Đặc điểm hồi ký văn học việt nam từ 1975 đến 2010

Đặc điểm hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
... luận án đặc điểm hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Đây giai đoạn hồi nở rộ có diện mạo riêng đời sống thể loại đa dạng Những tác phẩm hồi văn học xuất Việt Nam từ 1975 đến 2010 thuộc ... quát đặc điểm thể hồi văn học từ năm 1975 đến 2010 Khảo sát phân loại tác phẩm hồi để tái dựng diện mạo vận động, phát triển phận hồi ký, cụ thể hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 ... nhân vật hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Chư ng 4: Nghệ thuật trần thuật hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU So với thể loại khác, hồi xuất...
 • 156
 • 147
 • 1

Đặc điểm hồi văn học việt nam từ 1975 đến 2010 (TT)

Đặc điểm hồi ký văn học việt nam từ 1975 đến 2010 (TT)
... vật hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Chương 4: Nghệ thuật tr n thuật hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Chư ng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu thể hồi từ ... hồi phát triển văn học Việt Nam đại 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án đặc điểm hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Những tác phẩm hồi ... khác hồi với tiểu thuyết – tự truyện Khái quát diện mạo hồi văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010, tiêu biểu Giáo trình văn học Việt Nam đại trường Đại học phạm Hà Nội; công trình Lý luận văn...
 • 54
 • 139
 • 0

Đặc điểm của hồi văn học việt nam từ 1986 đến nay luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đặc điểm của hồi ký văn học việt nam từ 1986 đến nay luận văn thạc sỹ ngữ văn
... điểm hồi văn học Việt Nam từ 1986 đến nhìn từ bình diện nội dung Chơng Đặc điểm hồi văn học Việt Nam từ 1986 đến nhìn từ phơng thức nghệ thuật thể 18 Chơng Hồi văn học từ 1986 đến phát ... quan hồi văn học Việt nam từ 1986 đến nghiên cứu tác phẩm hồi riêng lẻ 2.1 Những nghiên cứu mang tính tổng quan Nghiên cứu, thảo luận mang tính tổng quan hồi văn học Việt Nam từ 1986 đến ... Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn nhằm tìm hiểu: 4.1 Một số vấn đề lý luận chung thể tài hồi tổng quan phát triển hồi văn học từ 1986 đến 4.2 Đặc điểm hồi văn học từ 1986 đến phơng diện nội...
 • 162
 • 589
 • 5

van hoc viet nam tu 1945 den het the ky XX

van hoc viet nam tu 1945 den het the ky XX
... Phần một: văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 I- Những tiền đề chung cho phát triển văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 - Đường lối lãnh đạo Đảng ... nhận sâu sắc nỗi đau miền Nam máu lửa, nhớ thương quê Nam vời vợi xa cách, Tế Hanh có tập thơ Gửi miền Bắc, Tiếng sóng, Hai nửa yêu thương Từ lòng miền Nam Thanh HảI, Giang Nam có thơ hay Mồ anh ... lập với khuynh hướng phức tạp sai lạc văn học đô thị miền Nam Qua ba chặng đừơng phát triển, văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 có nhiều thành tựu tất thể loại: thơ ca, văn...
 • 37
 • 662
 • 6

Ôn thi TN-Văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỷ XX

Ôn thi TN-Văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỷ XX
... hướng sử thi cảm hứng lãng mạn kết hợp tạo tinh thần lạc quan thấm nhuần văn học 1945 – 1975 tạo nên đặc điểm văn học 1945- 1975 Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết kỉ XX a Hoàn ... Nêu phân tích ngắn gọn đặc điểm văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 4: Trình bày khái quát văn học Việt Nam từ sau 1975 đến hết kỉ XX Gợi ý giải đề Đề 1: + Phân tích đề: ... từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 2: Nêu tóm tắt chặng phát triển thành tựu chặng văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 3: Nêu phân tích ngắn gọn đặc điểm văn học...
 • 7
 • 384
 • 2

Thể trường ca trong văn học Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỷ XX

