Nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp sóng thần tỉnh bình dương

nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp sóng thần tỉnh bình dương

nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp sóng thần tỉnh bình dương
... đề tài Nhận thức, thái độ an toàn tình dục nữ niên công nhân khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương 2 Mục đích nghiên cứu Khảo sát thực trạng nhận thức, thái độ an toàn tình dục nữ TNCNST ... nhân văn quan hệ tình dục 1.2.3 Nhận thức, thái độ an toàn tình dục 1.2.3.1 Nhận thức an toàn tình dục Nhận thức an toàn tình dục đặt tảng nhận thức toàn diện hệ sinh sản, hành vi tình dục sức khỏe ... vi an toàn tình dục có kết không thống với nhận thức, thái độ an toàn tình dục, có khả sau: Nhận thức đúng, đầy đủ an toàn tình dục, thái độ tích cực an toàn tình dục không thực hành vi an toàn...
 • 143
 • 160
 • 1

Thực trạng, kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015 và các yếu tố liên quan

Thực trạng, kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015 và các yếu tố liên quan
... "Thực trạng kiến thức, thái độ an toàn người bệnh cửa điều dưỡng lâm sàng Bệnh viện Đa khoa XanhPôn năm 2015 yếu tố liên quan nhằm mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ Điều dưỡng ... "Thực trạng kiến thức, thái độ an toàn người bệnh điều dưỡng lăm sàng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2015 yếu tố liên quan Đề tài kỳ vọng mô tả hiểu biết kiến thức, thái độ điều dưỡng ATNB yếu ... cứu Điều dưỡng làm khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội - Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Điều dưỡng khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn...
 • 116
 • 501
 • 9

Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy chế biến mì ăn liền Uni President Khu công nghiệp Sóng Thần 2 Bình Dương bằng phương pháp sinh học kỵ khí

Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy chế biến mì ăn liền Uni President Khu công nghiệp Sóng Thần 2 Bình Dương bằng phương pháp sinh học kỵ khí
... nghĩa Do đó, đề tài "Nghiên cứu xử hỗn hợp chất thải nhiều dầu nhà máy chế biến ăn liền Uni President - Khu công nghiệp Sóng Thần - Bình Dƣơng phƣơng pháp sinh học kỳ khí" đƣợc hình thành ... trên, công nghệ xử lựa chọn đề tài phân hủy kỵ khí áp dụng riêng hỗn hợp chất thải nghiên cứu nhằm thu khí sinh học Công nghệ sinh học kỵ khí sử dụng để chuyển chất hữu sang khí sinh học (biogas) ... I .2 Đối tƣợng nghiên cứu Hỗn hợp chất thải nhiều dầu thực vật đƣợc lấy từ bể thu gom hệ thống xử nƣớc thải nhà máy sản xuất ăn liền Uni President I.3 Mục tiêu nghiên cứu Xác định khả xử...
 • 68
 • 318
 • 0

Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy chế biến mì ăn liền uni president khu công nghiệp sóng thần 2 bình dương bằng phương pháp sinh học kỵ khí

Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy chế biến mì ăn liền uni president khu công nghiệp sóng thần 2 bình dương bằng phương pháp sinh học kỵ khí
... (xăng, dầu ) ngày đắt đỏ nguồn lượng trở nên có ý nghĩa Do đó, đề tài "Nghiên cứu xử hỗn hợp chất thải nhiều dầu nhà máy chế biến ăn liền Uni President - Khu công nghiệp Sóng Thần Bình Dương ... bể thu gom hệ thống xử nước thải nhà máy sản xuất ăn liền Uni President I.3 Mục tiêu nghiên cứu Xác định khả xử hỗn hợp chất thải nhiều dầu phương pháp sinh học kỵ khí mô hình phòng thí ... riêng hỗn hợp chất thải nghiên cứu nhằm thu khí sinh học Công nghệ sinh học kỵ khí sử dụng để chuyển chất hữu sang khí sinh học (biogas) có từ nhiều năm nước phát triển Khí sinh học thu dùng trực...
 • 61
 • 121
 • 1

Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về an toàn thực phẩm của ngư dân tại Nha Trang bằng phương pháp khảo sát dùng bảng câu hỏi

Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về an toàn thực phẩm của ngư dân tại Nha Trang bằng phương pháp khảo sát dùng bảng câu hỏi
... công nghệ thực phẩm thực đề tài: Đánh giá kiến thức, thái độ an toàn thực phẩm ngư dân Nha Trang phương pháp khảo sát dùng bảng câu hỏi với nội dung thực đề tài bao gồm: Đánh giá điều kiện ... kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cảng cá Nha Trang Đánh giá kiến thức, thái độ an toàn thực phẩm ngư dân Nha Trang Xác định nguyên nhân từ ngư dân khai thác hải sản cảng cá Nha Trang ảnh hưởng ... thời gian tìm hiểu thực tế tài liệu với nội dung sau: - Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cảng cá Nha Trang - Đánh giá kiến thức, thái độ an toàn thực phẩm ngư dân Nha Trang - Xác...
 • 119
 • 416
 • 0

Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về an toàn thực phẩm của ngư dân tại Vạn Ninh bằng phương pháp khảo sát bằng câu hỏi

Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ về an toàn thực phẩm của ngư dân tại Vạn Ninh bằng phương pháp khảo sát bằng câu hỏi
... “ Đánh giá kiến thức, kỹ thái độ an toàn thực phẩm ngư dân Vạn Ninh phương pháp khảo sát dùng bảng câu hỏi ”, Các nội dung thực đề tài: - Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá Vạn ... an toàn thực phẩm ngư dân tàu khai thác hải sản 2.2.2.1 Phương pháp nghiên cứu đánh giá Sử dụng phương pháp vấn bảng câu hỏi để đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ vấn đề an toàn thực phẩm ngư ... sản Vạn Ninh Ngư dân làm việc tàu khai thác hải sản Vạn Ninh 2.2 Phương pháp nghiên cứu Đánh giá kiến thức, kỹ thái độ an toàn thực phẩm ngư dân tàu khai thác hải sản Xây dựng bảng câu hỏi Đánh...
 • 118
 • 307
 • 1

Đánh giá thực trạng nhiễm urê trong hải sản và kiến thức, kỹ năng, thái độ về an toàn thực phẩm của người làm việc tại các cơ sở mua bán hải sản ở khánh hòa

Đánh giá thực trạng nhiễm urê trong hải sản và kiến thức, kỹ năng, thái độ về an toàn thực phẩm của người làm việc tại các cơ sở mua bán hải sản ở khánh hòa
... liệu Đánh giá thực trạng đảm bảo ATTP hải sản sở thu mua hải sản khu vực bán hải sản chợ Khánh Hòa Mẫu Kết đánh giá kiến thức, kỹ thái độ an toàn thực phẩm hải sản người làm việc sở thu mua hải sản ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 1959 NGUYỄN THỊ LỘC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHIỄM URÊ TRONG HẢI SẢN VÀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ ... thức, kỹ thái độ ATTP hải sản người làm việc sở thu mua hải sản khu vực bán hải sản chợ thương mại tỉnh Khánh Hòa chợ thủy sản Nam Trung Bộ Đánh giá kiến thức, kỹ thái độ ATTP người làm việc sở thu...
 • 243
 • 187
 • 0

Kiến thức, thái độ, hành vi thực hiện an toàn giao thông của nhóm thanh niên đô thị ( nghiên cứu trường hợp tại thành phố hà nội)

Kiến thức, thái độ, hành vi thực hiện an toàn giao thông của nhóm thanh niên đô thị ( nghiên cứu trường hợp tại thành phố hà nội)
... phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Thực trạng thực trạng kiến thức -thái độ -hành vi thực an toàn giao thông nhóm niên Thành phố Nội - Các yếu tố tác động đến hành vi thực an toàn giao ... giao thông 4.2 Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kiến thức -thái độ -hành vi thực an toàn giao thông nhóm niên đô thị Thành phố Nội 15 | 4.3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Mô tả thực trạng thực ... kiến thức -thái độ -hành vi thực an toàn giao thông nhóm niên đô thị Thành phố Nội Từ đưa khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức hành vi tham gia giao thông nhóm niên Nội Hạn chế biểu hành vi...
 • 95
 • 94
 • 0

MÔ tả THỰC TRẠNG THỪA cân, béo PHÌ và KIẾN THỨC, THÁI độ về THỪA cân, béo PHÌ của học SINH TRUNG học cơ sở NHÂN HƯNG – lý NHÂN – hà NAM năm 2016

MÔ tả THỰC TRẠNG THỪA cân, béo PHÌ và KIẾN THỨC, THÁI độ về THỪA cân, béo PHÌ của học SINH TRUNG học cơ sở NHÂN HƯNG – lý NHÂN – hà NAM năm 2016
... lệ thừa cân béo phì học sinh THCS Nhân Hưng năm 2016 tả thực trạng kiến thức, thái độ bệnh thừa cân béo phì học sinh THCS Nhân Hưng năm 2016 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Định nghĩa thừa ... - huyện Nhân tỉnh Nam năm 2016 Mục tiêu chung: tả thực trạng thừa cân béo phì kiến thức thừa cân béo phì học sinh trường THCS Nhân Hưng huyện Nhân tỉnh Nam năm 2016 Mục tiêu cụ ... béo phì kiến thức bản, thái độ bệnh em học sinh THCS vùng nông thôn, tiến hành thực nghiên cứu: tả thực trạng kiến thức, thái độ thừa cân béo phì học sinh trường THCS Nhân Hưng - huyện Nhân...
 • 65
 • 109
 • 3

Kiến thức, thái độ, hành vi thực hiện an toàn giao thông của nhóm thanh niên đô thị

Kiến thức, thái độ, hành vi thực hiện an toàn giao thông của nhóm thanh niên đô thị
... hiểu biết thực ATGT nhóm nhiên đô thị tham gia giao thông nào? - Thái độ nhóm nhiên đô thị trạng giao thông hành vi vi phạm an toàn giao thông nay? - Hành vi nhóm niên thực an toàn giao thông nào? ... 2: THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI KHI THAM GIA GIAO THÔNG CỦA NHÓM THANH NIÊN TẠI HÀ NỘI 31 2.1 Khái quát thực trạng thực an toàn giao thông nhóm niên 31 2.2 Thực trạng kiến ... lý giao thông quan trọng người thực thi- cảnh sát giao thông 1.2.2 Thực An toàn giao thông: Vi c thực an toàn giao thông xem hành động chấp hành, tuân thủ theo Luật Giao thông 1.2.3 Hành vi vi...
 • 97
 • 178
 • 1

biện pháp chỉ đạo thực hiện phòng chống nghiện hút ma tuý của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh xã mỹ lý – huyện kỳ sơn trong những năm qua

biện pháp chỉ đạo thực hiện phòng chống nghiện hút ma tuý của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh xã mỹ lý – huyện kỳ sơn trong những năm qua
... II BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG NGHIỆN HÚT MA TUÝ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ MỸ LÝ HUYỆN KỲ SƠN TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Thực trạng tệ nạn nghiện hút ma tuý địa bàn ... tác đoàn phong trào thiếu niên thành phố đáp ứng với xu thời đại 2.4.2 Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mỹ với công tác phòng, chống ma tuý: Trong năm qua đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mỹ ... nạn ma tuý khỏi cộng đồng 2.3 Tình hình phòng, chống ma tuý, nghiện hút ma tuý Mỹ Những năm gần đây, tệ nạn ma tuý Mỹ diễn biến vô phức tạp có chiều hướng gia tăng Tệ nạn ma tuý thực...
 • 55
 • 338
 • 0

Luận văn: "Tìm hiểu kiến thức, thái độ về tác hại thuốc lá ở nhân dân xã thủy biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế" potx

Luận văn:
... tài “Tìm hi u ki n th c thái v tác h i c a thu c nhân dân Th y Bi u, Thành Ph Hu , T nh Th a Thiên Hu ” nh m m c tiêu sau: Xác nh t l hút thu c c a nhân dân Th y Bi u y u t liên quan n ... u v tác h i c a thu c i v i s c kho tìm hi u v ki n th c ngư i Tuy nhiên v n nghiên c u thái c a nhân dân v tác h i c a thu c - Xu t phát t nh ng v n nêu ti n hành tài “Tìm hi u ki n th c thái ... n th c, thái h i c a thu c , hành vi c a c ng ng v tác Chương T NG QUAN TÀI LI U THU C LÁ - L ch s - Nh ng i m m c có liên quan v thu c - Thành ph n tác h i c a khói thu c n s c kho + Thành ph...
 • 35
 • 227
 • 0

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA VỊ THÀNH NIÊN THANH NIÊN 1524 TUỔI VÙNG VEN BIỂN, ĐẦM PHÁ, VẠN ĐÒ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2010

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA VỊ THÀNH NIÊN THANH NIÊN 1524 TUỔI VÙNG VEN BIỂN, ĐẦM PHÁ, VẠN ĐÒ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2010
... - Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi Sức khỏe sinh sản vị thành niên niên 14-25 tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 - Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến nhận nhận thức, thái độ, hành vi Sức khỏe ... người nam niên - 382 người nữ niên 2.3 Tiêu chuẩn đánh giá - Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi Sức khỏe sinh sản vị thành niên niên 15-24 tuổi vùng ven biển, đầm phá, vạn đò tỉnh TT Huế năm 2011 ... độ, hành vi Sức khỏe sinh sản vị thành niên niên 14-25 tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 - Xác định chiều cao, trọng lượng, số khối thể, số mỡ niên tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá tương quan số II...
 • 8
 • 358
 • 2

Kiến thức thái độ và nhu cầu giáo dục về giới tính của học sinh trường

Kiến thức thái độ và nhu cầu giáo dục về giới tính của học sinh trường
... nâng cao kiến thức giới tính cho học sinh KẾT LUẬN Nghiên cứu khảo sát số kết như: Tỷ lệ học sinh kiến thức vấn đề giới tính 31,5% Tỷ lệ học sinh thái độ đồng ý với việc giáo dục giới tính ... tình dục học sinh kiến thức Tỷ lệ học sinh kiến thức chung vấn đề giới tính không cao (31,5%) Điều cho thấy việc cung cấp kiến thức cho em học sinh vô cần thiết Thái độ vấn đề giới tính ... sát kiến thức chung vấn đề giới tính có 31,5% học sinh tham gia nghiên cứu có kiến thức Kiến thức chung định nghĩa 4/6 vấn đề giới tính nêu Bảng 2: Tỷ lệ học sinh kiến thức vấn đề giới tính...
 • 24
 • 759
 • 7

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC CỦA VỊ THÀNH NIÊN VÀ PHỤ NỮ 15-49 TẠI HUYỆN NA RÌ, BẮC KẠN pptx

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC CỦA VỊ THÀNH NIÊN VÀ PHỤ NỮ 15-49 TẠI HUYỆN NA RÌ, BẮC KẠN pptx
... chưa phản ánh cách đại diện cho VTN nói chung huyện Na Rì Nghiên cứu thiếu hụt kiến thức, thực hành chăm sóc SKSS phụ nữ 15-49; kiến thức, thái độ thực hành VTN 12-15 tuổi mơ hồ không đầy đủ SKSS ... với khu vực thành thò, nông thôn khuôn khổ dự án " Chăm sóc SKSS SKTD cho phụ nữ trẻ em", nghiên cứu tiến hành bao gồm cấu phần mô tả kiến thức, thái độ thực hành SKSS/SKTD VTN phụ nữ 15-49 tuổi ... Kiến thức, thái độ, thực hành SKSS/SKTD nhu cầu trao đổi thông tin VTN Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26) Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành VTN SKSS SKTD - VTN không trang bò kiến...
 • 6
 • 1,017
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: nhận thức thái độ và hành vi đạo đức của hs trung học thành lập bộ phận chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng trên công trườngtập huấn nâng cao nhận thức về an toàn hóa chất của cán bộ y tế về nguy cơ đối với sức khỏe mà thủy ngân mang lại vậy khi sử dụng cần đề cao tính an toàn tránh rơi vỡnghiên cứu kiến thức thái độ và xử trí ban đầu của các bà mẹ về sốt ở trẻ em ≤ 5 tuổi tại một số xã huyện núi thành tỉnh quảng namlạp bảng hoi nhận thúc thái đọ về lõi sống lành mạnh của sv truwownmgf đại học kinh tế thái nguyên hiện naynhững kiến thức cơ bản về an toàn giao thôngkiến thức thái độ về sốt cao co giậtkiến thức pháp luật về an toàn giao thôngvận dụng kiến thức liên môn về an toàn giao thôngkien thuc lien mon ve an toan giao thongbai du thi kien thuc lien mon ve an toan giao thongbai di thi kien thuc lien mon ve an toan gai thongkien thuc pho thong ve an toan gao thongtranh vẽ an toàn giao thông của học sinh tiểu họctranh vẽ an toàn giao thông của học sinh trung họcThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổikham viet viet su thong giam cuong muc– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmCƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17draft solution of shareholdersGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVĐề ôn thi toán 7 HKIso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANG111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 20104. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20165. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 2017