Nhóm lie và biểu diễn đối phụ hợp

nhóm lie biểu diễn đối phụ hợp

nhóm lie và biểu diễn đối phụ hợp
... thành nhóm không giao hoán, đồng thời Aff () nhóm Lie 1.2.2 Nhóm Lie Đồng cấu đẳng cấu nhóm Lie Định nghĩa 1.2.2 Nhóm Lie Cho G nhóm Lie, H ⊂ G Ta gọi H nhóm Lie nhóm Lie G nếu: • H nhóm Lie nhóm ... biểu diễn đối phụ hợp (hay gọi K -biểu diễn) Do đó, việc mô tả K-quỹ đạo nhóm Lie, nhóm Lie liên thông giải được, có ý nghĩa quan trọng lý thuyết biểu diễn nhóm Lie Đó lý chọn đề tài: “ Nhóm Lie ... , µ ,ϕ ) MD5 -nhóm KẾT LUẬN Qua phần trình bày trên, bước hiểu thêm lý thuyết biểu diễn, lý thuyết biểu diễn nhóm Lie đại số Lie, với trọng tâm biểu diễn phụ hợp biểu diễn đối phụ hợp – vốn có...
 • 50
 • 122
 • 0

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt
... trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt 4.1 Biểu diễn đối phụ hợp nhóm Lie Giả sử G nhóm Lie, g đại số Lie G ký hiệu g * không gian vectơ đối ngẫu g gồm phiếm hàm tuyến tính thực từ ... đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Trong mục xây dựng cách chi tiết cấu trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm dừng nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Giả sử G = SL(n, R), g = sl(n, R) đại số ... định) F g* 4.1.2 Mệnh đề (xem[3]) Với F g*, GF đóng nhóm Lie G GF nhóm Lie G Ký hiệu gF đại số Lie nhóm Lie GF 4.2 Nhóm tuyến tính đặc biệt 4.2.1 Mệnh đề Nhóm tuyến tính đặc biệt 23 SL(n, R) =...
 • 34
 • 252
 • 0

QUỸ ĐẠO ĐỐI PHỤ HỢP CỦA NHÓM SO(n) và BIỂU DIỄN BẤT KHẢ QUY CỦA NÓ pptx

QUỸ ĐẠO ĐỐI PHỤ HỢP CỦA NHÓM SO(n) và BIỂU DIỄN BẤT KHẢ QUY CỦA NÓ pptx
... Chương Biểu diễn bất khả quy nhóm SO(n) theo phương pháp quỹ đạo • Tổng quan phương pháp quỹ đạo Quỹ đạo đối phụ hợp bất khả quy biểu diễn  Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả nhóm troạng sốấ ... Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả nhóm  Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả đảại sốấ Lie  Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả nhóm phương pháp quy đảạo theo  Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả nhóm  Mố ... diểễn bấất khả quy cuểả nhóm troạng sốấ   theo Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả nhóm Biểểu diểễn bấất khả quy cuểả nhóm phương pháp quy đảạo theo MĐ 3.11 Q ®¹o ®èi phơ hỵp cđa SO(3) cã d¹ng c¸c...
 • 41
 • 1,087
 • 1

Nhóm Lie các phép biến đổi một tham số phương trình vi phân

Nhóm Lie các phép biến đổi một tham số và phương trình vi phân
... chuẩn bị 1.1 Nhóm Lie phép biến đổi tham số Trong phần này, trình bày Định nghĩa nhóm, nhóm phép biến đổi, nhóm Lie phép biến đổi tham số; Biến đổi vi phân, Toán tử sinh vi phân, Định lý Lie thứ nhất.Ví ... y), ) nhóm Lie phép biến đổi tham số 14 www.VNMATH.com 1.2 Nhóm Lie phép biến đổi tham số 15 1.2.3 Biến đổi vi phân Cho nhóm Lie phép biến đổi tham số (1.1) X = X(x, ) với phần tử đơn vị = phép ... dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số vào giải ph-ơng trình vi phân cấp I để giải đ-ợc ph-ơng trình vi phân cấp I vi c sử dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số Tr-ớc hết ta cần biết đ-ợc nhóm Lie phép...
 • 54
 • 530
 • 2

Nhóm Lie các phép biến đổi một tham số phương trình vi phân .pdf

Nhóm Lie các phép biến đổi một tham số và phương trình vi phân .pdf
... chuẩn bị 1.1 Nhóm Lie phép biến đổi tham số Trong phần này, trình bày Định nghĩa nhóm, nhóm phép biến đổi, nhóm Lie phép biến đổi tham số; Biến đổi vi phân, Toán tử sinh vi phân, Định lý Lie thứ nhất.Ví ... y), ) nhóm Lie phép biến đổi tham số 14 www.VNMATH.com 1.2 Nhóm Lie phép biến đổi tham số 15 1.2.3 Biến đổi vi phân Cho nhóm Lie phép biến đổi tham số (1.1) X = X(x, ) với phần tử đơn vị = phép ... dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số vào giải ph-ơng trình vi phân cấp I để giải đ-ợc ph-ơng trình vi phân cấp I vi c sử dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số Tr-ớc hết ta cần biết đ-ợc nhóm Lie phép...
 • 54
 • 289
 • 0

chọn điện áp truyền tải – các phương án nối dây chọn phương án phù hợp về kỹ thuật - kinh tế

chọn điện áp truyền tải – các phương án nối dây và chọn phương án phù hợp về kỹ thuật - kinh tế
... tính điện áp công suất - điện mạng điện Để tính toán phân bố công suất điện áp ,điện mạng điện, máy biến áp thông số đợc quy đổi từ điện áp hạ áp sangđiện áp cao điện áp cuối đờng dây lấy điện áp ... -1 8,98MVAr Ta thấy lợng công suất phản kháng cần bù có giá trị âm nên ta không cần phải tiến hành bù sơ Chơng II: chọn điện áp truyền tải phơng án nối dây chọn phơng án phù hợp kỹ thuật - kinh ... điện phụ tải, dựa vào yêu cầu cung cấp điện phụ tải sơ đa số phơng án nối dây sau: Phơng án I Hình 2-2 Phơng án II Hình 2-3 Phơng án III Hình 2-4 Mạng Lới Điện Phơng án IV Hình 2-5 Phơng án V Hình...
 • 84
 • 197
 • 0

dạng tự đẳng cấu biểu diễn nhóm gl (2,r)

dạng tự đẳng cấu và biểu diễn nhóm gl (2,r)
... thương compact Luận văn với đề tài Dạng tự đẳng cấu biểu diễn nhóm GL( 2, R)” gồm chương: • Chương 1: Lý thuyết dạng tự đẳng cấu GL( 2, R) • Chương 2: Biểu diễn nhóm GL( 2, R) • Chương 3: Một số tính ... nhìn dạng tự đẳng cấu theo góc độ biểu diễn tự đẳng cấu, phận lý thuyết biểu diễn vô hạn chiều nghiên cứu phổ, giá trị riêng toán tử Hecke Mục đích luận văn tìm hiểu lý thuyết dạng tự đẳng cấu biểu ... ≤ C g N g ∈ G,C ∈ R+ , N ∈ N , Hàm φ gọi dạng tự đẳng cấu 2.1.2 Các dạng tự đẳng cấu Γ\H Trong trường hợp nhóm GL( 2, R), dạng tự đẳng cấu gồm: a) Các dạng modula chỉnh hình Cho χ : Γ → C× đặc...
 • 41
 • 457
 • 0

Nhóm biểu diễn pptx

Nhóm và biểu diễn pptx
... hiệu Mọi nhóm nhóm hữu hạn hữu hạn; nhiên, nhóm vô hạn luôn có nhóm hữu hạn vô hạn, nhóm tầm thường Tương tự nhóm nhóm abel abel, nhóm không abel luôn có nhóm abel không abel Nếu H nhóm G viết ... G abel HK = KH với nhóm H K G, tích hai nhóm nhóm abel nhóm Bây mô tả cấu trúc nhóm nhóm xyclic vô hạn Định lí Cho G =< g > nhóm xyclic cấp n Khi đó: n (i) Với ước d n, tồn nhóm G cấp d, < g d ... "lớp đẳng cấu" mà nhóm cho trước thuộc vào lớp Các nhóm đẳng cấu coi hoàn toàn đồng theo nghĩa phát biểu nhóm (sau đưa phép đồng thích hợp) cho nhóm đẳng cấu với nhóm Nếu nói nhóm có tính chất...
 • 171
 • 268
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT NHÓM BIỂU DIỄN NHÓM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT NHÓM VÀ BIỂU DIỄN NHÓM
... khái niệm 3.1.2 Đặc trưng biểu diễn Bổ đề Schur 3.2 Biểu diễn bất khả quy 3.2.1 Các tính chất 3.2.2 Biểu diển bất khả quy 3.2.3 Biểu diễn vài nhóm đặc biệt Học liệu: 6.1 Học liệu bắt buộc: J J Rotman, ... Định Sylow 2.2.1 Sự tồn p -nhóm Sylow 2.2.2 Sự liên hợp số p -nhóm Sylow 2.3 Các nhóm cấp ≤ 15 2.3.1 Các nhóm cấp pq 2.3.2 Các nhóm cấp 2.3.3 Các nhóm cấp 12 Chương Biểu diễn nhóm 3.1 Bổ đề Schur ... chức dạy học cụ thể: Tuần Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Hình thức tổ chức dạy học Các khái niệm nhóm Ôn tập thuyết nhóm Trên lớp Định đồng cấu nhóm Hiểu làm tập Trên lớp Định Lagrange...
 • 4
 • 203
 • 1

Nhóm con nội soi biểu diễn tự đẳng cấu của SL (2,r)

