TC TDG 8 (20 8 2015) final

GIÁO án bài NGUYÊN tử lớp 8 CHUẨN 20 10 2015

GIÁO án bài NGUYÊN tử lớp 8 CHUẨN 20 10 2015
... hai nguyên tử loại + HS trả lời: Nguyên tử loại gì? *Hạt nhân nguyên tử tạo proton nơtron - Kí hiệu: + Proton : p+ + Nơtron : n (không mang điện) - mhạt nhân ≈ mnguyên tử Số p = Số e - Nguyên tử ... Nguyên tử ? * Nguyên tử hạt vô nhỏ trung hoà điện, từ tạo chất - Nguyên tử gồm: + Hạt nhân mang điện tích dương + Vỏ tạo hay nhiều e mang điện tích âm -Kí hiệu : Electron: e- Ví dụ: Nguyên tử ... lời: Nguyên tử hạt nào? -Gv: Chiếu hình ảnh mặt cắt nguyên tử hướng dẫn HS sử dụng thông tin SGK( phần 1) + HS trả lời: Nguyên tử cấu tạo gồm phần, điện tích phần *Hoạt động 2: Hạt nhân nguyên tử: ...
 • 4
 • 146
 • 0

Giao an TC Hoa 8

Giao an TC Hoa 8
... Nitơ N 14 Nhôm Al 27 Oxi O 16 Kali K 39 Silic Si 28 Canxi Ca 40 Photpho P 31 Sắt Fe 56 Lu S 32 Thủy Hg 201 huỳnh ngân Heli He Liti Li Brom Br 80 Mangan Mn 55 Kẽm Zn 65 Bari Ba 137 - GV hớng dẫn HS ... nguyên tử: - Các e chuyển động nhanh quay quanh hạt nhân xếp thành lớp, lớp có số e định: * Lớp 1: chứa tối đa 2e * Lớp 2: chứa tối đa 8e * Lớp 3: chứa tối đa 8e Ví dụ: D Củng cố- luyện tập : ... nhân mang điện tích (+) lớp vỏ tạo hay nhiều electron mang điên tích (-) Nguyên tử trung hòa điện a) Hạt nhân nguyên tử: Do loại hạt cấu tạo nên là: Proton: mang điện tích (+) Nơtron: không mang...
 • 7
 • 189
 • 2

TC VAN 8 1

TC VAN 8 1
... lên lớp: 1- ổn định lớp: (1/ 2Phút) Nắm hs vắng: - Kiểm tra cũ: (2 Phút) Kiểm tra chuẩn bị học sinh 18 GATC Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Loan THCS Bài mới: Đề A Phần trắc nghiệm Câu 1: Trong ... pháp tu từ E - Phần bổ sung : 13 GATC Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Loan THCS - - Ngày soạn: Ngày dạy: / / /09 /09 Tiết 10 ,11 : Vai trò tác dụng số biện pháp ... lên lớp: 1- ổn định lớp: (1/ 2Phút) Nắm hs vắng: - Kiểm tra cũ: (2 Phút) Kiểm tra ghi học sinh Bài mới: Tiết 8, 9: ôn tập số biện pháp tu từ tiếng việt học a Đặt vấn đề: (1/ 2 Phút)...
 • 25
 • 226
 • 0

TC VĂN 8 CHUYÊN ĐỀ 2-3

TC VĂN 8 CHUYÊN ĐỀ 2-3
... GATC Nguyễn Huệ Ngày soạn: Ngày dạy: / / Nguyễn Thị Loan THCS - /09 /09 Chủ đề V Tiết 20-21 : Nghệ thuật lập luận văn nghị luận A - Mục tiêu Kiến thức: Giúp HS nắm đợc văn nghị luận, ... Nghị luận phải mạch lạc - Nghị luận phải chặt chẽ *T liệu trang 83 Bài tập 1) Đoạn văn thứ đoạn văn * GV nêu yêu cầu tập: đoạn văn miêu tả Đối tợng miêu tả bến đò Trà cổ trang 70 sinh động đầy ... làm sáng tỏ ý Trong đoạn có sử dụng số cụm từ 28 GATC Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Loan THCS đầu câu * Học sinh thực * Giáo viên đa đoạn văn mẫu gợi ý Đoạn văn: Tình yêu thơng khiến cho cụ Bơ Men không...
 • 11
 • 328
 • 1

TC VĂN 8 CĐ 4-5

TC VĂN 8 CĐ 4-5
... trốn (tìm) hỏi ngã * Vò võ, đo đỏ, lanh lãnh, nhỏ nhắn - Giáo viên hớng dẫn viết đoạn văn ngắn d) Viết đọan văn ngắn (chủ đề tự chọn) có chứa từ ngữ mang hỏi ngã Củng cố: ( ph) - Giáo viên nhắc...
 • 7
 • 220
 • 0

Giáo án Tc Anh 8

Giáo án Tc Anh 8
... sister (as as)  Her sister _ TC ANH 8 This book is 10.000 That book is 15.000 (as as)  That book _ TC ANH Week: Date: - Class: LESSON : COMPARATIVE Short ... (leave) Hue for Ha Noi next week TC ANH 12 The film (begin) at 7:30 or 8: 00? Week : - Class: LESSON : COMPARISON Date : Similar comparison: So sánh giống a S1 + be + like + S2 Ex: His ... TC ANH 10 He has done his homework an hour TC ANH Week : Date : - Class: LESSON 2: EXERCISES (THE PRESENT PERFECT) I...
 • 17
 • 214
 • 1

ga tc van 8 (da sua)

ga tc van 8 (da sua)
... _ 39 Vũ Đình Dậu THCS Nhân Quyền Tự chọn Ngữ văn Tuần : 18 Tiết : 18 Chủ đề Ngày soạn : 5/01/20 08 Ngày dạy : Rèn kĩ làm văn tự kết hợp với miêu tả, biểu cảm (Tiếp) A/ Mục tiêu: ... số HS đọc đoạn văn b Đoạn 2: Bài tập 3- Tr 48 viết Các HS khác theo dõi nhận xét Sách Một số kiến thức kĩ tập nâng cao Ngữ văn * GV gợi ý cho HS 38 Vũ Đình Dậu THCS Nhân Quyền Tự chọn Ngữ ... văn thuyết minh Lịch sử, Địa lí, Công nghệ Sinh học Gv treo bảng phụ ghi số VD VD: 2,3 ,8 Sách nâng cao NV8 ? Nêu nội dung văn vừa đọc Gv nhận xét Kết luận - Phần thích (*): trình - Là kiểu văn...
 • 84
 • 227
 • 0

TC văn 8 (2 cột)

TC văn 8 (2 cột)
... NHAU GIỮA VĂN MIÊU TẢ VÀ VĂN THUYẾT MINH QUA MỘT SỐ BÀI VĂN CỤ THỂ (5 TIẾT) A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS nắm vững: - Thế văn miêu tả, văn thuyết minh? Những điểm giống khác văn miêu tả văn thuyết ... từ đặc biệt tạo nên “ý ngôn ngoại” cho văn bản, có khả “gợi điều mà từ không nói hết” Với vị trí y/n phong phú vậy,trong nhiều văn văn học, dấu câu nhà văn, nhà thơ sử dụng phép tu từ mà cảm ... Những điểm giống khác văn miêu tả văn thuyết minh qua số văn cụ thể - Tích hợp với văn miêu tả học lớp văn thuyết minh học lớp từ số văn cụ thể - Rèn luyện kĩ so sánh, phân tích, tổng hợp cho...
 • 23
 • 256
 • 0

Giáo án TC Hóa 8 (chương 1)

Giáo án TC Hóa 8 (chương 1)
... Tuần HÓA TRỊ I MỤC TIÊU : HS hiệu hóa trò ? Cách xác đònh hóa trò Làm quen với hóa trò số nguyên tố số nhóm nguyên tử thường gặp Biết quy tắc hóa trò biểu thức Áp dụng quy tắc hóa trò để tính hóa ... BÀI TẬP: 1) Bài trang 79 SGK a mK2CO3 = 39 x + 12 + 16 x = 1 38 (g) b Thành phần phần trăm khối lượng 39 x %K= x 100% = 56.52% 1 38 12 %C = x 100% = 8. 7 % 1 38 16 x3 %O = x 100% = 34. 78% 1 38 Hoặc ... không khí theo thể tích gồm có 78% Nitơ, 21% oxi, 1% chất khí khác HS biết cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng, oxi hóa chậm oxi hóa có tỏa nhiệt không phát sáng HS biết hiểu điều kiện phát sinh...
 • 79
 • 152
 • 0

TC - Anh 8: Tuần 7: Reflexive pronouns and Why - Because

TC - Anh 8: Tuần 7: Reflexive pronouns and Why - Because
... Kiều Xuân Họa - Tự chọn Anh  B Why - Because - Ask Ss to repeat form and usage - Give some examples * Practice: Trường THCS Cần Kiệm mạnh câu ... mình) T - whoclass Form: Why + do/does /did + S + O ? Because + S + V/V-ed + O Ex Why did you go to school late ? Because I stayed up late Usage: Dùng để hỏi trả lời nguyên nhân, lý Copy and them ... fence Helen and I enjoyed very much the party last night You shouldn't really blame for that mistake 10 I must learn to control * Homework: - Make sentences with "why - because" - Prepare:...
 • 3
 • 898
 • 9

TC8 CĐ1 Lực

TC LÝ 8 CĐ1 Lực
... N/m2 S = 0,03m2 P = ? m=? Bµi BT7.6 m=60kg m' =4kg S1=8cm2= 8* 10-4m2 S=4S1 = 4 *8* 10-4m2 =32*10-4m2 11 THCS Giao An Tr êng Gi¸o ¸n Tù Chän LÝ Häc 2010 - 2011 mỈt ®Êt lµ: P= N¨m F 640 = = 200000N/m2 ... nã b¾t hơt Thá Tr¶ lêi: Bµi 6: để vật cân lực tác dụng lên phải trường hợp lực giữ dây phải với trọng lượng vật F=P=10.m=4,5.10=45N Vậy phải giữ dây với lực 4,5N Bµi 7: xe dang chuyển động nhanh, ... phụ: Bµi làm tập  Biểu diễn véc tơ lực vật có HS ý lắng nghe GV hướng dẫn trọng lực 400N tỉ xích tùy chọn Đại diện nhóm HS lên bảng trình bày  Biểu diễn véc tơ lực vật bị câu trả lời kéo theo phương...
 • 15
 • 58
 • 0

TC8 hay

TC lí 8 hay
... lng nghe v ghi cõu 2: a/ vo v 68o F = 32o F + 36o F 68o F = 0o C + (36 :1 .8) o C 68o F = 0o C + 20o C = 20o C 41o F = 32o F + 9o F b/ 68o F = 0o C + (9 :1 .8) o C 68o F = 0o C + 5o C = 5o C 104o ... t2=0,5.3600= 180 0s Vn tc trung bỡnh l: vtb = S1 + S 3000 + 1950 = = 1,5m / s t1 + t2 1500 + 180 0 Cõu 2: tc trờn ng dc: t1 = S1 1, = = 2, 4m / s v1 0,5 Vn tc trờn ng ngang: t2 = S2 = = 2m / s v2 1,5 Vn tc ... (15 x1.8o F ) 15o C = 32o F + 27 o F = 59o F 27 o C = 0o C + 27 o C b/ 27 o C = 32o F + (27 x1.8o F ) 27 o C = 32o F + 48, 6o F = 80 , 6o F 42o C = 0o C + 42o C c/ 42o C = 32o F + (42 x1.8o F )...
 • 17
 • 56
 • 0

tc toan 8 bam sat

tc toan 8 bam sat
... Sơn $ Có PQ phân giác P QM PM 12,5 x 6,2 = hay = QN PN x 8, 7 6,2x = 8, 7(12,5 - x) 6,2x + 8, 7x = 8, 7.12,5 8, 7.12,5 x= 14,9 x 7,3 P 8. 7 6,2 M Q 12,5 N Bài tập 2: Cho tam giác cần ABC (AB = ... (2x) = (x2 + - 2x) (x2 + + 2x) b) 64x4 + = 64x4 + 16x2 + - 16x2 = (8x2 + 1)2 - (4x) = (8x2 + - 4x) (8x2 + + 4x) c) 81 x4 + = 81 x4 + 36x2 + - 36x2 = (9x2 + 2)2 - (6x) = (9x2 + - 6x) (9x2 + + 6x) ... 18 (cm) CD = 10 Tính BE ? BD ? ED ? c) So sánh SBDE với (SAEB + SBCD) Theo định lí Pytago BE = AE + AB = 10 + 152 18, 0 (cm) BD = BC + CD = 12 + 182 21,6 (cm) ED = EB + BD = 182 + 21, 28, 1...
 • 54
 • 211
 • 0

TC hoa 8

TC hoa 8
... nguyªn tè K vµ O cã hỵp chÊt A lµ; mK= 94 .82 ,39 = 78( g) 100 %O + 100% - 82 ,39% = 17,02% mO= 94.17,02 = 16 (g) 100 - Sè mol cđa c¸c nguyªn tè cã A: nK = nO= 78 39 16 16 = (mol) = (mol) V©y CTHH cđa ... = mA 4 ,8 = = 24 nA 0,2 VËy A lµ magiª (Mg) II T×m thĨ tÝch khÝ tham gia hc t¹o thµnh VD5: TÝnh thĨ tÝch khÝ H2 ®ỵc t¹o thµnh ë §KTC cho 2 ,8 g Fe t¸c dơng víi dd HCl d? Lêi gi¶i nFe = 2 ,8 = 0,05mol ... sè bµi tËp t¬ng tù ®Ĩ HS => mCuO = 0,1 80 = g, vỊ nhµ tù gi¶i: ( phiÕu sè 2) mCu = 0,2.64 = 12 ,8 g VËy khèi lỵng chÊt r¾n sau ph¶n øng lµ: + 12 ,8 ; 20 ,8 g B3: Dùa vµo PTHH so s¸nh sè mol cđa...
 • 20
 • 125
 • 0

TC toán 8

TC toán 8
... ABCD hbh nên AB // CD góc kề cạnh có tổng  + B = 180 0(2 góc TCP) 180 Mà  - B = 200 2 = 2000  = 1000 = C B = D = 80 0 // Bai (BT 88 SBT- 69) Cho tam giác ABC.ở bên , vẽ vuông cân A ... nhà: 1) Tính B = (316)2-12=(316+1)(316-1) = (316+1)( 38+ 1)( 38- 1) = (316+1)( 38+ 1) (34+1) (34-1) = (316+1)( 38+ 1)(34+1)(32+1) (32-1) = (316+1)( 38+ 1) (34+1) (32+1) (3+1)(3-1) = 2A Mà dễ thấy A, B dơng ... (2) suy BE= ED= DC c) Ta có 0 180 A = 180 50 B=C = 2 = 65 B + BED = 180 BED = 180 65 = 115 CDE = BED = 115 Tứ giác ABCD có AD = AB = BC A + C = 180 CM:a) tia DB tia phân giác góc...
 • 42
 • 83
 • 0

Xem thêm