Yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến thế kỉ XIX)

yếu tố ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ xv đến thế kỉ xix)

yếu tố kì ảo trong văn xuôi trung đại (thế kỉ xv đến thế kỉ xix)
... Chính vậy, chọn đề tài luận văn: Yếu tố ảo văn xuôi trung đại (thế kỉ XV đến kỉ XIX) Tìm hiểu yếu tố ảo văn xuôi trung đại giúp có nhìn sâu sắc giới nghệ thuật nhà văn có nhìn nhận, đánh giá ... luận văn Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn khảo sát, phân tích lý giải biểu yếu tố ảo văn xuôi trung đại Việt Nam (thế kỉ XV đến hết kỉ XIX) tìm giá trị thẩm mĩ đặc sắc mà yếu tố ảo mang ... thành yếu tố ảo văn học trung đại Chương 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI 2.1 Cốt truyện ảo 2.2 Nhân vật ảo 2.3 Không gian, thời gian ảo Chương...
 • 115
 • 595
 • 5

Yếu tố kỳ ảo trong văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 – 1945

Yếu tố kỳ ảo trong văn xuôi lãng mạn việt nam giai đoạn 1930 – 1945
... Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 từ góc nhìn thể tài Chương 3: Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 từ góc nhìn thẩm mĩ Chương YẾU TỐ KỲ ẢO ... biệt giai đoạn 1930 1945, hạt giống yếu tố kỳ ảo thực sinh trưởng tốt tươi mảnh đất văn xuôi lãng mạn thu đạt thành tựu rực rỡ Yếu tố kỳ ảo văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 ... ngắn kỳ ảo tạo nên diện mạo phong phú thể loại cho dòng văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 Tuy nhiên, đặt dòng văn xuôi kỳ ảo lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 1945 vào hệ thống văn...
 • 20
 • 201
 • 0

Sự hồi sinh của yếu tố ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam pot

Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam pot
... đời sống văn học đương đại Từ truyền thống văn hoá, văn học dân tộc Sự thực yếu tố ảo không xa lạ với độc giả Việt Nam Ngay từ lúc chào đời, văn học Việt Nam gắn liền với ảo: "Kì ảo đặc trưng ... tạo "bước nhảy" chất văn xuôi yếu tố ảo sau đổi Trở lên cố gắng người viết hành trình tìm nguyên nhân cho hồi sinh phận văn xuôi yếu tố ảo đời sống văn học Việt Nam kể từ sau 1986 đến ... Đó nhân tố quan trọng khiến cho văn xuôi yếu tố ảo đương đại - giống tác phẩm ảo khác lịch sử văn học dân tộc, chịu hấp dẫn tác động mạnh mẽ văn học đại phương Tây với y phục bắt mắt,...
 • 18
 • 583
 • 7

Sự hồi sinh của yếu tố ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam docx

Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam docx
... đời sống văn học đương đại Từ truyền thống văn hoá, văn học dân tộc Sự thực yếu tố ảo không xa lạ với độc giả Việt Nam Ngay từ lúc chào đời, văn học Việt Nam gắn liền với ảo: "Kì ảo đặc trưng ... tạo "bước nhảy" chất văn xuôi yếu tố ảo sau đổi Trở lên cố gắng người viết hành trình tìm nguyên nhân cho hồi sinh phận văn xuôi yếu tố ảo đời sống văn học Việt Nam kể từ sau 1986 đến ... Đó nhân tố quan trọng khiến cho văn xuôi yếu tố ảo đương đại - giống tác phẩm ảo khác lịch sử văn học dân tộc, chịu hấp dẫn tác động mạnh mẽ văn học đại phương Tây với y phục bắt mắt,...
 • 15
 • 425
 • 0

thể tài du ký trong văn xuôi trung đại việt nam (qua thượng kinh ký sự, tây hành kiến văn kỉ lược, giá viên biệt lục)

thể tài du ký trong văn xuôi trung đại việt nam (qua thượng kinh ký sự, tây hành kiến văn kỉ lược, giá viên biệt lục)
... thuật du trung đại qua Thượng kinh sự, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục CHƢƠNG THƯỢNG KINH KÍ SỰ, TÂY HÀNH KIẾN VĂN KỈ LƯỢC, GIÁ VIÊN BIỆT LỤC TRONG TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA THỂ TÀI ... văn xuôi Đó du kí đoản thiên nằm rải rác tập tạp kí Đặc biệt, đời du trường thiên đánh dấu trưởng thành thể tài Thượng kinh sự, Hải trình chí lược, Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt ... nội tâm, hồi ức, kỉ niệm (Thượng kinh sự, Tây hành kiến văn kỉ lược); có nhấn mạnh lối viết khảo tả địa lý - hành (Tây hành kiến văn kỉ lược, Giá Viên biệt lục); có mở rộng dung lượng hình...
 • 26
 • 201
 • 0

Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam

Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam
... Sự thâm nhập trữ tình tự văn xuôi Thạch Lam 17 1.2.1 Yếu tố trữ tình 17 1.2.2 Yếu tố tự 19 1.2.3 Sự giao thoa yếu tố trữ tình tự 21 CHƢƠNG 2: YẾU TỐ TRỮ TÌNH NHÌN TỪ ... thức thơ văn xuôi có xâm thực mạnh yếu tố trữ tình vào văn xuôi, khiến văn xuôi tự trở thành thơ - văn xuôi đầy ám gợi quyến rũ Tính lưỡng phân cấp độ đồng đẳng thơ văn xuôi đan xen yếu tố thực ... 3: Yếu tố trữ tình nhìn từ phƣơng thức biểu Và cuối mục Tài liệu tham khảo 11 CHƢƠNG 1: VĂN XUÔI THẠCH LAM VÀ SỰ GIAO THOA GIỮA TRỮ TÌNH VÀ TỰ SỰ 1.1 Hành trình sáng tác nhà văn Thạch Lam Thạch...
 • 123
 • 202
 • 2

Yếu tố tự truyện trong văn xuôi đoàn lê

Yếu tố tự truyện trong văn xuôi đoàn lê
... thuật văn xuôi Đoàn 15 NỘI DUNG Chƣơng NHÀ VĂN ĐOÀN LÊ VÀ VẤN ĐỀ YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG VĂN HỌC 1.1 Đời tƣ nhà văn tính tự truyện văn học 1.1.1 Đời tư – chất liệu sáng tạo Chất liệu yếu tố sáng ... khẳng định đóng góp Đoàn với văn xuôi đại Lịch sử vấn đề 2.1 Tự truyện yếu tố tự truyện Vấn đề tự truyện tác phẩm văn học mang yếu tố tự truyện từ lâu giới nghiên cứu phê bình văn học ý ngày có ... Luận văn Nghệ thuật tự văn xuôi Đoàn Nguyễn Thị Khánh Minh dựa vào lý thuyết tự học tìm hiểu văn xuôi Đoàn khía cạnh bật không – thời gian tự sự, cấp độ tự người kể chuyện văn xuôi Đoàn Lê...
 • 131
 • 256
 • 4

Yếu tố trinh thám trong văn xuôi thế lữ trước cách mạng tháng tám

Yếu tố trinh thám trong văn xuôi thế lữ trước cách mạng tháng tám
... truyện trinh thám Thế Lữ trước Cách mạng tháng Tám Chương 3: Một số thủ pháp nghệ thuật thể yếu tố trinh thám văn xuôi Thế Lữ trước Cách mạng tháng Tám NỘI DUNG CHƢƠNG 1: VĂN XUÔI TRINH THÁM VÀ SỰ ... chuyên sâu hệ thống sáng tác văn xuôi Thế Lữ trước Cách mạng tháng Tám - thành công bật nhà văn Việc nghiên cứu Yếu tố trinh thám văn xuôi Thế Lữ trước Cách mạng tháng Tám giúp hiểu sâu thể nghiệm ... nghiên cứu nghiệp văn xuôi Thế Lữ chưa ý nhiều, số truyện có yếu tố trinh thám 2.2 Trước Cách mạng tháng Tám, đến 1980, văn xuôi nói chung, tác phẩm có yếu tố trinh thám nói riêng Thế Lữ bị lãng quên,...
 • 131
 • 300
 • 2

Tinh thần khẳng định quốc gia dân tộc trong văn xuôi trung đại việt nam thế kỉ x XIV

Tinh thần khẳng định quốc gia dân tộc trong văn xuôi trung đại việt nam thế kỉ x  XIV
... ngi Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l tinh thn khng nh quc gia dõn tc xuụi trung i Vit Nam th k X XIV Phm vi nghiờn cu ca ti l: Vn xuụi trung i Vit Nam th k X XIV V t ... Khoỏ lun tt nghip CHNG TINH THN KHNG NH QUC GIA DN TC TRONG VN XUễI TRUNG I VIT NAM TH K X XIV Vn xuụi trung i Vit Nam th k X XIV núi riờng, thi trung i núi chung ch yu vit bng ch Hỏn; ch Hỏn ... tỏc phm Lnh Nam chớch quỏi lc (Trn Th Phỏp) ti Tinh thn khng nh quc gia dõn tc xuụi trung i Vit Nam th k X XIV c la chn nghiờn cu xut phỏt t thc tin ú 1.3 Lớ cỏ nhõn Vn hc th k X XIV tri qua...
 • 63
 • 267
 • 2

tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi tự lực văn đoàn

tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi tự lực văn đoàn
... trước, xây dựng luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố thực văn xuôi Tự lực văn đoàn Mục đích nghiên cứu (đóng góp luận văn) : Khi khảo sát, phân tích yếu tố thực văn xuôi Tự lực văn đoàn, nét gương ... xuôi Tự lực văn đoàn : 28 T T 1.2.1 Hiện tượng không văn học lãng mạn nói chung, T Tự lực văn đoàn nói riêng : 28 T 1.2.2 Yếu tố thực, khuynh hướng thực văn xuôi Tự lực T văn đoàn : ... TÌM HIỂU YẾU TỐ HIỆN THỰC TRONG VĂN XUÔI TỰ LỰC VĂN ĐOÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH : VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ : 5-04-33 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS LÂM QUANG VINH NGƯỜI THỰC...
 • 140
 • 146
 • 0

yếu tố huyền ảo trong truyện, ký việt nam thế kỷ xviii xix (khảo sát qua tang thương ngẫu lục lan trì kiến văn lục và truyền kỳ tân phả)

yếu tố huyền ảo trong truyện, ký việt nam thế kỷ xviii  xix (khảo sát qua tang thương ngẫu lục  lan trì kiến văn lục và truyền kỳ tân phả)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH _ Nguyễn Ngọc Trai YẾU TỐ HUYỀN ẢO TRONG TRUYỆN, KÝ VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII - XIX (KHẢO SÁT QUA: TANG THƯƠNG NGẪU LỤC LAN TRÌ KIẾN VĂN ... chọn yếu tố huyền ảo để gọi tên đề tài 1.1.3 Cơ sở hình thành yếu tố huyền ảo truyện, Việt Nam kỷ XVIII - XIX Như nói, việc xác định yếu tố huyền ảo truyện, Việt Nam kỷ XVIII - XIX xuất ... (Khảo sát qua: Tang thương ngẫu lục - Lan Trì kiến văn lục Truyền kỳ tân phả), thông qua yếu tố huyền ảo ba tác phẩm, muốn đem đến nhìn đầy đủ vị trí tác phẩm truyện, Việt Nam kỷ VIII - XIX mà...
 • 154
 • 199
 • 4

Yếu tố tính dục trong văn học việt nam thế kỉ XVIII – XIX

Yếu tố tính dục trong văn học việt nam thế kỉ XVIII – XIX
... sau kỉ XVIII XIX 18 1.3.1.1 Yếu tố tính dục văn học dân gian 18 1.3.1.2 Yếu tố tính dục văn học trung đại trước kỉ XVIII XIX 20 1.3.1.3 Yếu tố tính dục văn học sau kỉ XIX 22 ... dung Chương 3: Yếu tố tính dục văn học giai đoạn kỉ XVIII XIX xét mặt nghệ thuật 10 Chương 1: TÍNH DỤC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỈ XVIII XIX - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Tính dục khái niệm liên ... kết luận, luận văn triển khai nội dung chương sau: Chương 1: Tính dục văn học Việt Nam kỉ XVIII XIX - Những vấn đề chung Chương 2: Yếu tố tính dục văn học giai đoạn kỉ XVIII XIX xét mặt nội...
 • 107
 • 154
 • 2

Văn hóa tâm linh trong văn xuôi trung đại

Văn hóa tâm linh trong văn xuôi trung đại
... thành nên yếu tố văn hóa tâm linh văn xuôi trung đại Chương 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TÂM LINH TRONG VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI 2.1 Những biểu 2.1.1 Mộng 2.1.1.1 Trong giới tâm linh vô phong phú, ... kho tàng văn hóa, văn học dân gian phong phú văn xuôi trung đại 1.3.2 Văn học trung đại chịu ảnh hưởng tinh thần “Tam giáo đồng nguyên” thời đại Là phận văn hóa trung đại, văn học trung đại không ... dung Văn xuôi, theo thi pháp học gồm hai thể văn xuôi tự văn xuôi trữ tình Thời trung đại chưa xuất văn xuôi trữ tình Văn xuôi tự thời kì chủ yếu viết chữ Hán Bên cạnh loại tự văn xuôi có tự văn...
 • 155
 • 627
 • 11

VĂN HOÁ TÂM LINH TRONG VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI

VĂN HOÁ TÂM LINH TRONG VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI
... thành nên yếu tố văn hóa tâm linh văn xuôi trung đại Chương 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TÂM LINH TRONG VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI 2.1 Những biểu 2.1.1 Mộng 2.1.1.1 Trong giới tâm linh vô phong phú, ... nghiên cứu văn học Việt Nam, mảng văn học trung đại, lĩnh vực văn xuôi Lịch sử vấn đề Trong nhiều năm gần đây, vấn đề văn hoá, văn hoá tâm linh, mối quan hệ văn hoá văn học thu hút quan tâm nhiều ... trị văn hoá Văn học biểu văn hóa, sản phẩm văn hoá Là dạng văn hoá tinh thần, văn học nơi lưu giữ giá trị văn hoá tinh thần cho hệ Từ văn học hiểu thêm văn hoá Đứng góc độ văn hoá nhìn sang văn...
 • 155
 • 251
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lòng yêu nước thương dân trong văn học trung đạivăn hoá tâm linh trong văn xuôi trung đạikhái niệm kỳ ảo và yếu tố kỳ ảo trong tác phẩm văn họcyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngtình yêu trong văn học trung đạitình yêu nước trong văn học trung đạitình cảm yêu nước trong văn học trung đạilòng yêu nước trong văn học trung đại việt namtình yêu nước trong văn học trung đại lớp 10lòng yêu nước trong văn học trung đạitinh thần yêu nước trong văn học trung đạitình yêu đôi lứa trong văn học trung đạitình yêu thiên nhiên trong văn học trung đạitìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luậnsoạn sử dung yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