Nhóm con nội soi và biểu diễn tự đẳng cấu của SL (2,r)
... L -nhóm Nhóm nội soi biểu diễn SL( 2, R) 2.1 Nhóm nội soi SL( 2, R) 2.2 Biểu diễn SL( 2, R) 2.2.1 Biểu diễn GL(2, R) 2.2.2 Biểu diễn SL( 2, R) 2.3 Tham ... luận văn với đề tài "Nhóm nội soi biểu diễn tự đẳng cấu SL( 2, R)" Luận văn trình bày tư tưởng, nội dung việc thu công thức vết biểu diễn quy tích phân quỹ đạo nhóm nội soi SL( 2, R) thông qua định ... Trong chương này, trình bày khái niệm nhóm nội soi, biểu diễn phân loại biểu diễn SL( 2, R), tham số Langlands cho SL( 2, R) 2.1 Nhóm nội soi SL( 2, R) Khái niệm nội soi xuất liên hợp R C có khác biệt...
 • 26
 • 105
 • 0

Nhóm lie các phép biến đổi ứng dụng vào việc giải phương trình vi phân

Nhóm lie các phép biến đổi và ứng dụng vào việc giải phương trình vi phân
... ng dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số vào giải phương trình vi phân cấp I Để giải phương trình vi phân cấp I vi c sử dụng nhóm Lie phép biến đổi tham số, trước hết ta cần biết nhóm Lie phép biến ... giải phương trình vi phân Nội dung chương trình bày ứng dụng tính đối xứng nhóm Lie phép biến đổi tham số để giải phương trình vi phân cấp ứng dụng đại số Lie để giải phương trình vi phân cấp cao ... liên quan để đọc hiểu trình bày lại cách có hệ thống kết nhóm Lie phép biến đổi ứng dụng kết thu nhóm Lie phép biến đổi để giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp cao Nội dung...
 • 44
 • 83
 • 0

LLSX, QHSX quy luật SX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
... cho tồn phát triển kinh tế xã hội B/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất lực ... xuất trình độ định quan hệ sản xuất tơng ứng đo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Do vậy, quy luật trớc hết quy luật kinh tế nhng quy luật ... sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Nhng dựa vào tiêu chuẩn để khẳng định quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Trớc hết phù hợp thể...
 • 15
 • 708
 • 1

Khái quát về công ty Du lịch quốc tế Biểu diễn nghệ thuật.doc

Khái quát về công ty Du lịch quốc tế và Biểu diễn nghệ thuật.doc
... Chơng I: Khái quát công ty Du lịch quốc tế Biểu diễn nghệ thuật Tân Đại Phát 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Cơ sở hạ tầng công ty Công ty Du lich quốc tế biểu diễn nghệ thuật ... doanh lữ hành, Công ty phải quan tâm đến nhân tố quan trọng khách du lịch Đó câu hỏi khó đợc đặt mà Công ty lữ hành phải tìm cách để thực cho có hiệu Công ty Du lịch quốc tế biểu diễn nghệ thuật ... lịch Quốc tế biểu diễn nghệ thuật Tân Đại Phát 2.1 Các tour du lịch Công ty hay cung cấp cho khách: - Du lịch thăm phố cổ Hà Nội - Du lịch tìm hiểu sắc văn hoá dân tộc Việt - Du lịch tàu vịnh...
 • 15
 • 951
 • 0

LLSX, QHSX quy luật SX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
... quan phù hợp với trình độ phát triển cao lực lợng sản xuất, phản ánh xu phát triển tất yếu mang tính chất xã hội sản xuất Xã hội hoá đợc biểu trình độ phát triển phân công phân công lại lao động ... kỳ độ có nhiều thành phần kinh tế mà sụ tồn có lợi cho phát triển đất nớc Phát triển kinh tế nhiều thành phần nhằm thực quy luật: Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất, trình độ phát triển ... phù hợp với trình độ phát triển khác lực lợng sản xuất từ mà tăng suất lao động, tăng tốc độ phát triển kinh tế, tăng hiệu kinh tế thành phần nh toàn kinh tế Góp phần khôi phục kinh tế cho phát...
 • 28
 • 366
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quỹ đạo đối phụ hợp của nhóm so n và biểu diễn bất khả quy của nónhóm và biểu diễnlý thuyết nhóm và biểu diễn nhómdạng tự đẳng cấu và biểu diễn nhóm gl 2 rbài tập về lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm cho học viên cao họcgiai quyet tranh chap theo luat thuong mai va luat trong tai kien nghi sua doi phu hop voi hiep dinh thuong mai viet nam hoa kybài 7 lựa chọn và biểu diễn một nhóm các nguyên tử trên màn làm việcd chiến lược kinh doanh phải thường xuyên được xem xét bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanhhàng rào kỹ thuật đối với thương mại tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợpáp dụng chế độ tỷ giá linh hoạt và phí chuyển tiền phù hợp nhằm thu đổi được lượng ngoại tệ rất lớn từ dịch vụ nàyhệ căn nghiệm và biểu diễn của đại số lieđồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang a vào thời gian của vitamin b1 1 và vitamin b6 23 đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của vitamin b1 1 và vitamin b6 2 vào nhiệt độ6 đường hồi quy tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang a vào nồng độ vitamin b6 khi không có vitamin b1 1 và khi có 10µg ml vitamin b1 27 đường hồi quy tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang a vào nồng độ vitamin b1 khi không có vitamin b6 1 và khi có 10µg ml vitamin b6 2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtLien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT