hình đội ngũ cán bộ và trang thiết bị y tế chủ yếu tại các bệnh viện đa khoa huyện, tỉnh Bến Tre năm 2012

Nghiên cứu tình hình đội ngũ cán bộ và trang thiết bị y tế chủ yếu tại các bệnh viện đa khoa huyện, tỉnh Bến Tre năm 2012
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRẦN NGỌC NHÂN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHỦ Y U TẠI CÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN, TỈNH BẾN TRE NĂM ... định thực trạng đội ngũ cán trang thiết bị y tế chủ y u cho công tác khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa huyện thuộc tỉnh Bến Tre năm 2012. 2 Xác định nhu cầu cán trang thiết bị y tế chủ y u phục vụ ... cấu đội ngũ cán trang thiết bị y tế chủ y u 07 bệnh viện đa khoa huyện thuộc tỉnh Bến Tre năm 2012 3.1.1 Thực trạng số lượng, trình độ, cấu đội ngũ cán 07 BV đa khoa huyện thuộc tỉnh Bến Tre năm...
 • 122
 • 231
 • 1

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định
... Thủy - Nam Định Mục đích, mục tiêu đề tài - Mục đích đề tài: Nghi n cứu phân vùng thích nghi bảo tồn đa dạng sinh học đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam ... sách đưa định đắn việc thực chương trình, dự án bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định - Quy trình thực áp dụng để phân vùng bảo tồn cho vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định 5 ... gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định - Mục tiêu cụ thể đề tài: + Nghi n cứu khả ứng dụng công nghệ GIS viễn thám phân vùng bảo tồn đa dạng sinh học + Phân vùng bảo tồn đa dạng sinh học theo mức độ nhạy...
 • 75
 • 430
 • 0

Ứng dụng mô hình oryza2000 kết hợp ảnh viễn thám MODIS thành lập bản đồ năng suất lúa tỉnh sóc trăng

Ứng dụng mô hình oryza2000 kết hợp ảnh viễn thám MODIS thành lập bản đồ năng suất lúa tỉnh sóc trăng
... trồng lúa Sóc Trăng việc áp dụng công nghệ vào việc quản lý dự báo sản lƣợng lúa để đƣa sách phù hợp Từ đó, đề tài Ứng dụng hình Oryza2000 kết hợp ảnh viễn thám MODIS thành lập đồ suất lúa tỉnh ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN -- NGÔ HỮU LỢI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ORYZA2000 KẾT HỢP ẢNH VIỄN THÁM MODIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NĂNG SUẤT LÚA TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... Năm 2015 CHẤP THUẬN LUẬN VĂN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa là Ứng dụng hình Oryza2000 kết hợp ảnh viễn thám MODIS thành lập đồ suất lúa tỉnh Sóc Trăng học viên Ngô Hữu Lợi thực theo...
 • 92
 • 230
 • 0

Tổng quan các ứng dụng của viễn thám trong điều tra và quản lý tài nguyên và môi trường

Tổng quan các ứng dụng của viễn thám trong điều tra và quản lý tài nguyên và môi trường
... - Các dạng địa hình băng hà - Các địa hình gió tạo - Các dạng địa hình trọng lực Bản đồ địa mạo, địa chất thành lập phơng pháp Viễn thám GIS ứng dụng viễn thám đo đạc đồ Công nghệ Vũ trụ Viễn ... động tài nguyên đất Từ lập kế hoạch sử dụng hợp tài nguyên đất Hình ảnh bãi bồi vùng Cát Hải - Cát Bà (Hải phòng) _ảnh SPOT5 Vùng cát Phong Điền, Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) Vùng cát Quảng ... cứu số ứng dụng khác nh: quy hoạch nông nghiệp, thành lập loại đồ nông nghiệp Ruộng lúa kết hợp nuôi tôm Vùng chuyên nuôi tôm Phơng pháp ứng dụng Viễn thám nông nghiệp hiệu tính chất Viễn thám: ...
 • 12
 • 2,128
 • 6

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p10 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p10 pot
... doanh nghiệp lập trình bày báo cáo tài cách quán Chuẩn mực nhằm mục đích nâng cao tính phù hợp, độ tin cậy báo cáo tài doanh nghiệp khả so sánh báo cáo tài doanh nghiệp kỳ với báo cáo tài doanh nghiệp ... sót bỏ sót báo cáo tài hay nhiều kỳ trước không sử dụng sử dụng không thông tin: (a) Sẵn có thời điểm báo cáo tài kỳ phép công bố; (b) Có thể thu thập sử dụng để lập trình bày báo cáo tài Các sai ... làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mô tính chất bỏ sót sai sót đánh giá hoàn cảnh cụ thể Quy mô,...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p9 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p9 pps
... lập trình bày phù hợp với sách kế toán áp dụng cho việc lập trình bày báo cáo tài hợp báo cáo tài doanh nghiệp 43 Chính sách kế toán mà Ban Giám đốc doanh nghiệp sử dụng để lập báo cáo tài hợp báo ... lập trình bày thông tin phận, - 19 2Tài liệu làm việcTTài liệu công việc chuẩn mực yêu cầu sử dụng sách kế toán mà Ban Giám đốc chọn lựa để lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo tài hợp ... mực cho phép việc trình bày thông tin phận bổ sung lập sở khác với sách kế toán áp dụng báo cáo tài hợp báo cáo tài doanh nghiệp thoả mãn điều kiện: a) Các thông tin báo cáo tài nội cho Ban Giám...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p8 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p8 pptx
... tiếp phân bổ vào phận cách hợp lý Đối với phận có hoạt động kinh doanh chủ yếu hoạt động tài chính, doanh thu chi phí từ tiền lãi trình bày sở báo cáo phận báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo tài ... nội trình hợp báo cáo tài chính, trừ số dư giao dịch thực thuộc nhóm doanh nghiệp phận riêng lẻ 23 Chính sách kế toán sử dụng để lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp sách kế toán để lập báo cáo ... đích lập báo cáo phận doanh nghiệp Doanh nghiệp thường báo cáo thông tin phận báo cáo tài sở lập báo cáo nội lên Ban Giám đốc Khả rủi ro lợi ích kinh tế trở thành khuôn mẫu xác định báo cáo phận...
 • 5
 • 196
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p7 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p7 pptx
... tin trình bày báo cáo tài năm báo cáo tài niên độ thường ước tính hợp lý, việc lập báo cáo tài niên độ thường phải sử dụng ước tính nhiều so với báo cáo tài năm Điều chỉnh báo cáo tài niên độ báo ... luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập báo cáo tài niên độ 24 Việc quy định doanh nghiệp phải áp dụng sách kế toán để lập báo cáo tài niên độ sách kế toán để lập báo cáo tài năm làm cho báo cáo tài ... xảy sau ngày lập báo cáo tài năm gần Việc lập báo cáo tài năm báo cáo tài niên độ doanh nghiệp không ảnh hưởng đến việc xác định kết niên độ Việc xác định thông tin để lập báo cáo niên độ phải...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p6 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p6 pps
... tháng quý theo quy định pháp luật Báo cáo tài niên độ: Là báo cáo tài gồm báo cáo đầy đủ theo qui định Chuẩn mực kế toán số 21 Trình bày báo cáo tài chính báo cáo tài tóm lược qui định Chuẩn mực ... minh báo cáo tài Chuẩn mực qui định nội dung tối thiểu báo cáo tài niên độ gồm báo cáo tài tóm lược phần thuyết minh chọn lọc Báo cáo tài niên độ nhằm cập nhật thông tin trình bày báo cáo tài ... Nội dung báo cáo tài niên độ Chuẩn mực kế toán số 21 Trình bày báo cáo tài chính qui định báo cáo tài gồm: (a) Bảng cân đối kế toán; (b) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; (c) Báo cáo lưu chuyển...
 • 5
 • 181
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p5 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p5 pdf
... công bố hay chưa Trình bày khoản đầu tư vào công ty báo cáo tài riêng công ty mẹ 26 Trên báo cáo tài riêng công ty mẹ, khoản đầu tư công ty mẹ vào công ty trình bày báo cáo tài hợp trình bày theo ... ty con; iv) ảnh hưởng việc mua bán công ty đến tình hình tài ngày lập báo cáo, kết kỳ báo cáo ảnh hưởng tới số liệu tương ứng kỳ trước c) Trong báo cáo tài riêng công ty mẹ phải trình bày phương ... kỳ ngày lập báo cáo ngày lập báo cáo tài công ty mẹ Trong trường hợp nào, khác biệt ngày kết thúc kỳ kế toán không vượt tháng 17 Báo cáo tài công ty mẹ công ty sử dụng để hợp báo cáo tài phải lập...
 • 5
 • 194
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p4 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p4 pot
... công ty Báo cáo tài hợp nhất: Là báo cáo tài tập đoàn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty theo quy định chuẩn mực - 16 9Tài liệu làm việcTTài liệu ... biểu Phạm vi báo cáo tài hợp 08 Công ty mẹ lập báo cáo tài hợp phải hợp báo cáo tài tất công ty nước, ngoại trừ công ty đề cập đoạn 10 09 Báo cáo tài hợp bao gồm việc hợp báo cáo tài tất công ... lập phát hành báo cáo tài hợp 06 Người sử dụng báo cáo tài công ty mẹ quan tâm đến thực trạng tài chính, kết hoạt động thay đổi tình hình tài toàn tập đoàn Báo báo tài hợp cần đáp ứng yêu cầu cung...
 • 5
 • 216
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p3 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p3 potx
... (Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho doanh nghiệp ngân hàng, tổ chức tín dụng tổ chức tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Mẫu 1) (Theo phương pháp trực tiếp) Đơn vị tính:……… Chỉ tiêu ... 35 36 Kỳ trước Kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 40 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61) 50 60 61 70 - 16 3Tài liệu làm việcTTài liệu công việc BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN ... hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 25 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 26 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 27 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,...
 • 5
 • 209
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p2 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p2 pps
... Doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt luồng tiền vào, luồng tiền từ hoạt động đầu tư hoạt động tài chính, trừ trường hợp luồng tiền báo cáo sở đề cập đoạn 18 19 chuẩn mực Báo cáo luồng tiền sở ... luồng tiền từ hoạt động tài Các luồng tiền phải trình bày thành tiêu riêng biệt phù hợp theo loại hoạt động Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 23 Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng tổ chức tài chính, tiền ... tín dụng tổ chức tài phân loại luồng tiền từ hoạt động kinh doanh chúng liên quan đến hoạt động tạo doanh thu chủ yếu doanh nghiệp - 15 8Tài liệu làm việcTTài liệu công việc Phương pháp lập Báo cáo...
 • 5
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: anh huong xam nhap manphân tích ứng dụng của viễn thám trong quản lý tài nguyên rừngứng dụng của viễn thámcác lĩnh vực ứng dụng của viễn thámứng dụng của viễn thám trong nông nghiệpứng dụng của viễn thám trong tài nguyên môi trườngứng dụng của viễn thám trong biến đổi khí hậuứng dụng của viễn thám trong nghiên cứu địa chấtứng dụng của viễn thám với môi trườngứng dụng của viễn thám và gisứng dụng của viễn thám trong nghiên cứu môi trườngứng dụng của viễn thám trong quản lý đất đaiứng dụng của viễn thám trong môi trườngứng dụng của viễn thám trong thành lập bản đồcác ứng dụng của viễn thám trong môi trường111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.chuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)