Thể trường ca trong văn học Việt Nam từ 1945 đến cuối thế kỷ XX
... triển thể trờng ca văn học Việt Nam từ 1945 đến cuối kỷ XX Chơng 2: Phơng thức tiếp cận khả phản ánh thực đời sống trờng ca văn học Việt Nam từ 1945 đến cuối kỷ XX - Chơng 3: Nghệ thuật trờng ca văn ... trờng ca; nhận diện trờng ca t cách thể văn học - Là công trình nghiên cứu hệ thống toàn diện thể trờng ca văn học Việt Nam từ năm 1945 đến cuối kỷ XX nhằm khẳng định vị trí thành tựu trờng ca nh ... Trờng ca từ 1945 đến cuối kỷ XX, sau, thể khả khái quát, tổng hợp sức mạnh biểu đạt nhiều thể loại văn học, nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều phơng thức thể đời sống khác Trờng ca văn học Việt Nam...
 • 12
 • 264
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học bài khái quát văn học việt nam từ 1945 đến thế kỷ XX

Đổi mới phương pháp dạy học bài khái quát văn học việt nam từ 1945 đến thế kỷ XX
... phƣơng pháp dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX theo hƣớng đổi 2.2 Đề xuất đổi phƣơng pháp dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX Dạy Khái quát văn học Việt Nam ... XUẤT ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX Ở TRƢỜNG THPT 2.1.Thực tế dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX trƣờng Trung học phổ ... khái quát kiến thức chung văn học sử; khảo nghiệm việc dạy khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX lớp 12 Đề xuất đổi phƣơng pháp dạy học khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ...
 • 76
 • 243
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học bài khái quát văn học việt nam từ 1945 đến thế kỷ XX

Đổi mới phương pháp dạy học bài khái quát văn học việt nam từ 1945 đến thế kỷ XX
... phƣơng pháp dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX theo hƣớng đổi 2.2 Đề xuất đổi phƣơng pháp dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX Dạy Khái quát văn học Việt Nam ... XUẤT ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX Ở TRƢỜNG THPT 2.1.Thực tế dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX trƣờng Trung học phổ ... khái quát kiến thức chung văn học sử; khảo nghiệm việc dạy khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX lớp 12 Đề xuất đổi phƣơng pháp dạy học khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ...
 • 82
 • 84
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học bài khái quát văn học việt nam từ 1945 đến thế kỷ XX

Đổi mới phương pháp dạy học bài khái quát văn học việt nam từ 1945 đến thế kỷ XX
... khái quát kiến thức chung văn học sử; khảo nghiệm việc dạy khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX lớp 12 Đề xuất đổi phƣơng pháp dạy học khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ ... XUẤT ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX Ở TRƢỜNG THPT Error! Bookmark not defined 2.1.Thực tế dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến ... Thực tế dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX Error! Bookmark not defined 2.2 Đề xuất đổi phƣơng pháp dạy học Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX Error!...
 • 12
 • 109
 • 0

Luận án Tiến sỹ ngữ văn Thể loại tùy bút trong văn học Việt Nam từ 1930 đến 1975

Luận án Tiến sỹ ngữ văn Thể loại tùy bút trong văn học Việt Nam từ 1930 đến 1975
... TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TÙY BÚT VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1975 2.1 Sự hình thành thể loại tùy bút văn học Việt Nam trước 1930 2.1.1 Sự hình thành thể loại tùy bút văn học trung đại Có thể khẳng định phương ... thể loại tùy bút văn học Việt Nam từ 1930 đến 1975 2.2.1 Từ 1930 đến 1945 Tính đến 1945, văn học Việt Nam hồn tất trình thai nghén sinh thành thể loại tùy bút Chỉ vòng 15 năm mà tiến trình đại ... hình thành phát triển thể loại thời kỳ đại 2.1.2 Sự hình thành thể loại tùy bút văn học từ 1900 đến 1930 Tính đến năm 1930, tùy bút chưa xuất văn học Việt Nam với tư cách thể loại riêng biệt Ở chặng...
 • 26
 • 956
 • 6

1,2 Khai quat van hoc Viet Nam tu 1945 den het TK XX ( CT chuan moi).doc

1,2 Khai quat van hoc Viet Nam tu 1945 den het TK XX ( CT chuan moi).doc
... thủ đô ( Trần Đăng) Truyện kí: + Đôi mắt ( Nam Cao) Ngời ta không mắc sai lầm dốt, mà tởng giỏi (D Gra-nin)2 Trờng THPT Vân Nham + Vùng mỏ ( Võ Huy Tâm) + Làng ( Kim Lân) + Xung kích ( Nguyễn ... Nhớ (Hồng Nguyên) + Cảnh khuya, Rằm tháng riêng ( Hồ Chí Minh) + Đất nớc ( Nguyễn Đình Thi) + Tây Tiến ( Quang Dũng) + Bao trở lại ( Hoàng Trung + Bên sông Đuống ( Hoàng Cầm) Thông) + Đồng chí ( ... Hữu) miền Nam + ánh sáng phù sa ( Chế Lan Viên) Mồ anh hoa nở ( Thanh Hải) + Đất nở hoa, thơ đời (Huy Cận) Quê hơng ( Giang Nam) ? Hãy kể tên số tác phẩm kịch? - Kịch: + Một Đảng viên ( Học Phi)...
 • 9
 • 739
 • 8

Truyện ngắn về để tài lịch sử trong văn học việt nam từ 1986 đến nay

Truyện ngắn về để tài lịch sử trong văn học việt nam từ 1986 đến nay
... Trờng đại học vinh hoàng vĩnh thắng truyện ngắn đề tài lịch sử văn học việt nam từ 1986 đến Chuyên ngành: lý luận văn học Mã số: 60.22.32 Luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS ... cua truyờn ngn Viờt Nam sau 1986 Chng Truyờn ngn vờ tai lich s t 1986 ờn nay- nhin t phng diờn tiờp cõn hiờn thc va cam hng sang tao Chng Truyờn ngn vờ tai lich s t 1986 ờn nay- nhin t phng diờn ... inh 1.2 Bc tranh chung cua truyờn ngn Viờt Nam t sau 1986 Cụng cuục ụi mi t 1986 thc s a mang ờn mụt luụng gio mi, mụt diờn mao mi cho i sụng hoc Viờt Nam Hụi ang toan quục lõn th VI a khng inh...
 • 140
 • 553
 • 1

Khái quát văn học Việt nam từ 1900 đến 1930

Khái quát văn học Việt nam từ 1900 đến 1930
... học Việt Nam tiếp xúc rộng rãi với văn học giới, giới thiệu với công chúng Việt Nam nhiều thể loại mới, làm phong phú vốn từ ngữ trau dồi câu văn Việt Nam Ở giai đoạn có diễn tranh luận văn học ... tiện đại cho văn học Về văn học : Việc phổ biến sử dụng chữ quốc ngữ góp phần thúc đẩy việc xây dựng phát triển văn xuôi Việt Nam Nền văn học trung đại Việt Nam chưa ý phát triển văn xuôi Ở giai ... người Việt Nam Con người Việt Nam có nếp sống chuẩn mực từ cách ăn mặc việc ứng xử Thế mà đến đầu kỉ XX, du nhập văn hoá phương Tây vào Việt Nam làm thay đổi giá trị cổ truyền dân tộc Văn hoá Việt...
 • 8
 • 749
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: khái quát văn học việt nam từ 1975 đến nayđặc điểm văn học việt nam từ 1930 đến 1945đặc điểm văn học việt nam từ 1945 đến 1975khái quát văn học việt nam từ 1930 đến 1945khái quát văn học việt nam từ 1945 đến 1975văn học việt nam từ 1945 đến 1975thành tựu văn học việt nam từ 1945 đến 1975khái quát văn học việt nam từ 1945 đến 1975 violetvăn học việt nam từ 1930 đến 1945văn học việt nam sau 1975 đến naykhái quát văn học việt nam từ 1900 đến 1930thanh tuu ve van hoc viet nam tu 1945 den het the ki 20đặc điểm cơ bản của văn học việt nam từ đầu thế kỷ xx đến hết cmt8 năm 1945đặc điểm văn học việt nam sau 1975đặc điểm của văn học việt nam sau 1975Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại