Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn thi tin học

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 7 tham khảo

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 7 tham khảo
... medical records A in B at C on D up 75 Why were you absent _ school yesterday? A to B at C from D in 76 What was wrong _you? A to B with C about D at 77 Yesterday they had a _check-up ... reading 72 I had a horrible cold A terrible B very bad C common D A&B 73 The _of flu include a headache, a high temperature and aches in the body A symptom B symptoms C cure D cures 74 They ... did D A&B 170 We can’t go out now because it _outside A rained B rain C rains D is raining 171 A: Oh, I don’t like bananas B: _ A I don’t either B I either C Neither I D A&C 172 He was...
 • 10
 • 602
 • 0

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ
... muốn đo gần khoảng muốn đo tốt d/ Nằm 2/3 khoảng muốn đo 22 Ngưỡng độ nhạy cảm biến tốt? a/ Càng lớn tốt b/ Không lớn không nhỏ c/ Càng nhỏ tốt d/ Tùy thuộc vào khoảng muốn đo 23 Giới hạn đo cảm ... tuyến tính 30 Nguyên lý cảm biến sau coi chuyển đổi dạng số: a/ Đo nhiệt đo b/ Đo khối lượng c/ Đo khoảng cách d/ Công tắc Chương: đo gia tốc Câu 1: a Câu 2: a Câu 3: d Câu 4: d Câu 5: a Câu 6: ... Càng nhỏ tốt d/ Lớn khoảng muốn đo 24 Chọn cảm biến tốt mặt kỹ thuật để đo khối lượng với khoảng cần đo từ 0÷100kg Cảm biến Độ nhạy chủ đạo Độ nhạy phụ Giới hạn đo 130mV/kg 140mV/kg 2x 10 −2 mV/0C...
 • 7
 • 4,050
 • 149

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp việt nam 2015

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp việt nam 2015
... t c m i ng i ang sinh s ng lãnh th Vi t Nam c C hai ph n g án ( ) Câu Hi n pháp n c C n g hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam n m 2013 b o m cho công dân Vi t Nam thu c dân t c có quy n gì? a c s d ng ... Hi n pháp n m 2013, nh n g s có quy n bu c? a T t c công dân Vi t Nam b T t c công dân Vi t Nam 18 tu i tr lên c Công dân Vi t Nam 18 tu i tr lên ( ) Câu 79 Theo Hi n pháp n m 2013, nh n g s có ... quy n n g c vào Qu c h i , H i n g nhân dân? a T t c công dân Vi t Nam b T t c công dân Vi t Nam 21 tu i tr lên c Công dân Vi t Nam 21 tu i tr lên ( ) Câu 80 Theo Hi n pháp n m 2013, c quan sau...
 • 16
 • 1,778
 • 1

câu hỏi và đáp án lập và quản lý dự án

câu hỏi và đáp án lập và quản lý dự án
... vùng lãnh thổ là sở đánh giá trình độ và lợi thế so sánh của dự án đầu tư,các khía cạnh này có thể ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của dự án đầu tư.Nghiên cứu ... những kế hoạch và tính toán phù hợp,soạn thảo dự án hợp lý; lường trước được những khó khăn cũng tận dụng được những thuận lợi thực hiện dự án đầu tư Câu 8: Trình bày ... nghiên cứu thỏa đáng các cứ pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động của dự án cụ thể là: chứng cứ pháp lý về tư cách pháp nhân của chủ thể tham gia dự án, các văn bản...
 • 33
 • 240
 • 0

câu hỏi và đáp án thi vấn đáp thanh toán quốc tế

câu hỏi và đáp án thi vấn đáp thanh toán quốc tế
... trƣờng định mà không có can thi p quan phủ quản lý, NHTW can thi p trực tiếp vào thị trƣờng ngoại hối Tỷ giá thả có điều tiết: - KN theo GT: chế độ NHTW tiến hành can thi p tích cực thị trƣờng ... đảm bảo giá trị đồng tiền toán (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu /thanh- toan-quoc-te.333892.html) Trong hợp đồng mua bán quốc tế cần thi t phải quy định điều kiện đảm bảo hối đoái vì: việc toán tiền ... nhận xong hàng hóa ( http://diendandaihoc.vn/forum/showthread.php?2975-Th%E1%BB%9Di-gian-thanhto%C3%A1n-trong -thanh- to%C3%A1n-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF ) 14 điều kiện phƣơng thức toán gì? Căn phân...
 • 134
 • 1,860
 • 3

84 câu hỏi và đáp án thanh toán quốc tế

84 câu hỏi và đáp án thanh toán quốc tế
... không thực hợp đồng Không có toán trƣớc ngày Thanh toán ngày cách hợp đồng đến hạn Thanh toán ghi nợ (có) vào tài khoản ký quỹ ngƣời nắm giữ hợp đồng Thanh toán sau Trên 90% HĐ đc toán sau Chƣa ... séc theo luật CCCNVN Mục đích sử dụng Trong thƣơng mại, mua bán hh Trƣờng hợp áp Thanh toán khoản nợ thƣơng mại Thanh toán khoản chi dụng dịch vụ Thƣờng bên mua tiêu bên nƣớc bán giao hàng trực ... TTQT] May 2, 2012  Câu 17: Hối phiếu gì? Đặc điểm hối phiếu?  Khái niệm: HP gấy tờ có giá ngƣời ký phát lập yêu cầu ngƣời bị ký phát toán không điều kiện số tiền xác định có yêu câu vào thời điểm...
 • 91
 • 195
 • 0

câu hỏi và đáp án marketing quốc tế

câu hỏi và đáp án marketing quốc tế
... nhiều Không đặt câu hỏi câu Tránh câu hỏi gây trở ngại từ đầu ( tuổi tác, thu nhập) Tránh câu hỏi « gợi ý » câu trả lời : cách diễn đạt phải trung lập, ko áp đặt câu trả lời Tránh câu hỏi mơ hồ, ... thức bảng câu hỏi Thử nghiệm hoàn chỉnh bảng câu hỏi số yêu cầu đ/v bảng câu hỏi : Câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn Thứ tự hợp lý, dẫn rõ ràng Câu hỏi nên từ đơn giản đến phức tạp Tránh câu hỏi ... phức tạp 14 Tránh câu hỏi phức tạp hay huy động trí nhớ nhiều 15 Không đặt câu hỏi câu 16 Tránh câu hỏi gây trở ngại từ đầu ( tuổi tác, thu nhập) 17 Tránh câu hỏi « gợi ý » câu trả lời : cách...
 • 74
 • 429
 • 1

câu hỏi và đáp án môn bảo hiểm

câu hỏi và đáp án môn bảo hiểm
... hóa mua BH) 50%* 4000= 2000$ -40- Note: Câu 37, 38, 39 tham khảo từ câu trả lời anh chị K46 Anh ko biết giải thích :-? Và tham khảo từ tiểu luận nhóm 20 Câu 40: Theo nguyên tắc trách nhiệm chéo, ... HĐ BH Khi xảy tổn thất, người đc BH phải có lợi ích BH đc bồi thường Câu 7: Trình bày biện pháp đối phó với rủi ro mà người và áp dụng Trả lời: - Tránh rủi ro: ko làm việc mạo hiểm, ko chắn  ... xảy tổn thất chung Tuy nhiên bên thoả thuận kéo dài thời hạn Câu 7: Phân tích cho ví d ụ tổn thất toàn thực tế, tổn thất toàn ước tính bảo hiể m hàng hải Trả lời: (*) Căn vào mức độ quy mô...
 • 66
 • 235
 • 1

12 câu hỏi và đáp án ôn thi triết học

12 câu hỏi và đáp án ôn thi triết học
... phát triển ý thức: Sự đời ý thức phải thông qua lao động giao tiếp quan hệ XH ngôn ngữ - Vai trò lao động Lao động hành động người tạo công cụ lao động dung công cụ lao động vào tự nhiên để tạo cải ... hoàn thi n Ý thức đời tác động giản đơn thực vào não người mà quan trọng lao động cải tạo giới khách quan - Vai trò ngôn ngữ Ngôn ngữ đời, phát triển, liên kết người lao động giao tiếp, ngôn ngữ ... phương tiện ngôn ngữ Ngôn ngữ công cụ giao tiếp, trao đổi tư tưởng, tình cảm, phương tiện tổng kết, khái quát kinh nghiệm giúp cho hoạt động thực tiễn tốt Anghen : “sau lao động với……” Như thi u hai...
 • 30
 • 537
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ – VĂN PHÒNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ – VĂN PHÒNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
... máy vi tính -Trình văn bản: Chế độ trình văn đợc thực theo chế độ văn th quan -Chuyển giao văn bản: Văn th đóng vai trò ngời chuyển giao văn -Chuyển giao trực tiếp chuyển giao hệ thống băng chuyền ... thiết văn 3-Chuyển giao văn đi: Chuyển giao kịp thời, địa bảo đảm an toàn văn 4-Lu văn đi: Lu phận soạn thảo 01 bản, lu văn th quan 01 3.Tổ chức giải quản lý văn nội bộ: áp dụng nguyên lý chung văn ... hành văn bản: -Soạn thảo văn -Duyệt văn -Đánh máy, nhân -Ký, ban hành văn 2-Tổ chức quản lý giải văn hoạt động quan: -Tổ chức quản lý giải văn đến -Tổ chức chuyển giao văn -Tổ chức giải quản lý văn...
 • 27
 • 264
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC – TÔN GIÁO PHẦN 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC – TÔN GIÁO PHẦN 1
... thành, tham ga dân tộc nh: đại biểu quốc hội khoá 10 có ngời dân tộc thiểu số 17 ,3%, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ngời dân tộc thiểu số 18 ,2%, đại biểu hội đồng nhân dân huyện có 18 ,7%, đại biểu ... núi Câu 15 : (A)Trình bày nội dung quản lý nhà nớc dân tộc miền núi Câu 16 (A)Trình bày sách đất đai , bảo vệ phát triển rừng, di dân phân bố lại dân c miền núi đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta Câu ... đồng dân tộc việt nam Câu 10 : (A)Anh chị phân tích nét thành tựu tồn tình hình kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta Câu 11 : (A)Anh chị trình bày phân tích quan điểm Đảng Nhà nớc ta dân...
 • 16
 • 267
 • 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO PHẦN 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO PHẦN 2
... đồng bào dân tộc Câu 18 (A)Anh chị trình bày phân tích nhiệm vụ đối tợng quản lý nhà nớc dân tộc thiểu số miền núi Câu 19 Anh/chị trình bày nội dung quản lý nhà nớc dân tộc miền núi 28 Câu 20 : (A)Trình ... tộc Thực tôn giáo gắn bó với dân tộc đoàn kết dân tộc toàn dân xây dựng bảo vệ tổ quốc -Thờng xuyên bổ xung quy định hoạt động giá dân sở cho công tác QLNN tôn giáo, tạo điều kiện cho tôn giáo ... sinh hoạt Câu 17: Anh chị trình bày nội dung QLNN hoạt động tôn giáo Có nội dung sau: +Xét duyệt công nhận pháp ngời tôn giáo -Tôn giáo nhân ngời tôn giáo, pháp nhân tôn giáo, thể nhân tôn giáo...
 • 29
 • 185
 • 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
... quy định an toàn giao thông vận tải đô thị -Phân công, phân cấp xây dựng chế phối kết hợp quản lý gtvt đô thị -Tổ chức phân luồng phân tuyến giao thông đô thị phân cấp loại đờng đô thị, quản lý ... cảnh quan đô thị kiểm tra phát h hỏng, sửa chữa kịp thời để bão hoà cảnh quan đô thị tổ chức tra, kiểm tra xử phạt vi phạm cảnh quan đô thị Câu 29: Trình bày phơng thức xử lý chất thải rắn đô thị ... an toàn đô thị thực quy định an toàn đô thị -Tuyên truyền phổ biến để nâng cao dân trí an toàn đô thị, trách nhiệm công dân Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm an toàn đô thị trật tự giao thông,...
 • 38
 • 352
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp ánhỏi và đáp án hình sựđáp án trắc nghiệm môn đo lường điện tửđề thi và đáp án học sinh giỏi môn hóađề thi và đáp án học sinh giỏi cấp trường lớp 11đề thi và đáp án thi học sinh giỏi toán 9 cáp tỉnhđề thi và đáp án thi học sinh giỏi hóa lớp 12 thành phố hà nộiđề thi và đáp án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán trung học cơ sở tham khảo120 bài toán luyện thi và đáp án toán violympic lop 5đề thi hk2 toán 7 có ma trận và đáp ánđề thi và đáp án bidvtình huống và đáp áncâu hỏi có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh cọ đáp án385 câu hỏi và đáp về hóa học đời sốngThông tư 292 2016 TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 42 2016 TT-BYT quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 263 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 289 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 39 2016 TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vậnThông tư 40 2016 TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm tỉnh Cao BằngThông tư 30 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 319 2016 TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 42 2016 TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 39 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 33 2016 TT-BCT sửa đổi Thông tư 36 2015 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 42 2016 TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư 36 2016 TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngThông tư 42 2016 TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 41 2016 TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhDecree No. 60 2015 ND-CP guiding the implementation of a number of articles of the securities Law and the law amendingDecree No. 63 2015 ND-CP providing the policies towards redundant employmentCircular No. 32 2015 TT-BCT on project development and model electricity sale contract applied to generation projects using solid wastesNghị quyết 02 2005 NQ-HĐTP Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDS