Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt

Nghiên cứu về xử song song trong GIS xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt

Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt
... tính toán song song tích lũy dòng chảy cho hệ thống thoát nƣớc đƣợc xây dựng từ DEM lớn cho đề tài Đề tài: Nghiên cứu xử song song GIS xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy ... NGHIÊN CỨU VỀ XỬ LÝ SONG SONG TRONG GIS VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG SONG SONG HÓA THUẬT TOÁN ĐỊNH DÕNG CHẢY TRÊN BỀ MẶT Tác giả TRẦN CÔNG HUẤN Giáo viên hƣớng ... nguyên GIS Khoa Môi trƣờng & Tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh [II] TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu xử song song GIS xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy...
 • 106
 • 145
 • 0

nghiên cứu về xử tranh chấp có tổn thất chung trong hoạt động bảo hiểm hàng hải việt nam

nghiên cứu về xử lý tranh chấp có tổn thất chung trong hoạt động bảo hiểm hàng hải việt nam
... tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thị trường bảo hiểm hàng hải Việt Nam; Cơng tác xử tranh chấp tổn thất chung vai trò qui tắc York Antwerp phân chia tổn thất chung ... cứu bảo hiểm nhiệm giao nhận hàng hóa, Trần Nguyễn Xn Cƣờng Tuy nhiên, đề tài khơng đề tài Nghiên cứu xử tranh chấp tổn thất chung hoạt động bảo hiểm hàng hải Việt Nam 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ... động tổn thất chung - Đóng góp tổn thất chung (điều A): Hy sinh tổn thất chung chi phí tổn thất chung phải đóng góp quyền lợi (giá trị đóng góp tổn thất chung) khác hành động tổn thất chung...
 • 101
 • 605
 • 4

nghiên cứu về xử ảnh thuật toán xử ảnh bám đối tượng

nghiên cứu về xử lý ảnh và thuật toán xử lý ảnh bám đối tượng
... ưu điểm thuật toán Camshift việc xử ảnh bám đối tượng nhận diện ảnh, kết hợp với ngôn ngữ C lựa chọn xây dựng riêng cho đề tài thuật toán tối ưu việc xử ảnh bám đối tượng Thuật toán Camshift ... tính ảnh. Tính toán trọng tâm hướng vật thể có kết hợp lọc nhằm loại bỏ nhiễu vào hệ thống 31 3.2 Thuật toán Camshift tối ưu hóa hệ bám đối tượng Trong xử ảnh việc nghiên cứu thuật toán bám đối ... TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ HỆ THỐNG BÁM ĐỐI TƯỢNG 1.1 Tổng quan xử ảnh Xử ảnh bao gồm thuyết kỹ thuật liên quan nhằm mục đích tạo hệ thống nhân tạo tiếp nhận thông tin từ hình ảnh thu tập...
 • 78
 • 880
 • 5

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... dạng SaaS Quản tài nguyên môi trường điện toán đám mây Quản tài nguyên môi trường điện toán đám mây (cloud computing) có chức cung cấp tài nguyên tính toán (như CPU, nhớ…) hay tài nguyên lưu ... 10 Trang MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Nguyễn Quang Hùng hungnq2@gmail.com I GIỚI THIỆU Điện toán đám mây ? Thuật ngữ điện toán đám mây (ĐTĐM) với ... tính toán phân bố điện toán đám mây Do khái niệm điện toán đám mây hiểu theo nghĩa khác nhau, hiểu điện toán đám mây khả cung cấp tài nguyên (tính toán – CPU, nhớ vật lý, không gian lưu trữ,...
 • 15
 • 177
 • 0

Nghiên cứu về xử nước thải

Nghiên cứu về xử lý nước thải
... d) Xử khí SO2 mangan oxit  Xử SO2 theo trình mangan (Mỹ)  Quá trình DAR – mangan (Mitsubishi) e) Xử SO2 vôi đôlomit trộn vào than nghiền 12 Xử NOx phương pháp hấp phụ - Khí thải ... tục xử khí thải chứa khí SO2 • phần thu dung dịch phái thấp hấp thụ nhiều tầng đưa sang nồi chưng áp để tách lưu huỳnh 10 Xử khí NOx phương pháp hấp thụ a) Hấp thụ khí NOx nước - Xử dung ... 2H2S + CO2 b) Xử khí SO2 than hoạt tính có tưới nước  Nguyên hoạt động - Theo phương pháp này, khí thải làm cho bão hoà nước nhiệt độ 100 độ C qua lớp than hoạt tính có tưới nước làm ẩm...
 • 14
 • 23
 • 0

Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước quốc tế tại Việt Nam

Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam
... vào chương trình H1: Chất lượng tín hiệu rõ ràng dẫn đến chất lượng cảm nhận cao H2: Chất lượng cảm nhận cao dẫn đến xu hướng trung thành vào chương trình cao H3 :Các khoản đầu tư vào chương trình ... chất lượng tín hiệu chất lượng tín hiệu định nghĩa ba thành phần riêng biệt: tín hiệu rõ ràng, quán tin cậy Kết nghiên cứu xác nhận: Có mối quan hệ mạnh mẽ tích cực chất lượng tín hiệu chất lượng ... Lý thuyết tín hiệuvà Nghiên cứu tâm lý khách hàngtrong nghiên cứu làm tăng hiểu biết niềm tin phản ứng khách hàng tín hiệu Giá trị nội ngoại Các nghiên cứu trước lỗ hổng nghiên cứu Cơ sở lý thuyết...
 • 31
 • 280
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông; áp dụng thí điểm cho một hệ thống sông

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông; áp dụng thí điểm cho một hệ thống sông
... - Dòng chảy tối thiểu sơng phải xác định vị trí /một Đề tài Nghiên cứu xây dựng cơng cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu sơng; Áp dụng thí điểm cho hệ thống sơng” 11 Báo cáo tổng kết tuyến cụ ... - Các số liệu sử dụng để xác định dòng chảy tối thiểu phải có độ tin cậy Đề tài Nghiên cứu xây dựng cơng cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu sơng; Áp dụng thí điểm cho hệ thống sơng” 13 Báo ... sát chi tiết (6) Áp dụng cơng cụ xác định DCTT bảo đảm trì dòng sơng cho Đề tài Nghiên cứu xây dựng cơng cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu sơng; Áp dụng thí điểm cho hệ thống sơng” 15 Báo...
 • 148
 • 297
 • 2

Nghiên cứu đặc trưng chất lượng ngọc ruby, saphir xây dựng các quy trình công nghệ xử nhiệt nâng cấp chất lượng đá quý Việt Nam

Nghiên cứu đặc trưng chất lượng ngọc ruby, saphir và xây dựng các quy trình công nghệ xử lý nhiệt nâng cấp chất lượng đá quý Việt Nam
... sánh đặc điểm chất lượng corindon thuộc ba kiểu mỏ 63 Việt Nam Chương Kết nghiên cứu xây dựngcác quỵ trình công nghệ xử nhiệt 68 nâng cấp chất lượng ruby, saphir Việt Nam 5.1 Quy trình xử ... tài: Nghiên cứu đặc trưng chất lượng ngọc ruby, saphir xây dựng qui trình công nghệ xử nhiệt nâng cấp chất lượng đả quỷ Việt Nam Mã sổ: Q G - Ơ - b Chủ trì đề tài: PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi c Các ... Việt Nam 2) Xây dựng quy trình công nghệ xử nhiệt thích hợp để nâng cấp chất lượng ruby, saphir thuộc kiểu mỏ Nôi duns nshiên cứu: 1) Nghiên cứu đồng có hệ thống đặc điểm ngọc học đá quý ruby,...
 • 4
 • 142
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hạn thiếu nước xây dựng phương án cảnh báo trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Nghiên cứu đánh giá khả năng hạn thiếu nước và xây dựng phương án cảnh báo trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
... Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả hạn thiếu nước xây dựng phương án cảnh báo lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Mục tiêu đề tài Nước sông thành phần quan trọng tài nguyên nước, nguồn nước chủ yếu ... Phạm vi nghiên cứu Khu vực nghiên cứu khu vực sông Vu Gia Thu Bồn Đối tượng nghiên cứu thiên tai hạn hán thiếu nước xây dựng phương án cảnh báo thiệt hại chúng gây 4 Nội dung nghiên cứu Các ... chảy cạn; Phương pháp dự báo hạn, đánh giá đưa phương pháp cảnh báo hạn lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nội dung công việc trên, phương pháp nghiên cứu sau...
 • 45
 • 335
 • 0

CHẤT LƯỢNG tín HIỆU CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ một NGHIÊN cứu về các CHƯƠNG TRÌNH MBA TRONG nước QUỐC tế ở VIỆT NAM

CHẤT LƯỢNG tín HIỆU và CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ một NGHIÊN cứu về các CHƯƠNG TRÌNH MBA TRONG nước và QUỐC tế ở VIỆT NAM
... học viên học chương trình MBA nước Quốc tế về:  Vai trò chất lượng tín hiệu chất lượng nhận thức  Vai trò đầu tư chương trình chất lượng tín hiệu  Vai trò đầu tư chương trình chất lượng nhận ... lượng tín hiệu (β=0.76, p < 0.001)  Đầu tư chương trình sở chất lượng cảm nhận chương trình MBA (β=0.29, p...
 • 36
 • 81
 • 0

Nghiên cứu về hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng chat âm thanh

Nghiên cứu về hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng chat âm thanh
... và cảnh báo vượt quá tốc độ… Mục tiêu đề tài • Về bản xây dựng được một chương trình hoàn chỉnh tảng Android Tìm hiểu hệ điều hành và cách xây dựng hệ hành Android Về ... 36 Nghiên cứu hệ điều hành android xây dựng chương trình minh họa c Màn hình chat 37 Nghiên cứu hệ điều hành android xây dựng chương trình minh họa TÀI LIỆU THAM KHẢO http://developer .android. com/index.html ... triển Fabrice Bellard Nghiên cứu hệ điều hành android xây dựng chương trình minh họa Hình 1-4 Android emulator CÁC THÀNH PHẦN TRONG MỘT ANDROID PROJECT Android project là một hệ thống thư mục...
 • 44
 • 241
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sâu bệnh hại sử dụng chất điều hoà sinh trưởng đối với hồng không hạt bảo lâm - tại lạng sơn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sâu bệnh hại và sử dụng chất điều hoà sinh trưởng đối với hồng không hạt bảo lâm - tại lạng sơn
... cỏc cht iu ho sinh trng vi vic tho nhu cu v nc v dinh dng cho cõy trng - Chỳ ý s i khỏng sinh lý gia cỏc cht iu ho sinh trng ngoi sinh v cỏc cht iu ho sinh trng ni sinh cõy S i khỏng sinh lý ny ... vo 8-9 gi sỏng hoc 4-5 gi chiu * Cỏc ch tiờu theo dừi - nh hng ca cht iu ho sinh trng n t l qu u - nh hng ca cht iu ho sinh tr ng n nng sut v cỏc yu t cu thnh nng sut - nh hng ca cht iu ho sinh ... ngun gc, hot tớnh sinh - Cn c ngun gc cỏc cht iu ho sinh trng c chia lm nhúm l cỏc phytohocmon v cỏc cht iu ho sinh trng tng hp - Cn c vo hot tớnh sinh lý cỏc cht iu ho sinh trng c chia lm...
 • 91
 • 596
 • 2

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu chất lượng điện cho lưới phân phối áp dụng phần mềm PSSADEPT tính toán cho lộ 371 E28.2 Hưng Yên

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu chất lượng điện cho lưới phân phối và áp dụng phần mềm PSSADEPT tính toán cho lộ 371 E28.2 Hưng Yên
... nâng cao chất lượng điện Chương 5: Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán chất lượng điện áp cho lưới điện tỉnh Hưng Yên Kết luận CHƯƠNG LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG 1.1 ... áp, phương pháp đánh giá biện pháp nâng cao chất lượng điện áp Áp dụng tính toán chất lượng điện áp máy tính cho lưới điện cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chung đề tài ... số chất lượng điện vấn đề cấp bách Mục đích nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết lưới phân phối, vấn đề chất lượng điện lưới phân phối Trong phạm vi luận văn tác giả chủ yếu nghiên cứu chất lượng điện áp, ...
 • 126
 • 370
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các đề tài nghiên cứu về xu ly nuoc cua môi trườngtại sao phải nghiên cứu về xử lý tgtnghiên cứu việc xử lý phân tích dữ liệu và viết báo cáo trong nghiên cứu khoa họctiểu luận xu ly tinh huong trong dau thau xay dunggồm các nguồn nước trong các ao đầm hồ chứa sông suối do kết hợp từ dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặc trưng của nước mặt làxử lý cơ học nhằm giảm thể tích khối rác tăng khối lượng riêng tạo kích thước đồng nhất tăng bề mặt tiếp xúc các phương pháp thường dùng là nén ép cắt nghiền hoặc xaythái học là môn khoa học nghiên cứu về điều kiện sống của sinh vật mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và giữa chúng với môi trườnglý thuyết về xử lý song songtổng quan các công trình nghiên cứu về quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học địa lýcác nghiên cứu về châu thổ sông hồngnhững nghiên cứu về quản lý lập địa và năng suất rừng trồngnghiên cứu về hàm lượng vitamin c trong bắp cải khi xử lí hợp chất khử no3 cho kết quả ở bảng 3 4 như saunghiên cứu về tâm lý họcsách nghiên cứu về tâm lý họcnghiên cứu về tâm lý tội phạmQuyết định 2525 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú ThọQuyết định 04 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 3993 QĐ-BCT năm 2016 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 1037 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 2442 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2145 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020Quyết định 2801 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải DươngQuyết định 1538 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5.000 Đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamQuyết định 70 2016 QĐ-UBND Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú YênQuyết định 4886 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ AnQuyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2189 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3101 QĐ-UBND năm 2016 về xếp hạng di tích lịch sử do tỉnh Quảng Bình ban hànhQuyết định 602 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2970 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 25 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46 2012 QĐ-UBND Quy định về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa