Định danh các phân chủng vi nấm cryptococcus neoformans trên bệnh nhân HIV AIDS viêm màng não và khảo sát độ nhạy cảm đối với các thuốc kháng nấm hiện hành

định danh các phân chủng vi nấm cryptococcus neoformans trên bệnh nhân hiv aids viêm màng não khảo sát độ nhạy cảm đối với các thuốc kháng nấm hiện hành

định danh các phân chủng vi nấm cryptococcus neoformans trên bệnh nhân hiv aids viêm màng não và khảo sát độ nhạy cảm đối với các thuốc kháng nấm hiện hành
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Như Quỳnh ĐỊNH DANH CÁC PHÂN CHỦNG VI NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS TRÊN BỆNH NHÂN HIV/ AIDS VI M MÀNG NÃO VÀ KHẢO SÁT ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI ... Kháng nấm đồ  Lí thực kháng nấm đồ Khảo sát độ nhạy cảm vi nấm Cryptococcus neoformans với thuốc kháng nấm sử dụng để làm sở lựa chọn thuốc điều trị hiệu  Cách thử độ nhạy cảm thuốc kháng nấm ... Chí Minh từ 12/2010 đến 7/2011 Xác định độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm hành chủng vi nấm Cryptococcus neoformans bệnh nhân HIV/ AIDS vi m màng não điều trị BV Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh từ 12/2010...
 • 114
 • 221
 • 0

ĐỊNH DANH CÁC PHÂN CHỦNG VI NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS VIÊM MÀNG NÃO KHẢO SÁT ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI CÁC THUỐC KHÁNG NẤM HIỆN HÀNH

ĐỊNH DANH CÁC PHÂN CHỦNG VI NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS VIÊM MÀNG NÃO VÀ KHẢO SÁT ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI CÁC THUỐC KHÁNG NẤM HIỆN HÀNH
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Như Quỳnh ĐỊNH DANH CÁC PHÂN CHỦNG VI NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS VI M MÀNG NÃO VÀ KHẢO SÁT ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI ... Kháng nấm đồ  Lí thực kháng nấm đồ Khảo sát độ nhạy cảm vi nấm Cryptococcus neoformans với thuốc kháng nấm sử dụng để làm sở lựa chọn thuốc điều trị hiệu  Cách thử độ nhạy cảm thuốc kháng nấm ... Chí Minh từ 12/2010 đến 7/2011 Xác định độ nhạy cảm với thuốc kháng nấm hành chủng vi nấm Cryptococcus neoformans bệnh nhân HIV/AIDS vi m màng não điều trị BV Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh từ 12/2010...
 • 114
 • 200
 • 0

Xác định tính kháng thuốc của HIVbệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV-AIDS (FULL TEXT)

Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV-AIDS (FULL TEXT)
... đồ bậc đánh giá hiệu điều trị phác đồ thuốc kháng vi rút bậc bệnh nhân HIV/ AIDS” với mục tiêu: Tìm hiểu tỉ lệ kháng thuốc gen kháng thuốc HIV bệnh nhân HIV/ AIDS thất bại điều trị bậc bệnh vi n ... điều trị HIV kháng thuốc .17 1. 5 .1 Thất bại điều trị .17 1. 5 .2 Điều trị phác đồ bậc 23 1. 5.3 HIV kháng thuốc 27 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2 .1 ... nhiễm HIV giới 1. 2 Tình hình điều trị thuốc kháng vi rút Vi t Nam giới 1. 2 .1 Tình hình điều trị ARV giới 1. 2. 2 Tình hình điều trị ARV Vi t Nam 1. 3 Điều trị HIV 1. 3 .1 Điều...
 • 153
 • 255
 • 1

đánh giá kết quả điều trị bằng thuốc ức chế virus ARV trên bệnh nhân HIV/AIDS tại viện y học lân sàng các bệnh nhiêt đới0

đánh giá kết quả điều trị bằng thuốc ức chế virus ARV trên bệnh nhân HIV/AIDS tại viện y học lân sàng các bệnh nhiêt đới0
... cận điều trị ARV hạn chế, chưa có nghiên cứu đánh giá điều trị ARV hoàn cảnh thực tiễn Việt nam MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Đánh giá tác dụng phác đồ sử dụng loại loại thuốc ức chế vi rút bệnh nhân HIV/AIDS ... điều trị lại tăng dần So với Hoa kỳ: sau năm điều trị loại thuốc bệnh nhân tiến triển nhóm không điều trị BÀN LUẬN Điều trị thuốc ARV: - Đối với nhóm sử dụng loại thuốc: sau thời gian điều trị ... nhiễm HIV ng y gia tăng Số lượng bệnh nhân chuyển giai đoạn AIDS ng y nhiều • Nhu cầu điều trị thuốc ARV ng y lớn: củng cố hiệu điều trị NTCH cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân • Bối cảnh:...
 • 30
 • 420
 • 3

Nhiễm nấm sâu trên bệnh nhân HIV/AIDS ppsx

Nhiễm nấm sâu trên bệnh nhân HIV/AIDS ppsx
... Cryptococcosis Là loại nấm hội thường gặp thứ người có HIV/AIDS, gây triệu chứng khoảng 5-10% số bệnh nhân bị nhiễm HIV Bắc Mỹ bệnh đe dọa sống người nhiễm HIV a Căn nguyên: Do nấm men Cryptococcus ... bạch cầu đơn nhân - Nhuộm Giemsa, nhuộm PAS: thấy tế bào nấm men nhỏ từ 2- - Nuôi cấy môi trường Sabouraud Penicillinosis: Bệnh trước hiếm, ngày tăng lên bệnh AIDS Bệnh gặp bệnh nhân AIDS CD4 ... huyết nông gây apxe loét Trên người nhiễm HIV, nhiễm Sporotricum thường lan tỏa da phận khác Phần lớn vị trí nhiễm ban đầu phổi a Căn nguyên: Bệnh gây nấm Sporotrix schenkii - Nấm sống hoại sinh đất,...
 • 12
 • 165
 • 0

Đánh giá việc sử dụng phác đồ TDF+3TC+EFV NVP trên bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện 09 hà nội

Đánh giá việc sử dụng phác đồ TDF+3TC+EFV NVP trên bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện 09 hà nội
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐOÀN THỊ MINH XUÂN ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG PHÁC ĐỒ TDF + 3TC + EFV /NVP TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN 09 HÀ NỘI LUẬN VĂN ... EFV /NVP [2] Nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu điều trị cho người bệnh HIV/AIDS, tiến hành đề tài Đánh giá việc sử dụng phác đồ TDF + 3TC + EFV /NVP bệnh nhân HIV/AIDS Bệnh viện 09 Nội ... lệ bệnh nhân nhiễm HBV HCV tương ứng 24,0%, 20,0% Tỷ lệ bệnh nhân đồng nhiễm HBV HCV chiếm 6,7% 30 3.1.5 Tỷ lệ bệnh nhân thời gian sử dụng phác đồ nghiên cứu Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng phác đồ 1e...
 • 84
 • 318
 • 3

Đánh giá kết quả điều trị ARV bậc 1 trên bệnh nhân HIV AIDS tại bệnh viện 09 từ tháng 06 2011 đến tháng 06 2014

Đánh giá kết quả điều trị ARV bậc 1 trên bệnh nhân HIV AIDS tại bệnh viện 09 từ tháng 06 2011 đến tháng 06 2014
... 2 Đánh giá kết điều trị ARV bậc Bệnh nhân HIV/ AIDS Bệnh viện 09 từ tháng 06/ 2 011 đến tháng 06/ 2 014 ” Với hai mục tiêu sau: Mô tả diễn biến lâm sàng, miễn dịch, virus học bệnh nhân HIV/ AIDS điều ... SD 33 10 2 33 10 2 29 85 18 54 14 39 15 278 62 350 16 8,2 397,6 222,4 4 51, 3 277 ,1 439,7 311 ,7 420,3 318 ,8 416 ,5 315 46 54 14 8,2 11 5,8 14 5,7 11 9,6 207,9 13 9,2 19 8,7 14 3,4 15 0,6 14 9,8 248 ,1 1 71, 8 p ... định HIV (+) - Bắt đầu điều trị ARV bậc từ tháng 06/ 2 011 đến 06/ 2 014 Bệnh viện 09 - Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân - BN bỏ trị dấu điều trị không đủ tháng...
 • 75
 • 262
 • 0

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được
... tài: Nghiên cứu biến động vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên Khảo sát nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập được Đề tài thực với mục tiêu sau:  Phân lập ... hiểu vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi để có nhìn tổng quan ảnh hưởng đến đối tượng 1.2.1 Sự sinh trưởng vi sinh vật yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống vi sinh vật Sự sinh trưởng quần thể vi sinh ... danh loại vi khuẩn diện đối tượng chim yến nuôi thử nghiệm sinh hóa  Khảo sát tính nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Vi n Công...
 • 83
 • 406
 • 0

Nhận định của bệnh nhân HIV AIDS về sự kỳ thị phân biệt đối xử từ cán bộ y tế tại các phòng khám ngoại trú tỉnh đồng tháp năm 2015

Nhận định của bệnh nhân HIV AIDS về sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cán bộ y tế tại các phòng khám ngoại trú tỉnh đồng tháp năm 2015
... đối xử từ cán y tế phòng khám ngoại trú tỉnh Đồng Tháp năm 2015 Xác định số y u tố liên quan tới nhận định bệnh nhân HIV/ AIDS kỳ thị phân biệt đối xử cán y tế phòng khám ngoại trú tỉnh Đồng Tháp ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN VĂN PHÚC NHẬN ĐỊNH CỦA BỆNH NHÂN HIV/ AIDS VỀ SỰ KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TỪ CÁN BỘ Y TẾ TẠI CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TỈNH ... dịch HIV/ AIDS vào năm 2030 [28] Một nguyên nhân kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/ AIDS hiểu biết chƣa đ y đủ HIV/ AIDS Do để chống kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/ AIDS cần tuyên...
 • 110
 • 248
 • 0

Ứng dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn đánh giá ảnh hưởng của các phương thức quản lý khác nhau lên độ mẫn cảm đối với virus gây hội chứng đốm trắng

Ứng dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn đánh giá ảnh hưởng của các phương thức quản lý khác nhau lên độ mẫn cảm đối với virus gây hội chứng đốm trắng
... 2.4.2 Ứng dụng hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn: Với đặc điểm nêu trên, hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn có nhiều ứng dụng quan trọng: Đánh giá khác độ mẫn cảm vật chủ giai đoạn sống khác ... 12 2.4 hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn WSSV tôm 13 2.4.1 Sơ lƣợc hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn 13 2.4.2 Ứng dụng hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn 14 2.5 Sơ lƣợc hóa miễn ... đánh giá ảnh hưởng phương thức quản khác lên độ mẫn cảm virus gây hội chứng đốm trắng (White spot syndrome virus WSSV) tôm sú (Peneaus monodon)” 1.2 Nội dung Trong đề tài, bổ sung vào thức...
 • 63
 • 525
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát độ nhạy và kiểu hình đa kháng của vi khuẩn e coli sinh esbl phân lập từ gà thịt đối với các loại kháng sinhphân bố bệnh nhiễm trùng cơ hội trong số 220 bệnh nhân hiv aids nội trú tại viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia hà nội 2001 20023 11 phân loại tác nhân viêm phổi do vi rút và đồng nhiễm vi rút ở bệnh nhân hiv aids được điều trị arv và chưa điều trị arvkhảo sát tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn phân lập được bằng phương pháp làm kháng sinh đồviêm màng não và di chứngphân bố bệnh nhiễm trùng cơ hội trong số 100 bệnh nhân hiv aids tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm 2000xây dựng quy trình chiết citroflavonoid và khảo sát độ ổn định quy trìnhxác định tác dụng không mong muốn của thuốc tenecteplase trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và đề xuất biện pháp xử trí      giá trị còn lại cuối cùng nhạy cảm đối với việc ứơc tính các chi phí và giá bánkhảo sát độ nhạy của phản ứngcác đặc điểm tâm lý xã hội của bệnh nhân hiv aidscác cephalosporin là nhóm thuốc quan trọng nhất trong các thuốc kháng sinh hiện nay nhóm này đứng thứ 7 trong số 10 loại thuốc được sử dụng nhiều nhất để điều trị các bệnh nhiễm khuẩnphương pháp định danh các chủng vi khuẩn được tuyển chọnnghiên cứu xác định biovar của các mẫu phân lập vi khuẩn r solanacearum trên cây lạc cây khoai tây ở vùng hà nội và phụ cậnđịnh danh các thành phần cấu hìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây