Bài 5 Các chức năng nâng cao Winisis

Tài liệu Bài 5. Các chức năng nâng cao của Win/ISIS là gì pptx

Tài liệu Bài 5. Các chức năng nâng cao của Win/ISIS là gì pptx
... dụng chức theo dãy tiện ích nâng cao  Khi bạn kích vào UTILS menu, menu thả với chức hiệu đính theo dãy tiện ích sở liệu nâng cao UNESCO EIPICT Modu Sử dụng chức theo dãy tiện ích nâng cao  ... bổ sung; xóa thay liệu trường  Điều áp dụng để giới hạn số MFN lần tìm UNESCO EIPICT Modu 10 Sử dụng chức theo dãy tiện ích nâng cao Khi bạn kích vào tiện ích sở liệu nâng cao bạn thấy hộp thoại ... sở liệu bạn UNESCO EIPICT Module Lesson Kết dự kiến Kết thúc học bạn có khả năng:       Sử dụng option nhập liệu Thay đổi liệu trường /biểu ghi Sử dụng chức hiệu đính theo dãy tiện ích nâng...
 • 31
 • 494
 • 0

Tài liệu Dot Net-Bài 5-Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần II) doc

Tài liệu Dot Net-Bài 5-Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần II) doc
... vậy, VB.NET ta có Sub New(), gọi Constructor VB.NET bảo đảm Sub New() CLR gọi Object instantiated chạy trước code Object Nếu Sub Class_Initialize Class Object VB6 không nhận parameter Sub New() VB.NET ... morning!" Vì Property Text không Default Property TextBox Overloading methods Một chức đa diện (Polymorphism) hùng mạnh VB.NET overload (quá tải, có mà cho thêm) method Overloading có nghĩa ta dùng ... VB.NET có nhận parameters mà cho phép ta nhiều cách để gọi Sự khác biệt Constructors VB6 VB.NET quan trọng Tưởng tượng ta có Khuôn làm bánh lan; khuôn Class bánh làm từ khuôn Objects bánh lan Nếu ta...
 • 10
 • 169
 • 0

Tin học đại cương - Phần 2 – Microsoft Word - Bài 5 Các tính năng mở rộng pot

Tin học đại cương - Phần 2 – Microsoft Word - Bài 5 Các tính năng mở rộng pot
... 14 MS Word: Hình ảnh (Pictures)  Định dạng hình ảnh: hộp thoại Layout  Thay đổi cách bố trí hình ảnh so với văn Vị trí hình so với văn 15 MS Word: Word Art 16 MS Word: Word Art  Tạo WordArt ... số, mẫu số)}  Ví dụ: {EQ \f(2x-1, 1-3 x)}   Tạo thức: {eq \r(bậc, biểu thức)}  Ví dụ: { eq \r(3, 5x4+3x) }  35 MS Word: Công thức toán học  Một số công thức toán học thông dụng  Tạo tích phân: ... cách bố trí WordArt so với văn hay với đối tượng đồ họa khác Quay lật WordArt Gom nhóm đối tượng đồ họa Nhóm Size: Thay đổi kích thước WordArt 20 10 MS Word: AutoShape Nói 21 MS Word: AutoShape...
 • 20
 • 436
 • 0

bài giảng các chức năng subtotal và consolidate trong excel

bài giảng các chức năng subtotal và consolidate trong excel
... Nội dung  SubTotal SubTotal lồng  Hàm SubTotal  6/17/14 Consolidate CHỨC NĂNG SUBTOTAL 1.Khái niệm Lệnh dùng để nhóm liệu theo nhóm đồng thời:  Chèn vào cuối nhóm dòng tính tổng (Subtotals) ... Danh 8 CHỨC NĂNG SUBTOTAL 2.Thao tác thực 2.3.Xóa SubTotal  Chọn vào vùng sở liệu  Chọn Data/ SubTotal  Chọn Remove All/ OK 6/17/14 Khoa Khoa học Công nghệ GVĐP: Đỗ Trọng Danh 9 CHỨC NĂNG SUBTOTAL ... Danh 11 11 CHỨC NĂNG SUBTOTAL 2.Thao tác thực 2.4.Hàm SubTotal Ví dụ Thống kê tổng số tiền bán theo mặt hàng Sách 6/17/14 Khoa Khoa học Công nghệ GVĐP: Đỗ Trọng Danh 12 12 CHỨC NĂNG CONSOLIDATE...
 • 19
 • 3,320
 • 6

Bài 5 Truy vấn nâng cao doc

Bài 5 Truy vấn nâng cao doc
... truy vấn dùng để kiểm tra hàng truy vấn Có hai kiểu truy vấn: Các truy vấn tổ hợp truy vấn tương quan Chúng ta mở rộng kỹ thuật truy vấn tạo truy vấn gọi truy vấn khác Các truy vấn gọi truy vấn ... Các truy vấn lồng  Các truy vấn lồng truy vấn truy vấn Ví dụ Truy vấn lồng cấp Database Design and Implementation with SQL Sự liên quan truy vấn Truy vấn liên quan đến truy vấn cha  Truy vấn ...  Các truy vấn Truy vấn truy vấn nằm truy   vấn khác Các phép kết nối (Joins) từ nhiều bảng – Các phép kết nối kết hợp cột Đặc điểm truy vấn cho phép sử dụng kết truy vấn phần truy vấn khác...
 • 33
 • 175
 • 0

Bài 1 các chức năng ban đầu của word

Bài 1 các chức năng ban đầu của word
... Tiết 12 ii Kiểm tra cũ Câu hỏi số 2: Cho văn sau: ( vb) Người thực hiện: Phạm Thị Minh Phương Tiết 12 Người thực hiện: Phạm Thị Minh Phương Tiết 12 Giới thiệu bốn chức menu format iii Bài 1: Chức ... Chức Font 2: Chức Paragraph 3: Chức Bullets and Numbering 4: Chức Border and Shading Người thực hiện: Phạm Thị Minh Phương Tiết 12 Giới thiệu bốn chức menu format Chức font Font có chức định dạng ... Tiết 12 Giới thiệu bốn chức menu format d : bước tiến hành I ổn định tổ chức Ii Kiểm tra cũ Iii Bài Iv Củng cố v Hướng dẫn nhà Người thực hiện: Phạm Thị Minh Phương Tiết 12 i ổn định tổ chức...
 • 20
 • 227
 • 0

Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG của NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội

Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG của NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội
... cố, nâng cao chất lượng tín dụng - Đối với chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt cần tiếp tục bám sát, xây dựng kế hoạch trì nâng cao chất lượng tín dụng; Xây dựng Đề án củng cố nâng cao chất lượng ... sinh hội phát triển kinh tế - hội đất nước c) Đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng kênh tín ... trọng để đo lường, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng, số thấp chất lượng tín dụng cao ngược lại Nợ hạn loại rủi ro tín dụng gây tổn thất tài cho Ngân hàng người vay chưa không thực...
 • 16
 • 246
 • 0

Bài 5. Các phép biến đổi cơ bản và nâng cao tích phân hàm lượng giác pdf

Bài 5. Các phép biến đổi cơ bản và nâng cao tích phân hàm lượng giác pdf
... = ln 6 π4 ∫ ( tg x ) d ( + tg x ) + tg x 3− 3 Bài Các phép II BI N I VÀ i bi n s b n nâng cao tích phân hàm lư ng giác I BI N NÂNG CAO TÍCH PHÂN HÀM S dx = • A1 = sin3 x ∫ dx ∫ ( sinx ) LÀ BI ... b2 k2 ∫ (λ 2 + λ2 + dA2 − λ1 ) A2 + λ1 ∫ (λ −qdu2 − λ1 ) A2 + λ1 Bài Các phép i bi n s b n nâng cao tích phân hàm lư ng giác b Các t p m u minh h a: ∫ 2sin • J1 = ( sinx + cosx ) dx x − 4sinxcosx ... sin x )4 + ( cos x )4 ( cos x + sin x )2 − cos x sin x Bài Các phép = ∫ cos 2x dx = − sin 2x i bi n s b n nâng cao tích phân hàm lư ng giác d ( sin 2x ) ∫ ( 2) = 2 − sin 2x + sin 2x ln + c (...
 • 20
 • 1,523
 • 13

Tập bài giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tìm hiểu các chức năng tiền tệ - 5 pptx

Tập bài giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tìm hiểu các chức năng tiền tệ - 5 pptx
... sau: - Tiền mặt quỹ nghiệp vụ http://www.ebook.edu.vn -6 8- Khoa Tài – Ngân hàng Tập giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tiền mặt lưu ký tài khoản tiền gửi Ngân hang trung ương tổ chức tín dụng khác - ... nghiệp vụ uỷ nhiệm Ngân hàng Nhà nước nơi tổ chức Ngân hàng http://www.ebook.edu.vn -7 3- Khoa Tài – Ngân hàng Tập giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng CHƯƠNG V THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT I KHÁI NIỆM ... tài Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nơi giúp bảo vệ khoản đầu tư phân tán rủi ro cho nhà đầu tư xã hội http://www.ebook.edu.vn -7 1- Khoa Tài – Ngân hàng Tập giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng Các...
 • 16
 • 270
 • 0

SKKN Giúp học sinh lớp 5 vận dụng mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao

SKKN Giúp học sinh lớp 5 vận dụng mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao
... để giải toán dựa vào mối quan hệ yếu tố trong tam giác Một số giải pháp giúp học sinh vận dụng linh hoạt mối quan hệ yếu tố hình tam giác để giải số toán nâng cao hình học Như biết, muốn nâng cao ... chọn đề tài: Giúp học sinh lớp vận dụng linh hoạt mối quan hệ yếu tố tam giác để giải số toán hình học nâng cao Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ yếu tố hình tam giác để giải số toán Phạm vi ... tiêu: - Giúp học sinh lớp nhận biết số mối quan hệ yếu tố hình tam giác - Học sinh biết cách vận dụng linh hoạt số kiến thức học hình tam giác để giải số toán nâng cao hình học - Rèn luyện kỹ năng:...
 • 23
 • 972
 • 3

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế
... mong đợi • Nhà quản trị người sở thường bị chi phối yếu tố văn hóa • Nhà quản trị từ công ty mẹ thường bị cản trở yếu tố khoảng cách thiếu kinh nghiệm làm việc nước – Các nhà quản trị làm việc ... giá nhà quản trị người sở hay người quốc TRẢ LƯƠNG Tùy thuộc sách nhân sư mà công ty theo đuổi 11 LỰA CHỌN NHÀ QUẢN TRỊ Lựa chọn nhà quản trị phù hợp với công việc nước Kỹ • Kiến thức • Năng lực ... DUNG • Quản trị sản xuất cung ứng vật tư: – Lựa chọn địa điểm sản xuất – Quyết định Tự làm -hay - Thuê • Quản trị nhân lực KDQT: Vai trò, khác biệt, sách nhân quốc tế, nội dung hoạt động quản trị...
 • 14
 • 257
 • 0

Bài giảng quản trị nhà nước bài 5 dân chủ, ủy trị và các chức năng của cơ quan dân cử

Bài giảng quản trị nhà nước  bài 5 dân chủ, ủy trị và các chức năng của cơ quan dân cử
... nghiệp Bầu cử Yêu cầu chất vấn, đàn hạch Tiếp xúc cử tri Hiệp hội Chủ quyền nhân dân (dân gốc, thiên hạ vi công, tất quyền lực công cộng thuộc Nhân dân, nhà nước dân, dân, dân) Xã hội dân Báo chí ... Khảm, Quảng Đông, 11/2011 2/27/2014 Ô Khảm, Quảng Đông, 12/2011 Ô Khảm, Quảng Đông, 2/2012 2/27/2014 Dân chủ, ủy trị danh quyền    Chính danh (thần quyền, tục, bầu cử, thực tế lịch sử) Ủy trị: ... pháp luật Là quan quyền lực nhà nước cao nhất” Là quan có quyền lập hiến, lập pháp  Là quan định sách quốc gia  Là quan giám sát tối cao hoạt động nhà nước    Điều 70: Các nhiệm vụ quyền...
 • 8
 • 146
 • 0

Một số kinh nghiệm dạy các bài tập luyện từ nâng cao ở lớp 5

Một số kinh nghiệm dạy các bài tập luyện từ nâng cao ở lớp 5
... v t Bi v t loi im 9-10 im trờn SL 5 SL 20 22 20 22 19 21 % 15, 6 12 ,5 9, 35 6,2 15, 6 im di % SL % 62 ,5 21,9 68, 75 10 31, 25 62 ,5 25, 0 68, 75 21,9 59 ,4 11 34,4 65, 6 18,8 B GII QUYT VN : I CC GII PHP ... bin phỏp tu t v t Bi v t loi im 9-10 im trờn SL 16 10 15 14 12 17 SL 16 20 16 18 19 15 % 50 ,0 31,2 46,9 43,7 37 ,5 53,1 % 50 ,0 62 ,5 50,0 56 ,3 59 ,4 46,9 im di SL % 0 6,3 3,1 0 3,1 0 C KT LUN a Kt ... môn Tiếng Việt 20 Mt s kinh nghim dy cỏc bi luyn t nõng cao lp Sỏng kin kinh nghim mụn : Ting Vit (Lp 5) Tiểu học Phơng pháp dạy học Tiếng Việt Hong Cao Cng Hong Hũa Bỡnh Dạy học Tiếng Việt theo...
 • 22
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 5 các chức năng của isabài giảng các chức năng subtotal và consolidate trong excel2 5 các chức năng của pmisphần 5 các chức năng truy vấn đo đạc và cbài 7 các chức năng bổ sungcác bài toán tìm x nâng cao lớp 5các bài toán hình học nâng cao lớp 5các bài toán vận tốc nâng cao lớp 5các bài tập tiếng anh nâng cao lớp 5các bài tập tiếng việt nâng cao lớp 5các bài toán phân số nâng cao lớp 5giải bài tập toán 11 nâng cao sgk bài 5 các quy tắc tính xác suấtcác bài toán tinh nhanh nâng cao lớp 5bài 5 các phép biến đổi biến số cơ bản và nâng cao tích phân hàm lượng giácnhững bài toán hình học nâng cao lớp 5Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpdon xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viênĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôTuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô